AlkuSavon henkikirjatJuvan pitäjä1726 → Henkikirja

Juva henkikirja 1726

Sivu 3208DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Aufwila 4 Hindrich Michellss:n mh 1 1 Caw:
Bror Johan 1
Bror Michell 1
2 2 Anders Aufwin mh 1 1 Caw: Auvinen
3 3 Nills Nillsson mh 1 1 Caw:
Bror Staffan 1
4 2 Johan Haikarain mh 1 1 Caw: Haikarinen
5 2 1 Mattz Mattssonn 1 Caw:
Bror Lahrs 1
Solld: Cnuth Snickarins hust 1 Nikkarinen 40
1 Ahola 4 Mattz Kättuin mh 1 1 C: og: Kettunen
Bror Hindrich mh 1 1 Kettunen
2 4 L:B: Olof Staffansson Laitin mh 1 1 Inf: Bost:
Bror Thomas mh 1 1
3 3 Johan Kettuin 1 Caw: Kettunen
d:r Mattz Joh:ss:n Kaipoin 1 Kaiponen
d:r Johan Mustoin 1 Mustonen
1 Coussmala 6 Anders Ohlsson mh 1 1 Caw:
Bror Issraell mh 1 1
d:r Lahrs Pullckin 1 Pulkkinen
Drag: Simoins hustru 1 Simoinen
2 3 Johan Härckein 1 Caw: Härkönen
Bror Aron mh 1 1 Härkönen
3 1 Löössd:r Petter Hännin 1 Hänninen
3 Johan Lippssain mh 1 1 Caw: Lipsanen
Ellias Lippssains hust 1 Lipsanen
4 Pafwilains Crono öde Paavilainen
1 Härckälä 2 Lahrs Hulckoins hust 1 Caw: Hulkkonen
Son Lahrs 1 Hulkkonen

Sivu 3209DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Härckälä Anders Härckeins Crono öde Härkönen
3 7 Samuell Kåstiain mh 1 1 Caw: Kostiainen
Bror Mårten mh 1 1 Kostiainen
d:r Michell Halloin 1 Halonen
d:r Anders Kånstj 1 Konsti
drag: Anders hustru 1
4 3 Mattz Illfwoin mh 1 1 Caw: Ilvonen
Geskin Härckätar 1 Härkönen
5 2 Simon Jöransson mh 1 1 C: og:
1 Håttila 3 Mattz Kåhoin mh 1 1 Caw: Kohonen
Bror Hindrich Kåhoin 1 Kohonen
2 1 Anders Johanss:n Håttin 1 Caw: Hottinen
3 2 Johan Purhoin mh 1 1 Inf: Purhonen
1 Härckälänemj 2 Anders Purhoin mh 1 1 C: og: Purhonen
2 2 Peer Ihalain mh 1 1 C:og Ihalainen
1 Heetaierfwj 3 Mattz Mattss:n Puhacka med hustrun 1 1 Caw: Puhakka
Bror Lahrs 1 Puhakka
2 Niells el:r Peer Puhackas Caw: öde Puhakka
3.4 4 Peer Nillsson Kättuin 1 Caw: Kettunen
Bror Påhl mh 1 1 Kettunen
Bror Johan 1 Kettunen
5 Mårten el:r Olof Kettuins Caw: öde Kettunen
6 Mattz Lijmatains Caw: öde Liimatainen
7 Anders Kättuins Caw: öde Kettunen
8 Hindrich Såpains Caw: öde Sopanen
9 Lahrs Kättuins Crono öde Kettunen
1 Haloila 2 1 Påhl Säckin mh 1 1 Cav: Säkkinen
Solld: Hindrich Pafwil: hust 1 Paavilainen 26
1 3/4 SkattMk Crono öde
1 Haikarala 5 Anders Purhoin mh 1 1 C og: Purhonen
Bror Peer mh 1 1 Purhonen
Bror Olof 1 Purhonen

Sivu 3210DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Haikarala 5 1 Lahrs Råikoin mh 1 1 Caw: Roikonen
Bror Peer mh 1 1 Roikonen
Bror Olof 1 Roikonen
Solld: Johan Läskins hust 1 31
3 1 Peer Jacobsson Summa 1 Caw: Summa
4 3 Mattz Härckein mh 1 1 Caw: Härkönen
Staffan Tarckiains hust 1 Tarkiainen
1 Heinola 3 Bengdt Puhackain mh 1 1 Inf: Puhakainen
Bror Nills 1 Puhakainen
2 3 1 Nills Heinoin 1 Caw: Heinonen
Bror Olof mh 1 1 Heinonen
Solld: Johan Läskins hust 1 Leskinen 25
1 Hatzoila Lahrs Kauckoins Caw: öde Kaukonen
2 2 Hindrich Paijuin mh 1 1 Caw: Pajunen
3 2 Lahrs Pafwilain 1 Caw: Paavilainen
Dåtter Maria 1 Paavilainen
4 3 1 Lahrs Michellssonn Kruusskåpp mh 1 1 Caw: Kruskopf
Pigan Lucia Nicatar 1
Solld: And:s Wästerins hust 1 Vesterinen 36
5 Olof Turackains Caw: öde Turakainen
1 Hötenby 2 Sigfred Andersson mh 1 1 Caw:
2 2 Eskell Höteläin mh 1 1 Caw: Hyötyläinen
1 Hännilä 3 Hindrich Hardtw:ss:n mh 1 1 Caw:
Sonn Simon 1
1 Järfwenpä 3 Länssm:n Joh: Assickain mh 1 1 Caw: Asikainen
d:r Johan Kåndia 1 Kontio
2 5 Johan Muttul:n 1 Caw: Muttulainen
Bror Abraham mh 1 1 Muttulainen
d:r Eskell Pöihein 1 Pöyhönen
drag: Anders Wäteins hust 1 Väätäinen
1 Immoila 2 Michell Ickaheimoin med hustrun 1 1 Inf: Ikäheimonen

Sivu 3211DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Ingiläby 6 Lieut:n Wahl mh 1 1 Caw:
d:r Påhl Heilain 1 Heilanen
d:r Mattz Niemj mh 1 1
Pigan Maria 1
1 Jåckela Lahrs Killikis Inf: öde Kilkki
1 Ilameckj 1 Tårp:n Påhl Otin 1 st: Koo, 1 st: Fååhr 1
1 Kyrckioby Lagt under Jåckas Prästegård
1 Kaihumackj 2 Lahrs Hångain mh 1 1 Caw: Honkanen
2 2 1 Ellias Teitin mh 1 1 Teittinen
Solld: Olofz hustru 1
3 bebrukas af Sacell:n H:r Abraham Poppius Crono öde Poppius
1 Kättula 1 Christer Mardickain 1 Inf: Martikainen
2 3 Olof Åinoin mh 1 1 Caw: Oinonen
Bror Hindrich 1 Oinonen
1 Kangais 1 Jacob Hötelein 1 Caw: Hyötyläinen
2 3 Anders Sigfredsson mh 1 1 Caw:
Bror Thomas 1
3 3 Johan Bruun mh 1 1 Caw:
Bror Hindrichz hustru 1
4 Thomas Muttul:s Caw: öde Muttulainen
5 3 1 Berendt Ahoin 1 Caw: Ahonen
Son Mattz Ahoin mh 1 1 Ahonen
Solldaten Abells hustru 1 32
1 Kiskilä 5 Bertell Kiskin mh 1 1 Caw: Kiiskinen
Swåg: Michell Korpin mh 1 1
F: Bertell Kiskins hust 1 Kiiskinen
1 Kaskis 3 Hindrich Tannin mh 1 1 C: og: Tanninen
d:r Olof Hackulin 1 Hakulinen
2 5 Erich Taskin mh 1 1 Caw: Taskinen
Bror Anders hustru 1 Taskinen
d:r Påhl Lautiain mh 1 1 Lautiainen

Sivu 3212DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Kaskis 2 1 Mattz Mattssonn Routzalain mh 1 1 Caw: Ruotsalainen
Solld: Petter Hamuins hust 1 Hamunen 10
4 5 1 Lahrs Mich:ss:n Haloin mh 1 1 Caw: Halonen
Bror Olof mh 1 1 Halonen
d:r Anders Hackulin 1 Hakulinen
Solld: Peer Peerss:s hust 1
5 2 Peer Rimpin 1 Caw: Rimppi
Anders Rimpis hust 1 Rimppi
6 Peer Wassaras Caw: öde Vasara
1 Kiskilännemj 4 Petter Kiskin mh 1 1 Caw: Kiiskinen
Johan Meetins hust 1
d:r Simon Meetin 1
2.3 5 Claes Puhackain mh 1 1 Caw: Puhakainen
Bror Anders mh 1 1 Puhakainen
drag: Härckeins hust 1 Härkönen
4 3 1 Petter Kupsain 1 Caw: Kupsanen
Måg Petter Laut:n mh 1 1 Lautiainen
Solld: And:s Laut:s hust 1 Lautiainen 13
5 1 Påhl Kupssain 1 Caw: Kupsanen
1 Kassintaipall 1 Hindrich Passoin 1 Inf:
1 Kaislaierfwj 5 Hardtwijck Johanss:n mh 1 1 Caw:
Frende Johan Lahrsson 1
Bror Hindrich 1
d:r Staffan Passoin 1
1 Kåikala Und: ett bruuk mz Randois Rusthålld
2 Ickoins Crono öde Ikonen
3 3 Johan Lahrsson Härckein 1 Caw: Härkönen
Son Lahrs Johanss mh 1 1 Härkönen
4 Johan el:r Jacob Marains Caw: öde Maaranen
5 2 Eskell Waitin mh 1 1 C: og: Väätäinen

Sivu 3213DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1 Knutilanmackj 2 Gustaf Johansson 1 Caw:
Syster Carin 1
2 1 1 Mattz Cnuthss:n Hämäl:s hust 1 Caw: Hämäläinen
Solld: Mart:n Päckurins hust 1 Pekurinen 42
3 Ryttmest:n Nandelstadh Caw:
d:r Anders Ingeroin Niuta Löhn och Kåst hooss adelssm:n Inkeroinen
d:r Påhl Ållickain Niuta Löhn och Kåst hooss adelssm:n Ollikainen
Pigan Catharina Niuta Löhn och Kåst hooss adelssm:n
1 Tårp: Påhl Ållickain 1 Ollikainen
1 Knutila 3 Mårten Pyllckein 1 Caw: Pylkkänen
Påhl Kaipains Enckia 1 Kaipainen
Petter Hytiäins hust 1 Hyytiäinen
1 Killpoila H:r Capitein Creutleins Caw:
2 6 Johan Schadevitz mh 1 1 Caw: Schadevitz
Bror Carll mh 1 1 Schadevitz
d:r Christer Kåndiains hust 1 Kontiainen
Syster Maria 1 Schadevitz
3 5 Erich Kardinen mh 1 1 Caw: Kaartinen
Son Carll mh 1 1
drag: Påhls hustru 1
4 Olof Lambins Crono öde Lampinen
5 2 Mårten Päckurin mh 1 1 C: og: Pekurinen
1 Karckiama 4 Jacob Ersson Kiukas 1 Caw: Kiukas
Jacob Kiukas hustru 1 Kiukas
d:r Thomas Mattss:n mh 1 1
2 2 Anders And:s:ss:n mh 1 1 Caw:
3 2 Påhl Råpoin mh 1 1 Caw:
4 2 Eskell Heinoin mh 1 1 Caw: Heinonen
5 2 Bengdt Heinoin mh 1 1 Caw: Heinonen
1 Laukala 3 Jöran Hässein 1 Caw: Häsänen
d:r Anders Pernoin mh 1 1 Pärnänen
2 Under ett bruuk i Randas:

Sivu 3214DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Laukala 5 Lahrs Purhoin mh 1 1 Caw: Purhonen
Bror Samuell mh 1 1 Purhonen
Bror Gustaf 1 Purhonen
4 2 Nills Råckain mh 1 1 C: og Rokkanen
5 3 Abraham Mustoin mh 1 1 Inf: Mustonen
Bror Påhl 1 Mustonen
1 Lautiala 2 Staffan Wästerin mh 1 1 C:og: Vesterinen
1 Loumala 4 Peer Hackulins hust 1 Caw: Hakulinen
d:r Lahrs Kanckuin 1 Kankkunen
d:r Michell Kämmil: 1 Kemiläinen
Pigan Agneta Wännäl: 1 Venäläinen
1 Läskilä 3 Johan Läskin mh 1 1 Inf: Leskinen
Son Johan 1 Leskinen
2 1 Påhl Läskin 1 C: og: Leskinen
3 2 Jöran Hackarain mh 1 1 Haikarinen
1 Liefwola 2 Lahrs Purhoin mh 1 1 C: og: Purhonen
2 1 1 Anders Anderss:n Läskin 1 Caw: Leskinen
Solld: Nills Sparres hust 1 23
3 2 Erich Lijmatain mh 1 1 C: og: Liimatainen
4 Påhl Läskins Inf: öde Leskinen
1 Lipsala H:r Capitein Schullt Inf: Capit: B:
d:r Jacob Hirfwoin Niuta Löhn och Kåst hooss adellsm: Hirvonen
d:r Jöran Wijssain mh Niuta Löhn och Kåst hooss adellsm: Viisanen
Pigan Anna Niuta Löhn och Kåst hooss adellsm:
1 Lähickoila 7 Mattz Lähickoin mh 1 1 Caw: Lehikoinen
Bror Johan mh 1 1 Lehikoinen
F:B:S: Petter 1 Lehikoinen
Pigan Ellin Kammoin 1 Kammonen
drag: Petter Bengdtins hust 1 Penttinen
2 3 Jöran Lähickoin 1 C: og: Lehikoinen
Son Mattz Jöransson 1 Lehikoinen
Solld: Mattz hustru 1
1 Männimäckj 1 Höglärde H:r Probsten Poppi drag: hem:n Poppius
d:r Mattz Mardickain 1 Martikainen
2 4 Sacell: H:r Abraham Poppius mh 1 1 2:dra Cap:s B: Poppius
d:r Christer Paunoin 1 Paunonen
Piga Anders Pijckz hust 1 Piikki
3 Petter Tirroin mh 1 1 C:og: Tirronen
Bror Carll 1 Tirronen
3 Bebrukas af H:r Sacell:n Abraham Poppius 1:sta Cap:s Bohl Poppius
1 Mattila 3 Hindrich Simonsson mh 1 1 Caw:
F:B:S: Johan 1
2 2 Johan Walentinss:n mh 1 1 C: og:
3 Olof Pernoins Crono öde Pärnänen
4 Rässeins Crono öde
1 Mäcköis 2 Mattz Aufwin mh 1 1 Caw: Auvinen
2 Eskell Kommul:s Inf: öde Komulainen
3 3 Anders Åinoins hust 1 Caw: Oinonen
Son Petter 1 Oinonen
Son Påhl 1 Oinonen
4 Grells el:r Johan Kiskins Caw: öde Kiiskinen
1 Marala 5 Anders Marain mh 1 1 Inf: Maaranen
Son Petter 1 Maaranen
Son Påhl mh 1 1 Maaranen
2 2 Hindrich Parckin mh 1 1 C: og: Parkkinen
3 3 Erich Mortenssons hust 1 Caw:
Son Erich Erichss:n mh 1 1
4 1 Christer Marain 1 Caw: Maaranen
1 Maifwala 2 Johan Philipsson mh 1 1 C: og:
3 1 Staffan Härckein 1 Caw: Härkönen
Bror Johan mh 1 1 Härkönen
Solld: Anders Teif:s hust 1 71

Sivu 3216DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
2 Maifwala 3 Rassmus Kåndiain 1 Caw: Kontiainen
Son Anders mh 1 1 Kontiainen
3 5 Hindrich Haikarain mh 1 1 Caw: Haikarinen
Bror Mattz Haikarain mh 1 1 Haikarinen
Solld: Hind: Teifwas hust 1 72
4 3 Abraham Coussmain mh 1 1 Caw: Kuosmanen
Bror Mattz 1 Kuosmanen
5 Lieut:n Wadell Cornet:s B:
2 Hindrich Hackarain mh 1 1 Haikarinen
6 2 Lahrs Härckein mh 1 1 Inf: Härkönen
7 2 4 Olof Hännin mh 1 1 Inf: Hänninen
B:m: Petter Hallin mh 1 1 Halinen
Trumbsl: Jacob 1
Trumbsl:n Johan Andickain 1 Antikainen
8 Fureren Clementioff Inf: Bost:
1 Murdois 2 Hindrich Hämmäl:n mh 1 1 Serg: Bost: Inf: Hämäläinen
2 1 Carll Härckeins Enk 1 Caw: Härkönen
3 Capit:n Clementioffz hem:n
d:r Gustaf Härckein mh Niuta Löhn och Kost hooss adellsm: Härkönen
d:r Johan Kaipain Niuta Löhn och Kost hooss adellsm: Kaipainen
Pigan Sophia Niuta Löhn och Kost hooss adellsm:
1 Mietula 3 Olof Tirroin 1 C: og: Tirronen
d:r Lahrs Huiskain mh 1 1 Huiskanen
1 Näringe 8 Petter Tarckiain mh 1 1 Caw: Tarkiainen
Bror Son Lahrs mh 1 1 Tarkiainen
M: Petter Ickoin mh 1 1 Ikonen
d:r Thomas Wäissein 1 Väisänen
d:r Petter Lambain 1 Lampainen
2.3 6 Anders Mullj mh 1 1 Caw: Mulli
Bror Peer mh 1 1 Mulli
B: S: Peer Eskellsson 1 Mulli
drag: Kuckos hustru 1 Kukko
4 2 Christer Kaipain mh 1 1 Caw: Kaipainen

Sivu 3217DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Näringe 2 Cassper Linduin mh 1 1 Caw: Lintunen
6 4 Capitein Kärckesudd mh 1 1 Caw:
d:r Hindrich Mustoin mh 1 1 Mustonen
7 4 1 Marckus Immoin mh 1 1 Caw: Immonen
d:r Hindrich Jora 1
Pigan Maria Karfwin 1 Karvinen
Solld: Peer Hinderss:s hust 1
8 2 1 Peer Routzalain mh 1 1 Caw: Ruotsalainen
Solld: Pöndins hustru 1 Pöntinen 67
9 1 Johan Muikoin 1 Caw:
1 Narila 3 Mattz Puttkin mh 1 1 Caw: Putkinen
d:r Påhl Puhacka 1 Puhakka
2 4 Hardtwijck Paunoin 1 Caw: Paunonen
Bror Son Anders mh 1 1 Paunonen
Bror Son Jeremias 1 Paunonen
1.2 Ollickala 3 Lahrs Kiskin mh 1 1 Caw: Kiiskinen
d:r Schwante Kaipoin 1 Kaiponen
3 5 1 H:r Regementz qwart:mest Finne mh 1 1 Caw:
d:r Mattz Janhuin mh 1 1 Janhunen
Pigan Lissbeta 1
Drag: Johans hustru 1
2 Torp:n Peer Nullpoin mh, 1 st: Koo 1 1 Nulpponen
4 4 Lahrs Pätyn mh 1 1 C: og: Pätynen
d:r Mattz Kåhoin 1 Kohonen
Solld: Peer Laitins hust 1 35
5 5 Erich Nullpoin mh 1 1 Caw: Nulpponen
Swåg:r Sigfred Hyfwein mh 1 1 Hyvönen
Christer Härckeins hust 1 Härkönen
6 2 Anders Ahoin mh 1 1 C: og: Ahonen
7 1 Jöran Johanss:n Piedickäin 1 Caw: Pietikäinen
8 3 Jöran Ohlsson mh 1 1 Caw:
Bror Mattz hust 1

Sivu 3218DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
9 Ollickala 1 Sigfredh Wäpsa 1 Caw: Vepsa
1 Påikola 4 Peer Pijck mh 1 1 Caw: Piikki
d:r Simon Hännin mh 1 1 Hänninen
1 Pallois 2 Anders Tuppurain mh 1 1 Caw: Tuppurainen
1 Pällckilä Härckeins el:r Otins Caw: öde Härkönen
2 3 Johan Immoin 1 Immonen
Bror Sigfredz hust 1 Immonen
½Bror Petter 1
1 Pätylä 2 Corporal Kexlers hust 1 3:die Corp: B:
d:r Sigfred Åinoin 1 Oinonen
1.2 Patela 2 Christer Pyllckein mh 1 1 Caw: Pylkkänen
3 Ryttmest: Nandelstadt Lieut:s Bost:
3 L:B: Mattz Uckoin 1 Ukkonen
d:r Petter Wijhawain mh 1 1 Vihavainen
1 Purhoila 6 Lahrs Purhoins hust 1 Caw: Purhonen
Bror Son Lahrs mh 1 1 Purhonen
Bror Son Olofz hustru 1 Purhonen
Frende Lahrs 1
drag: Lahrs hustru 1
2 4 Lahrs Axellss:n Purh:n mh 1 1 Purhonen
Bror Johan 1 Purhonen
Bror Olof 1 Purhonen
1 Påchiåis Lahrs Narins Crono öde Narinen
2 2 Anders Kåttro mh 1 1 C: og: Kotro
3 1 Abraham Tukain 1 Caw:
4 2 Mattz Råckain mh 1 1 Caw: Rokkanen
5 Lahrs Michelss:n Kåckoins Crono öde Kokkonen
6.7.8.9.10 Sahl: H:r Regementz q Carl Lillieschiöldz Erf:r
d:r Fredrich Kåttro mh Niuta Löhn och Kåst hooss adellsm: Kotro
1 Tårp:n Nills Kucko 1 st: Häst 1 Kukko
11 2 Bertell Walldoin mh 1 1 Valtonen

Sivu 3219DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
12 Påchiåis Simon Coussmains Crono öde Kuosmanen
13 Olof Michelss:n Kuckoins Crono öde Kukkonen
14 Mattz Hinderss:n Kuckoins Crono öde Kukkonen
1 Pittkälax Mattz Tirroins Caw: öde Tirronen
2 5 Simon Ingin mh 1 1 Caw: Inkinen
d:r Petter Häckin mh 1 1 Häkkinen
d:r Anders Teinus 1
3 3 Staffan Halloin mh 1 1 Caw: Halonen
Son Mårten 1 Halonen
4 Bruukas af Lahrs Nåppoin Noponen
5 Mattz Ickoins Caw: öde Ikonen
6 Hans Ickoins Caw: öde Ikonen
7 Anders Pullckins Caw: öde Pulkkinen
8 Härckeins el:r And:s Ickoins Caw: öde Härkönen
9 Olof Härckeins Crono öde Härkönen
10 2 Johan Piedickäin mh 1 1 Caw: Pietikäinen
11 Peer Piedickäins Crono öde
12 4 Staffan Nåppoin mh 1 1 Caw: Noponen
Lahrs Ohlsson Nåppoin 1 Noponen
d:r Michell Illfwoin 1 Ilvonen
13 3 Christer Piedickäin mh 1 1 Caw: Pietikäinen
Bror Påhl 1 Pietikäinen
14 Mattz Piedickäins Caw: öde Pietikäinen
15 2 Hans Wänäin mh 1 1 Caw: Väänänen
16 Påhl Heilains Caw: öde Heilanen
17 2 Jöran Seiloin mh 1 1 C: og: Seilonen
18 4 Petter Ickoin mh 1 1 Caw: Ikonen
Bror Son Abrahams hust 1 Ikonen
Bror Christer 1 Ikonen
19 3 Peer Nåppoin mh 1 1 Caw: Noponen
Bror Mattz 1 Noponen
1 Paijusallmj Simon Heinoins Caw: öde Heinonen
1 Pullckila 1 Petter Pullckin 1 Caw: Pulkkinen
2 2 Christer Pässoin mh 1 1

Sivu 3220DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Pullckila 2 Påhl Pullckin 1 Caw: Pulkkinen
Bror Anders 1 Pulkkinen
4 2 Clemeth Malliain mh 1 1 Caw: Maljanen
5 2 1 Johan Pullckin 1 Caw: Pulkkinen
Bror Michell 1 Pulkkinen
Solld: Staffans hust 1 55
1 Pyllckälä 3 Eskell Pyllckein mh 1 1 Inf: Pylkkänen
Bror Erich 1 Pylkkänen
2 Christer Lappalains Caw: öde Lappalainen
1 Päckurila 2 Påhl Roukolain mh 1 1 Caw: Ruokolainen
1 Pällilä 2 Hindrich Haikarain mh 1 1 C: og: Haikarinen
1 Rångala 3 Gustaf Hardickain mh 1 1 C: og: Hartikainen
d:r Daniell Otins hust 1
2 Mattz Rimpj mh 1 1 Caw: Rimppi
2 2 Lahrs Kånstj mh 1 1 C: og: Konsti
3 2 Erich Wäijalain mh 1 1 Caw: Veijalainen
4 3 Anders Janhuin mh 1 1 Caw: Janhunen
Syster Son Petter Marain 1 Maaranen
1 Rassala 2 Mattz Hackulin mh 1 1 Caw Hakulinen
1.2 Randois 6 Mattz Narin mh 1 1 Caw: Narinen
Bror Thomas 1 Narinen
B:r S: Brussius Grellssonns hustru 1 Narinen
Son Abraham 1 Narinen
d:r Petter Marain 1 Maaranen
3 Simon och Ifwar Martins Crono öde Marttinen
4 Michell Martins Crono öde Marttinen
5 Ahoin el:r Christ: Lijmat:s Crono öde Ahonen
6 Peer Härckeins Crono öde Härkönen
7 2 Mattz Läskin mh 1 1 Inf: Leskinen
1 Remoierfwj 7 Peer Mich:ss:n Halloin 1 Caw: Halonen
Bror Lahrs hustru 1 Halonen
B: S: Michell mh 1 1 Halonen
Son Peer Peersson 1 Halonen

Sivu 3221DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Remoierfwj d:r Ellias Immoin 1 Immonen
drag: Simon Haikarains hust 1 Haikarinen
2.3 6 Jacob Kaipoin mh 1 1 Caw: Kaiponen
Bror Peer mh 1 1 Kaiponen
Bror Lahrs mh 1 1 Kaiponen
4 2 1 Påhl Hämmälein mh 1 1 Caw: Hämäläinen
Solldat: Hindrich Leinoins hustru 1 Leinonen 43
5 3 Allexander Pafwilain med hustrun 1 1 Caw: Paavilainen
Bror dåtter Carin 1 Paavilainen
6 1 Thomas Pullckin 1 Caw: Pulkkinen
7 1 Lieutnanten Claes Sidensnöhr 1 Crono Upt: öde
8 2 Johan Hämmälein mh 1 1 Caw: Hämäläinen
9 2 Gustaf Ficke 1 Crono Upt: öde
Son Johan 1
1 Rookola 1 1 Olof Måndoin 1 Caw: Montonen
Solld: Mattz Ållickains hustru 1 60
2 4 Johan Ickoin mh 1 1 C: og: Ikonen
Petter Ållickain mh 1 1 Ollikainen
3 2 Zacharias Rookol:n mh 1 1 Caw: Ruokolainen
4 1 Mattz Halloin 1 Caw:
5 3 Anders Kåckoin mh 1 1 C: og: Kokkonen
Bror Erich 1 Kokkonen
2 Suurnemj 3 Olof Rångain mh 1 1 Caw: Ronkainen
d:r Olof Wäijal:n 1 Veijalainen
1 2 Sigfred Pöllein mh 1 1 Caw: Pöllänen
3 2 Mattz Rångain mh 1 1 Caw: Ronkainen
4.5 4 Johan Paunoin mh 1 1 Caw: Paunonen
Thomas Paunoins E:a 1 Paunonen
drag: Cnuth Marains hust 1 Maaranen

Sivu 3222DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
1.2 Summala 3 Thomas Summain mh 1 1 Caw: Summanen
d:r Anders Summain 1 Summanen
3 3 Erich Rautiain mh 1 1 Caw: Rautiainen
Bror Johan Thomass:n 1 Rautiainen
1 Såinemj Olof Pardains Caw: öde Partanen
2 3 Lahrs Sorrioin mh 1 1 Caw: Sorjonen
Son Lahrs 1 Sorjonen
3 2 Påhl Mattssonn Tarkiain med hustrun 1 1 Caw: Tarkiainen
4 Erich Kuckoins Crono öde Kukkonen
5 Petter Herrains Caw: öde Herranen
6 3 Johan Huttuin mh 1 1 Caw: Huttunen
Sonn Johan 1 Huttunen
7 2 Jacob Halloin mh 1 1 Caw: Halonen
1 Såpala 2 Lahrs Aufwin mh 1 1 C: og: Auvinen
2 2 Peer Peerssonn Puhackain mh 1 1 C: og: Puhakainen
1 Taipall 4 Olof Teitin 1 Caw: Teittinen
Bror Anders hustru 1 Teittinen
Bror Mattz 1 Teittinen
drag: Lahrs Ickoins hust 1 Ikonen
2 2 Niclas Sidensnohr 1 Caw:
d:r Påhl Muttulain 1 Muttulainen
1 Tyrinmäckj 2 Mattz Kaipain mh 1 1 Caw: Kaipainen
1 Teifwala 1 Sergiant:n Sven Wemans hustru 1
2 3 Rassmus Hännin mh 1 1 Inf: Hänninen
Bror Staffan 1 Hänninen
3 1 Michell Teifwain 1 Caw: Teivainen
4 3 Erich Teifwain 1 Caw: Teivainen
Sonn Michell 1 Teivainen
Sonn Erich 1 Teivainen

Sivu 3223DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
5 Teifwala 2 Johan Mattsson mh 1 1 Caw:
1 Turackala 5 Olof Turackain mh 1 1 Caw: Turakainen
B:m: Johan Lahrsson med hustrun 1 1
Bror Peer 1
1 Tuchkala 2 Eskell Assilains hust 1 C: og: Asilainen
Son Eskell Eskellss:n 1 Asilainen
2 3 1 Nills Myrlein mh 1 1 Caw: Myyryläinen
Bror Christer 1 Myyryläinen
Solld: Karialains hust 1 Karjalainen 45
3 2 Petter Pennoin mh 1 1 C: og: Pennoinen
4 3 Ellias Pöihein mh 1 1 C: og: Pöyhönen
Solldaten Hans Kämpis hustru 1 68
5 3 Johan Paijain mh 1 1 Caw:
d:r Jacob Lijmatain 1 Liimatainen
6 4 Påhl Hindersson mh 1 1 Caw:
Bror Peer mh 1 1
1.2.3 Wächmais H:r Regementz qwarteermest: Finnes hem:n Caw:
4 2 Hindrich Tannins Enk 1 Caw: Tanninen
Bror Schwante 1 Tanninen
5 6 Eskell Tarckiain mh 1 1 Caw: Tarkiainen
d:r Thomas Härckein med hustrun 1 1 Härkönen
d:r Thomas Rimpj mh 1 1 Rimppi
6 3 Petter Wästerin 1 Caw: Vesterinen
Bror Jacob Wästerins hustru 1 Vesterinen
Peer Ifwarssons hustru 1

Sivu 3224DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
7 Wächmais 3 Lieutnanten Nordberg Fruu 1 Caw:
d:r Bertell mh 1 1
1 Anders Muttul: 1 Caw: Muttulainen
8 3 Thomas Lipssain mh 1 1 Caw: Lipsanen
Bror Mattz 1 Lipsanen
9 1 Jacob Mardickains hustru 1 Martikainen
1 Warpaisenranda Hindrich Kiskins Caw: öde Kiiskinen
1.2 Wäijala 3 Hindrich Kupssain mh 1 1 Caw: Kupsanen
dragoun Johan Wäijalains hustru 1 Veijalainen
1 Wijssala 1 Lahrs Purains hustru 1 Puranen
2 3 Wicentius Läskin med hustrun 1 1 Caw: Leskinen
Hindrich Ifwarss:s hust 1
1 Wourilax 4 Peer Mårtensson mh 1 1 Caw:
Frände Påhls hustru 1
d:r Mattz Lappalain 1 Lappalainen
2 5 Johan Staffansson Tarckiain mh 1 1 Caw: Tarkiainen
B: S: Påhl Jacobssonn 1 Tarkiainen
B:r Petter Staffansson 1 Tarkiainen
d:r Petter Schadevitz 1 Schadevitz
1 Wourenma 6 Erich Warrius mh 1 1 Caw: Varjus
Bror Påhl mh 1 1 Varjus
d:r Nills Kiuckas 1 Kiukas
drag: Hämmäleins hust 1 Hämäläinen
2 3 Petter Pöihein 1 Caw: Pöyhönen
Son Olof mh 1 1 Pöyhönen

Sivu 3225DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
3 Wourenma 3 Grells Lahrsson mh 1 1 Caw:
Bror Petter 1
4 2 Petter Hämmälein 1 Caw: Hämäläinen
Johan Hämmäl:s hust 1 Hämäläinen
5.6 5 Anders Pisspain 1 Caw: Piispanen
Bror Abraham mh 1 1 Piispanen
Bror Mattz mh 1 1 Piispanen
7 2 Olof Hytiäin mh 1 1 C: og: Hyytiäinen
8 Mardick:s el:r Matz Hirf:s Crono öde Martikainen
9 2 Påhl Påhlss:n Mullj mh 1 1 C: og: Mulli
10 2 Anders Hötel:n mh 1 1 Caw: Hyötyläinen
1 Ylliwässi Hindrich Såikains Caw: öde
2 4 Staffan Harmain mh 1 1 Caw: Harmainen
Hindrich Påhlss:s hustru 1
Bror Nills hustru 1
3 3 Hans Johansson mh 1 1 Caw:
Bror Mattz Johansson 1
4 Hämäl: el:r Matz Parckins Caw: öde Hämäläinen
5 2 Staffan Tuchkalain med hustrun 1 1 C: og: Tuhkalainen
6 Olof Aufwins Crono öde Auvinen
7 4 Mattz Uimis mh 1 1 C: og: Uimi
Bror Ellias mh 1 1 Uimi
8 Lahrs Ohlss:n Kettuins Crono öde Kettunen
9 3 1 Anders Andersson Kåndia 1 Caw: Kontio
Bror Peer mh 1 1 Kontio
Solldat:n Påhls hust 1
10 2 Anders Seiloin med hustrun 1 1 Caw: Seilonen

Sivu 3226DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

No Kylä Vero Henkilöt M N Laji Sukunimi
Pappila 1 Klåck:n Johan Kåsterus 1 Costerus
1 Brof: Allexand: Tackin 1 Takkinen
1 Upbördzskrif:n Petter Lind 1
2 Uthrijd:n Påhl Leinoin mh 1 1 Leinonen
8 Probsten och Kyrckioheerd: höglärde H:r Hindrich Poppius mh 1 1 Poppius
d:r Anders Tanninen 1 Tanninen
d:r Anders Leinonen mh 1 1 Leinonen
d:r Petter Pijck mh 1 1 Piikki
Pigan Anna 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020