AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1616 → Henkikirja

Juva henkikirja 1616

Sivu 134B (aukeaman 134 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Jorois Fierding Joroisten neljännes: Joroisten ja Hietaisten kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Oloff Larsson Jäppin Jäppinen
2 Erih Kuckoin Kukkonen
2 Hans ibm Kukkonen
2 Per ibm Jäppinen
2 Jören Sormuin Sormunen
1 Lars Caipoin Kaipainen
2 Knuth Kackin Kakkinen
2 Per Pållsson Sormuin Sormunen
1 Per Persson Haloin Halonen
2 Påll Wachkoin Vauhkonen
2 Lasse ibm Vauhkonen
2 Henrih Colemain Kolehmainen
2 Oluf Jörensson Sormoin Sormunen
2 Nils Karkäin Kärkkäinen
2 Per Hurskain Hurskainen
2 Påll Pärsson Colemain Kolehmainen
2 Per Person ibm Kolehmainen
2 Lasse Lar:n Pöroin Pörönen

Sivu 135A (aukeaman 135 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Lauri Sormoin Sormunen
2 Olof Karkain Kärkkäinen
3 Per Persson Purin Puurunen
2 Erih ibm Puurunen
2 Lars Larss: Sormoin Sormunen
2 Anders Sormoin Sormunen
2 Per Persson Lahin Lahinen
2 Anders Kärkäin Kärkkäinen
2 Nils Bengdtin Penttinen
1 Per Outin Outinen
2 Per Persson Mustoin Mustonen
3 Henrih Turpehin Turpeinen
2 Lasse Nysein Nysänen
2 Jöns ibm Nysänen
2 Rossj Hyninen Hynninen
2 Madz Tossauain Tossavainen
2 Hemingh Laitiain Laitinen
2 Nils Lydin Lyytinen
2 Anders Kärpälain Kärppäläinen
2 Påll Laitinin Laitinen
2 Påll Lehikoin Lehikoinen
3 Jöns Rassain Rissanen?
2 Lauri Laakoin Laakkonen
2 Anders Lappalain Lappalainen
2 Lasse Sormoin Sormunen
2 Oluf Karhuin Karhunen
1 Mårthen Sigfredson Kerri Kärri
2 Stafan Paijain Paajanen
2 Per Andersson ibm Paajanen
1 Lasse ibm Paajanen
2 Philpus Kåhoin Kohonen
1 Per Safuolain Savolainen
2 Hans Rijssain Rissanen

Sivu 135B (aukeaman 135 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Madz Andersson Säckin Säkkinen
2 Gres Heisikain Heiskanen
1 Påll Persson Hyfuöin Hyvönen
2 Nils Olson Clemetin Lemettinen
1 Henrih Larson Telkoin Telkonen
1 Abraham Eskilin Eskelinen
1 Anders Wijhoin Vihonen
2 Mihill Häyryin Häyrynen
1 Olof Nirain Niiranen
2 Henrih Eskelin Eskelinen
1 Oluf Toloin Tolonen
1 Lasse Colemain Kolehmainen
2 Anders ibm Kolehmainen
2 Oloff Suhoin Suhonen
1 Oloff Erihsson Timoin Timonen
1 Simon Tarkis Enkia Tarkiainen
2 Lasse Punnoin Punnonen
1 Oluf ibm Punnonen
1 Lasse Anders ibm Punnonen
2 Madz Sormoin Sormunen
2 Stafan ibm Sormunen
1 Gabriel Lukoin Luukkonen
1 Philpus Rautaparda Rautaparta
2 Oluf ibm Rautaparta
2 Påll Andersson Timain Timonen
1 Erih Lippoin Lipponen
2 Lasse Pålsson Toloin Tolonen
1 Oluff Hyttinen Hyttinen
2 Lasse Wäyryin Väyrynen
2 Per Madzson Lapueteläin Lapveteläinen
1 Bertill ibm Lapveteläinen
1 Philpus Tukiain Tukiainen
1 Lasse Asikain Asikainen

Sivu 136A (aukeaman 136 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Per Tukiain Tukiainen
2 Påll Lasoin Laasonen
2 Olof Leffuoin Levonen
1 Per Kåkoin Kokkonen
2 Madz Kiskin Kiiskinen
1 Lasse Wttriain Utriainen
2 Per ibm Utriainen
2 Lasse Kettwin Kietäväinen
1 Hans Hynnin Hynninen
1 Oluff Wttriain Utriainen
2 Per Hendersson Hyfuoin Hyvönen
1 Jöns Hynnin Hynninen
2 Erih Tenhuin Tenhunen
1 Nils Colemain Kolehmainen
2 Påll ibm Kolehmainen
2 Caupi Passain Pasanen
1 Jören Jörensson Lång

Vesikansa Fierding Vesikansan neljännes: Kaitaisten, Maavaden, Vuorenmaan ja Vehmaan kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Henrih Sikain Sikanen
2 Lasse Oijnoin Oinonen
2 Madz ibm Oinonen
1 Mårthen Nissin Nissinen
2 Oluf Pållss:n Hallikain Hallikainen
1 Nils ibm Hallikainen
2 Stafan Caupin Kauppinen
2 Jons ibm Kauppinen

Sivu 136B (aukeaman 136 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Oloff Caupin Kauppinen
2 Thomas ibm Kauppinen
2 Madz ibm Kauppinen
1 Lasse Nyrfues
2 Nils Lar: Wijhoin Vihonen
2 Lasse Sormoin Sormunen
1 Oloff Pispain Piispanen
1 Madz Ahtin Ahtinen
2 Per Olson Sekain Sikanen
2 Per Olss:n Nissin Nissinen
1 Lasse Per: ibm Nissinen
2 Påll Tarkin Tarkiainen
1 Anders Jutin Juutinen
2 Oloff Olss:n Hallikain Hallikainen
1 Lasse Hendersson Häyryin Häyrynen
2 Wijsa ibm Häyrynen
1 Olof Larss:n Hallikain Hallikainen
2 Tomas Pulliain Pulliainen
1 Per Larson Lijkain Liikanen
2 Rossj Cauppin Kauppinen
1 Per Nysein Nysänen
1 Påll ibm Nysänen
2 Madz Sikain Sikanen
1 Anders Caipoin Kaipainen
2 Per Paiain Paajanen
1 Jöns Nykein Nykänen
2 Thomas Stafanson Lindin Lintunen
1 Lasse Pålson Nissin Nissinen
2 Lasse Lar: Pudkoin Putkonen
2 Olof Pålson Hurschain Hurskainen
1 Jöns Sikain Sikanen
1 Dauid Hurskain Hurskainen
1 Per Jönson Kyllöin Kyllönen
1 Henrih Hurskain Hurskainen
2 Per Härkein Härkönen
1 Anders Hurschain Hurskainen

Sivu 137A (aukeaman 137 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Madz Hännin Hänninen
1 Påll Herkin Härkönen
2 Anders Olson Nykein Nykänen
1 Nils Hurskain Hurskainen
1 Lasse Linduin Lintunen
2 Hans Kakelehein Kekäläinen
2 Madz Heskin
2 Påll Janhoin Janhonen
1 Olof Romoin Romonen
2 Nils Janhoin Janhonen
2 Lasse Suhoin Suhonen
2 Per Härkin Härkönen
2 Anders Raaska Raaska
1 Nils Olofsson Romoin Romonen
2 Nils Kekelehein Kekäläinen
2 Påll Kilkehain Kekäläinen
1 Hans Kekelehin Kekäläinen
1 Henrih Rautaparda Rautaparta
1 Erih Kerfuin Kervinen
2 Anders Härkin Härkönen
2 Per Mondoin Montonen
1 Mihill Hapalain Haapalainen
1 Anders Peykain Pöykkänen
2 Anders Rautaparda Rautaparta
1 Lasse Suchoin Suihkonen
2 Påll Oijnoin Oinonen
1 Stafan Quifualain Kuivalainen
2 Nils Rautiain Rautiainen
2 Olof Suhoin Suhonen
1 Påll Gresson Suhonen
2 Nils Rytkoin Rytkönen
1 Lasse ibm Rytkönen
1 Lasse Kyrkoin Kirkinen?

Sivu 137B (aukeaman 137 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Madz Hirfuoin Hirvonen
1 Madz Hansson ibm Hirvonen
2 Frantz Hirfuoin Hirvonen
2 Mihill Persson Lambain Lampainen
1 Påll ibm Lampainen
2 Lasse Lar: ibm Lampainen
1 Påll Ollikain Ollikainen
1 Påll Lar: Lambain Lampainen
2 Mihill Matilain Matilainen
1 Madz Nikulain Nikulainen
2 Anders Grelsson Narin Narinen
1 Lars Per: Pekurin Pekurinen
1 Per ibm Pekurinen
2 Påll Pöyhoin Pöyhönen
2 Anders ibm Pöyhönen
1 Lasse Caupin Kauppinen
2 Olof Martikain Martikainen
1 Philpus Wehmoin Vehmonen
1 Anders Wenälain Venäläinen
2 Stafan Kerfuin Kervinen
1 Jacob Närigni Näärinki
2 Madz Poxein Pöksäinen
1 Nils Hatzsoin Hatsonen
2 Anders Pöxein Pöksäinen
2 Per Cosmain Kuosmanen
1 Påll Person Pennanen Pennanen
1 Henrih Ochtoin Ohtonen
2 Påll Henrihson Caupin Kauppinen
1 Per Person Kurikain Kurikainen
1 Lasse Kurikain Kurikainen
2 Lasse Perss:n Lambain Lampainen
2 Mårthen ibm Lampainen
2 Per ibm Lampainen
1 Per Olss:n Henin Hänninen

Sivu 138A (aukeaman 138 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Lars Larss:n Leinoin Leinonen
2 Lars Mihillson ibm Leinonen
1 Per Person ibm Leinonen
2 Mihill ibm Leinonen
1 Per Person Kuckoin Kukkonen
2 Jöns Persson Leinonen

Jokas Fierding Juvan neljännes: Härkälän, Kiiskilän, Matilan ja Ollikkalan kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Thomas Laukain Laukkanen
2 Erih Laukain Laukkanen
2 Per Kinnuin Kinnunen
2 Olof Erihson Pärnäin Pärnänen
1 Per Olss:n ibm Pärnänen
2 Madz Perss:n ibm Pärnänen
2 Per Olson Härkain Härkänen
1 Lars Hyfuöin Hyvönen
2 Knuth Haloin Halonen
2 Henrih Pardain Partanen
1 Per Andersson Hyfuöin Hyvönen
2 Lasse Martin Marttinen
1 Henrih Mihilss:n Kiskin Kiiskinen
2 Lasse Kylloin Kyllönen
1 Mihill Kiskin Kiiskinen
2 Oluf Rongain Ronkainen
2 Thomas ibm Ronkainen
1 Madz Anderss:n Härkäin Härkönen
1 Pål Pålsson

Sivu 138B (aukeaman 138 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Olof Andersson Heinoin Heinonen
2 Lukas Kiskin Kiiskinen
1 Anders Persson Härkoin Härkönen
2 Swen Härköin Härkönen
1 Lasse Larsson Laakoin Laakkonen
2 Henrih Mehain Mikkonen?
1 Per Hyfuoin Hyvönen
1 Jöns Kerfuin Kervinen
2 Anders Wijhauainoin Vihavainoinen
2 Harduik Kiskin Kiiskinen
1 Jons Haloin Halonen
2 Madz ibm Halonen
2 Oloff Mihilsson Ollikainen
2 Lasse Olsson Martikain Martikainen
1 Lasse Passain Pasanen
2 Anders Amdersson Pätoin Pätynen
2 Oluf Wlmain Ulmanen
1 Påll Poikois Enkia Poikonen
1 Thomas Mustoin Mustonen
2 Per Olsson Cossmain Kuosmanen
1 Thomas Smedh Smed
1 Anders Kämäräin Kämäräinen
2 Henrih Ollikain Ollikainen
1 Madz Huttuin Huttunen
2 Anders Ollikain Ollikainen
1 Oluf Hamuin Hamunen
1 Henrih Hatzsoin Hatsonen
2 Bengdt Wachuoin Vahvanen
1 Lasse Matilain Matilainen
2 Jöns Pardain Partanen
1 Stafan Hamuin Hamunen
2 Per Hamalain Hämäläinen
1 Påll Råtinen Ruottinen

Sivu 139A (aukeaman 139 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Anders Pardain Partanen
1 Olof Purhoin Purhonen
2 Per Kiskin Kiiskinen
1 Oluff Keistin Keistinen
1 Oluff N: ibm Keistinen
1 Jöns Pardain Partanen
1 Per Laitiain Lautiainen
1 Henrih Purhoin Purhonen
2 Henrih Pedikain Pietikäinen
2 Lasse Sigfred Turakain Turakainen
1 Madz Kiskin Kiiskinen
2 Erih Her

Koikala Fierding Koikkalan neljännes: Maivalan ja Koikkalan kymmeneskunnat

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Jören Leskin Leskinen
2 Madz ibm Leskinen
2 Per Kettuin Kettunen
1 Nils Mustoin Mustonen
2 Anders Ahoin Ahonen
1 Philpus ibm Ahonen
2 Anders Rotzulain Ruotsalainen
2 Knuth Maukun Maukonen
2 Hans Cossmain Kuosmanen
2 Knuth Tirinen Tirinen

Sivu 139B (aukeaman 139 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Jöns Nilson Cossmain Kuosmanen
2 Jons Leskin Leskinen
1 Jons Madzson Narinen
2 Per Hansson Härkoin Härkönen
1 Påll Madzson Narin Narinen
2 Oluf Rastoin Rastonen
2 Oluf Heinoin Heinonen
2 Jöns Yloin Ylönen
1 Oluf ibm Ylönen
2 Jöns Hamuin Hamunen
2 Jöns Kårhoin Korhonen
2 Jöns Persson Cossmain Kuosmanen
1 Henrih ibm Kuosmanen
1 Påll Madzson Härkain Härkönen
2 Stafan Pondin Pöntinen
2 Madz Persson Kettu Kettu
1 Per Persson ibm Kettu
2 Madz Cosmain Kuosmanen
1 Jöns Olss:n Narinen Narinen
2 Thomas Kemilain Kemiläinen
2 Lasse Persson Rastoin Rastonen
2 Per ibm Rastonen
1 Eschill Kemilain Kemiläinen
1 Påll Rastoin Rastonen
2 Nils ibm Rastonen
1 Lasse Ikoin Ikonen
2 Jons Rastoin Rastonen
2 Eskil Cossmain Kuosmanen
2 Per Mihilsson Rastoin Rastonen
1 Madz ibm Rastonen
1 Madz Lar: ibm Rastonen

Sivu 140A (aukeaman 140 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Henrih Hamalain Hämäläinen
1 Henrih Kirstoin
1 Anders Råkolein Ruokolainen
2 Anders Tarkiain Tarkiainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020