AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1652 → Henkikirja

Juva henkikirja 1652

Sivu 1197DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
SuriNiemij 2 Matz Jönsson Rångainn Ronkainen
4 Thomas Immoin Immonen
2 Oloff Hansson Tirroinen Tirronen
Hyvölä 2 Jören Erichsson Rångain Ronkainen
2 Peer Hyfwöin Hyvönen
2 Jöns Pardainn Partanen
Pelkilä 2 Larss Pelginenn Pelkinen
Härkälä och Laukala 2 Philpus Kiskinenn Kiiskinen
Laukkala 4 Matz Pärnäinn Pärnänen
4 Hindrich Herrain Herranen
Palonen 3 And: Th: Hulkoin Hulkkonen
Kiiskilä 2 Peer Sigfredhss: Wenilain Veijalainen
Kaskii 4 Grels Kiskinenn Kiiskinen
2 Petter Wassara Vasara
6 Larss Erichss: Rångain Rantonen
Menduis 2 Peer Knutzsson Haloinn Halonen
2 Peer Wihawainn Vihavainen
4 Hindrich Kiskinenn Kiiskinen
2 Anders Wihawain Vihavainen
Niemihärkälä 2 Mickell Kiskinn Kiiskinen
Kiskiläniemij 4 Pååll Kiskinenn Kiiskinen
Kupsala 5 Anders Kupssa Kupsa
1 Oluff Lamains hustro Laamanen
2 Pååll Kupssa Kupsa
Ryttare
Suurniemi 4 Larss Lamain Laamanen
4 Mårtenn Rångain Ronkainen
6 Mårten Söfringsson Rimppi
Hyvölä 2 Oluff Pållsson Rångan Ronkainen
4 Erich Olufsson Hyfuöin Hyvönen
5 Hindrich Rångain Ronkainen
Härkälä 8 Thomas Härkäin Härkönen
Lauckala 3 Erich Laukain Laukkanen
Immola 2 Johan Rångainn Ronkainen
Niinimäki 7 Anders Månoinn Mononen
Leipämäki 5 Hindrich Kankuinn Kankkunen
5 Jacob Härkäin Härkönen
MendyisBy 8 Michel Hälin Halonen
4 Jöns Helin Halinen
Kiiskilä 5 Bertil Kiskinn Kiiskinen
Kaskii 4 Erich Michelsson ibm Kiiskinen
6 Anders Tuchkuin Tuhkunen
10 Niels Kiskin Kiiskinen
Ruottila 6 Larss Råttuin Ruottinen
Tyrynmäki 9 Hendrich Wätäin Väätäinen
Lauteala 5 Peer Lautiain Lautiainen
Härkälänniemi 7 Tönne Peersson Härköin Härkönen
4 Pååll Andersson Härköin Härkönen
Kiiskilänniemi 8 Erich Gorg: Kiskinn Kiiskinen
4 Hendrich Harmain Harmainen
Dragouner
Suurniemi 2 Peer Matzsson Wänäin Väänänen
Pelkilä 2 Anders And: Pelgin Pelkinen

Sivu 1198DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Härkälä 2 Peer ibm Pelkinen
Härkälänniemi 3 Staphan Paiain Paajanen
Kiiskilä 1 Hartwich Wejalains h Veijalainen
Pelkilä 1 Peer Eskelsson Härkäin Härkönen
Skatt och Crono
Summala By 2 Larss Nilsson Pardain Partanen
3 Johan Pardain Partanen
Kangas 2 Peer Immoinn Immonen
Håttila By 5 Simon Håttinen Hottinen
3 Hindrich Kerfwin Kervinen
Kasintaipale 4 Anderss Lautiainn Lautiainen
SoinNiemij 2 Knut Anttoinenn Anttonen
3 Oluff Pardainenn Partanen
Kangankylä 2 Eskell Mardikainn Martikainen
5 Isack Muttulain Muttulainen
3 Mattz Rimppi Rimppi
4 Anderss Pasainn Pasanen
Kurickala 2 Hans Tirroinenn Tirronen
Kaihunmäki 2 H:r Larsses Mågh
5 Larss Mardickainn Martikainen
1 Hindrich Putkoins hustro Putkinen
2 Christer Pätyin Pätynen
Järfwenpää 3 Jören Larsson Påssa Posa
Cosmala By 1 Peer Cossmains hustro Kuosmanen
1 Johan Cossmains hustro Kuosmanen
Hatzölaby 4 Oluff Hemmingsson Turckain Turakainen
4 Hemmingh Hatzoin Hatsonen
2 Peer Marttinenn Marttinen
5 Jöns Tarkiains E:a Tarkiainen
Ollickala 6 Jöns Pedickäin Pietikäinen
Patola 1 Bengt Peerss: Wahuoin Vahvanen
Turackala 5 Olof And: Suihkoin Suikonen
3 Larss Th: Narinn Narinen
1 Anderss Pekurins E:a Pekurinen
6 Thomas Ikoins Ikonen
4 Johan Anderss. Kiskin Kiiskinen
Mäkiöis 4 Staphan Eskelss: Kämil:n Kemiläinen
4 Larss Olufsson Tenhuin Tenhunen
1 Pååll Tutako? Aufwin Auvinen
3 Niels Kämiläin Kemiläinen
Heinola 4 Larss Heinoinn Heinonen
4 Nielss ibm Heinonen
Mustola By 4 Matz Abrahamsson Limatain Liimatainen
2 Nielss Mustoinn Mustonen
Halola 5 Peer Haloinenn Halonen
Haikarala 5 Sigfredh Peerss: Kärkj Kärki
2 Lars Larsson Roikoin Roikonen
6 Jören Haikarain Haikarinen
Randois 2 Pååll Marttinen Marttinen
Hetajärfwi 5 Jöns Peerss: Kettuin Kettunen
3 Matz Jönss: Cossmain Kuosmanen
MardaBy 4 Peer Marainenn Maaranen
Maifwala 4 Olli Henninen Hänninen
4 Hindrich St: Cossmain Kuosmanen
2 Jöns Grelss: Cossmain Kuosmanen
KilpolaBy 4 Pååll Matzsson Kilpoin Kallinen
Lehickola 4 Larss Påållsson Neula Neula
Cosmalaby 1 Cossma Tarkiain Tarkiainen
Ingiläby 3 Brussi Lamain Laamanen
Aufuilaby 6 Matz Aufuinen Auvinen
3 Peer Aufuinen Auvinen
Teifwalaby 5 Matz Teifuainen Teivainen
4 Oluf Teifuain Teivainen
3 Jöns Langas Söner Länkinen
MurdoisBy 2 Mårten Nilsson Ihalain Ihalainen
4 Hindrich Heinäläin Hämäläinen
Knutilanmäkj 3 Samuel Häinäläin Hämäläinen
4 Jöns Pulkin Pulkkinen

Sivu 1199DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Knutilanmäkj 2 Thåmas Rångain Ronkainen
Remojärfwi 3 Pååll Pafwilain Penna Paavilainen
3 Jacob Pafwilain Paavilainen
3 Larss Oikarinn Oikarinen
3 Matz Olufsson Rinnj Rimi
Pylkälä 4 Oluf Pylkäin Pylkkänen
4 Clemet ibm Pylkkänen
Tuhkala 2 Oluf Tuchkalain Tuhkalainen
3 Nielss Solkj Solki
Remojärvi 2 Oluf O: Inginenn Inkinen
Hötiby 2 Matz Kossmass: Hötiläin Hyötyläinen
1 Jöns Oickarains h Oikarinen
4 Peer Abrahamss: Hötyläin Hyötyläinen
WorenMaa 3 Jöns Mich: Lambain Lampainen
3 Mårten Lambain Lampainen
3 Matz Hirfuoinen Hirvonen
3 Peer Hirfuoinen Hirvonen
2 Peer Leinoinenn Leinonen
6 Peer Jönsson ibm Leinonen
Karkiama 8 Eskell Nielsson Pöyhöinen Pöyhönen
3 Anderss Pöyhäin Pöyhönen
2 Peer Jönsson Kurckin Kurikainen
3 Matz Påålss: Tarfuain Tarvainen
Wechmais och NaringeBy 6 Jacob Westerinn Vesterinen
4 Peer Mardikain Martikainen
Näärinki 2 Peer Påållss: Råpain Roponen
5 Pååll Kärkäin Mulli Kärkkäinen
2 Pååll Jarinenn Jaaranen
Vehmaa 1 Jacob Peerssons hustro
Soriola 2 Larss Andersson Sorioin Sorjonen
3 Måns Sorioin Sorjonen
Ryttare
Purhola 8 Johan Larsson Purhoin Purhonen
3 Larss Peersson ibm Purhonen
5 Tönne Matzssonn
Kettula 6 Matz Oinoinenn Oinonen
Järvenpää 6 Johan Muttulain Muttulainen
Taipale 8 Oluf And: Taipalin Taipalinen
Kiiskilänniemi 5 Gorgonius Kiskinenn Kiiskinen
Männynmäki 2 Matz Hindrichsson
Poikola 4 Matz Pijk Piikki
Ollikkala 7 Anders Nulpoinn Nulpponen
Turakkala 9 Christer Turakainn Turakainen
Mäköis 6 Anders Ilmarj Ilmari
Kaislajärvi 7 Johan Härkäin Härkönen
Ylivesi 3 Jacob Nasack Nassokin
Maarala 7 Peer Marain Maaranen
Huhtimaa 6 Pååll Leskin Leskinen
Maivala 4 Oluf Ihalembin Ihalempinen
11 Philpus Condia Kontio
5 Pååll Kaipanin Kaipainen
Kilpola 3 Matz Schadewitz Schadevitz
6 Jören Jörensson Kilponen
5 Anderss Putkin Putkinen
Pekurila 7 Mårten Pekurin Pekurinen
Kuosmala 5 Pååll Tarkiain Tarkiainen
7 Måns Olufsson Kuosmanen
4 Thomas Bertilsson
Paatela 8 Thomas Pistolsmedh Smed
Vuorilahti 5 Pååll Bengtin Penttinen
Kaihunmäki 7 Lendzan Peer Pasain Pasanen
Vuorilahti 10 Peer Philp: Tarkiain Tarkiainen
Auvila 3 Larss And: Aufwin Auvinen
3 Matz Olufsson Aufwin Auvinen
Murtois 5 Oluff Härkäin Härkönen
4 Knut Hind: Hämeläin Hämäläinen
5 Hindrich Pafuilain Paavilainen
Knuutilanmäki 6 Knut Hämäläin Hämäläinen
5 Peer Hytiäin Hyytiäinen
Remojärvi 3 Abraham Remoin Remonen
Hyötyy 6 Larss Hytyläin Hyötyläinen
Vuorenmaa 4 Pååll Lambain Lampainen
Vehmaa 5 Pååll Larsson Lamain Laamanen
Vehmaa 5 Larss Tarkiain Tarkiainen
Sorjola 6 Hans And: Sorioin Sorjonen
Presterskapetz Personer
Pappila 7 Kyrkioherden H:r Johannes Syllenius
6 Cappelanen H:r Simon
Draguner
Summala 4 Jacob Wätäin Väätäinen
Pätylä 3 Jöns Hämäläin Hämäläinen
Ollikkala 3 Christer Ollickain Ollikainen
Paatela 2 Hindrich Leskin Leskinen
8 Oluff Uckoin Ukkonen
Ollikkala 3 Larss Nulpoin Nulpponen

Sivu 1200DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Ollikkala 6 Anders Ihalain Ihalainen
5 Jacob Hämuinn Hamunen
2 Peer Lambain Lampainen
4 Eskell Wäisäins E:a Wäisänen
Rantuu 2 Bengt Anttoin Anttonen
Hietajärvi 2 Anders Örrö Kettu Örrö
3 Peer Matzsson ibm Örrö
Pajusalmi 2 Simon Heinoin Heinonen
Leipämäki 1 Nielss Meloins hustro Mielonen
Maivala 6 Jöns Turkiain Turkia
Lehikkola 2 Matz Lehikoin Lehikoinen
Remojärvi 2 Anders Remoin Remonen
Vuorenmaa 3 Matz Hansson Hirfuoin Hirvonen
1 Michell Leinoins hust: Leinonen
Remojärvi 2 Knut Larsson Jurfwin Jurvinen
2 Oloff Colemain Kolehmainen
Näärinki 1 Matz Cossmass: Muku Muikku
Karkeamaa 1 Hindrich Kurickain Kurikainen
Laukkala 3 Matz O: Pärnoin Pärnänen
Hännilä 3 Christer Lamain Laamanen
Vehmaa 3 Matz Räisäin Räisänen
4 Matz Tiain Tiainen
4 Hindrich Merda Merta
1 Lars Lapwätäläin Lapveteläinen
2 Johan N: Pijk Piikki
Näärinki 1 Anders Leskins hustro Leskinen
2 Jöns Pedickäin Pietikäinen
Sorjola 3 Anders Hanss: Sorioin Sorjonen
2 Christer Råtinen Ruottinen
Kiiskilä 4 Hindrich Achoinen Ahonen
Sorjola 4 Brussj Narinen Narinen
Näärinki 1 Caupi Näringh Näärinki
3 Oluff Pennain Pennanen
1 Anders Wänäläin Venäläinen
Frellsse
Rantuu 4 Jöns Huttuinen Huttunen
4 Niels Härkäinen Härkönen
Sopala 5 Peer Sopain Sopanen
5 Johan ibm Sopanen
Laukkala 4 Larss Heinoin Heinonen
5 Peer Heinoin Heinonen
4 Pååll O: Heinoin Heinonen
2 Hindrich Simonss: ibm Heinonen
Leskelä 6 Oloff Leskin Leskinen
5 Johan ibm Leskinen
6 Peer ibm Leskinen
Härkälä 4 Pååll Härkäinen Härkönen
5 Peer ibm Härkönen
Viisala 5 Peer Leskin Leskinen
Pellilä 2 Oluff Pölläin Pöllänen
Lievola 3 Jöns Lefwoin Lievonen
3 Oluff Lefwoin Lievonen
2 Anders Hamuin Hamunen
3 Peer Lehickoin Lehikoinen
Rasala 2 Peer Rassoin Rasanen
Soiniemi 2 Matz ibm Rasanen
Jokela 4 Anders Waldoin Valtonen
Lipsala 5 Nielss Lipssain Lipsanen
Kylä ei tiedossa 3 Jöns Hämäläin Hämäläinen
Mäköis 1 Mårten Wänäläin Venäläinen
Ahola 3 Eskell Pulkin Pulkkinen
Miettula 4 Anderss Rokolain Ruokolainen
Ahola 2 Pååll Achoin Ahonen
1 Oluff Achoins hustro Ahonen
2 Staphan Laitin Laitinen
Huussmän och q:r
1 Peer Kettuins E:a Kettunen
1 Anderss Påållss Härkä?
1 Pirko Pochiotar
3 Oluff Pärnain Pärnänen
2 Oluff Leistin
2 Michell Purhoin Purhonen
1 Oluff O: Merd: ___
5 Anders Ryhäin Ryhänen
4 Staphan Monoin Mononen
4 Hindrich Caupin Kauppinen
2 Peer Hämäläin Hämäläinen
3 Pååll Kemiläin Kemiläinen
2 Larss Fråst Frost
2 Matz Cossmain Rousku Kuosmanen
4 Thåmas Kåtilain Kotilainen
2 Michell Rasain Rasanen
3 Matz Ickoin Ikonen
2 Oluff Cuifwiloin
3 Peer Påållss: Remoin Remonen
1 Peer Luukoins hust: Luukkonen
2 Oluff Larsson Nissin Nissinen
2 Matz Råpåin Roponen
1 Kirsti Pöxätar Pöksäinen
1 Thomas Patelains E:a Paatelainen
1 Maicko Safwotar Savolainen

Sivu 1201DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Ellj Kainutar Kainulainen
1 Matz Staphanain Tahvanainen
2 Bertill Hämäläin Hämäläinen
1 Sussj Pirkosd:r
2 Michell Lopio
1 Hindrich Ulmain Ulmanen
2 Michell Cainulain Kainulainen
1 Mårten Hatzoin Hatsonen
1 Hind: Härkäins h: Härkönen
1 Kirstin Launitar Launiainen
1 Peer Härkäins h: Härkönen
1 Caissa Kåfuotar Kovanen
1 Caissa Kiukatar
1 Matz Pärnäins h: Pärnänen
1 Grels Påålss: Narin Narinen
1 Hindrich Ollikain Ollikainen
1 Ewa Larsd:r Tolk:t: Tolkkinen
1 Jacob Parkoins h: Parkkonen
1 Maiko Lamatar Laamanen
1 Malin Hansd:r
1 Hanss Ingin Inkinen
2 Eskell Hainaläin Hämäläinen
1 Maiko Jaratar Jaaranen
1 Maiko Käkätar
2 Jören Peerss: Purhon Purhonen
2 Matz Toifwan
2 Anders N: Kitilain
2 Nielss Pijk Piikki
2 Anderss Narin Narinen
2 Eskell Somalain Suomalainen
2 Peer O: Kiskin Kiiskinen
1 Matz Påikoins hust: Poikonen
1 Jöns Kurkoins d:ttr
Kyrkioherdens H:r Johans Landbonde
5 Philpus Kiskinn Kiiskinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020