AlkuPohjois-SavoKuopion pitajaRuodutusluettelot → Sukunimihakemisto kylittäin

Kuopion ruodutusluetteloiden sukunimihakemisto kylittäin

Alkuperäiset sukunimet

Kylät merkittiin vasta vuodesta 1647 lähtien; aikaisemmat luettelot eivät ole tässä mukana.

Airaksela

1647: Airaxinen

1648: Airaxin, Kuckoin

1649: Airaxinen, Ihannuxinen

1653: Airaxinen

1655: -, Airaxinen

1676: Airaxinen, Colemain, Colemainen, Keckoinen, Kärkainen

1677: Airaxin, Kärkoin

1678: -, Airaxin

1679: Airaxinen, Kärkäin

Akonvesi

1647: Kettuinen, Tålppainen, Waitinen

1653: Hämäläinen, Kettuinen, Tolpainen, Turuinen

1655: Hackarain, Hämäläin, Kettuinen, Tolpainen

1676: Hämäläin, Rautiain

1677: Hämäläin, Rautiain

1678: Hämäl:n, Rautain

1679: Hämäläin, Rautiainen

Enonlahti

1647: Kåistinen, Tijlikainen, Tuomahainen

1648: Tijlikainen, Tuåmahain, Tuåmahainen

1653: Heiskainen, Koistinen, Thomahainen, Tillikainen

1655: Heiskainen, Kåistinen, Räsäinen, Thomahainen, Tillikain

1676: -, Heiskainen, Koistinen, Soininen

1677: -, Heiskain, Thomahain, Tijlikain

1679: Heiskain, Hilduin, Kåistinen, Thomahinen

Haatala

1653: -, Haloinen, Hatainen, Kinnuinen, Korhoinen, Sipoinen, Wäisäinen

1676: Hatainen, Kasurinen, Kijmingh, Lydikäinen, Mustoinen, Purssiainen, Riekinen, Rikinen, Ruskain, Sipoinen, Toifwoin

1677: Hatain, Kinnuin, Lydikäin, Ruskain, Sipoin

1678: Hatain, Hatainen, Kassurin, Kijmingh, Lydickäin, Ruskain, Sipoin

1679: Hatain, Hatainen, Kiming, Lydikäinen, Ruskainen, Sipåinen

Hakkarala

1647: Hackarainen, Jalkainen, Laackoinen, Laakoinen, Wartiainen

1648: Hackarain, Hackarainen, Jalkainen, Julckoinen, Laackoinen, Laakoinen, Wardiainen

1649: Hackaroinen, Jalkainen, Laakoinen

1653: Hackarainen, Jalkainen, Lackoinen, Rissainen

1655: Hackarain, Jalkainen, Lackoinen, Wardiainen

1676: Hackarain, Hackarainen, Hakarainen, Knutinen, Laakoin, Laakoinen, Wardiainen

1677: Hakarain, Hakarin, Knutinen, Laakoin, Wardiain

1679: Hackarain, Lackainen, Lackoinen, Wardiain

Halola

1676: Halloinen, Haloinen, Häckinen, Karhuinen, Pardinen, Risainen, Roifwas

1678: Niskain, Pardain

Haluna

1676: Staffanainen

1677: Staffanain

1678: Saparain, Stapanain, Yllytyin

1679: -, Staphanain, Yletyinen

Haminalahti

1647: Haloinen, Pursiainen

1648: Haloinen, Heishainen, Kårhåinen, Leshinen, Pursiainen, Pursieinen, Råininen, Wainikain, Wainikainen

1649: Halinen, Heiskainen, Leskinen, Rånunen

1653: Haloinen, Heiskainen, Korhoinen, Lapweteläin, Pursiainen, Roininen, Taskinen, Wainikainen

1655: Heiskainen, Korhoinen, Lapweteläin, Leskinen, Pursiainen, Roininen, Wainikain

1676: -, Hilduinen, Korhoinen, Läskinen, Purssiainen, Rissäinen, Roininen, Wainikain, Wainikainen

1677: Korhoin, Läskin, Pursiain, Risain, Roinin, Winikain

1678: -, Korhoin, Leskin, Pursiain, Rijsain, Roininen

1679: -, Korhoinen, Leskinen, Pursiain, Risain, Roininen

Hamula

1647: Hammuinen, Heiskainen, Keijonen, Kerfwinen, Kietäwäinen, Kinnuinen, Kårhåinen, Leskinen, Linduinen, Pursiainen, Wainikainen

1648: Hamuinen, Kerfwinen, Kinnuinen

1649: Hamuinen, Kerfwinen, Kinnuinen

1653: Hamuinen, Kerfuinen, Kinnuinen, Wardiainen

1655: Hamuin, Kerfuinen, Kinnuinen, Wardiain

1676: Karckinen, Karfwin, Kasurin, Keoinen, Kinnuin, Käoinen, Luckarin, Mardikainen, Metinen, Mietin, Mietinen, Paiainen, Taif:, Tickoinen

1677: Kasurinen, Kinnuin, Kärfwin, Paijain

1678: -, Kackin, Kasurin, Kefwin, Keijoinen, Kinnuin, Linduin, Luckar, Mietin, Paiainen, Tickain

1679: Kasurinen, Kerfwin, Kerfwinen, Kinnuin, Tickainen

Hiltulanlahti

1647: -, Hilduinen

1648: -, Hilduinen, Wänäleinen

1649: -, Hyffwärinen, Hyfuärinen, Hyfwärinen, Mustoinen, Pelkinen, Såininen, Tuppurainen, Turuinen

1653: -, Hilduinen

1655: -, Hilduinen, Wanikain

1677: -, Hilduin, Wainikain

1678: -, Hillduin, Wainickain

1679: -, Hilduin, Krowar, Wainikain

Hirvilahti

1647: -, Haikonen, Kackinen, Kettuinen, Lapweteläin, Wänäläins

1648: -, Haikoinen, Julckoinen, Julkoinen, Kockinen, Lapwetelein, Watainen

1653: Haikoinen, Kackinen, Kettuinen, Kuroinen, Lapweteläinen, Lydikäinen, Marainen, Myckäinen, Nuriainen, Wänäinen, Wänäläinen

1655: -, Haikoinen, Kackinen, Tille, Watainen, Wenäläinen

1676: Haickoinen, Kaikinen, Karttuinen, Linduinen, Lydikäin, Lydikäinen, Watainen

1677: Haikin, Kärkin, Kättuin, Linduin, Lydikäin

1678: Haikoin, Kackin, Kettuin, Linduin

1679: Kackinen, Linduinen

Hirvimäki

1676: Heiskainen, Kinnuinen, Tussainen

1677: -, Heiskain, Tuhkain

1678: Heiskain, Kinnuinen, Tickain

1679: Kinnuinen, Tuckain

Juurikkamäki

1676: -, Rässäinen, Räsäinen

1677: Räsäin, Räsäinen

1678: -, Rässain, Rässäin

1679: Räsain, Räsäin, Räsäinen

Jänissalo

1677: Rahuin, Smålend:r

1678: Rahuin, Smålender

1679: Rahuinen, Smolender

Jännevirta

1647: Hardikain, Hardikainen, Heickinen, Nijrainen, Niskainen, Toiwainen

1648: Hardikainen Kuppi, Heikinen, Nijrainen, Tåifwain, Tåifwainen

1653: Hardikain, Heickinen, Heikinen, Kuppi Hardikain, Nirainen, Niskainen, Toifuain

1655: Hardikain, Heikinen, Nirainen, Niskainen, Pitkäinen, Toifuoin

1676: Hardikain, Hardja, Hilduinen, Niskainen, Wardiainen

1677: Hardikain, Niskain

1678: -, Hardickain, Niskain

1679: -, Hardikain, Nickain

Kaaraslahti

1647: Clemettinen, Peckarinen, Ruuskainen

1648: Clemettinen, Kåistinen, Pekurinen, Rushainen, Russkainen, Tuåfwainen

1649: Ruskainen

1653: Clemetinen, Peckarinen, Ruskainen

1655: Clemetinen, Peckarinen, Ruskainen

1677: Pekarin, Ruskain

1678: -, Clemittin, Peckarin, Päxäin, Ruskain

1679: Clemettinen, Kasurin, Peckarin, Pöxäinen, Ruskain

Kaislastenlahti

1676: -, Lapwetäläinen, Wänäläin

Kartasalo

1676: Rässäinen, Turuinen

1677: Turuin

1678: Turuin

1679: Turuin

Karttula

1647: Karttuinen, Kilckainen, Kilemainen, Lydikäinen

1648: Hakulinen, Karttuinen, Kilckinen, Kilckoinen, Kålemainen, Lydikäinen

1649: Colemainen, Karttuinen, Kilckainen

1653: Karttuinen, Kilkainen, Lydikäinen

1655: -, Hakulinen, Karttuinen, Kilkainen, Lydikäinen

1676: Huttuinen, Karttuinen, Lydikäin, Toloin

1677: Huskain, Huttuin, Kartuin, Lydikäin

1678: Huttuin, Kartuin, Lydickein

1679: Huttuinen, Karttuin, Lydikäin, Pulkin

Kasurila

1647: -, Julkuinen, Kasuinen, Kasurinen

1648: Julkuinen, Kassurinen, Kasurinen, Linduinen

1649: Hussu Cassurinen, Julckuinen, Kasurinen

1653: Husoi Kasurinen, Julkuinen, Kasurinen, Mustoinen, Sichfuoinen

1655: -, Hussoi Kasurinen, Julkuinen, Kasurinen

1676: Hussoij, Hussoj, Kasurin, Kasurinen, Knutinen, Safwolainen, Turinen

1677: Husoi Kasurin, Kasurin, Knutinen, Safwolain

1678: Hakaroin, Haukoin, Kassurin, Knutinen, Laukoin, Safwol:n, Wardiain

1679: -, Kasurin, Kasurinen, Knutin, Murto, Safwolain

Kehvo

1676: -, Julkuinen, Wänäläinen

1677: Wänäin, Wänäises, Wänäläin

1678: Wänäl:n

1679: Wänäinen, Wänäläin

Keyritty

1677: Uckoin

1678: -, Uckoin

1679: Uckoinen

Kiukoonniemi

1677: Mustoinen

1678: Mustoin

1679: Mustoin

Koivulahti

1677: Toloin

1678: Tolloin

1679: Toloin, Toloinen

Koivusaari

1676: -, Safwolainen

1677: Safwolain

1678: Safwol:n

1679: Safwolain

Kotasalmi

1676: Toifwain, Yletyinen

1677: Pitckäin, Tåifwain

1678: Pitkäin

1679: Pitkäinen, Toifwain

Kuivaniemi

1676: Colemain, Colemainen, Karhuin, Lakoi Colemmain

1677: Colemain, Karhuin

Kuopio

1647: -, Julkuinen, Kallinen, Laitinen, Lappalain, Lappalainen, Taskinen

1648: -, Julckuinen, Kallinen, Lappalain, Tashinen, Taskinen, Wainikainen, Walkoinen

1649: -, Julckuinen, Kallinen, Lappalainen, Taskinen, Tåssawainen

1653: -, Hilduin, Julkuinen, Kallinen, Keckoinen, Lapaplainen, Safuolainen, Taskinen, Wainikainen

1655: -, Hilduinen, Julkuinen, Kackinen, Kallinen, Keckoinen, Lappalainen, Safuolainen, Taskinen

1676: Julkuinen, Marainen, Taskinen, Toifwainen, Toloinen

1677: -, Jullkoin, Taskinen, Toifwain

1678: -, Jullkoin, Korhoinen, Lapwetel:n, Lapwetelein, Taskin, Turkul:n, Tåifwain

1679: Julkuin, Taskin, Toifwainen, Turkulainen

Kurolanlahti

1648: Hyttinen, Kuroinen, Lille Tuåfwin, Lydikäinen, Marainen, Muriainen, Myckeinen, Nuriainen, Tuåfwinen, Wäneinen, Wänäinen

1649: Achma Haloinen, Haloinen, Hatainen, Heickinen, Juusten, Kuråinen, Lydikäinen, Myckäinen, Nurjainen, Tuåfwinen, Wänäinen

1676: Kuroinen, Marainen

1677: Kuroin, Marin, Myckäin, Mähoin, Pursiain

1678: Mannin, Myckain, Mykäin, Wähäin

1679: Julkoin, Julkuin, Leinoinen, Marainen, Myckäin, Myckäinen, Mähöinen, Pursiainen

Käärmelahti

1647: Hara, Hyttyinen, Kinnuinen, Möhöinen, Radikainen, Räsainen, Wenäläinen

1648: Haarass, Hyttinen, Möhöinen, Radikainen, Räsäinen, Wänäläinen

1649: Schade

1653: Hyttinen, Kerfuinen, Ketto, Korhoinen, Mähöinen, Radikainen, Räsäinen, Tofuinen, Wänuinen, Wänäläinen

1655: Hara, Hyttinen, Kerfuin, Kinnuinen, Mähöin, Radikain, Räsäinen, Wenäläin

1676: -, Hyttinen, Karhuin, Kerfwin, Kinuinen, Möhäinen, Möhöinen, Radikain, Radikainen, Räsäinen, Wänäläin

1678: Hyttin, Karhuin, Kerfwoin, Kettu, Kinnuin, Möhöin, Radickain, Rässäin, Rässäinen, Wänäläin

Lamperila

1678: Jullkuin

1679: Lapwetel:n

Lapvetelänlahti

1677: Leinoin

Litmaniemi

1676: Happoin, Happoinen, Hardikain, Hardikainen, Hilduinen, Holapainen, Ihalainen, Ihalembinen, Käinäinen, Mustoinen, Pelloinen, Rahuinen, Smålander, Småländer

1677: Hardikain, Håpoin

1678: Happoin, Hardickain

1679: Hardikain

Lohilahti

1676: Hakarinen, Tofwinen

1677: Hackarin, Toifwin

1678: Hackarain, Tuofwin

1679: -, Hackara, Tofwin, Tofwinen, Towinen

Lyytikkälä

1647: Hakulinen, Lydikäinen, Åwaskainen

1648: Hakulinen, Lydikäinen, Owashainen

1649: Eschelinen, Eshelin, Hilduin, Julckoinen, Lapweteläinen, Lapwetälainen, Lydikäinen

1653: Eskelinen, Hakulinen, Lydikäinen, Owaskainen, Räsäinen

1655: Collemain, Eskelinen, Lydikäinen, Owaskainen, Räsäinen

1676: Colemainen, Härkeläinen, Lydikäin, Lydikäinen, Lydkäinen, Owaskain, Räsäin

1677: Colemain, Eskeläin, Lydikäin, Owaskain, Räsäinen

1678: Eskelin, Hackulin, Kainul:, Lydickäin, Owaskain, Räsäin

1679: Eskelinen, Hakulinen, Lydikäin, Owaskan, Räsäin

Maaninkavesi

1647: Achma Haloinen, Haatainen, Haloinen, Heickinen, Juusten, Sipoinen

1648: Haaloinen, Haatain, Haatainen, Haloinen, Hatainen, Heikinen, Hussu Kasurinen, Juusten, Sipåinen

1655: Halloinen, Hatain, Hatainen, Justen, Mähöinen, Sipoin, Wäisäinen

Melaniemi

1677: Smålender, Toifwin

1678: Smålender, Tuofwin, Waroin

Miettilä

1647: Hallikainen, Miettinen, Möncköinen

1655: Hallikainen, Mietinen

1676: Heiskainen, Miettinen, Moukoinen

1677: Häiskain, Järfwäläin, Kankuin, Miettin, Mönkäin, Nyöhäin, Räsäin, Räsäinen

1678: Heiskainen, Mancköin, Mietin

1679: Happåin, Heiskain, Mönköinen

Murtolahti

1677: Jalkain

1678: Jullkuin

1679: Jalkain, Jalkainen

Nilsiä

1676: Ahoinen, Linduinen, Luttinen, Pirinen, Taskinen

1677: Ahoin, Ahoinen, Luttuin, Pirinen, Taskinen, Wätäin

1678: Ahoinen, Lettin, Linduin, Pirinen, Taskin

1679: Ahoinen, Luttinen, Pirinen, Taskinen

Nuutila

1676: Knutin, Knutinen

1677: Knutinen

1678: Knutin

1679: Knutinen, Knuttin, Korhoin

Ohtaanniemi

1676: Mietinen, Mustain, Rässäinen, Småländer

1677: Miettin, Miettinen, Rässäin, Smålender

1678: Mietin, Rässäinen

1679: Miettin, Miettinen, Räsäinen, Smolender

Pelonniemi

1676: Heikin, Heikinen, Heikurinen, Häikurinen, Jalkain, Jalkainen, Pitkäinen

1677: Häikin

1678: Heickin, Heikin, Heikinen

1679: Heikin, Heikinen

Pieksä

1647: Heickinen, Hårttanainen, Knutinen, Pålfwinen, Tijhoinen

1648: Heickinen, Heikainen, Huckoinen, Hårttainen, Hårttanainen, Knutinen, Knuttinen, Pålfwinen, Pålwinen, Tijhoinen

1653: Heikinen, Hårtanainen, Knuttinen, Pålfuinen, Tihoinen

1655: Heikinen, Hårtanainen, Knutinen, Pålfuinen, Tihoinen

1676: Heikinen, Knutinen, Tijhoinen

1677: Heikin, Knutinen, Tijhoin

1678: Heickin, Heikin, Knutin, Tijhoin

1679: Heikinen, Knuthin, Tijhoin

Punnonmäki

1647: Hyfwärinen, Kuckoinen, Kålemainen, Mäyckäinen, Påulkainen, Teppå Kålemainen

1648: Cerppo Colemain, Colemain, Cålemain, Haickoinen, Karhuinen, Kålemain

1649: Colemainen, Karhuinen, Teppå

1653: Colemain, Colemainen, Karhuin

1655: -, Collemainen, Karhuinen, Tarfainen

1676: -, Colemainen, Karhuinen, Lydikäin

1677: -, Colemain, Karhuin

1678: Cuolemain, Karhuin

1679: Collemain, Karhuin, Lydkäinen, Turuinen

Puutosmäki

1648: Kuckoinen

1676: Lappalainen, Soininen, Turuinen

1677: Lappalain, Soinin, Turuin

1678: Lappalain, Möykyn, Soinin, Turuin

1679: Cappalainen, Möykyin, Soininen, Turuin

Puutossalmi

1647: -, Hyfwärinen, Mustoinen, Soininen, Tuchkainen, Tuppurain, Turuinen

1648: Happåinen, Hyfwärinen, Keiko Hyfwerin, Laitinen, Mustoinen, Såininen, Tuppurain, Turuinen

1653: Happoin, Hyfuärinen, Mustoinen, Rautapardain, Soininen, Tuppurainen, Turuinen

1655: -, Hyfärinen, Mustoinen, Rautapardain, Soininen, Turuinen

1676: Hyfwäin, Hyfwärinen, Kinuuin, Kuckoin, Mustoinen

1677: Hyfwäin

Pöljä

1648: Keinoinen, Kieteweinen, Linduinen

1649: Kietäwäinen, Linduinen, Tåifwainen

1653: Keioinen, Kerfuinen, Linduinen, Rekinen, Tofuinen

1655: Kackinen, Keijoinen, Linduinen

1677: Käckin, Käijoin, Käioises, Käjoin, Linduin, Luckarin, Miettin, Toifwain

1678: -, Kackin, Keijoinen, Linduin, Luckar, Mietin

1679: Kakinen, Keijoin, Keijoinen, Linduinen, Luckarin, Miettin

Riistajärvi

1647: Lahiainen, Sichwåtar

1648: Hackarainen, Hietainen, Hämäläinen, Hätinen, Kettuinen, Kåpoinen, Laihinen, Parfwiainen, Parwiainen, Sichwoinen, Smålender, Tålppainen, Waittinen, Wardiainen, Waroinen

1649: -, Hietainen, Kettuinen, Käkeläinen, Laihainen, Waitinen, Wardiainen, Waroinen

1653: Assikainen, Hackarainen, Heiskainen, Hetainen, Hätinen, Kekäläinen, Laihiainen, Parfuiainen, Rissainen, Sichfuoinen, Smolender, Tofuinen, Wardiainen, Waroinen

1655: -, Hackarain, Hetainen, Hätinen, Kekäläinen, Kopoinen, Laihiainen, Parfuiainen, Sichwoin, Sichwoinen, Smolender, Tofuinen, Wardiainen, Waroin, Waroinen

Riistavesi

1676: Hietainen, Hussoj, Huttinen, Häcckinen, Häckinen, Hättin, Kopoinen, Lachiain, Malinen, Nissinen, Pafwiain, Sichwoinen, Wardiain, Waroinen

1677: Heetain, Hårtinen, Kasurin, Kopoin, Käkäläin, Laihiain, Malin, Nissin, Parfwiain, Sichwoin, Wardiain, Waroin

1678: -, Hattin, Heikin, Hietainen, Kasurin, Kopoin, Laihiain, Nissin, Sichwoin, Wardiain, Waroin

1679: Heikinen, Hissinen, Hussoi, Hätinen, Kopoin, Kopåinen, Laihiainen, Wardiainen, Waroin

Rissala

1647: Rissainen

1648: Risainen, Rissain, Rissainen

1649: Rissainen

1653: Rissainen

1655: Rissainen

1676: Rissainen

1677: Rijsain, Risain

1678: Rissain

1679: Rijsain

Ritisenlahti

1676: -, Rautaparta

1677: Rautapardain

1678: Rautapardain

1679: Malinen, Rautapardain

Ritoniemi

1647: Happoinen, Hilduinen, Hålopainen, Kanckuinen, Kåistinen, Kårdelainen, Reinikäin, Räsäinen, Turuinen

1648: Antikainen, Hallikainen, Happoinen, Hålåpainen, Kankuinen, Kåistinen, Möcköinen, Mönckeinen, Nissinen, Reinikainen, Reinikäinen, Skomare

1649: Anttikainen, Hallikainen, Halåin, Happoinen, Kanckuinen, Kåistinen, Miettinen, Måndaneuoin, Reinikainen, Sallinen

1653: Andikainen, Hallikainen, Happoinen, Heiskain, Hilduin, Hilduinen, Holapain, Hålapain, Kankuinen, Kordilainen, Kåistin, Miettinen, Monköinen, Reinikain, Rässäin, Sallinen

1655: -, Happoinen, Heiskainen, Hilduinen, Hålapain, Hålapainen, Kankuinen, Kåistinen, Kårdilain, Kårdilainen, Mietin, Reinikain, Sallinen

1676: Andekainen, Cordilain, Hålapain, Hålopain, Lappoinen, Sallinen, Williakainen

1677: Andikain, Hålapain, Håppoin, Kordialain, Sallinen

1678: Happoin, Hållopain, Hålopain, Kordilain, Sallinen

1679: Andikainen, Cordilain, Happoinen, Happåin, Hålapainen

Roikansaari

1677: Hilduin, Ihalain, Keinain

1678: Ihalainen

1679: Ihalainen

Ruokovesi

1647: Kuroinen, Lydikäinen, Marainen, Myckäinen, Nurainen, Wänäinen

1648: Kiettuin

1649: Achma Haloinen, Haloinen, Hatainen, Heickinen, Juusten, Kuråinen, Lydikäinen, Myckäinen, Nurjainen, Tuåfwinen, Wänäinen

1655: Kuroinen, Lydikäinen, Marainen, Myckäinen, Wänäinen

Rytky

1676: -, Häiskäinen, Jullkoinen, Jäppinen, Korhoinen

1677: Heiskain, Kårhoin, Lapwetelain

1679: -, Heiskain, Kopoinen, Korhoin, Lapwete, Safwolain

Ryönä

1647: Hackarainen, Heetainen, Hätinen, Laackoinen, Parfwiainen, Smålander, Tackinen, Tuofwinen, Waitinen, Warainen, Wardiainen, Waroijnen, Warojnen, Wätäinen

1648: Hackarainen, Kasurinen, Kärckinen, Laackoinen, Mickoinen, Tackinen, Waitinen, Wardiainen, Wätäinen

1649: Hackaroinen, Wätäinen

1653: Hackarainen, Lackoinen, Tackinen, Waitinen, Wardiainen, Wätäinen

1655: Hackarain, Lackoinen, Tackinen, Turuinen, Waitinen, Wardiainen, Wätäinen

1676: Hackin, Waitinen, Wardiainen, Wätäinen

1677: Häikin, Wardain, Wäitin, Wätäin

1678: Tackin, Waitinen, Wärdiäin, Wätänen

1679: Häckin, Tackin, Waittin, Wardiain, Wätäin

Räimä

1677: Julkoin

1678: Jullkoin

1679: Julkuin

Räsälä

1647: Järfweläinen, Mahainen, Mäyhäinen, Mönckäinen, Räsäinen

1648: Hirfwoin, Järfweleinen, Myöhöinen, Möcköinen, Räsäinen

1649: Assikainen, Järfweläinen, Kåistinen, Kårdilainen, Mahain, Mähöinen, Möncköinen, Rässäinen, Tuåmahainen

1653: Jerfweläin, Mahainen, Möhäinen, Rässäin

1655: Järfeläin, Mahainen, Möhäinen, Rässäinen, Räsäin, Räsäinen

1676: Järfweläin, Kanckuinen, Myohäläin, Räisäin, Räsäinen

1678: Heiskainen, Hillduin, Jerfweläin, Kanckuin, Koistinen, Rässäin, Tuomahain

1679: Jerfwel., Kankuinen, Räsäin, Räsäinen

Soinlahti

1676: Cuolemain, Taskinen, Tuofwinen

1677: Colemain, Taskin, Terfwin

1678: -, Cuolemain, Karhuin, Tarfwain, Taskin

1679: Collemain, Karhuin

Sotkanniemi

1676: Kinuinen, Kuckoinen, Mietinen

1677: Kinnuin, Miettin

1678: Hyfwerin, Kiänäin

1679: Kinnuin

Suojärvi

1676: Korhoinen, Käckinen, Peckoinen, Uckoinen

1678: -, Korhoin, Korhoinen

1679: Korhoin

Syrjänsaari

1676: Småländer, Tofwinen, Tåfwinen, Waroin, Waroinen

1677: Waroin

1678: Waroin

1679: Smolender, Tofwinen, Waroinen, Wäroinen

Syvärilä

1647: Ahoinen, Hackarainen, Kiliunen, Kluckarinen Ticka, Kuossmainen, Kårhoinen, Kårhåinen, Linduinen, Luckarinen, Luttinen

1648: Ahoinen, Cuåssmainen, Hackarainen, Kluckarin Ticka, Kluckarinen Ticka, Kuåssmainen, Kärckinen, Kårhoin, Kårhoinen, Kårhåinen, Linduinen, Luckarinen, Luttinen, Pirinen, Wänäinen

1649: Ahoinen, Cuåssmainen, Hackarainen, Heickinen, Hårttanainen, Knutinen, Kårhåinen, Pirinen, Pålfwinen, Tijhoinen, Uckåinen, Wänäinen

1653: Achoinen, Cossmainen, Hackarainen, Korhoinen, Linduinen, Luttinen, Pirinen, Pykäläinen, Uckoinen, Wänäinen

1655: Achoinen, Cossmainen, Hackarainen, Kårhoinen, Linduinen, Luttinen, Pirinen, Pykäläinen, Uckoinen, Wänäinen

1677: Kärkin, Kårhoin, Pirinen

1678: Pirinen

1679: Pirinen

Sänkimäki

1647: Pitkäinen

1648: Pitkain, Pitkäinen

1649: Heickinen, Pitkäinen, Tåifwainen

1653: Pitkäinen

1655: Pitkäinen

1676: -, Peckoinen, Pitkäinen, Pörxämän, Russainen, Ruåskain

1677: Pitkäin

1678: -, Pitckäin, Pittkäin

1679: -, Pitkäin, Pitkäinen, Ruskain

Tallus

1647: Karhuinen, Knutinen, Mäkäräinen, Möhönen, Tåloinen, Waatainen

1648: Knutinen, Marainen, Mähöinen, Mäkäräinen, Tålåinen, Waatinen

1649: Knutinen, Marainen, Mäkäräinen, Tålåinen, Watainen

1653: Karhuinen, Knuttinen, Linduinen, Marainen, Mähöinen, Mäkäräinen, Toloinen, Watainen

1655: Karhuinen, Knutinen, Marainen, Mähöinen, Mäkäräinen, Toloinen, Watainen

1676: Eskelinen, Karhuinen, Marainen, Mäkäräinen, Watainen, Wähäinen

1677: Karhuin, Marain, Mehoin, Mäckräin, Watain

1678: -, Karhuin, Karhuinen, Marain, Mähäin, Mäkärin, Watainen

1679: Karhuin, Marain, Mähöinen, Mäkäräin, Watainen

Tavinniemi

1676: Haloinen, Hamuinen, Hulkoinen, Kaijmolain, Lappalain, Lappalainen, Leskinen, Owaskain, Pulkinen, Pykäläin, Pylkäläin, Räsäinen

1678: Halloin, Häniäin, Kainulain, Karhuin

Toivala

1647: Hirfwoinen, Laakoinen, Leinoinen, Tåifwain, Tåiwainen

1648: Hirfwåinen, Laakoinen, Leinoinen, Tåifwain

1649: Hirfwoinen, Lackoinen, Leinåinen, Tåifwainen

1653: Lackoinen, Leinoinen, Toifuainen

1655: Lackoinen, Tackinen, Toifuainen

1676: Lackoinen, Tackinen, Toifwain

1677: -, Lakoin, Tackin, Toifwain

1678: Peskainen, Tackin, Tåifwain

1679: Lakoinen, Pirekain, Tackinen, Toifwain

Tuovilanlahti

1647: Leekinen, Lollo Tuofwinen, Tuofwinen, Tuowinen

1648: Hyttinen, Käkäläin, Lilla Tååfwin, Tååfuinen, Tååfwinen

1655: Hyttinen, Keetto, Rekinen, Tofuinen

1676: Kockoinen, Rässäin, Tickainen

1677: Mustoin, Räkin, Toifwin

1678: -, Hyttin, Kettu, Kockoinen, Mustoin, Reckin, Tuofwin

1679: Mustoinen, Riekinen, Tofwinen

Tuusniemi

1647: Keinäinen, Miettinen, Mustoinen, Räsäinen, Smålander, Turuinen

1648: Keinoinen, Mustoinen, Räsäinen, Smålender, Turuinen

1649: Keinäinen, Mustoinen, Rässäinen, Smålenders, Turuinen

1653: Keinäinen, Mietinen, Mustoinen, Rässäinen, Smolander, Turuinen

1655: Keinäin, Keinäinen, Mietinen, Mustoinen, Rässäinen, Räsäinen, Smolender, Turuinen

1676: Käinäinen, Smålander, Turuinen

1677: Kankuin, Käinoin, Käinäin, Turuin

1678: Keineinen, Keinäin, Taskin, Turuin

1679: Keijnain, Keijnäin, Keijnäinen, Taskin, Turuin

Ukonlahti

1678: Hillduin, Keiäin

1679: Hilduin

Urimolahti

1676: Cossmain, Cuossmain

1677: Cuossmain, Kainulain, Wänäin

1678: Kainulain, Kuossmain, Mardiain, Wänäin

1679: Cuossmain, Kainolainen, Ollikainen, Wänäinen

Vehkalahti

1676: Huttinen, Tolopainen

1677: Hårtin, Tålpain

1678: Tollpain

Vehkasaari

1677: Ylletyin

Vehmasmäki

1647: Heiskainen, Julkuinen, Kuckoinen, Kålioinen, Tijhoinen

1648: Heishainen, Hyfwerinen, Jatinen, Julkuinen, Kuckoinen, Kuckåinen, Kåliåinen, Möycköinen, Tuchkoinen, Tålwainen

1649: Cåljåinen, Heiskainen, Hyfwärinen, Julckuinen, Kuckåinen, Malin, Möykäinen, Tijhoinen, Tuchkainen

1653: Collioinen, Haioitos, Heiskain, Hyfuärinen, Jatinen, Julkuinen, Laitinen, Malinen, Möykyin, Pekurinen, Tihoinen, Tuchkainen

1655: Collioinen, Haioinen, Heiskainen, Hyfärinen, Jatinen, Julkuinen, Laitinen, Leinoinen, Mallinen, Möykyin, Möykyinen, Tihoinen, Tuchkainen

1676: Arpinen, Colioinen, Haikoinen, Hyfwäinen, Laitinen, Malinen, Möykyinen, Pekurinen, Safwolain, Tihoinen

1677: -, Airaxin, Callioin, Hyfwerin, Leinoin, Malin, Möyköin, Peckurin, Safwola:, Tijhoin

1678: -, Airaxin, Hyfwerin, Kollioin, Laitin, Leinoin, Mallinen, Mellinen, Möykyin, Pekurin, Safwol:n, Tijhoin

1679: Airaxinen, Colioinen, Haioinen, Laitinen, Malinen, Möykyin, Pekurin, Safwol:n, Safwolain, Tijhoin

Vehmersalmi

1676: Hilduinen, Kankuinen, Kåstinen, Mietinen, Reinikain

1677: Kaukuin, Koistin, Miettin, Reinikain, Williakain

1678: Hillduin, Kanukuin, Koistin, Mietin, Reinikain

1679: Hilduinen, Kankuin, Keijnäin, Koistin, Miettin, Reinikainen

Venäjänsaari

1676: Eskelinen, Julkuinen, Leinoinen, Marain, Myckoinen, Myckäinen, Mähäinen, Pursiain, Purssiain, Rautiainen, Wänäläin

1677: Eskelin, Wänäläin

1678: -, Wänäl:n

1679: Wänäläin

Vuorisalo

1647: Hardikainen, Hålopainen, Pelkoinen, Smålander

1648: Hardikain, Hardikainen, Hålåpainen, Pelckoinen, Smålender

1649: Hardikainen, Pelkoinen

1653: Hardikainen, Hålapain, Karttuinen, Mustoinen, Pelkoinen, Smolender, Taskin

1655: -, Hardikain, Hålapainen, Pelkoinen, Smålender

1677: Ihalämbinen, Mustoin, Pelkin

1678: Hålopain, Ihalembin, Mustoin, Pelkoinen

1679: Hålapainen, Mustoin, Pelkoinen

Vuotjärvi

1647: Leskinen, Pykäläinen

1648: Bengdtinen, Leshinen, Leskin, Passainen, Rissainen

1649: Pasainen, Rissainen

1653: Hardikainen, Julkuinen, Leskinen, Passainen

1655: Hardikain, Huckinen, Julkuinen, Leskinen, Pasainen

1676: Hardikainen, Jullkuinen, Läskinen, Pasainen, Passoinen, Wänäinen

1677: Hardikain, Julkoin, Läskin, Pasoin

1678: Hardickain, Kackin, Leskin, Passoin

1679: -, Hardikainen, Leskinen, Pasainen

Västinniemi

1676: Hackarain, Wardiainen

1677: Hackarin, Wardiain

1678: Hackarin, Wardiain

1679: Hackarain, Wardiain

Väänälä

1676: Wänäinen, Wänäläin, Wänäläinen

1677: Wänäin

1678: -, Wänäin, Wänäinen

1679: Wänäin, Wänäinen

© Väinö Holopainen 2015