AlkuPohjois-SavoIisalmen pitäjäRuodutusluettelotRuodutusluettelo 1629 → Nimihakemisto

Iisalmi ruodutusluettelo 1629

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  E  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y 
 -  A  C  E  H  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Laurentius Henrici (Bolman) Ruotu 21

Nicolaus Petri (Bolman) Ruotu 21

Per Cossmasson Ruotu 18

AAlkuun

Asickainen

Matz Ruotu 7

CAlkuun

Caupin

Jöns Ruotu 3

Matz Matzsson Ruotu 3

Cinnuin

Per Persson Ruotu 20

Colemain

Bertill Ruotu 12

Colemainen

Casper Tomasson Ruotu 5

Matz Ruotu 5

Cosmain

Tomas Cosmasson Ruotu 18

Cumbulainen

Wijssa Ruotu 20

Cåckarj

Lars Hindersson Ruotu 18

EAlkuun

Erffues

Mickell Matzsson Ruotu 3

Eskelinen

Anders Ollsson Ruotu 9

Per Ollsson Ruotu 9

Pååll Persson Ruotu 4

HAlkuun

Haatainen

Henich Ruotu 3

Hamuin

Olof Ruotu 1

Hamuinen

Olof Ollsson Ruotu 1

Heiskain

Per Larsson Ruotu 7

Hilduin

Clemet Clemetsson Ruotu 19

Erich Suensson Ruotu 19

Mickell Larsson Ruotu 18

Hilli

Jöns Persson Ruotu 3

Hujainen

Olof Ruotu 8

Huttuin

Erich Andersson Ruotu 6

Hinrich Jorsson Ruotu 3

Hinrich Ollsson Ruotu 15

Markus Jönsson Ruotu 6

Markus Markusson Ruotu 5

Matz Jacobsson Ruotu 5

Peer Andersson Ruotu 6

Per Jörensson Ruotu 5

Per Larsson Ruotu 6

Huttuinen

Henningh Ruotu 4

Lars Ruotu 6

Hyffuöin

Peer Pålsson Ruotu 14

Hyfuärin

Henrich Hinrichsson Ruotu 12

Matz Stafansson Ruotu 12

Olof Persson Ruotu 12

Stafan Ruotu 12

Hyfuärin Lång

Henrich Ruotu 12

Hynnin

Hinrich Matzsson Ruotu 19

Hynninen

Bertill Ruotu 6

JAlkuun

Jeskeläin

Eskell Olsson Ruotu 19

Henrich Hansson Ruotu 8

Jöns Jönsson Ruotu 19

Jutinen

Olof Ruotu 5

KAlkuun

Kankoin

Jöns Ruotu 14

Kankuin

Påll Jönsson Ruotu 14

Karakain

Anders Ruotu 2

Hinrich Jönsson Ruotu 2

Karkäin

Jöns Ollsson Ruotu 11

Peer Ollsson Ruotu 11

Kechkäin

Anders Matzsson Ruotu 7

Kettuin

Oloff Andersson Ruotu 1

Oloff Pållsson Ruotu 1

Påll Pållsson Ruotu 1

Pååll Jönsson Ruotu 2

Kettuinen

Anders Ruotu 1

Kirioi

Erich Larsson Ruotu 15

Kiskin

Mickell Philpusson Ruotu 13

Peer Philpusson Ruotu 7

Kofualain

Hinrich Ruotu 9

Kurfuin

Hans Persson Ruotu 1

Kutilain

Lars M. Ruotu 2

Kutilainen

Oloff Ruotu 2

Kutuoin

Oloff Ruotu 20

Kyfuäläinen

Oloff Persson Ruotu 20

Kåcki

Bertill Ruotu 20

Kåppåin

Sigfred Jönsson Ruotu 18

Kächköinen

Lars Ruotu 17

Käriäin

Anders Matzsson Ruotu 6

Kärkäin

Olof Ollsson Ruotu 11

Peer Persson Ruotu 13

Kärkäinen

Olof Ruotu 11

LAlkuun

Lappalain

Hinrich Ruotu 10

Matz Larsson Ruotu 15

Mårten Hendersson Ruotu 14

Oloff Ollsson Ruotu 19

Oloff Tomasson Ruotu 14

Lappalain (Mäcki Lappalain)

Hinrich Hendersson Ruotu 15

Lars Henderssn Ruotu 15

Lapueteläin

Anders Mårtensson Ruotu 17

Mårten Matzsson Ruotu 17

Peer Erichsson Ruotu 9

Pål Enualdsson Ruotu 16

Sigfredh Hendssn Ruotu 5

Lapueteläinen

Matz Ruotu 16

Linduin

Per Persson Ruotu 19

Lång (Hyfuärin Lång)

Henrich Ruotu 12

MAlkuun

Mackoin

Lars Larsson Ruotu 1

Matz Eskellsson Ruotu 1

Mardickain

Pååll Ruotu 5

Martickain

Per Persson Ruotu 17

Mäcki Lappalain

Hinrich Hendersson Ruotu 15

Lars Henderssn Ruotu 15

NAlkuun

Nefualainen

Per Ruotu 4

Nijrain

Peer Andersson Ruotu 15

Nijrainen

Per Matzsson Ruotu 13

Niskain

Lars Ruotu 9

Niskainen

Paulus Ruotu 10

Per Ollsson Ruotu 18

Nissin

Nils Ollsson Ruotu 1

Pååll Nilsson Ruotu 1

Nousiain

Olof Andersson Ruotu 11

OAlkuun

Ollickainen

Oloff Ollsson Ruotu 20

Per Ollsson Ruotu 17

Pååll Hansson Ruotu 18

PAlkuun

Pardain

Anders Jönsson Ruotu 2

Anders Jörensson Ruotu 15

Jöns Jonsson Ruotu 2

Oloff Mickellsson Ruotu 2

Per Persson Ruotu 14

Partain

Knut Ruotu 13

Mickell Mickelsson Ruotu 14

Pååll Persson Ruotu 13

Partainen

Carll Ruotu 16

Pasain

Hinrich Pållsson Ruotu 9

Pååll Ruotu 8

Peckoinen

Matz Ruotu 8

Pedickäin

Lars Larsson Ruotu 10

Pedickäinen

Hinrich Nilsson Ruotu 11

Pulkin

Henrich Mickellsson Ruotu 2

Pärnäinen

Christer Ruotu 12

Pölläin

Peer Persson Ruotu 15

Pölläinen

Anders Persson Ruotu 4

RAlkuun

Rautaparda

Bertill Ruotu 16

Erich Ifuarsson Ruotu 16

Remes

Matz Jönsson Ruotu 12

Rottuin

Stafan Ruotu 7

Rotzalain

Anders Persson Ruotu 10

Hemmingh Ruotu 19

Per Jacobsson Ruotu 16

Ryhäin

Anders Andersson Ruotu 3

Rytkoin

Per Jönsson Ruotu 10

Påll Pållsson Ruotu 10

Rytköin

Hinrich Hinrichsson Ruotu 9

Peer Pållsson Ruotu 11

Sigfred Nilsson Ruotu 9

Räisäin

Hinrich Henderson Ruotu 10

Påll Hinrichsson Ruotu 10

Rönckö

Anders Ruotu 4

SAlkuun

Saickoin

Hinrich Persson Ruotu 16

Oloff Philpusson Ruotu 8

Saickoinen

Lars Ruotu 8

Lars Philpusson Ruotu 8

Pååll Mickelsson Ruotu 8

Sifuoin

Per Ollsson Ruotu 20

Pååll Ruotu 19

Silfuenoin

Tomas Ruotu 11

Sormoin

Sigfred Ruotu 5

Sormuinen

Matz Ruotu 4

Souru

Jöns Larsson Ruotu 6

Suennin

Oloff Persson Ruotu 3

Rossi Persson Ruotu 3

Sutin

Niels Andersson Ruotu 18

Nils Persson Ruotu 18

Suuripä

Pååll Ruotu 8

TAlkuun

Tanninen

Lars (Bolman) Ruotu 21

Tickinen

Lars Pållsson Ruotu 13

Matz Persson Ruotu 13

Pååll Hintzasson Ruotu 13

Tijkain

Olof Ollsson Ruotu 7

Tåfuin

Matz Philpusson Ruotu 4

Tåfuinen

Mickell Ruotu 5

Tåssauain

Lars Ruotu 10

UAlkuun

Ullmain

Nils Ruotu 7

Ulmain

Pååll Jönsson Ruotu 7

Utriain

Anders Andersson Ruotu 10

Anders Nilsson Ruotu 9

Anders Ollsson Ruotu 9

Uttriain

Christer Larsson Ruotu 4

VWAlkuun

Wlmain

Christer Ruotu 20

Wäisäin

Pååll Ruotu 17

Stafan Ruotu 17

YAlkuun

Ylityinen

Oloff Ruotu 20

Tässä hakemistossa on yhteensä 178 nimeä

© Väinö Holopainen 2015