AlkuPohjois-SavoIisalmen pitäjäRuodutusluettelotRuodutusluettelo 1643 → Nimihakemisto

Iisalmi ruodutusluettelo 1643

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Hemings Ruotu 7

AAlkuun

Asikainen

Madz Ruotu 6

CAlkuun

Caupinen

Bertill Jonsson Ruotu 3

Madz Madzson Ruotu 3

Colemainen

Eskill Bertillssonn Ruotu 14

Conoinen

Oluff Påålsson Ruotu 14

Cåsmain

Cåsma Cåsmason Ruotu 9

EAlkuun

Eskelinen

Påål Peerssonn Ruotu 4

HAlkuun

Harmain

Hindrich Hindrichzson Ruotu 11

Heiskain

Anderss Larsson Ruotu 4

Hilduin

Jönss Oluffssonn Ruotu 7

Swen Mårtenssonn Ruotu 8

Hilduinen

Michiel Larsson Ruotu 8

Huiainen

Oluff Oluffssonn Ruotu 10

Huttuin

Anders Andersson Ruotu 3

Nill Olss Ruotu 3

Oluff Andersson Ruotu 3

Huttuinen

Anders Andersson Ruotu 2

Hidnrich Larsson Ruotu 3

Jakoph Mattzson Ruotu 2

Jönss Jakophsson Ruotu 2

Lars Larsson Ruotu 3

Oluff Oluffsson Ruotu 4

Peer Andersson Ruotu 3

Peer Jönsson Ruotu 2

Hyfuerinen

Staphan Peersson Ruotu 13

Hyfwerinen

Caup Mattzson Ruotu 13

Caupi Staphanssonn Ruotu 13

Matz Caupisson Ruotu 13

Oluff Hindrichzson Ruotu 12

IAlkuun

Ikåinen

Larss Påålssonn Ruotu 14

JAlkuun

Jundainen

Hindrich Olufsson Ruotu 12

Jundåinen

Larss Oluffsson Ruotu 12

Juthinen

Oluff Oluffsson Ruotu 4

KAlkuun

Kalliä Kiärkainen

Peer Olufsson Ruotu 12

Karakain

Anderss Jonssonn Ruotu 2

Eskill Jonsson Ruotu 2

Kechköinen

Anders Madzson Ruotu 5

Peer Madzson Ruotu 5

Kerckeinen

Oluff Nillssonn Ruotu 11

Oluff Peersson Ruotu 12

Kerfuinen

Hanss Ruotu 1

Kerkeinen

Peer O. Ruotu 12

Peer Peersson Ruotu 7

Kerkäinen

Thomas Olufsson Ruotu 13

Kettuin

Anderss Andersson Ruotu 1

Lars Olufsson Ruotu 1

Oluff Andersson Ruotu 1

Oluff Påfwelsson Ruotu 1

Påål Larss Ruotu 1

Kettuinen

Peer Larsson Ruotu 1

Kijskinen

Peer Philpesson Ruotu 12

Kirioj (Lappaläin Kirioj)

Madz Larsson Ruotu 14

Kiänkäinen

Larss Jönsson Ruotu 13

Kiärkainen (Kalliä Kiärkainen)

Peer Olufsson Ruotu 12

Koliåinen

Erich Persson Ruotu 2

Kumbulain

Wijsa Wijsasson Ruotu 13

Kuttilainen

Oluff Olufsson Ruotu 2

Kåckarinen

Erich Oluffsson Ruotu 6

Kåppoin

Sigfred Jönssonn Ruotu 7

Kårpi

Hindrich Peersson Ruotu 8

Kåssmain

Johan Påfwelsson Ruotu 6

Peer Kåssmassonn Ruotu 6

Kächköinen

Oluff Oluffsson Ruotu 6

Kämärain

Peer Peersson Ruotu 12

Käncköinen

Wijsa Jonsson Ruotu 13

LAlkuun

Lappalain

Hanss Hinderssonn Ruotu 5

Lappalainen

Mårten Hindrichzson Ruotu 13

Peer Hindrichzson Ruotu 12

Lappalainen (Mäki Lappalainen)

Hindrich Larsson Ruotu 13

Lappaläin Kirioj

Madz Larsson Ruotu 14

Lapuetelein

Påål Enewalsson Ruotu 7

Lapwetelein

Mattz Mårtensson Ruotu 8

Lapweteleinen

Anders Peersson Ruotu 9

Lapweteläinen

Erich Andersson Ruotu 8

Mattz Anderssonn Ruotu 9

Leinoinen

Oluff Larsson Ruotu 11

Lippoinen

Oluff Olsson Ruotu 11

Luckarinen

Peer Larsson Ruotu 7

MAlkuun

Mackåinen

Lars Larsson Ruotu 1

Påål Eskilssonn Ruotu 1

Martikain

Christer Larsson Ruotu 6

Jakoph Peerssonn Ruotu 5

Martikainen

Peer Peersson Ruotu 6, Ruotu 8

Mäki Lappalainen

Hindrich Larsson Ruotu 13

NAlkuun

Nirainen

Peer Anderssonn Ruotu 14

Niskainen

Anders Andersson Ruotu 10

Isach Påålsson Ruotu 10

Nissinen

Nillss Oluffsson Ruotu 2

Oluff Erichzson Ruotu 5

Oluff Oluffssonn Ruotu 1

Påål Påålsson Ruotu 1

Staphan Peersson Ruotu 7

Nousiainen

Påål Oluffsson Ruotu 11

OAlkuun

Ollikain

Larss Hindrichzson Ruotu 7

Påål Hindrichzson Ruotu 7

Ollikainen

Larss Påålsson Ruotu 14

PAlkuun

Partain

Bertill Bertillsson Ruotu 9

Erich Ifwardzsonn Ruotu 7

Partainen

Anderss Jönsson Ruotu 2

Johan Carelssonn Ruotu 9

Larss Michielssonn Ruotu 14

Michiel Ruotu 12

Michiel Oluffssonn Ruotu 2

Peer Peersson Ruotu 5

Påål Michelss Ruotu 12

Påål Peersson Ruotu 13

Pechköin

Madz Sigfredzson Ruotu 9

Pedikein

Hindrich Nillssonn Ruotu 11

Pedikeinen

Larss Larsson Ruotu 10

Pyllikäs

Ruotu 2

Pölläinen

Erich Peersson Ruotu 4

Peer Peersson Ruotu 4

RAlkuun

Rautaparta

Anders Jörensson Ruotu 10

Reiseinen

Oluff Hindrichzson Ruotu 11

Rodzalain

Anderss Peersson Ruotu 10

Romekäin

Larss Anderssonn Ruotu 4

Rotzalainen

Peer Larsson Ruotu 8

Ryhäinen

Hendrich Segfredzson Ruotu 3

Rynneinen

Hindrich Oluffsson Ruotu 8

Rynnäinen

Erich Bertillsson Ruotu 8

Oluff Oluffssonn Ruotu 8

Rytköin

Peer Påålsson Ruotu 10

Rytköinen

Hindrich Hindrichzsonn Ruotu 10

Rönckö

Hindrich Madzson Ruotu 4

Röngö

Peer Erichzson Ruotu 10

SAlkuun

Saickåinen

Påål Michielsson Ruotu 9

Sarainen

Mattz Larssonn Ruotu 14

Sifuåinen

Påål Peersson Ruotu 6

Sormuin

Oluff Bengdtzson Ruotu 11

TAlkuun

Tenhuinen

Anderss Thommasson Ruotu 11

Tepanainen

Bertill Påfwelssonn Ruotu 14

Tickainen

Christer Ollss:n Ruotu 5

Oluff Oluffsson Ruotu 5

Påål Hintzason Ruotu 14

Turuin

Anders Larssonn Ruotu 4

Tåifuinen

Peer Michielssonn Ruotu 5

Tåssauainen

Lars Larsson Ruotu 11

Tåssawainen

Larss Mattz:n Ruotu 10

Mattz Larsson Ruotu 10

UAlkuun

Ulmain

Christer Oluffsson Ruotu 5

Nillss Påålsson Ruotu 5

Påål Jönsson Ruotu 6

Ulmainen

Jönss Jönsson Ruotu 6

Utriainen

Hindrich Nillssonn Ruotu 9

Nillss Andersson Ruotu 9

VWAlkuun

Weiseinen

Oluf Pålsson Ruotu 9

Påål Peersson Ruotu 9

Staphan Peersson Ruotu 7

Tässä hakemistossa on yhteensä 149 nimeä

© Väinö Holopainen 2015