AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1706

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1706

Otsikkotiedot

Mantals Längd öfwer Safwolax
Häradz Nedredehl Pro A:o 1706
Jåckas Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
4600B Auvila, Ahola, Kuosmala
4601A Härkälä, Hottila, Härkälänniemi, Hietajärvi
4601B Haikarila, Halola, Haikarila, Haikarila, Heinola, Hatsola, Hyötyy
4602A Hännilä, Järvenpää, Immola, Inkilä, Jokela, Illainmäki, Kaihunmäki, Rasala, Kaihunmäki
4602B Kettula, Kangas, Kiiskilä, Kaskii
4603A Kiiskilänniemi, Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala, Knuutilanmäki
4603B Knuutila, Kilpola, Karkeamaa
4604A Laukkala, Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola, Leskelä
4604B Lievola, Männynmäki, Mattila, Mäköis
4605A Maarala, Miettula, Maivala
4605B Murtois, Näärinki
4606A Narila, Ollikkala, Poikola, Palonen
4606B Pelkilä, Pellilä, Paatela, Paatela, Pätylä, Purhola, Pulkkila, Purhola, Pylkkälä, Pohjois
4607A Pajusalmi, Pekurila, Pitkälahti
4607B Pohjois, Ronkala, Rasala
4608A Rantuu, Remojärvi, Ruokola
4608B Suurniemi, Summala, Sopala, Soiniemi
4609A Taipale, Tyrynmäki, Teivaa, Turakkala, Tuhkala
4609B Vehmaa, Varparanta, Veijala, Vuorilahti
4610A Vuorenmaa, Vuorenmaa, Viisala, Ylivesi
4610B Pappila

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterl:t warit
ingen af denne Mantals Lengd undan
dölgdt el: uthslutha låtit som Mantals
Peningar betahla böhre, betyga wj wed
wåhr Siähls Salligheet, med wåre
Nampns och Signeten undersettiande
Dat: Jåccas d: 7. Feb: 1706./.
Henricus Poppius P. et P. m Joccas
Anders Pijck Crono Lentzman
Nembdemän
Hind: Kupssa Michell Kemel:
Johan Summa Peer Ollikain
And. Tetein Niells Keteuin
Lars Oikarin Mårt: Åjnoin
Matts Weisein Matts Paunoin
Johan Parckoin

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 549.
Veroa maksaneita 1022 henkilöä.
Veroluokittain 37 / 923 / 66 ; yhteensä 1026 henkilöä.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdeviite

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - Tositekirja 1706-1706 (8748), sivu 4600B, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11863979 / Viitattu 23.7.2020

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020