AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1712

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1712

Otsikkotiedot

Jåckas Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2265 Auvila, Ahola, Kuosmala, Hietajärvi
2266 Kuosmala, Härkälä, Hottila, Härkälänniemi, Hietajärvi, Haikarila, Halola, Haikarila
2267 Heinola, Hatsola, Hyötyy, Hännilä, Järvenpää
2268 Immola, Inkilä, Jokela, Illainmäki, Kaihunmäki, Kettula, Kangas
2269 Kiiskilä, Kaskii, Kiiskilänniemi
2270 Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala, Knuutilanmäki, Knuutila, Kilpola
2271 Karkeamaa, Laukkala
2272 Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola, Leskelä, Lievola, Männynmäki
2273 Mattila, Miettula, Mäköis, Maarala
2274 Maivala
2275 Murtois, Näärinki
2276 Narila, Ollikkala, Poikola
2277 Palonen, Pelkilä, Paatela, Pätylä, Purhola, Pulkkila, Pylkkälä, Pohjois
2278 Mäköis, Pajusalmi, Pekurila, Pitkälahti
2279 Pohjois, Ronkala, Rasala
2280 Rantuu, Remojärvi
2281 Ruokola, Suurniemi
2282 Summala, Sopala, Soiniemi, Taipale
2283 Tyrynmäki, Teivaa, Turakkala, Tuhkala, Vehmaa
2284 Varparanta, Veijala, Vuorilahti
2285 Vuorenmaa, Viisala
2286 Ylivesi, Pappila, Ylivesi

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warit ingen af
denne Mantahls Lengdh undan dollgdt e:r Uthsluta Låtit
som Mantahls Peningar betahla böra betyga wij weedh
wår Siähls Salligheet medh wåra Nampns och Signe
tes Undersettiande. Dat: Jåckas och Taipall Lenssmans
gårdh d: 22 Feb: A:o 1712 ./.
Henricus Poppius P. et P. m Joccas
Olof Meinander Häradh Fogde
Elias Haralldson Crono Länsm:
Nämbdemänner
Hindrich Kupssain, Lars Haikarain, Petter Ållickain, Petter Haloin
Johan Assickain, Mattz Paunoin, Lars Purhoin

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 466.
Veroa maksaneita yhteensä 755 henkilöä (miehiä 392, naisia 363).
Veroluokittain 28 / 700 / 28 ; yhteensä 756 henkilöä.

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 143 30.0 %
Mies ja vaimo 258 54.2 %
Vaimo 56 11.8 %
Leski 13 2.7 %
Muu merkintä 6 1.3 %
Kaikki yhteensä 476 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdeviite

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - Tositekirja 1712-1712 (8765), sivu 2265, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13775423 / Viitattu 23.7.2020

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020