AlkuPohjois-SavoKuopion pitäjäRuodutusluettelotRuodutusluettelo 1650 → Nimihakemisto

Kuopio ruodutusluettelo 1650

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitettuihin ruotuihin.


-  A  C  E  H  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Å 
 -  A  C  E  H  J  K  L  M  N  P  R  S  T  U  VW  Å

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abracham Ollsson Ruotu 2

Anderss Jochanss:n Ruotu 1

Anderss Jochansson Ruotu 4, Ruotu 5

Christer Gabrielis Ruotu 1

Ifward Jochansson Ruotu 11

Jackop Ollsson Ruotu 2

Jören Matzsson Ruotu 2

Madz Hendrichi Ruotu 2

Nillss Michelsson Ruotu 3

Oluff Mårthenss:n Ruotu 6

Peer Fab: Ruotu 2

Pååll Phillpusson Ruotu 6

Sigfredh Peersson Ruotu 6

Thomas Swensson Ruotu 7

AAlkuun

Achoin

Pååll Andersson Ruotu 8

Airaxin

Oluff Jehannsson Ruotu 3

Airaxinen

Madz Ruotu 3

Peer Larsson Ruotu 3

Anttikain

Anderss Ruotu 10

Assikainen

Caupi Ruotu 10

CAlkuun

Clemettinen

Oluf Andersson Ruotu 6

Cosmain

Jochan Påållsson Ruotu 8

EAlkuun

Eskelinen

Peer Ruotu 4

HAlkuun

Haatainen

Christer Ruotu 11

Hackarain

Nillss Påållsson Ruotu 9

Thomass Erichss:n Ruotu 6

Hackarainen

Hendrich Ruotu 7

Jackop Ruotu 6

Jören Ruotu 6

Thomass Ruotu 7

Haikoinen

Matz Ruotu 4

Hallikainen

Larss Ruotu 10

Haloin

Jackop Peersson Ruotu 5

Peer Phillpusson Ruotu 5

Phillpus Phillpuss:n Ruotu 5

Phillpuss Brussiss:n Ruotu 2

Hamuins

Oluf Ruotu 5

Happoinen

Peer Matzsson Ruotu 9

Hartikain

Sigfredh Ooss:n Ruotu 11

Hartikainen

Anderss Ruotu 9

Daniell Ruotu 9

Hendrich Ruotu 7

Hatain

Larss A: Ruotu 5

Sigfredh Ruotu 5

Heetain

Hardtwijk Peersson Ruotu 7

Heetainen

Hardtwijk Ruotu 8

Heikinen

Jönss Ruotu 11

Larss Larsson Ruotu 7

Oluff Peersson Ruotu 7

Thomass Ruotu 9

Heiskain

Madz Ruotu 1

Oluf Påållss:n Ruotu 10

Staphan Ruotu 2

Hillduinen

Peer Ruotu 2

Hilldujnen

Anderss Ruotu 11

Holapain

Oluf Clemetsson Ruotu 9

Hyfuärin

Erich Hendersson (Gestgifware och Påst Bonder) Ruotu 12

Hyfwärinen

Swen Ruotu 3

Hyttinen

Erich (Wälb: Fru Barbro Sckades Frellse) Ruotu 12

Thomas Ruotu 5

Hålapain

Hendrich Ruotu 10

Hålapainen

Anderss Ruotu 11

Hårtanain

Oluf Peersson Ruotu 9

Hämäläin

Mårthen Staphansson Ruotu 8

Hätinen

Jören Ruotu 8

JAlkuun

Jalckain

Oluff Ooss:n Ruotu 6

Jullkuin

Jönss Peerss:n Ruotu 6

Jullkuinen

Peer Ruotu 2

Jullkujn

Christer Peersson (Gestgifware och Påst Bonder) Ruotu 12

Jullkujnen

Anderss Ruotu 1

Justens

Anna Ruotu 5

KAlkuun

Kackinen

Hendrich Ruotu 12

Peer Ruotu 1, Ruotu 4

Kallinen

Knut Ruotu 1

Kankuin

Staphan Andersson Ruotu 10

Karchuin

Staphan Ollsson Ruotu 3

Karchujnen

Oluf Ruotu 11

Kartuinen

Peer Peersson Ruotu 3

Kartujnen

Larss Påållsson Ruotu 3

Pååll Peerssonn Ruotu 3

Kasurin

Anderss Madzss:n Ruotu 5

Hend: Madzsson Ruotu 6

Kasurinen

Erich Ruotu 6

Madz Ruotu 5

Madz Henderss:n Ruotu 6

Mårthen Ruotu 5

Oluff Madzss:n Ruotu 6

Keijoinen

Hendrich Ruotu 6

Keinäjnen

Madz Ruotu 11

Kekäläin

Hendrich Ruotu 11

Kerfuin

Hanss Jönsson Ruotu 5

Hend: Jonsson Ruotu 5

Kethuin

Anderss A. Ruotu 4

Keto

Madz Madzsson (Wälb: Fru Barbro Sckades Frellse) Ruotu 12

Kettuin

Anderss A. Ruotu 5

Kettujnen

Pååll Ruotu 8

Kietäuäin

Jönss Madzsson Ruotu 5

Killkain

Peer Påållsson Ruotu 3

Kinnujnen

Larss Ruotu 5

Staphan Ruotu 12

Knutinen

Erich Larsson Ruotu 4

Larss Larsson Ruotu 3

Oluff Ruotu 3

Peer Ruotu 9

Koistinen

Anderss Ruotu 10

Hendrich Ruotu 10

Pååll Hend: Ruotu 11

Kolemain

Michell Larsson Ruotu 3

Månss Påållsson Ruotu 3

Peer Påållsson Ruotu 3

Pååll Staphanss:n Ruotu 3

Staphan Michellsson Ruotu 3

Staphan Ollsson Ruotu 3

Kopoin

Ifwar Hend: Ruotu 8

Korchoin

Nielss Ruotu 1

Korchoinen

Hanss Ruotu 1

Kordilainen

Larss Ruotu 11

Korhoin

Hendrich Peersson Ruotu 8

Phillpuss Peersson Ruotu 9

Kuckoin

Anderss Andersson Ruotu 3

Kåljoin

Peer Sigfredhsson Ruotu 2

Kårchoinen

Sigfredh Ruotu 8

Kårdelainen

Anderss Ruotu 11

LAlkuun

Laakoinen

Jönss Ruotu 6

Laakojnen

Larss Ruotu 6

Lahiain

Anderss Andersson Ruotu 7

Lakoinen

Peer Ruotu 7

Lakojnen

Jönss Ruotu 1

Lapalain

Hender Henderss:n Ruotu 1

Lapwetelainen

Jönss Ruotu 11

Lapweteläin

Madz Hansson Ruotu 4, Ruotu 5

Lejnoinen

Jönss Ruotu 1

Leskinen

Jönss Madzsson Ruotu 8

Madz Ruotu 1

Linduin

Pååll Peersson Ruotu 5

Linduinen

Larss Ruotu 8

Lukarin

Jönss Hend: Ruotu 9

Luttinen

Anderss Ruotu 8

Lyckein

Hanss Peersson Ruotu 4

Lydikeinen

Jören Hansson Ruotu 3

Michell Ruotu 5

Lydikäinen

Michell Ruotu 4

MAlkuun

Machain

Sigfredh Ruotu 10

Marain

Hend: Andersson Ruotu 4, Ruotu 5

Thomass Påållsson Ruotu 4

Mietin

Peer Hendersson Ruotu 11

Mietinen

Jönss Ruotu 11

Larss Ruotu 11

Mustoin

Anderss Matzsson Ruotu 9

Nillss Larss:n Ruotu 2

Myckäinen

Pååll Ruotu 4, Ruotu 5

Mächöinen

Månss Ruotu 4

Mähoin

Anderss Peersson Ruotu 10

Madz Ollsson (Wälb: Fru Barbro Sckades Frellse) Ruotu 12

Mäkärajnen

Madz Ruotu 4

Mönkoinen

Larss Ruotu 10

Mönköinen

Peer Ruotu 10

Möykyinen

Oluff Ruotu 2

NAlkuun

Nijrain

Peer Madzsson Ruotu 7

Niskainen

Pååll Ruotu 11

PAlkuun

Parfwiain

Swen Ruotu 8

Pasain

Anderss Peersson Ruotu 8

Peckarinen

Nills Ruotu 11

Pelkoinen

Oluff Ruotu 9

Pijrinen

Oluf Ruotu 9

Pittkein

Erich Henderss:n Ruotu 7

Jönss Ollsson Ruotu 7

Polfuin

Hendrich Thomasson Ruotu 9

Puistinen

Erich Ruotu 6

Purrsiainen

Pååll Ruotu 2

RAlkuun

Radhikainen

Pååll (Wälb: Fru Barbro Sckades Frellse) Ruotu 12

Rautaparda

Oluf Ruotu 2

Reinikainen

Hendrich Ruotu 10

Rekinen

Anderss Ruotu 4, Ruotu 5

Rissainen

Jochan Ruotu 6

Thomass Ruotu 6

Rissains

Madz Madzsson Ruotu 8

Roininen

Larss Ruotu 1

Ruskain

Pååll Madzsson Ruotu 6

Räsain

Oluf Andersson Ruotu 10

Oluf Påållsson Ruotu 10

Räsäin

Oluf Ollsson Ruotu 9

Swen Andersson Ruotu 10

Räsäinen

Bengt (Wälb: Fru Barbro Sckades Frellse) Ruotu 12

Swen Ruotu 9

SAlkuun

Sallinen

Oluff Ruotu 10

Sawolainen

Ifwar (Gestgifware och Påst Bonder) Ruotu 12

Sigwoin

Anderss Larss:n Ruotu 7

Sipoinen

Hendrich Ruotu 5

Skadhe

Barbro Ruotu 5

Smolander

Anderss Matzss:n Ruotu 8

Smolender

Peer Peersson Ruotu 9

Smolenders

Peer Madzsson Ruotu 9

Soininen

Staphan Ollsson Ruotu 2

TAlkuun

Taskinen

Hanss (Gestgifware och Påst Bonder) Ruotu 12

Staphan Ruotu 1

Thomahin

Madz Swensson Ruotu 10

Tijhoinen

Larss Ruotu 3

Madz Andersson Ruotu 9

Tijlikainen

Michell Ruotu 10

Tofuinen

Christer Hansson Ruotu 11

Tofwin

Jören Jorensson Ruotu 4

Jören Jörensson Ruotu 5

Tofwinen

Bertill Ruotu 11

Erich (Wälb: Fru Barbro Sckades Frellse) Ruotu 12

Toifuain

Grellss Mårthenss:n Ruotu 1

Hendrich M: Ruotu 1

Jönss Andersson Ruotu 1

Toifwainen

Hendrich Ruotu 7

Toloin

Pååll Thomasson Ruotu 4

Tuchkain

Sigfredh Nillsson Ruotu 2

Tuppurain

Zachriass Ruotu 2

Turuin

Jochan Jackopzss:n Ruotu 2

Turujnen

Hend: Larsson Ruotu 9

Jochan Jakopss:n Ruotu 2

Madz Ruotu 10

Tålpain

Peer Andersson Ruotu 8

UAlkuun

Uckoinen

Jönss Ruotu 8

VWAlkuun

Wainikain

Jochan Hend: Ruotu 1

Matz Sigfredzsson Ruotu 2

Waitinen

Clemet Ruotu 7

Wanäinen

Matz Ruotu 8

Wardiain

Jönss Jönsson Ruotu 5

Larss Nillsson Ruotu 7

Madz Nillsson Ruotu 7

Nills Nillsson Ruotu 7

Warojnen

Pååll Ruotu 8

Watäinen

Oluff Ruotu 4

Weisain

Oluf Pållsson Ruotu 5

Wänainen

Anderss Ruotu 4, Ruotu 5

Wänäin

Pååll Påållsson Ruotu 12

Wänälein

Pååll Hendersson (Wälb: Fru Barbro Sckades Frellse) Ruotu 12

Wätäinen

Oluf Ollsson Ruotu 7

ÅAlkuun

Åfwaskain

Peer Hend: Ruotu 4

Tässä hakemistossa on yhteensä 234 nimeä

© Väinö Holopainen 2015