AlkuSavon henkikirjatIisalmen pitäjä → 1727

Savon keskinen kihlakunta

Iisalmi henkikirja 1727

Otsikkotiedot

Idensallmij Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
1763A Alapitkä, Kauppila, Haajaistaival, Haajainen, Haapajärvi
1763B Hernejärvi, Kääriänsaari, Heinämäki
1764A Hautajärvi, Iisalmi
1764B Jokela, Juminen, Jynkänniemi, Joutsenniemi, Kiuruvesi
1765A Kilpisaari, Korpijärvi, Kivistö
1765B Koppola, Karvasalmi, Kuivaniemi, Kotaniemi, Karjala, Koivujärvi, Kalliojärvi
1766A Koskenkylä, Laaka, Lukkarila, Lampaanjärvi, Leppälahti
1766B Lappetelä, Löytynmäki, Leväniemi, Lammassalo
1767A Löytynjärvi, Luupuvesi, Marttisenjärvi, Martikkala, Mikkajärvi, Niemisjärvi
1767B Nerkoo, Naarvanlahti, Näläntö, Niemismäki
1768A Nissilä, Oinasjärvi, Ollikkala
1768B Partala, Pyöreä, Paloinen
1769A Porovesi, Petäjäjärvi, Pörsänmäki, Pahkamäki
1769B Pajujärvi, Pyöriälä, Pielavesi, Pajumäki, Päsmäri, Ryhälä
1770A Ruotaanmäki, Ruotaanlahti, Rutakko, Ruokonen
1770B Rytky, Remeskylä, Salahmi, Vänninmäki, Sukeva
1771A Sonkajärvi, Sälevä, Sutela
1771B Sulkava, Salmijärvi, Toivakko, Taipale, Tommonmäki
1772A Valkeamäki, Vieremäjärvi, Viitaa
1772B Ulmala
1773A Vehmasjärvi, Varpanen, Vianto, Väisälänmäki, Venetmäki
1773B Vaaraslahti, Onkivesi, Osmanki, Pappila

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warit in-
gen af denna Mantalls Längd undandöllgdh
eller Uthsluta Låtit som Mantalls Penningar
betahla bööra betyge wij meed wårt Sam-
weete med wåre Nampn och Signetens
Undersättiande af Jdensallmij Länssmans
gård Palois d:n 5 Decemb:r ao 1726
H: Ithimäus Härads Fougde
T:Agander
L Randström Crono Länssman
Nämbdemannerna
Philip Mardickain Hindrich Ållickain Hindrich Tickain
Påhl Wäissain Sigfred Pullkinen Erich Pässoin
Hindrich Sonnin Thomas Huttuin Christer Wäissein
Petter Lappalain Hemming Hynnin

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 720.
Veroa maksaneita yhteensä 1072 henkilöä (miehiä 538, naisia 534).
Veroluokittain 42 / 579 / 451 ; yhteensä 1072 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Iisalmen komppaniassa: 70 sotilasta

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 241 32.7 %
Mies ja vaimo 354 48.0 %
Vaimo 136 18.5 %
Leski 5 0.7 %
Muu merkintä 1 0.1 %
Kaikki yhteensä 737 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
No Talon numero
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä
Laji Veron käyttötarkoitus: Cav=ratsuväki, Inf=jalkaväki, Crono tai C:og:=rasitukseton kruunulle
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdeviite

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - Tositekirja 1727-1727 (8783), jakso 1705, sivu 1763A, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=10538391 / Viitattu 22.7.2020

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2020