AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1644 → Henkikirja

Juva henkikirja 1644

Sivu 120B (aukeaman 120 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Härkälä Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
2 Peer Wäänäin Väänänen 1 hustro 1
3 Jöns Rångain Ronkainen 1 h1 Moder 1
2 Oluf Tirroin Tirronen 1 h1
6 Mårthen Rimpi Rimppi 1 h1 Söner 2 h1 d:r1
3 Erich Rångain Ronkainen 1 h1 dott1
2 Peer Peerss Hyfuöin Hyvönen 1 h1
4 Madz Pärnäin Pärnänen 1 h1 Sonah 1 dreng 1
2 Hans Rautiain Rautiainen 1 dotter 1
4 Ifuar Herrain Herranen 1 h1 B:r1 Mod:r 1
3 Peer Pållss Härköin Härkönen 1 h1 S1
3 Lars Pelkin Pelkinen 1 h1 S1
4 Anders Hulkoin Hulkkonen 1 h1 S1 h1
4 Påll Kärkäin Kärkkäinen 1 h1 Stiufd:r1 Md:r 1
2 Oluf Immoins h Immonen 1 dotter 1
1 Anders Konst Konsti 1
1 Grels Kijskin Kiiskinen 1
2 Peer Wasara Vasara 1 h1
3 Påll Kijskin Kiiskinen 1 h1 S1
3 Anders Kupsa Kupsa 1 h1 d:r1
2 Thomas Immoin Immonen 1 h1
2 Michell Kijskin Kiiskinen 1 h1
2 Madz Rångain Ronkainen 1 h1
2 Peer Wejalain Veijalainen 1 h1
3 Peer Peerss ibm Veijalainen 1 S1 h1

Matila Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
5 Erich Randoin Rantonen 1 h1 S2 h1
4 Simon Kijskin Kiiskinen 1 h1 S1 h1
4 Hendrich Kerfuin Kervinen 1 h1 S1 h1
2 Jöns Leinoin Leinonen 1 h1
2 Jöns Summain Summanen 1 h1
3 Nils ibm Summanen 1 S1 h1
1 Arfuedh Kinnuins h Kinnunen 1
2 Oluf Lomain Luomanen 1 h1
4 Eskill Mardikain Martikainen 1 h1 B:r1 h1
5 Isack Muttulain Muttulainen 1 h1 Måg 1 h1 d:r1
2 Anders Lautiain Lautiainen 1 h1
4 Peer Rimpi Rimppi 1 h1 dreng 1 h1
3 Jacob Peersson Korhonen 1 h1 dreng 1

Koickala Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
4 Eskill Kemiläin Kemiläinen 1 h1 S1 h1
2 Lars Tenhuin Tenhunen 1 h1
4 Oluf Heinoin Heinonen 1 h1 S1 h1
3 Nils ibm Heinonen 1 h1 dott:r1
2 Anders Örrö Örrö 1 h1
2 Lars Frost Frost 1 h1
2 Madz Cosmain Kuosmanen 1 h1
2 Madz Puhakain Puhakainen 1 h1
3 Peer Kettuin Kettunen 1 h1 Mod:r1
2 Madz ibm Kettunen 1 h1
2 Madz Martin Marttinen 1 h1
2 Erich ibm Marttinen 1 h1
2 Påll ibm Marttinen 1 h1
4 Michell Haloin Halonen 1 h1 S1 h1
3 Peer Sigfredss Kärki 1 h1 d:r1
6 Jöns Haikara Haikarinen 1 h1 S2 h2 d:r1
4 Måns Marain Maaranen 1 h1 S1 h1
4 Lars Pöndin Pöntinen 1 h1 B:r1 dg1
3 Thomas Ikoin Ikonen 1 h1 dg1
4 Thomas Safwolain Savolainen 1 h1 Måg 1 h1
4 Lars Narin Narinen 1 h1 Mod:r1 StMd:r 1
4 Oluf Suikoin Suikonen 1 h1 S1 h1
3 Michell Wäätäin Väätäinen 1 h1 M:r-1
3 Abraham Abrahamssons h 1 StyfS1 d:r1
2 Oluf Kuifunen Kuivalainen 1 h1
2 Peer Hämäläin Hämäläinen 1 h1

Sivu 121A (aukeaman 121 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Ollikala Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
2 Mårthen Nulpoins E Nulpponen 1 Son 1
4 Anders Ihalain Ihalainen 1 B1 h1 S1
2 Christer Ollikain Ollikainen 1 h1
5 Jöns Pehikäin Pietikäinen 1 h1 S3
1 Peer Lambains dotter Lampainen 1
2 Jacob Hamuin Hamunen 1 h1
3 Oluf Wäisäin Väisänen 1 Styfd:r1 Moder 1
4 Oluf Tarkiains E Tarkiainen 1 S1 h1 FadB1 h1
2 Lars Martin Marttinen 1 Mod:r-1
2 Hemming Hassoin Hatsonen 1 h1
3 Oluf Tålska Tolska 1 h1 S1
3 Lars Martikain Martikainen 1 h1 S1
2 Henrich Putkin Putkinen 1 h1
4 Peer Pasain Pasanen 1 h1 B:r1 h1
1 Anders Mustoin Mustonen 1
3 Jöns Hämäläin Hämäläinen 1 h1 S1
2 Thomas Smedh Smed 1 h1
2 Oluf Oikarin Oikarinen 1 h1
2 Lars Martin Marttinen 1 h1
2 Hans Tirroin Tirronen 1 h1
3 Bertill Cainulain Kainulainen 1 h1 d:r1

Wårenmäki Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
2 Anders Pöxäin Pöksäinen 1 h1
2 Peer ibm Pöksäinen 1 h1
2 Nils Wehmoin Vehmonen 1 h1
4 Oluf Colemain Kolehmainen 1 h1 S1 h1
1 Lars Lapweteläin Lapveteläinen 1
3 Peer Martikain Martikainen 1 h1 d:r1
2 Peer Westerin Vesterinen 1 h1
3 Anders Wenäläin Venäläinen 1 h1 S1
2 Påll Jarain Jaaranen 1 h1
2 Madz Cosmain Kuosmanen 1 h1
4 Oluf Pennoin Pennanen 1 h1 S1 d:r1
3 Jacob Näring Näärinki 1 S1 h1
2 Peer Cosmain Kuosmanen 1 h1
2 Jöns Lambain Lampainen 1 h1
4 Madz Hirfuoin Hirvonen 1 h1 S1 d:r1
2 Madz Hanss ibm Hirvonen 1 h1
2 Lars Pekurins E Pekurinen 1 S1
6 Peer Leinoin Leinonen 1 h1 B:r1 h1 S1 h1
3 Mårthen Lambain Lampainen 1 h1 Mod:r1
3 Påll Tarfuain Tarvainen 1 h1 S1
3 Anders Narin Narinen 1 h1 S1
2 Christer Lamain Laamanen 1 h1
5 Nils Pöyhöin Pöyhönen 1 h1 B:r1 h1 S1
4 Anders ibm Pöyhönen 1 h1 S1 h1
2 Peer Kurikain Kurikainen 1 h1
5 Lars Lambain Lampainen 1 h1 S1 h2

Wehkamäki Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
4 Abraham Hötyläin Hyötyläinen 1 h1 S1 h1
3 Jöns Oikarins h Oikarinen 1 SytingzS1 h1
3 Cosma Hötyläin Hyötyläinen 1 S1 h1
2 Oluf Pylckäin Pylkkänen 1 h1
2 Clemet ibm Pylkkänen 1 h1
2 Erich Hämäläin Hämäläinen 1 h1
4 Lars Oikarin Oikarinen 1 h1 S1 h1
2 Oluf Tuhkalain Tuhkalainen 1 h1
2 Nils Solki Solki 1 h1
4 Oluf Cosmain Tuhkalainen 1 h1 S1 h1
3 Knut Jurfuain Jurvanen 1 h1 d:r1
2 Samuel Hämäläin Hämäläinen 1 h1
4 Påll Pawilain Paavilainen 1 h1 B1 h1
3 Simon Wainikain Vainikainen 1 S1 h1
3 Påll Neula Neula 1 h1 d:r1
3 Jöns Jacobss Hämäläin Hämäläinen 1 h1 S1

Maiuala Tiendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
3 Cosma Tarkiain Tarkiainen 1 h1 d:r1
2 Jöns Längä Länkinen 1 h1
3 Peer ibm Länkinen 1 h1 S1
5 Madz ibm Länkinen 1 h1 S2 d:r1
3 Henrich Jonss Hämäläin Hämäläinen 1 h1 Syst1
5 Oluf Hännin Hänninen 1 h1 S2 d:r1

Sivu 121B (aukeaman 121 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
4 Stafan Cosmains h Kuosmanen 1 S1 h2
3 Jöns ibm Kuosmanen 1 h1 Mod:r1
4 Madz Callins h Kallinen 1 S1 h1 SS1
3 Oluf Teifuain Teivainen 1 h1 S1
3 Matz ibm Teivainen 1 h1 S1
2 Jöns Turkia Turkia 1 h1
2 Jören Ihalembin Ihalempinen 1 h1
2 Jören Påsa Posa 1 h1
Ryttare
5 Peer Oikarin Oikarinen 1 S2 h1 Syst1
3 Brusius Lehikoins bolagzm Lehikoinen 1 h1 fad1
4 Thomas Smedh Smed 1 h1 S1 dg1
5 Knut Hämäläin Hämäläinen 1 h1 B2 M1
7 Mårthen Pekurin Pekurinen 1 h1 B1 h1 F1 S1 h1
5 Lars Kyllöin Kyllönen 1 h1 S1 h1 d:r1
3 Påll ibm Kyllönen 1 h1 dg1
6 Mårthen Rångain Ronkainen 1 h1 B1 h1 d:r1 dg1
5 Påll ibm Ronkainen 1 h1 S1 h1 dg1
4 Henrich ibm Ronkainen 1 h1 S1 h1
5 Erich Pärnäin Pärnänen 1 h1 B2 h1
11 Thomas Härköin Härkönen 1 h1 B1 h2 dg5 Pijg1
4 Bertill Kijskin Kiiskinen 1 h1 Bh1 dg1
5 Mårthen Oinoin Oinonen 1 S1 h1 dg1 h1
7 Nils Kijskin Kiiskinen 1 h1 S2 h1 Bh1 S__h1
6 Henrich Wäätäin Väätäinen 1 h1 S2 h2
6 Anders Härköins h Härkönen 1 B2 h2 F.B.h1
6 Erich Kijskin Kiiskinen 1 h1 Bh1 S2 dg1
3 Anders ibm Kiiskinen h1 Måg 1 h1
3 Anders Stafanss Näkki h1 Boolagzm.h1
5 Jöns Kijskins h Kiiskinen 1 SwärM:r1 Måg1 StyfS1
5 Tönne Madzss 1 S2 h2 dg1
9 Lars Purhoin Purhonen 1 S3 h3 dg1 Piga 1
9 Måns Marain Maaranen 1 h1 S1 h2 Mg1 h1 dg1 h1
5 Anders Nulpoin Nulpponen 1 h1 S2 Rh1
4 Anders Aufuin Auvinen 1 h1 dg1 B:dot1
8 Jöns Härköin Härkönen 1 h1 B1 h1 S2 h1 P1
6 Jacob Peerssons h Nassackin 1 St:dot1 dg1 h1 drengS1 h1
7 Cosma Tarkiain Tarkiainen 1 h1 FBS2 h2 S1 h1
5 Påll Lambain Lampainen 1 h1 B1 h1 d:r1
4 Abraham Remoin Remonen 1 h1 M:r1 B:r1
7 Johan Lamain Laamanen 1 h1 B1 Boolgzm:1 h1 S1 h1
5 Peer Rutus h Ruutu 1 St:S1 h1 SS1 StiufM:r1
7 Knut Hämäläin Hämäläinen 1 h1 B1 h1 S1 h2
7 Henrich Pawilain Paavilainen 1 h1 BS1 h1 dg1 S.?1 h1
6 Thomas Bertillsson 1 h1 Swåg1 h1 d1 h1
8 Philppus Tarkiain Tarkiainen 1 B1 h1 S2 h2 Rh1
7 Påll Bengdtin Penttinen 1 h1 S3 h2
4 Anders Aufuin Auvinen 1 h1 S1 h1
2 Anders ibm Auvinen 1 h1
2 Oluf ibm Auvinen 1 h1
7 Peer Condia Kontio 1 h1 BS1 h1 S1 h1 d:r1
5 Påll Tarkiain Tarkiainen 1 h1 S1 h1 d:r1
7 Oluf Härköin Härkönen 1 h1 M1 dg:r2 h1
6 Jöran Bengdtss 1 h1 S1 h1 Måg1 h1
6 Christer Turakain Turakainen 1 h1 BS2 h1 M:r1
4 Peer Pardain Partanen 1 h1 StyfS1 h1
5 Oluf Anderss Taipalinen 1 h1 B2 h1
6 Abraham Muttulain Muttulainen 1 h1 BS1 h1 Sh1 d1
1 Henrich Ahoins hustro Ahonen 1
4 Nils Piick Piikki 1 h1 dg1 P1
3 Henrich Madzss 1 ?1 h1
6 Påll Caipain Kaipainen 1 h1 S2 h2
5 Jacob Peerss Nassackin Landboo1 h1 M1 h1 dg1
2 Birger Lehikoin Lehikoinen 1 h1
4 Mathias Schadewitz Schadevitz h1 dg1 Pijg2
Wäll:dig Jacob Nasakens Frelse Nassackin
4 Madz Rasain Rasanen 1 h1 BS1 h1
4 Peer Leskin Leskinen 1 h1 S1 h1
4 Peer Heinoin Heinonen 1 h1 S1 h1
4 Lars ibm Heinonen 1 h1 S1 h1
4 Peer Sopain Sopanen 1 h1 Måg1 h d:r1
5 Johan ibm Sopanen 1 h1 S1 h1 B1
4 Jöns Huttuin Huttunen 1 h1 S1 h1
4 Nils Härköin Härkönen 1 h1 S1 h1
2 Peer Kettuin Kettunen 1 h1
6 Henrich Leskin Leskinen 1 h1 B1 h1 S1 h1
4 Oluf ibm Leskinen 1 h1 S2
4 Johan ibm Leskinen 1 h1 B2
2 Påll Lefuoin Lievonen 1 h1

Sivu 122A (aukeaman 122 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
4 Hans Hamuin Hamunen 1 h1 S1 h1
1 Jöns Lefuoins h Lievonen 1
2 Madz Lehikoin Lehikoinen 1 h1
3 Oluf Pölläin Pöllänen 1 h1 dot1
3 Nils Rassoin Rasanen 1 h1 B:r1
2 Mårthen Lapweteläin Lapveteläinen 1 h1
6 Simon Heinoin Heinonen 1 h1 S1 h1 d1 P1
Gårdens Tårpare (Nassackinin läänitys)
4 Jöns Pulkoin Pulkkinen 1 h1 B1 h1
6 Madz Laitiain Laitiainen 1 h1 B1 h1
2 Påll Ahoin Ahonen 1 h1
Wäll:dig Carll Hastwers F: (Menschik Baranoffin lesken toinen aviomies) Hastfer
5 Nils Heilains h Heilanen 1 S2 h2
1 Nils Nilss ibm Heilanen 1
3 Anders Pispa Piispanen 1 Syst:r2
3 Madz Harmain Harmainen 1 h1 Mod:r1
2 Hans ibm Harmainen 1 h1
3 Bengt Pulckin Pulkkinen 1 h1 P1
2 Peer Pulckin Pulkkinen 1 h1
5 Bengt Pulckin Pulkkinen 1 h1 B1 h1 S1
4 Oluf Larss Kitunen 1 h1 B1 h1
3 Anders Råkolain Ruokolainen 1 h1 S1
2 Christer ibm Ruokolainen 1 h1
2 Anders Peerss ibm Ruokolainen 1 h1
4 Simon ibm Ruokolainen 1 h1 S1 h1
3 Jöns Pesein Pasanen 1 h1 B1
3 Oluf Korhoin Korhonen 1 S1 h1
3 Hans ibm Korhonen 1 S1 h1
2 Peer ibm Korhonen 1 h1
4 Peer Wänäin Väänänen 1 h1 S1 h1
2 Peer Härköin Härkönen 1 h1
2 Peer Longoin Länkinen 1 h1
4 Madz Pegikäin h Pietikäinen 1 h1 B1 h1
3 Hans Ikoin Ikonen 1 S2
2 Madz Nåpoin Noponen 1 h1
3 Peer Hanss Korhoin Korhonen 1 h1 M1
2 Peer Tålfuain Tolvanen 1 h1
2 Hans Ikoin Ikonen 1 h1
4 Anders Kiuckas Kiukas 1 h1 Måg1 h1
2 Peer Frantzss Wänäin Väänänen 1 h1
Papisto
7 Theodoricus Weiher Weiher 1 h1 Syst1 drengar 2 Pigor 2
3 Dn. Laurentius Martini Martikainen 1 h1 dreng 1
3 Klockare 1 h1 dreng 1
Inhyses män och konor. Uthaff Härkälä Tiendh
1 Jöns Pardains h Partanen 1 Koo 1
1 Peer Pajains h Paajanen 1 Köör 2
1 Anna Palakatar 1
2 Lars Råiskoins h Roisko 1 d:r1 Köör 2
1 Anna Kinnutar Kinnunen 1 Quiga 1
1 Kirstin Launitar Launiainen 1 Koo 1 Quiga 1
2 Anders Kijskin Kiiskinen 1 h1 Koo 1
1 Staffan Pajas h Paajanen 1 Quiga 1
1 Lasticka Pållsdott:r 1
4 Påll Härkann Härkönen 1 h1 Måg1 h1 Koo 1
1 Swen Härköins h Härkönen 1 Koo 1
3 Lars Kijskin Kiiskinen 1 h1 d:r1 Koo 1
1 Malin Kijskitar Kiiskinen 1
1 Anna Olitar 1
1 Lars Lackoin Laakkonen 1
1 Madz Hämälis h Hämäläinen 1 Koo 1
1 Anders Pelckins S Pelkinen 1 Stod 1 Koo 1
Inhyses män och konor. Uthaff Matila Tiendh
2 Michel Purhoin Purhonen 1 h1
2 Oluf Pardain Partanen 1 h1
2 Christer Harmain Harmainen 1 h1
2 Peer Pardain Partanen 1 h1 Koo 1
2 Oluf Pärnäin Pärnänen 1 h1 Köör 2
2 Oluf Kijskin Kiiskinen 1 h1 Koo 1
1 Stafan Laukain Laukkanen 1 Koo 1
2 Oluf Keistin Keistinen 1 h1 Koo 1
1 Lars Nutins h 1
Inhyses män och konor. Uthaff Koickala Tiendh

Sivu 122B (aukeaman 122 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
2 Hans Hanss 1 h1
1 Karin Korhotar Korhonen 1 Koo 1
2 Nils Meloin Mielonen 1 h1 Koo 1
1 Kirstin Hångatar Honkanen 1 Koo 1
1 Walborg Haratar 1 Koo 1
1 Sisla Hupotar 1 Koo 1
1 Anna Pållsdott:r Hamutar Hamunen 1
2 Bengdt Auwin Auvinen 1 h1 Koo 1
1 Walborg Laukatar Laukkanen 1
2 Lars Ingin Inkinen 1 h1 Koo 1
1 Lars Råikoins h Roikonen 1 Koo 1
1 Birgitta Swetar 1 Koo 1
1 __monas Maicko 1 Koo 1
1 Karin Pekuritar Pekurinen 1
3 Peer Ikoin Ikonen 1 S1 h1 Stod 1
1 Anna Mutkatar 1 Koo 1
2 Eskill Mårthenss Härköin Härkönen 1 h1 Stod 1 Koo 1
Inhyses män och konor. Uthaff Ollikala Tiendh
1 Anders Patolain Paatelainen 1
1 Anna Wachuotar Vahvanen 1 Koo 1
1 Peer Waronins E 1 Koo 1
1 Isaac Rysses h Venäläinen 1
2 Nils Wachuoin Vahvanen 1 h1 Koo 1
2 Henrich Wulmain Ulmanen 1 h1 Koo 1
2 Madz Kouruin Kourunen 1 h1 Koo 1
2 Jöns Härköin Härkönen 1 h1 Koo 1
2 Madz Teiwains Boolagzm: Teivainen 1 h1 Koo 1
Inhyses män och konor. Uthaff Wårenmäki Tiendh (sisältänee myös Maivalan kymmeneskunnan)
1 Mårthen Hassoins h Hatsonen 1
1 Elin Hennitars dotter 1
2 Michel Lopio Luopio 1 h1 Stod 1
1 Margareta Cassitar 1
1 Lars Hämälains h Hämäläinen 1
2 Henrich Caupin Kauppinen 1 h1
1 Jacob _erstuins E 1
1 Bertill Lapweteläin Lapveteläinen 1 Koo 1
2 Jacob Sawolain Savolainen 1 h1
4 Påll Lambain Lampainen 1 h1 S2 Koo 1
1 Johan Pöyhöin Pöyhönen 1 Quiga 1
2 Michel Leinoin Leinonen 1 h1
2 Peer Rimpi Rimppi 1 h1 Koo 1
1 Bertill Pylkäins h Pylkkänen 1 Koo 1
2 Anders Remoin Remonen 1 h1 Köör 2
1 Philppus Oikarins h Oikarinen 1
2 Nils Heilain Heilanen 1 h1
1 Peer Korhoinens h Korhonen 1 Koo 1
2 Lars Heilain Heilanen 1 h1 Koo 1
1 Peer Lehikoin Lehikoinen 1
1 Karin Harmatar Harmainen 1
1 Karin Päkötar 1
2 Jöns Kilpoin Kilponen 1 h1 Stod 1
1 Karin Skinnaritar Skinnari 1
1 Karin Patolatar Paatelainen 1 Koo 1
2 Madz Loomain Luomanen 1 h1
1 Jacob Kituin Kitunen 1
1 Kirstin Wihauainotar Vihavainoinen 1
2 Jöns Kockoin Kokkonen 1 h1 Koo 1
2 Lars Hassoin Hatsonen 1 h1
1 Lars Lapweteläin Lapveteläinen 1
2 Philppus Kijskin Kiiskinen 1 h1 Quiga 1
2 Jöns Cosmain Kuosmanen 1 h1 Koo 1
1 Anna Heinotar Heinonen 1 Koo 1
1 Hans Ingins h Inkinen 1 Koo 1
Inhyses män och konor. Uthaf W:dig Jacob N. Frelsse
1 Beata Piskotar Piskonen 1 Koo 1
2 Margarta Caipains d:r Kaipainen 2 Koo 1
1 Birgita Pohiotar Pohjalainen 1 Koo 1
1 Anna Kiutar 1 Koo 1
1 Margretha __uotar 1 Koo 1
1 Jöns Lefuinens E Karin Lievonen 1
1 Oluff Kärkäin Kärkkäinen 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020