HomeSukututkimusHolopainenDNA → Peruskäsitteitä

DNA sukututkimuksen peruskäsitteitä

Perimä

Jokaisessa ihmisen solussa on kopio perimästä:

Kromosomiparin toinen kromosomi on peritty äidiltä ja toinen isältä. Valitettavasti yhden ihmisen perimästä ei näy kumpi parin kromosomeista on peritty miltäkin vanhemmalta. Mitokondrio on peritty äidiltä.

Vain pieni osa emäspareista kuuluu varsinaisiin geeneihin. Sukututkimuksessa käytetyillä geenitesteillä tutkitaan yleensä geenien välisillä alueilla esiiintyviä toistuvia pätkiä. Sukupolvien kuluessa näissä osissa tapahtuu periytyviä muutoksia (mutaatioita).

Yhden yksittäisen ihmisen perimä ei ole sukututkimuksen kannalta kovinkaan mielenkiintoinen.


Sen sijaan eri ihmisten DNA profiileja verrataan toisiinsa: voidaan päätellä miten läheistä sukua he todennäköisesti ovat, sekä koska ja missä aikajärjestykessä eri sukuhaarojen väliset erot ovat syntyneet.

Geenitestit

Geenitestejä on periaatteessa kolmea lajia:

DNA tutkimus on yksi sukututkimustyökalu lisää, mutta ei korvaa perinteisin menetelmin tehtyä sukutukimusta.

Haploryhmät

Nykyään elävien miesten isälinjoja seuraamalla on päästy (periaatteessa) yhteiseen kantaisään: tämä geneettinen Aatami on elänyt Afrikassa yli 60,000 vuotta sitten. Vastaavalla tavalla äitilinjoja seuraamalla löytyy geneettinen Eeva.

Heistä lähteviä geneettisiä sukuhaaroja nimitetään haploryhmiksi. Päähaarat on nimetty kirjaimilla ja alahaaroja kirjainten ja numeroiden yhdistelmillä. Mies- ja naislinjoilla on kummallakin omat erilliset haplopuunsa. Uusia alahaaroja määritellään ja nimetään kun tutkimustieto lisääntyy (t.s. on käytettävissä useampien ihmisten näytteitä).

Isälinjan haploryhmät Suomessa

Suurin osa suomalaisista miehistä kuuluu seuraaviin neljään haploryhmään:

Ryhmä Koko Suomi Itä-Suomi Tulosuunta
N1 58% 71% idästä/Siperia
I1 28% 19% lännestä
R1a 7% 6% idästä/Ukraina
R1b 4% 3% lännestä

Suomen nykyinen haploryhmien kokoonpano on muodostunut rautakaudella (toisin sanoen yli 1000 vuotta sitten).

Äitilinjan haploryhmät Suomessa

Suurin osa suomalaisista kuuluu seuraaviin kolmeen äitilinjan haploryhmään:

Ryhmä Osuus Tulosuunta
H 40% lännestä
U 28% idästä
W 10%

Seuraavaksi yleisimpiä ovat haploryhmät V ja J.

Miten testi tehdään

  1. Tilataan netissä testipakkaus suoraan testausyritykseltä (ei välittäjältä)
  2. Otetaan näyte (posken sisäpuolelta pakkauksessa olevalla harjalla)
  3. Lähetetään näyte
  4. Maksetaan testi
  5. Tulos näkyy testin valmistuttua testausyrityksen verkkopalvelussa

Holopaisten testit on tehnyt FamilyTreeDNA niminen amerikkalaisyritys:

Lähteitä

Kurrin suku -sivusto

Suomalainen Facebook ryhmä Finland DNA

Wikipedia: Human_genome

Wikipedia: Ihmisen haploryhmän tyyppi

Wikipedia: Human Y-chromosome DNA haplogroup

© Väinö Holopainen 2017