AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1690 → Henkikirja

Juva henkikirja 1690

Sivu 1121aB (aukeaman 1121a oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Männimäkj 4 Matz Wänäläin mh 2 Venäläinen
Ryttare hust:o 1
D: Bertil ___ 1
5 Johan Turukain mh 2 Turakainen
B:r Anders mh 2 Turakainen
Rytt:e hustro 1
Wächmais 2 Lars Lamoin mh 2 Laamanen
2 Herman Roosenhofz hem:n Rosenau
D: Mattz Kaipain 1 Kaipainen
Ryttare hustro 1
3 Påhl Herkeins hust:o 1 Härkönen
B:r Anders med h:o 2 Härkönen
2 Johan Pöndin mh 2 Pöntinen
4 Cap: H:r Fridrich mh 2 Sveconius
D: Niels Kandain mh 2 Kontiainen
2 Hendrich Tarkiain mh 2 Tarkiainen
4 Matz Peerss: Wästärin mh 2 Vesterinen
B:r Son Ifwar mh:o 2 Vesterinen
2 Peer Ohllss: Martikain 1 Martikainen
Matz Mardikains h:o 1 Martikainen
Påikåla 5 Anders Pykoin mh 2 Piikki
Son Johan mh 2 Piikki
Ryttare hust:o 1
Kättula 4 Anders Kättuin mh 2 Kettunen
Ryttare hust:o 1
D: Paunonen 1 Paunonen
3 Olof Hyfwäin mh 2 Hyvönen
B:r Mattz 1 Hyvönen
Järfwenpä 3 Capiten Achtmöllers hem:n Achtmöller
Son Erich med hust: 2 Achtmöller
Rytt:e hust:o 1
4 Isack Mutulain mh 2 Muttulainen
B:r Son Johan Andersson 1 Muttulainen
Ryttare hust:o 1
Taipal 4 Anders Taipalain mh 2 Taipalinen
B:r Olof mh 2 Taipalinen
1 Corporal Asikains h 1 Asikainen
Suriniemj 4 Erich Tirroin 1 Tirronen
B:r Son Johan mh 2
Ryttare hust:o 1
1 H:M: Påhll Kärkäin Häst 1 st: Köör 2 st: 1 Kärkkäinen
3 Thomas Grellsson mh 2
Rytt:e hust:o 1

Sivu 1121bA (aukeaman 1121b vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Suriniemj 3 Påhll Rimpi 1 Rimppi
D: Mårthen Kuronen mh 2
2 Johan Paunonen mh 2 Paunonen
Rångala 2 Mattz Kaukoin 1 Kankkunen
Soldatz hust:o 1
2 Påhl Danielsson mh 2 Outinen
5 Hendrich Rångain mh 2 Ronkainen
B:r Arfwedh mh 2 Ronkainen
Rytt:e hust:o 1
1 Erich Markains h:o 1 Markkanen
Laukala 3 Johan Purhoin mh 2 Purhonen
D: Johan Laukain 1 Laukkanen
8 Olof Pernäinen mh 2 Pärnänen
B:r Mattz mh 2 Pärnänen
Soldatz hust:o 1
St:Son Påhl 1
Peer Laukonen mh 2 Laukkanen
Härkälä 5 Thomas Hemmingss: Härkäin med Moor 2 Härkönen
Rytt:e hust:o 1
D: Anders mh 2
1 Soldatz Bengt Halois h:o 1 Halonen
2 Anders Ilfwoin mh 2 Ilvonen
2 Dawidh Larsson Hulkoin mh 2 Hulkkonen
Palois 2 Johan Larss: Halonen mh 2 Halonen
Kijskiläby 8 Erich Bertillsson mh 2 Kiiskinen
Son Johan Kijskin mh 2 Kiiskinen
D: Peer Aufwinen mh 2 Auvinen
D: Olof Huttuin 1 Huttunen
Rytt:e hust:o 1
Veijala 5 Sigfred Weijal: mh 2 Veijalainen
B:r Hend: Weijalain mh 2 Veijalainen
B:r Son Hend: Peersson 1 Veijalainen
Kiiskilänniemi 6 Staffan Mårthenss: mh 2 Kiiskinen
Ryttare hust:o 1
D: Anders mh 2
D: Mattz Käpsonen 1
3 Påhl Kupsa 1 Kupsa
Hendrich mh 2 Kupsa
7 Mattz Kijskin mh 2 Kiiskinen
D: Lars 1
D: Olof mh 2
Rytt:e hust:o 1
pro 689 1
Kaskis 4 Olof Kiskins hust:o 1 Kiiskinen
B:r Niels mh 2 Kiiskinen
D: Michell Bengtin 1 Penttinen
4 Hans Johansson mh 2 Ruotsalainen
B:r Matzes hust:o 1 Ruotsalainen
B:r Johan 1 Ruotsalainen
3 Peer Wasara mh 2 Vasara
B:r Anders 1 Vasara
5 Michell Halloin 1 Halonen
B:r Peer mh 2 Halonen
B:r Son Lars mh 2 Halonen
Härkäniemj 6 Anders Härkäins Rytt.h: 1 Härkönen
B:r Son Johan 1 Härkönen
D: Lars Michellss. mh 2
F:B:r Son And:s Matzss: mh 2 Härkönen
4 Erich Mårthensson mh 2

Sivu 1121bB (aukeaman 1121b oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Härkäniemj Rytt:e hust:o 1
D: Cammoin 1 Kammonen
Mattila 3 Johan Arfwedhss: mh 2
Ryttare hust:o 1
Lautiala 4 Samuell Påhlssons h:o 1 Lautiainen
Elias Laitin mh 2 Lautiainen
D: Olof Hasånen 1
Purhoila 3 Lars Larss: Kilki mh 2 Kilkki
Rytt:e hust:o 1
4 Hendrich Purhoin mh 2 Purhonen
B:M: Anders Kåttru 1 Kotro
Rytt:e hust:o 1
Mäckiös 5 Peer Mattzsson mh 2 Auvinen
D: Niels Hojonen mh 2
Rytt:e hustro 1
3 1 Mårthen Oinoin mh 2 Oinonen
B:r Lars 1 Oinonen
Soldatz hust:o 1
1 Greels Philipss: Kiskin 1 Kiiskinen
2 Påhl Peerss: Sopanen mh 2 Sopanen
Kaislajärfwj 5 Lars Hendrichss: mh 2 Härkönen
B:r Johan Härkain mh 2 Härkönen
Son Johan 1 Härkönen
Randois 4 Thomas Narinen mh 2 Narinen
D: Påhl Mustonen 1 Mustonen
Rytt:e hust:o 1
2 Matz Härkäin mh 2 Härkönen
2 Lars Oinonen mh 2 Oinonen
3 Christer Limatain mh 2 Liimatainen
Soldatz hustro 1
Maarala 5 Erich Maarain mh 2 Maaranen
B:r Peer mh 2 Maaranen
Rytt:e hust:o 1
2 Michel Maarain mh 2 Maaranen
5 Peer Maarains h:o 1 Maaranen
B:r Jacob 1 Maaranen
B:r Lars 1 Maaranen
B:r Johan mh 2 Maaranen
Worilax 5 Påhl Bengtin mh 2 Penttinen
D: Johan Wachwain mh 2 Vahvanen
Rytt:e hust:o 1
8 Staffan Tarkiain mh 2 Tarkiainen
B:r Mattz 1 Tarkiainen
B:r Peer mh 2 Tarkiainen
B:r Anders mh 2 Tarkiainen
Rytt:e hust:o 1
Aufwila 7 Michell Thomass: mh 2 Auvinen
D: Thomases hust:o 1
Rytt:e hust:o 1
D: Petter Cnuthsson 1
D: Hendrich Kilkin mh 2 Kilkki
2 Hendrich Huttuins h:o 1 Huttunen
Son Peer 1 Huttunen
4 Anders Andersson mh 2 Auvinen
Ryttare hustro 1
B:r Olofz hust:o 1 Auvinen
2 Mattz Aufwin mh 2 Auvinen
2 Niels Aufwin mh 2 Auvinen
Ollickala 2 Erich Nulpoin mh 2 Nulpponen
2 And: Ehrsson Nulpoin mh 2 Nulpponen

Sivu 1121cA (aukeaman 1121c vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ollickala 4 Olof Pedikäin mh 2 Pietikäinen
B:r Christer 1 Pietikäinen
B:r Lars Jöransson 1 Pietikäinen
2 Arfwedh Ihalain mh 2 Ihalainen
4 Mattz Larsson Kiskin mh 2 Kiiskinen
D: Johan 1
Drengz Syster 1
4 Jacob Hamunen mh 2 Hamunen
Son Mattz 1 Hamunen
Soldatz hustro 1
2 Johan Staffansson mh 2 Pasanen
Näringe 5 Cosman Tarkiain 1 Tarkiainen
F:r B:r Son Lars mh 2 Tarkiainen
B:r Johan mh 2 Tarkiainen
3 Peer Witikain mh 2 Vitikainen
Son Mattz 1 Vitikainen
5 Påhl Peerss: Kerkein mh 2 Kärkkäinen
Anders Peersson mh 2 Kärkkäinen
Rytt:e hust:o 1
2 Olof Wänäläin mh 2 Venäläinen
2 Lars Turhakain mh 2 Turakainen
2 Peer Muikoin 1 Muikkunen
Son 1
2 Bengdt Hansson mh 2 Hauska
Turackala 5 Peer Turakain mh 2 Turakainen
B:r Son Anders mh 2 Turakainen
Son Petter 1 Turakainen
Maiwala 6 Erich Peerss: Lämbin mh 2 Lampinen
B:M Påhl Pekurin mh 2 Pekurinen
D: Lars Hämäläin mh 2 Hämäläinen
5 Anders Kåndin 1 Kontiainen
B:r Brusius mh 2 Kontiainen
Rytt:e hust:o 1
Son And:s Andersson 1 Kontiainen
2 1 Olof Hamuin 1 Hänninen
B:r Peers hust:o 1 Hänninen
Soldatz hust:o 1
4 Staffan Tarkiain mh 2 Tarkiainen
B:r Hendrich mh 2 Tarkiainen
2 Peer Johanss: Härkäin mh 2 Härkönen
2 Påhl Käisten mh 2 Koistinen
3 Frantz Heilain 1 Heilanen
B:r Niels mh 2 Heilanen
6 Johan Hendss: Haikarin mh 2 Haikarinen
B:r Lars mh 2 Haikarinen
Ryttare hust:o 1
D: Erich Hansson 1
1 Påhl Jusseroin 1 Jusseroinen
Kåssmala 3 Åke Månsson 1 Kuosmanen
B:r Olof 1 Kuosmanen
Ryttare hust:o 1
2 Påhl Asilain 1 Asilainen
Styfmoder 1
2 L:d: Johan Lähikoin mh 2 Lehikoinen
2 L:d: Jöran Jacobss: mh 2
5 Johan Leckoin mh 2
Rytt:e hust:o 1
B:M: Johan Råikoinen mh 2 Roikonen
2 Philipss Murdo mh 2 Murto
2 Carll Härkäin mh 2 Härkönen
Luomala 3 1 Christer Luomain mh 2 Luomanen
B:r Jacob 1 Luomanen
Soldatz hust:o 1

Sivu 1121cB (aukeaman 1121c oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ingilä 5 PistholSmed: Aron Matss: mh 2
D: Hendrich Mattsson 1
Ryttare hust:o 1
D: Peer Erichsson 1
Knutila 4 Mattz Ollikain mh 2 Ollikainen
Peer Ollikain mh 2 Ollikainen
Knuutila 4 Påhl Hyttain 1 Hyytiäinen
B:r Son Peer Påhlsson 1 Hyytiäinen
D: Peer mh 2
Knuutilanmäki 2 Proffos Cnuth Hämäl: 1 Hämäläinen
D: Jöran Hämäläis h 1 Hämäläinen
3 Lars Hämälain mh 2 Hämäläinen
Son Johan 1 Hämäläinen
1 Petter Pajains hust:o 1 Paajanen
Remojärfwj 6 Peer Martikain 1 Martikainen
B:r Mattz mh 2 Martikainen
B:r Erich 1 Martikainen
D: Mattz Tuckeläin mh 2 Tuhkalainen
5 Hend: Remain mh 2 Remonen
Son Påhl mh 2 Remonen
Rytt:e hustro 1
2 Hend: Hämäl: mh 2 Hämäläinen
2 Johan Pirin mh 2 Pirinen
1 Peer Jacobsson 1 Paavilainen
Peckurila 8 Jacob Peckurins h:o 1 Pekurinen
B:r Påhl mh 2 Pekurinen
B:r Hendrich mh 2 Pekurinen
Son Mårthen mh 2 Pekurinen
Ryttare hust:o 1
Kilpoila 4 Påhl Hyttien mh 2 Hyytiäinen
B:r Jöran 1 Hyytiäinen
Ryttare hustro 1
1 H:K: Ryttare hust:s Syster 1
10 Johan Skaddewitz mh 2 Schadevitz
B:r Carl Skadewitz mh 2 Schadevitz
Son Mattz 1 Schadevitz
D: Jonas Ingein 1 Inkinen
Rytt:e hustro 1
D: Olof Hend:ss: Hämäläin 1 Hämäläinen
pro 689 Dito 1
Pijga Margetha 1
4 Corp: Svantes hust:o 1 Schadevitz
Ryttare hustro 1
D: Johan Pryss mh 2
2 Mattz Laitinen mh 2 Laitinen
Hyöttisby 2 Anders Hyötiläis hust:o 1 Hyötyläinen
B:r Sigfredh 1 Hyötyläinen
2 Abraham Hyötyläin mh 2 Hyötyläinen
Karckiama 3 Niels Kiukas mh 2 Kiukas
B:r Son Erich Larsson 1 Kiukas
2 Eskill Pöyhöinen mh 2 Pöyhönen
1 Lösd:e Anders Urpiain Koo 1 st: 1 Urpiainen
2 Lars Pöyhöinen 1 Pöyhönen
Olof Hurskain 1 Hurskainen
3 Eskiell Pöyhöins hust:o 1 Pöyhönen
Son Anders mh 2 Pöyhönen
2 Påhl Repoin 1 Roponen
B:r Anderses h:o 1 Roponen
Wuorenma 4 Mattz Hyrfwain mh 2 Hirvonen
Ryttare hust:o 1
D: Hendrich Hulkoin 1 Hulkkonen
2 Erich Hanss: Käkäläin mh 2 Kekäläinen
1 Anders Pafwolain 1 Paavilainen
3 Johan Kaupin 1 Kauppinen
Son Mårthen mh 2 Kauppinen

Sivu 1121dA (aukeaman 1121d vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wuorenma 2 Lars Pöylköin mh 2 Pylkkänen
8 LensM: Hend: Lilius mh 2 Lillius
D: Christer 1
D: Johan Håmel: 1 Hämäläinen
D: Johan Päkurin mh 2 Pekurinen
D: Gustaff mh 2
2 Peer Larsson Pekurin mh 2 Pekurinen
2 Anders Hamuinen mh 2 Hamunen
2 Aron Bengdtsson mh 2
Kangais 2 Mattz Mattzson Ahain mh 2 Ahonen
2 Peer Mattzson mh 2 Rimppi
3 Lars Kaipiain mh 2 Kaipainen
B:r Johan 1 Kaipainen
4 Peer Immoin mh 2 Immonen
B:r Michell mh 2 Immonen
3 Lars Bertillsson Muttilain 1 Muttilainen
Johan Larsson mh 2 Muttilainen
Patela 4 Mattz Tierinin mh 2 Tirronen
Son Hans mh 2 Tirronen
4 Hendrich Uckoin mh 2 Ukkonen
B:r Oloff mh 2 Ukkonen
Pätilä 3 Michell Keimol: 1 Kemiläinen
B:r Thomas mh 2 Kemiläinen
Hackarala 2 Peer Roikonen mh 2 Roikonen
2 Mattz Täifwain mh 2 Teivainen
Täifwala 5 Niels Täifwain mh 2 Teivainen
B:r Son Mattz mh 2 Teivainen
D: Johan Marains h:o 1 Maaranen
5 Michell Täifwain mh 2 Teivainen
B:r Johan mh 2 Teivainen
B:r Erich 1 Teivainen
2 And:s Täifwain 1 Teivainen
Son Olof 1 Teivainen
3 Hend: Langen mh 2 Länkä
B:M: Hend: Asilain 1 Asilainen
Pyllkälä 2 Anders Peersson mh 2
2 Eskiell Christerss: mh 2 Pylkkänen
Soininiemj 4 Mårthen Ottin mh 2 Outinen
B:r Peer mh 2 Outinen
4 Christer Soriainen mh 2 Sorjonen
Swåg:r Johan Bengtss: mh 2
4 Staffan Halinen mh 2 Halonen
Broor Jacob mh 2 Halonen
1 Mattz Larss: Aufwinen 1 Auvinen
Härkälämäkj 2 Anders Herkein mh 2 Härkönen
Mattila 4 Michell Nielss: mh 2 Kemiläinen
B:r Niels mh 2 Kemiläinen
Håttila 2 Johan Håttinen mh 2 Hottinen
2 Esaias Hendrichss: mh 2 Hottinen
Summala 2 Thomas Rautiain mh 2 Rautiainen
4 Johan Pardain mh 2 Partanen
B:r Jöran 1 Partanen
D: Anders Ohllsson 1
Hetajerfwj 6 Niels Kettuin mh 2 Kettunen
B:r Johan mh 2 Kettunen
Christer Håttinen 1 Hottinen
Jöran Kilkinen 1 Kilkki
2 Anders Kettuin mh 2 Kettunen
Lehickola 5 Mattz Lackonen mh 2 Lehikoinen
B:r Peer mh 2 Lehikoinen
Ryttare hustro 1
2 Löösd:e Erich Matiskain mh 2 Matiskainen
Paijusalmj 2 1 Simon Heinoin mh 2 Heinonen
Soldatz hustro 1
Tuchkola 3 Peer Mässoin mh 2 Messo
Son Petter 1 Messo
3 Påhl Wänäin mh 2 Väänänen
B:r Peers hustro 1 Väänänen
2 Lars Kipriäin mh 2 Kiprinen
Narila 4 Thomas Paunioin mh 2 Paunonen
Mattz Anderss: mh 2 Paunonen

Sivu 1121dB (aukeaman 1121d oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Narila 3 Anders Puttkein mh 2 Putkonen
B:r Mattzes hust:o 1 Putkonen
Hännilä 2 Harvik Hännin 1 Hänninen
Michell Christerss:s h:o 1
Hietajarfj 4 1 Lars Puhakain mh 2 Puhakainen
Mattz Puhakain mh 2 Puhakainen
Soldatz hust:o 1
4 Peer Witikain mh 2 Vitikainen
B:r Johan mh 2 Vitikainen
3 Peer Nielss: mh 2 Kiiskinen
B:r Niels 1 Kiiskinen
3 Johan Mätin mh 2
B:r And:s Martin 1
Kaihumäkj 2 Lars Mardikain mh 2 Martikainen
1 Mattz Pijpares h:o 1
5 Anders Kåndiain mh 2 Kontiainen
B:r Johan 1 Kontiainen
Pijga Margetha 1
689 undandöldt 1
2 Brof: Simon Ehrss: 1
Pijga Inga 1
Tyrinmäkj 6 Peer Kaipains hust:o 1 Kaipainen
Lars Påhlsson mh 2 Kaipainen
B:r Peer mh 2 Kaipainen
Soldatz h:o 1
Pohiois 1 Niels Kuckoin 1 Kukkonen
3 Staffan Hänninen mh 2 Hänninen
Son Johan 1 Hänninen
3 Lars Ikoin mh 2 Ikonen
B:r Peer 1 Ikonen
2 Johan Wachwoin mh 2 Vahvanen
4 And:s Säckinen mh 2 Säkkinen
B:r Mårthen mh 2 Säkkinen
2 Torp:e And:s Råckain mh 2 Rokkanen
2 Staffan Täifwain mh 2 Teivainen
Koikala 2 Påhl Lenge mh 2 Länkinen
2 Johan Wijselain mh 2
Hattzola 1 1 Peer Reisein 1 Räisänen
Soldatz hustro 1
2 Michell Mustoin mh 2 Mustonen
2 Lars Mustoins hust:o 1 Mustonen
Son Michell Larsson 1 Mustonen
3 Olof Tålska mh 2 Tolska
B:r Johan 1 Tolska
Murdois 4 Peer Hämäläin 1 Hämäläinen
Son Johan mh 2 Hämäläinen
Dotter 1
2 Munst:skrif:e Carstenij h:o 1 Carstenius
D: Johan 1
Lähickola 3 Peer Bengtin 1 Penttinen
B:M: Erich Mustoin mh 2 Mustonen
Tuchkala 2 Anders Hämäläin mh 2 Hämäläinen
Hyötysby 2 Påhl Harmain mh 2 Harmainen
Immoila 1 Lars Larss: Lamain 1 Laamanen
Kassintaipal 3 Peer Johansson mh 2 Hakulinen
B:r Anders 1 Hakulinen
Haikarala 6 Hendrich Haikarain mh 2 Haikarinen
B:r Jöran mh 2 Haikarinen
B:M: Peer Pälkoin 1 Pulkkinen
Soldatz hust:o 1
3 Jöran Herkein mh 2 Härkönen
Son Hendrich 1 Härkönen
Heinola 3 Johan Heinoin mh 2 Heinonen
B:r Peer Larsson 1 Heinonen
3 Christer Nielsson 1 Nissinen
Son Olof mh 2

Sivu 1121eA (aukeaman 1121e vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mäkiais 2 Torp:e Peer Hämäläin mh 2 Hämäläinen
Matila 3 Olof Uickoin 1 Ukkonen
S: Arfwedh mh 2 Ukkonen
Ilamäkj 1 Commendantens Torp:e Peer Ohllsson 1

Wähllb:e Fru Chatharina Nödingz Frälsse nu Infanterie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ahola Cap.Leut: Rappengrens Fålck
2 D: Abraham Haloinen mh 2 Halonen
Randois 2 Simon Härkäin mh 2 Härkönen
2 Johan Johanss: Huttuin mh 2 Huttunen
Läskola 3 Erich Läskins h:o 1 Leskinen
B:r Peer mh 2 Leskinen
2 Peer Anderss: mh 2 Leskinen
Liefwola 2 Påhl Läskin mh 2 Leskinen
3 Peer Lijkain mh 2 Liikanen
B:r Hans 1 Liikanen
2 Anders Läskin mh 2 Leskinen
2 Johan Lefwein mh 2 Lievonen
2 Anders Läskin mh 2 Leskinen
2 Påhl Läskin mh 2 Leskinen
Ahola 2 Olof Latin mh 2 Laitinen
Mettula 2 And: Råckel:n mh 2 Ruokolainen
Härkälä 2 Johan Härkäin mh 2 Härkönen
Haloila 4 Johan Haloin mh 2 Halonen
B:r Larses hust:o 1 Halonen
B:r Mattz 1 Halonen
1 Peer Michellsson 1 Halonen
Såpala 2 Eskiell Såpanen 1 Sopanen
Johan Sopains E:a 1 Sopanen
2 Hend: Såpanen mh 2 Sopanen
Rasala 4 Peer Rasains h:o 1 Rasanen
Son Olof mh:o 2 Rasanen
Soldatz h:o 1
Putkalaby 4 Mattz Johansson 1 Kaipainen
B:r Johan Kaipiain 1 Kaipainen
B:r Lars mh 2 Kaipainen
Wijsala 3 Ifwar Wientizon mh 2 Leskinen
B:r Anderses hust:o 1 Leskinen
Lauckala 3 Påhl Matss: Paunonen mh 2 Pennanen
B:r Olof 1 Pennanen
Lipsala Greels Lipsain mh 2 Lipsanen
B:r Jacob mh 2 Lipsanen

Wählb:e Claes Branhofz F:e

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pitkälax 3 Simon Ingin 1 Inkinen
Son Mårthen mh 2 Inkinen
2 Peer Pedikäin mh 2 Pietikäinen
8 Peer Råpoin 1 Noponen
Son Mattz mh 2 Noponen
Son Petter mh 2 Noponen
Son Olof 1 Noponen
Dotter Caisa 1 Noponen
Dott:r Anna 1 Noponen
4 Peer Pitkeins h:o 1 Pietikäinen
B:r Jöns mh 2 Pietikäinen
Son Christer 1 Pietikäinen
3 Mattz Pitkäin 1 Pietikäinen
M. Johan mh 2 Inkinen
3 Peer Wänäin mh 2 Väänänen
Soldatz hust:o 1

Sivu 1121eB (aukeaman 1121e oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pitkälax 5 Christer Ikoin mh 2 Ikonen
Son Peers Enckia 1 Ikonen
Son Mårthen mh 2 Ikonen
3 Jöran Pafwelain 1 Paavilainen
Son Erich Jöranss:n 1 Paavilainen
Son Hendrich 1 Paavilainen
4 Peer Haloin 1 Halonen
B:r Påhls h:o 1 Halonen
B:r Staffan mh 2 Halonen
H:r Öfwerst Branhofz Ryt:e Hem:n Baronoff
4 H:M: Mårthen Peersson 1
B:r Jonas 1
Desse pro 689 2
Ylliwäsi 2 Måns Pasainen mh 2 Pasanen
2 Mattz Harmain mh 2 Harmainen
3 Påhl Nielss Heilains E:a 1 Heilanen
Son Niels mh 2 Heilanen
2 Johan Parkin mh 2 Parkkinen
4 Markus Jöranss: mh 2 Hämäläinen
B:r Lars 1 Hämäläinen
Lars Tålfwains h:o 1 Tolvanen
2 Olof Kårhoin mh 2 Korhonen
3 Jacob Lijmatain 1 Liimatainen
B:r Hendrich 1 Liimatainen
Son Mattz 1 Liimatainen
2 Mårthen Kårhoin mh 2 Korhonen
2 Niels Kittuin mh 2 Kitunen
2 Niels Michss: Heilain mh 2 Heilanen
Ruokola 4 Lars Råkålain 1 Ruokolainen
M: Lars Hanss: mh 2
And:s Ruokolains h:o 1 Ruokolainen
4 And:s Ruokolain mh 2 Ruokolainen
Son Hans mh 2 Ruokolainen
5 Hans Måndoin 1 Montonen
B:r Christers h:o 1 Montonen
B:r Anders mh 2 Montonen
Soldatz hustro 1
Putkila 4 Bengt Pulkins h:o 1 Pulkkinen
B:r Mattz mh 2 Pulkkinen
Soldatz hust:o 1
2 Jacob Påhlss: Pulkin mh 2 Pulkkinen
5 Bengt Bengtss: Wännj 1 Vänni
Son Niels mh 2 Vänni
Son Anders mh 2 Vänni
2 Jören Kerinin mh 2 Kääriäinen
Koikala 4 Peer Resin mh 2 Räsänen
B:r Lars 1 Räsänen
pro 689 1

Prästeskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 5 Kyrckioheerden H:r Abraham Bronnerus mh 2 Brunnerus
Pijga 1
D: Anders Pasoin 1 Pasonen
D: Michell Nousiain 1 Nousiainen
4 Cap: H:r Carll Nigra'us mh 2 Nigraeus
D: Peer Lambain mh 2 Lampainen
1 Klock:e Johan Larsson 1

Sivu 1123DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Uthslutne Pärsoner, Jochas S:n

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Såpola 1 Petter Såpoin 1 Sopanen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020