AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1694

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1694

Otsikkotiedot

Jåckas Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2144B Auvila, Ahola, Kuosmala, Härkälä
2145A Hottila, Härkälänniemi, Hietajärvi
2145B Halola, Haikarila, Heinola, Hatsola
2146A Hyötyy, Hännilä, Järvenpää, Immola, Inkilä, Jokela, Kaihunmäki
2146B Kettula, Kangas, Kiiskilä, Kaskii
2147A Kiiskilänniemi, Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala, Knuutilanmäki, Knuutila, Kilpola, Karkeamaa, Laukkala
2148A Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola, Leskelä, Lievola
2148B Männynmäki, Mattila, Mäköis
2149A Maarala, Miettula, Maivala
2149B Murtois, Näärinki, Narila
2150A Ollikkala, Poikola, Palonen, Pelkilä, Pellilä, Pätylä
2150B Paatela, Purhola, Pohjois, Pitkälahti
2151A Pajusalmi, Pulkkila, Pulkkila, Pylkkälä, Pekurila, Ronkala
2151B Rasala, Rantuu, Remojärvi
2152A Rantuu, Suurniemi, Summala, Sopala, Soiniemi, Taipale
2152B Tyrynmäki, Teivaa, Turakkala, Tuhkala
2153A Vehmaa, Veijala, Vuorilahti
2153B Vuorenmaa, Viisala, Koikkala, Pitälahti
2154A Ruokola
2154B Ylivesi, Pohjois, Illainmäki
2155A Kirkonkylä

Allekirjoitukset

Föregående Mantals Längd ähr uthj
Cronones Befallningzmans el:r des Full-
machtiges, wederbörande Prästerskapetz
Ländz- och Nämbdemänners, sampt Kyrckio
nes Säxmäns och Meenige allmogens
Närwaro, efter een noga Inqvisition, och
alfwarsam förmaningh till sanningens
bekännelse, efter alles deras Enhälleliga
Intygan, af underskrefwen Uprättat,
dett betyga under egen hand och Signete.
Matth Hedenius

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 588.
Veroa maksaneita 1063 henkilöä.
Veroluokittain 58 / 867 / 145 ; yhteensä 1070 henkilöä.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdeviite

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - Tositekirja 1694-1694 (8712a), sivu 2144B, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12643902 / Viitattu 23.7.2020

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020