AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1709

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1709

Otsikkotiedot

Mantals Längd öfwer Safwo
lax Häradz Nederdehl pro Anno 1709
Jockas Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
1909B Auvila, Ahola, Kuosmala
1910A Härkälä, Hottila, Härkälänniemi, Hietajärvi
1910B Haikarila, Halola, Haikarila, Heinola, Hatsola
1911A Hyötyy, Hännilä, Järvenpää, Immola, Inkilä, Jokela
1911B Illainmäki, Kaihunmäki, Kettula, Kangas, Kiiskilä
1912A Kaskii, Kiiskilänniemi, Kasintaipale
1912B Kaislajärvi, Koikkala, Knuutilanmäki, Knuutila, Kilpola
1913A Karkeamaa, Laukkala
1913B Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola, Leskelä
1914A Lievola, Männynmäki, Mattila
1914B Mäköis, Maarala, Miettula, Maivala
1915A Murtois, Näärinki
1915B Narila, Ollikkala
1916A Poikola, Palonen, Pelkilä, Pellilä, Paatela, Paatela, Pätylä, Purhola, Pulkkila
1916B Purhola, Pylkkälä, Pohjois, Mäköis, Pajusalmi, Pekurila, Pitkälahti
1917A Pohjois
1917B Ronkala, Rasala, Rantuu, Remojärvi
1918A Tuhkala, Remojärvi, Ruokola, Suurniemi
1918B Summala, Sopala, Soiniemi, Taipale, Tyrynmäki
1919A Teivaa, Turakkala, Tuhkala, Vehmaa
1919B Veijala, Vuorilahti
1920A Vuorenmaa, Viisala, Ylivesi
1920B Pappila

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss vitterl:
warit, ingen af denne Mantals Lengd
undandölt, el:r uthsluta Låtit, som Man-
tahls p:gr betala böra, betyga wij vedh
wår Siähls Saligheet, medh wåra
nampns och Signettes under sättiande.
Datum Jockas S:n d: 11 Febr. A:o 1709.
Henricus Poppius P. et P. m Joccas
Petter Strengberg Häradz Fougde
Nembdem:
Hind Kopsa Abram Hötel:
Joh: Summa Niels Kettuin
And. Teetin Mart Ilfw:
Lars Hackarain Matt Pausain
Matt Wistain
Peer Haloin

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 587.
Veroa maksaneita yhteensä 1029 henkilöä (miehiä 533, naisia 496).
Veroluokittain 34 / 935 / 60 ; yhteensä 1029 henkilöä.

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 196 32.2 %
Mies ja vaimo 351 57.7 %
Vaimo 47 7.7 %
Leski 7 1.2 %
Muu merkintä 7 1.2 %
Kaikki yhteensä 608 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdeviite

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - Tositekirja 1709-1709 (8756), sivu 1909B, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=12645171 / Viitattu 23.7.2020

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020