AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1707

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1707

Otsikkotiedot

Mantals Längd öfwer Safwolax
Häradz Nedredehl Pro Anno 1707
Jåckas Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
5029 Auvila, Ahola, Kuosmala
5030 Härkälä, Hottila, Härkälänniemi
5031 Hietajärvi, Haikarila, Halola, Haikarila, Haikarila, Heinola, Hatsola
5032 Hyötyy, Hännilä, Järvenpää, Immola, Inkilä
5033 Jokela, Illainmäki, Kaihunmäki, Kettula, Kangas
5034 Kiiskilä, Kaskii, Kiiskilänniemi
5035 Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala, Knuutilanmäki, Knuutila, Kilpola
5036 Karkeamaa, Laukkala
5037 Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola, Leskelä
5038 Lievola, Männynmäki, Mattila, Mäköis
5039 Maarala, Miettula, Maivala
5040 Murtois, Näärinki
5041 Narila, Ollikkala
5042 Poikola, Palonen, Pelkilä, Pellilä, Paatela, Paatela, Pätylä, Purhola, Pulkkila
5043 Purhola, Pylkkälä, Pohjois, Pajusalmi, Pekurila
5044 Pitkälahti, Pohjois
5045 Ronkala, Rasala, Rantuu, Remojärvi
5046 Ruokola, Suurniemi, Summala
5047 Sopala, Soiniemi, Taipale, Tyrynmäki, Teivaa, Turakkala, Tuhkala
5048 Vehmaa, Varparanta, Veijala
5049 Vuorilahti, Vuorenmaa
5050 Viisala, Ylivesi, Pappila

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warit ingen
af denne Mantals Längd undandölg el:r
uthsluta Låtit, som Mantals Penningar
betahla böhre, betyga wij wedh wåhr Siähls
Salligheet, medh wåra nampns och Signetes
under sättiande Datum Jockas Sochn d:
11 Feb - Anno 1707.
Henricus Poppius P. et P. M Joccas
And:s Pijck Crono Läntzman
Nembdens Nampn
Hindrich Kåpssa Michell Kemelein
Johan Summa Peer Ollikain
Anders Tette Niels Ketteuein
Laars Hackorein Mårten Åhjnoin
Mattz Wijssa Mattz Paujnoin

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 573.
Veroa maksaneita 999 henkilöä.
Veroluokittain 37 / 915 / 54 ; yhteensä 1006 henkilöä.

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 170 29.0 %
Mies ja vaimo 350 59.7 %
Vaimo 48 8.2 %
Leski 7 1.2 %
Muu merkintä 11 1.9 %
Kaikki yhteensä 586 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M Veroa maksaneiden henkilöiden lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdeviite

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - Tositekirja 1707-1707 (8750), sivu 5029, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=11855321 / Viitattu 23.7.2020

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laaso 2020