AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä → 1722

Savon alinen kihlakunta (Kymenkartanon lääni)

Juva henkikirja 1722

Otsikkotiedot

Safwolax Nedredehls Häradz
Mantahls Längdh med Effterfölliande Sochnar
Pro A:o 1722
Jåckas Sochn

Sivuhakemisto

Henkikirjan sisältö

Sivu Kylät
2055 Auvila, Ahola
2056 Kuosmala, Härkälä, Hottila, Härkälänniemi
2057 Hietajärvi, Haikarila, Halola, Haikarila, Heinola, Hatsola
2058 Hyötyy, Hännilä, Järvenpää, Immola, Inkilä, Illainmäki, Kaihunmäki, Kettula
2059 Kangas, Kiiskilä, Kaskii, Kiiskilänniemi
2060 Kasintaipale, Kaislajärvi, Koikkala, Knuutilanmäki, Knuutila, Kilpola
2061 Karkeamaa, Laukkala, Lauteala, Luomala, Lipsala, Lehikkola
2062 Leskelä, Lievola, Männynmäki, Mattila, Miettula, Mäköis, Maarala
2063 Maivala, Murtois, Näärinki
2064 Narila, Ollikkala
2065 Poikola, Palonen, Pelkilä, Paatela, Pätylä, Purhola, Pulkkila
2066 Pylkkälä, Pohjois, Pajusalmi, Pekurila, Pitkälahti
2067 Ronkala, Rasala, Rantuu
2068 Remojärvi, Ruokola, Suurniemi
2069 Summala, Sopala, Soiniemi, Taipale, Tyrynmäki, Teivaa
2070 Turakkala, Tuhkala, Vehmaa
2071 Veijala, Vuorilahti, Vuorenmaa
2072 Viisala, Ylivesi, Pappila

Allekirjoitukset

Att wij så mycket oss witterligit warit ingen aff
denne Mantahls Längdh Undandölgdh eller uth:
:sluta låtit som Mantahls Penningar betahla
böhra; betyga wij wedh wår Siähl och Salighet
med wåre nampn och Signetens undersättiande
Datum Jåckas Sochns Mantahls Skrifning Platz
hoos H. Abraham Poppius d: 9 Maij: A:o 1722
Hen: Poppius P: et P:m Joccas
Utj H: Befallningsmannen Meinanders frånwaro B. Myrell
Johan Assickain Cron: Länssman
Nämbdemänn
Peer Michelsson Haloin, Peer Kupssain
Lars Purhoin, Peer Päkurin

Lukumäärät

Eri nimiä yhteensä 446.
Veroa maksaneita yhteensä 730 henkilöä (miehiä 399, naisia 331).
Veroluokittain 39 / 641 / 47 ; yhteensä 727 henkilöä.

Sotilaita tässä kirjassa

Juvan komppaniassa: 5 sotilasta
Selvittämättömässä komppaniassa: 3 sotilasta

Tilastotietoa puolisoista

Tilasto on tuotettu ohjelmallisesti: numerot eivät ole tarkkoja, mutta ovat oikeaa suuruusluokkaa.

Puolisotieto Lukumäärä Prosenttiosuus
Ei mainittu 125 27.7 %
Mies ja vaimo 269 59.5 %
Vaimo 50 11.1 %
Leski 1 0.2 %
Muu merkintä 7 1.5 %
Kaikki yhteensä 452 100.0 %

"Ei mainittu" sisältää pääasiassa miehiä, mutta myös joitakin naimattomia tyttäriä ja piikoja.
"Muu merkintä" sisältää sekalaisia tietoja, esimerkiksi puustelleja ja rustholleja.

Sarakkeiden selitykset

Sarake Selitys
Kylä Kylän nimi. Nimien normalisoidut muodot näkyvät yläpuolella olevassa listassa ja kylähakemistosta. Kursivoidut nimet on päätelty asiayhteydestä ja niitä ei mainita alkuperäisessä lähteessä kyseisessä kohdassa.
Vero Henkirahan maksaneiden lukumäärä kussakin kolmessa veroluokassa (24, 16 tai 12 äyriä)
Henkilöt Ammatti tai suhde talon päämieheen, etunimi, patronyymi, sukunimi, puoliso. Osa tiedoista voi puuttua. Yleisimpiä merkintöjä löytyy täältä
M ja N Veroa maksaneiden miesten ja naisten lukumäärä tällä rivillä
Sukunimi Normalisoitu sukunimi on puhtaaksikirjoittajan tulkintaa eikä sisälly alkuperäiseen lähteeseen. Tarkista tieto

Lähdeviite

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - Tositekirja 1722-1722 (8768), sivu 2055, Kansallisarkisto: http://digi.narc.fi/digi/view.ka?kuid=13769921 / Viitattu 23.7.2020

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020