AlkuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1645 → Henkikirja

Kuopio henkikirja 1645

Sivu 83B (aukeaman 83 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Coopio Byy 4 Anders Julkuinen Julkunen 1 H-1 Dotter-1 Drengh 1
4 Peer ibm Julkunen 1 H-1 S-1 P-1
4 Ifuar Larsson Safuolainen Savolainen 1 H-1 Dr-1 P-1
4 Knutt Kollinen Koljonen 1 H-1 Döttern-2
4 Henrich Henrichson Lappalainen Lappalainen 1 H-1 Br-1 Moder 1
5 Anderss Johansson 1 H-1 Drengier 2 Pijga-1
6 Ifuar Johansson 1 H-1, Drengier-3 P-1
7 Ländzman Hanss Taskinen Taskinen 1 H-1 Söner-3 H-2
4 Cappelan Herr Christiernus Gabrielis 1 H-1 Drengh-1 P-1
3 Pååll Laitinen Laitinen 1 H-1 P-1
Hwssmän
1 Peder Marckusson Cackinen Kakkinen 1 Koo-1
2 Hanss Korhoinen Korhonen 1 H-1 Koo-1, F-1 U:f-1
1 Grelss Malinen Malinen 1
1 Ansu Wäänätär Väänänen 1
1 Walborgh Hämäkötär Hämäläinen 1
1 Anderss Hilduinen Hiltunen 1
1 Maicko Anderssdotter Cackitar Kakkinen 1
1 Peder Eskelinen Eskelinen 1
3 Larss Condiain Kontiainen 1 H-1 Dotter-1
1 Kirstin Peersdotter Kekoitar Kekkonen 1
2 Klockare Henrich 1 Dott 1 Stod-1 K-1 Q-1 F-1 U:f-1
2 Staffan Taskinen Taskinen 1 Dot-1 Stod-1 K-1 F-1
1 Maicko Julutar Julkunen 1
1 Walborgh Oinotar Oinonen 1
2 Arfwed Hilduins Hiltunen H-1 Dot 1 Köör-2 Q-1 F-3 U:f-1
1 Erich Safuolains Savolainen H-1 F-3 U:f-1
1 Ansu Tofuitar 1 F-1 U:f-1
1 Olof Worises hustru 1 Koo-1
2 Jacob Ihalainen Ihalainen 1 H-1
1 Anderss Ihalainen Ihalainen 1
Toifualabyy 3 Jönss Andersson Toifuainen Toivanen 1 H-1 Stiuf Moder-1
2 Jönss Laackoinen Laakkonen 1 H-1
3 Jönss Leinoinen Leinonen 1 H-1 S-1
1 Anderss Sigfredzson Hirfuoinen Hirvonen 1
Hwssmän
2 Nilss Toifuainen Toivanen 1 Dot:r-1 U:stodh-1 K-1
2 Grelss Mårthensson Toifuainen Toivanen 1 Syster-1
2 Henrich Mårthenson ibm Toivanen 1 H-1 Koo-1 F-1
2 Christier Laackoinen Laakkonen 1 H-1 Stod-1 K-1 Q-1 F-1 geet-1
2 Anderss Pirskainen Pirskanen 1 H-1 K-1 Q-1 F-1 U:f-1

Sivu 84A (aukeaman 84 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Hirfuilax/Rookowesi 6 Pååll Wäänäinen Väänänen 1 H-1 Söner-2 H-2
3 Henrich Pålsson Cackinen Kakkinen 1 H-1 S-1
4 Pååll Cackinen Kakkinen 1 H-1 S-1 Dotter-1
3 Madz Haikoins H-1 S-1 Dotter-1
3 Anderss Kettuinen Kettunen 1 H-1 Syster-1
2 Peder Henrichson Owaskainen Ovaskainen 1 H-1
2 Madz Hanson Lapweteläin Lapveteläinen 1 H-1
3 Eskel Kuroins Kuronen H-1 Döt:r-2
2 Pååll Nuriainen 1 H-1
2 Anderss Kuroinen Kuronen 1 H-1
4 Pååll Myckäins Mykkänen H-1 S-1 Dotter-1 SonaH-1
3 Michel Lydickäinen Lyytikäinen 1 H-1 HSyster-1
3 Henrich Andersson Maarainen Maaranen 1 H-1 Dott:r-1
Hwssmän
2 Madz Kuroinen Kuronen 1 H-1 Koo-1
2 Madz Watainen Vatanen 1 H-1 Stodh-1 K-2 F-1
1 Hemmingh Lapweteläin Lapveteläinen 1 K-2 F-2
1 Anderss Lapweteläins Lapveteläinen Dotter-1 Stod-1 K-2 F-1 U:f-1
2 Michel Wenäläinen Venäläinen 1 H-1 K-1 F-1 U:f-1
2 Mårthen Wenäläinen Venäläinen 1 H-1 Koo-1 Q-1
1 Anna Kasuritar Kasurinen 1
2 Michel Kuroinen Kuronen 1 Dot:r-1 Koo-1 F-1
1 Gertrud Wenakoitar Venäläinen 1
Maaninga/Haloila/Haatala 3 Philpus Philpusson Haloinen Halonen 1 H-1 Dott:r-1
4 Peder Haloinen Lipsa Halonen 1 H-1 Söner 2
3 Peder Heickinen Heikkinen 1 H-1 SonaH-1
4 Peder Pedersson Haloinen Halonen 1 H-1 Broder-1 Syster-1
2 Sigfred Haatainen Haatainen 1 H-1
5 Christier Haatainen Haatainen 1 H-1 S-1 Mågh-1 H-1
2 Henrich Sipoinen 1 H-1
1 Larss And. Haatainen Haatainen 1
Hwssmän
2 Sigfred Jacobsson Hafuerinen Haverinen 1 Dotter-1
1 Bentti A Korhoinen Korhonen 1
2 Olof O Haloinen Halonen 1 H-1
1 Michel Philpussons Haloins Halonen H-1 K-1 Q-1
1 Anna Lipoitar Lipponen 1 Koo-1
1 Anna Parratar Partanen 1
Toofuilabyy 5 Erich Toofuinen Tuovinen 1 Söner-3 Dot:r-1
3 Olof Michelson Lille 1 H-1 Dot:r-1
1 Peer Jörensson Toofuinen Tuovinen 1 Br-1 Systrar-2
2 Anderss Raaska 1 Syster-1
Kärmelax 3 Bengt Räsäinen Räsänen 1 H-1 S-1
1 Madz O. Mähöinen Mähönen 1
2 Clemet O. ibm Mähönen 1 H-1
2 Pååll Radickain Raatikainen 1 H-1
3 Thomas Hyttinen Hyttinen 1 H-1 S-1
4 Staffan Kinnuinen Kinnunen 1 H-1 Dot:r-1 Drengh-1
2 Erich Hyttinen Hyttinen 1 H-1
2 Wel: Majorens Anderss Haness Pijgor 2 Opå Warpaniemi gårdh
2 Peer Peersson Herrainen Herranen 1 H-1
Hwssmän
2 Henrich Wenäläinen Venäläinen 1 H-1 K-2 Q-1
2 Olof Asikainen Asikainen 1 H-1
Hamula 2 Larss Kinnuinen Kinnunen 1 H-1
7 Jönss Kerfuinen Kervinen 1 S:r-3 H-2 Dot:r-1

Sivu 84B (aukeaman 84 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Hamula 1 Olof Hamuinen Hamunen
Hwssmän
2 Jönss Asikainen Asikainen 1 H-1 Koo-1
1 Ansu Malitar Malinen 1 Koo-1
Pöliä 4 Jönss Madzson Puumalainen Puumalainen 1 H-1 Br-1 H-1
4 Henrich Henrichson Kejoinen Kejonen 1 H-1 Döttrar-2
2 Pååll Linduinen Lintunen 1 H-1
Hwssmän
1 Olof Toifuains Toivanen H-1 Koo-1
Kaareslax 4 Pååll Madzsson Ruuskainen Ruuskanen 1 H-1 Br-1 H-1
2 Nilss Peckarinss Pekkarinen H-1 SwärM:r-1
7 Anderss Clemettinen 1 H-1 Söner-3 H-2
Hwssmän
1 Ansu Herratar Herranen 1
1 Ansu Peckaritar Pekkarinen 1 Koo-1 F-1
Sängimäki 3 Pååll Henrichson Pitkäinen Pitkänen 1 Boolagzman-1 H-1
4 Jönss Pitkäinen Pitkänen 1 H-1 S-1 H-1
4 Sigfred Pitkäinen Pitkänen 1 Söner-2 H-1
Kasurila 6 Madz Hussoi Kasurinen Kasurinen 1 Söner-2 H-2 P-1
4 Erich Kasurinen Kasurinen 1 H-1 S-1 H-1
3 Mårthen Kasurins Kasurinen H-1 S-1 H-1
2 Olof Madzson Kasurinen Kasurinen 1 H-1
4 Madz Pedersson Kasurinen Kasurinen 1 H-1 Moder-1 Pijga-1
2 Jönss Julkuinen Julkunen 1 H-1
4 Olof Mårthensson Wardiain Vartiainen 1 H-1 Br-1 Syster-1
Hwssmän
1 Henrich Michelsson Wäänäinen Väänänen 1 Köör-2 F-1 U:f-1
1 Anderss Linduinen Lintunen 1
2 Olof Niskainen Niskanen 1 H-1 U:häst-1 Koo-1
2 Peder Pedersson Julkuinen Julkunen 1 H-1 Koo-1 Q-1
1 Anderss Temoinen 1 K-1 F-1 U:f-1
1 Knut Kainulainen Kainulainen 1 U:stodh-1 K-2 F-3
1 Lasticka Kasuritar Kasurinen 1
Peexä 2 Madz Andersson Tijhoinen Tiihonen 1 H-1
1 Thomas Heickins Heikkinen H-1
Hwssmän
2 Thomas Pållfuins Polvinen H-1 S-1
2 Peder Pedersson Knutinen Nuutinen 1 H-1 hest-1
1 Pircko Laitar Laitinen 1 Koo-1
1 Sigre Peerssdotter Horttanatar Horttanainen 1
Syffwäri 2 Larss Pedersson Linduinen Lintunen 1 H-1
5 Anderss Luttinen Luttinen 1 H-1 Söner-2 Dotter-1
3 Olof Kluckarinen Lukkarinen 1 Mågh-1 H-1
2 Pååll Andersson Ahoinen Ahonen 1 H-1
3 Pååll Koosmains Kuosmanen H-1 S-1 H-1
2 Nilss Hackarainen Hakkarainen 1 H-1
2 Michel O. Ryynäinen Ryynänen 1 H-1
4 Henrich Korhoinen Korhonen 1 H-1 Son-1 H-1
3 Philpus Korhoinen Korhonen 1 H-1 P-1
3 Sigfred Korhoinen Korhonen 1 H-1 S-1
Hwssmän
2 Madz Toloinen Tolonen 1 H-1
2 Staffan Larsson Röncköi Rönkkö 1 H-1 Stod-1 Koo-1 F-1
2 Olof Huckainen Hukkanen 1 H-1
2 Pååll Kumbulainen Kumpulainen 1 H-1
WååtiJärfwi 2 Henrich Hardickain Hartikainen 1 H-1
3 Anderss Pasainen Pasanen 1 H-1 Dot:r-1
4 Jönss Leskinen Leskinen 1 H-1 Br-1 H-1
2 Madz Madzsson Rissainen Rissanen 1 H-1
Weckelax 3 Peder Tolpainen Tolppanen 1 H-1 Drengh-1
3 Pååll Kettuinen Kettunen 1 H-1 P-1
Hwssmän
1 Maickoi Laukatar Laukkanen 1
1 Staffan Hämäläins Hämäläinen Dotter-1 Koo-1 Q-1 F-2

Sivu 85A (aukeaman 85 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Weckelax 2 Henrich Henrichson Karttuinen Karttunen 1 H-1 K-2
Rijstawesi 4 Henrich Hackarainen Hakkarainen 1 Söner-2 H-1
2 Hanss Toofuinss Tuovinen Enckia-1 Son-1
5 Pååll Waroinen Varonen 1 Söner-2 H-1 Dotter-1
2 Nilss Waroinen Varonen 1 Son-1
2 Anderss Smolander Smolander 1 H-1
3 Bertte A Toofuinen Tuovinen 1 H-1 P-1
2 Swen Parfuiainen Parviainen 1 H-1
3 Nilss Asikainen Asikainen 1 S-1 H-1
2 Jören Hätinen Hätinen 1 H-1
4 Hartwijk Heetainen Hietanen 1 S-1 H-1 Dotter-1
2 Nilss Nilsson Wardiain Vartiainen 1 H-1
2 Anderss Laihiains Laajanen Enckia-1 Dotter-1
4 Anderss Larsson Sichwoinen Sihvonen 1 H-1 Broder-1 Moder-1
4 Henrich Kekälehinen Kekäläinen 1 H-1 Son-1 Dotter-1
Hwssmän
2 Anderss Hätinen Hätinen 1 S-1 Koo-1
1 Peder Parfuiainen Parviainen 1 Koo-1
1 Henrich Parfuiainen Parviainen 1 Koo-1
1 Hanss Pålsson Waroinen Varonen 1 Stod-1 K-2 F-1 U:f-1 gee-1
2 Peder Kettuinen Kettunen 1 H-1 Koo-1 F-1 U:f-1
1 Kaisa Suchoitar Suhonen 1
1 Kaisa Houkatar 1 Koo-1
1 Henrich Kopoins Koponen H-1 Koo-1 F-1
1 Maickoi Kowoitar Koponen 1 Koo-1
1 Anna Kerfuitär Kervinen 1
1 Pircko Jäsketär Jääskeläinen 1 Koo-1 F-2
Röönä/Kotasalm 4 Madz Nilsson Wardiain Vartiainen 1 H-1 Br-1 H-1
Madz Tackinen Takkinen 1 H-1 Dott:r-1
Thomas Waittinen Vaittinen 1 H-1 Dot:r-1
Olof Wäätäinen Väätäinen 1 H-1 Drengh-1
Peder Laackoinen Laakkonen 1 H-1
Henrich Wardiain Vartiainen 1 Dotter-1
Peder Madzsson Nijrainen Niiranen 1 H-1
Henrich Toifuainen Toivanen 1 H-1
Thomas Hackarainen Hakkarainen 1 H-1
Hwssmän
Hanss O. Koistinen Koistinen 1 H-1
Erich Puittinss H-1 Dotter-1 Koo-1 Q-1
Henrich Wäätäinss Väätäinen H-1 Koo-1
Anderss Pirskains Pirskanen H-1 Koo-1 geet-1
Lijsa Rämätärss Rämä Dotter-1
Ansu Hååfuitar Huovinen 1
Kirstin Rytköitär Rytkönen 1
Ansu Kondiatar 1
Inga Cockaritar Kokkarinen 1
Peder Rissasinen Rissanen 1 Son-1
Elin Leefuoitar 1 Koo-1
Lucia Hirfuoitar Hirvonen 1
Jännewirda Pååll Niskainen Niskanen 1 H-1 S-1 P-1
Henrich Henrichson Hardickainen Hartikainen 1 H-1 Br-1 H-1 Syster-1
Sigfred O. Hardickain Hartikainen 1 H-1 Br-1 Pijga-1
Jönss Heickinen Heikkinen 1 H-1 S-1 Drengh-1 Pijga-1
Larss Heickinss Heikkinen Enckia-1 S-1
Thomas Rissainen Rissanen 1 H-1 Söner-2 H-1
Pååll Rissainen Rissanen 1 H-1 S-1 Dot:r-1
Peder Madzsons Rissains Rissanen H-1 Söner-2 H-1
Olof Jalkainen Jalkanen 1 H-1 Söner-2 H-1
Erich Hackarainen Hakkarainen 1 H-1 S-1 Dotter-1
Jören Hackarainen Hakkarainen 1 H-1 Dot:r-1
Jacob Jörensson 1 H-1
Larss Laackoinen Laakkonen 1 H-1 S-1
Jönss Laackoinen Laakkonen 1 H-1
Ryttare Olof Pedersson Heickinen Heikkinen 1 H-1
Ryttare Johan Rissainen Rissanen 1 H-1 Br-1 H-1 Dotter-1 Drengh-1

Sivu 85B (aukeaman 85 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Jännewirda Hwssmän
1 Erich Pitkäins Pitkänen Dotter-1 Koo-1 F-1 U:f-1
1 Beata Mårthensdotter Wardiatar Vartiainen 1
Ritoniemi Byy 3 Peder Madzson Happoinen Happonen 1 H-1 Dotter-1
5 Anderss Hålapainen Holopainen 1 S-1 H-1 Drengh-1 Pijga-1
4 Anderss Cordilainen Kortelainen 1 H-1 Mågh-1 H-1
2 Larss Cordilainen Kortelainen 1 S-1
2 Henrich Hålapainen Holopainen 1 H-1
2 Henrich Koistinen Koistinen 1 H-1
1 Anderss Kanckuins Kankkunen Enckia
2 Henrich Reinikainen Reinikainen 1 H-1
3 Erich Heiskainen Heiskanen 1 H-1 S-1
2 Olof Hålapains Holopainen H-1 Br-1
4 Ryttare Anderss Hilduinen Hiltunen 1 H-1 Mågh-1 H-1
Hwssmän
1 Jönss Sallins Sallinen H-1 Koo-1 Q-1
2 Pååll Pålsson Heiskainen Heiskanen 1 H-1
1 Maickoi Olkoitar Olkkonen 1 Koo-1
1 Pååll Rahuins Rahunen H-1
1 Lijsa Lipoitar Lipponen 1 Q-1
2 Anderss Koistinen Koistinen 1 H-1 Köör-2 F-1
1 Madz Hålapains Holopainen H-1 Koo-1
4 Madz Hilduinss Hiltunen H-1 S-1 H-1 Dotter-1 Köör-2
1 Christier Sijtoins Siitonen H-1 Köör-2
1 Ansu Koistitar Koistinen 1
1 Peder Miettinss Miettinen H-1
1 Peder Nissinen Nissinen 1 H-1 Koo-1
2 Henrich Jäskeläins Jääskeläinen H-1 Dot:r-1
Miettilä/Räsälä 2 Larss O. Möncköinen Mönkkönen 1 H-1
2 Peder Möncköinen Mönkkönen 1 H-1
4 Erich Mahainen Mahanen 1 H-1 S-1 H-1
6 Olof Pålsson Räsäinen Räsänen 1 H-1 Söner-2 Drengh-1 P-1
3 Olof And. Räsäinen Räsänen 1 H-1 Dot:r-1
3 Anderss Mööhäinen Myöhänen 1 H-1 Dot:r-1
2 Erich Räsains Räsänen H-1 Pijga-1
2 Pååll Järfueläinen Järveläinen 1 H-1
1 Swen And. Räsäinen Räsänen 1
3 Larss Hallikainen Hallikainen 1 S-1 H-1
5 Larss Miettinen Miettinen 1 Söner-2 H-2
Hwssmän
1 Walborgh Mahatar Mahanen 1
3 Madz Kanckuinss Kankkunen H-1 S-1 H-1 Stod-1 K-2 Q-1 U:f-1
1 Maicko Kankutar Kankkunen 1
Enanlax 2 Madz Thomahainen Tuomainen 1 H-1
2 Michel Tijlickainen Tiilikainen 1 H-1
3 Olof Pålsson Heiskainen Heiskanen 1 H-1 Dotter-1
2 Pååll Koistinen Koistinen 1 H-1
Hwssmän
1 Ansu Kerätär Keränen 1
Twsniemi Byy 6 Månss O. Räsäinen Räsänen 1 H-1 Br-2 H_2
2 Anderss O. ibm Räsänen 1 H-1
2 Olof O. ibm Räsänen 1 H-1
2 Swen Räsäinen Räsänen 1 H-1
7 Madz Keinäinen Keinänen 1 Söner-3 H-3
4 Peder Miettinen Miettinen 1 H-1 Br-1 H-1
3 Jönss Miettinen Miettinen 1 H-1 Dot:r-1
2 Peder Madzson Smolander Smolander 1 H-1
2 Anderss Madzson Mustoinen Mustonen 1 H-1
Hwssmän
1 Eskel Turuinen Turunen 1 Koo-1
1 Christier Cauppinen Kauppinen 1 Q-1
2 Jönss Keinäinen Keinänen 1 H-1
5 Henrich Larsson Turuinen Turunen 1 H-1 S-1 H-1 Dotter-1 Stod-1 K-1
1 Kirstin Colematar Kolehmainen 1 Köör-2
1 Henrich Saarainen 1
Wåårisalo 3 Peder Pedersson Smolander Smolander 1 H-1 Son-1

Sivu 86A (aukeaman 86 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Wåårisalo 2 Daniel And. Hardickain Hartikainen 1 H-1
1 Anderss Hardickain Hartikainen 1
3 Olof Pelkoinen Pelkonen 1 H-1 Dotter-1
Haminalax 7 Larss Pursiainen Pursiainen 1 H-1 Mågh-1 H-1 Drengh-1 H-1 Pijga-1
3 Madz Sigfredzson Wainikainen Vainikainen 1 H-1 Syster-1
4 Jönss Pålsson Lapweteläin Lapveteläinen 1 S-1 H-1 Dotter-1
2 Pååll Pålsson Pursiainen Pursiainen 1 H-1
2 Madz Heiskainen Heiskanen 1 H-1
2 Madz Jönsson Leskinen Leskinen 1 H-1
2 Hwssmän Philpus Philpusson Haloinen Halonen 1 H-1 Koo-1
2 Nilss Nilsson Korhoinen Korhonen 1 H-1 Koo-1 F-1
1 Pååll Pålsson Kinnuinen Kinnunen 1 Koo-1
2 Simon Roininen Roininen 1 H-1
2 Madz Hakulinen Hakulinen 1 H-1
2 Walborgh Wainikatar Vainikainen 1 Dotter-1 Koo-1 F-1 U:f-1
Hildula 4 Abraham Olsson 1 H-1 Drengh-1 P-1
3 Peder Hilduinen Hiltunen 1 H-1 Son-1
4 Jacob Olsson 1 H-1 Drengh-1 Pijga-1
Hwssmän
2 Anderss Hilduinen 1 H-1 K-2 F-1
Puutusmäki 3 Madz Turuinen Turunen 1 H-1 Syster-1
6 Johan Jacobsson Turuinen Turunen 1 H-1 Br-1 H-1 Mod:r-1 Syster-1
3 Staffan O. Soininen Soininen 1 H-1 Dotter-1
5 Erich Hyfuärinen Hyvärinen 1 H-1 Br:son-1 H-1 Pijga-1
2 Jören Hyfuärinen Hyvärinen 1 H-1
2 Nilss Larsson Mustoinen Mustonen 1 H-1
4 Berttill Thomasson 1 H-1 Drengh-1 P-1
Hwssmän
2 Pååll Pålsson Hyfuärinen Hyvärinen 1 H-1 Köör-3
1 Maicko Hackaratar Hakkarainen 1 Koo-1
3 Staffan Orawainen Oravainen 1 StiufSon-1 H-1 Koo-1
2 Henrich Happoinen Happonen 1 H-1 Koo-1 Q-1 F-1 U:f-1
2 Madz Olsson Laitinen Laitinen 1 H-1 Stod-1 K-2 F-2 U:f-1
Anderss Kinnuins Kinnunen H-1 Koo-1
Wechmasmäki Peder Julkuinen Julkunen 1 H-1
Staffan Heiskainen Heiskanen 1 H-1
Olof Möyckyinen Möykkynen 1 H-1 S-1
Peder Sigfredzson Kolioinen Koljonen 1 H-1 Syster-1
Tönne Tönnesson Cuckoinen Kukkonen 1 SonaSon-1 Dotter-1
Hwssmän
Henrich O. Tolfuainen Tolvanen 1 H-1 Koo-1
Maickoi Airaxetar Airaksinen 1 Koo-1
3 Henrich Nilsson Tuchkainen Tuhkanen 1 H-1 Syster-1 Koo-1
2 Sigfred Nilsson Tuchkainen Tuhkanen 1 H-1 Koo-1
2 Olof Tolfuainen Tolvanen 1 H-1 Koo-1 Q-1 geet-1
1 Erich Heiskainen Heiskanen 1 Stod-1 K-2
1 Maickoi Kejoitar Kejonen 1
3 Anderss Cuckoinen Kukkonen 1 H-1 Syst:r-1 Stod-1
Airaxela 4 Madz Airaxinen Airaksinen 1 H-1 S-1 Dotter-1

Sivu 86B (aukeaman 86 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Airaxela 3 Ihannus ibm Airaksinen 1 H-1 Dot:r-1
Hwssmän
2 Peder Ihannusson Airaxinen Airaksinen 1 H-1 Koo-1 Q-1
2 Peder Larsson ibm Airaksinen 1 H-1 Stod-1 Koo-1
Punnonmäki 4 Nilss Michelson Colemain Kolehmainen 1 Söner-2 Dotter-1
3 Staffan Michelsson ibm Kolehmainen 1 H-1 P-1
2 Peder Pedersson Colemain Kolehmainen 1 H-1
3 Peder Pålsson Colemain Kolehmainen 1 H-1 BrH-1
3 Månss Pålsson ibm Kolehmainen 1 H-1 P-1
2 Michel Jacobsson 1 Dotter-1
5 Olof Staffansson 1 H-1 Söner-2 Dotter-1
2 Staffan O. Karhuinen Karhunen 1 H-1
Hwssmän
2 Olof Uckoins Ukkonen H-1 Dotter-1 Koo-1
1 Pååll Karhuins Karhunen H-1 Koo-1
Karttula 2 Olof Larssons Karttuins Karttunen Döttrar-2
2 Madz O. Hakulinen Hakulinen 1 H-1
4 Pååll Pedersson Karttuinen Karttunen 1 H-1 Br-1 H-1
1 Larss Pålsson Karttuinen Karttunen 1
2 Peder Kilckainen 1 H-1
Hwssman
2 Christier Pedersson Karttuinen Karttunen 1 H-1 Koo-1
Tallus 4 Larss Larsson Mukelo 1 H-1 S-1 H-1
4 Olof Knutinen Nuutinen 1 H-1 H.Br-1 Syster-1
4 Pååll Thomasson Toloinen Tolonen 1 H-1 Br-1 Dot:r-1
12 Olof Pedersson Karhuinen Karhunen 1 H-1 Br-4 H-1 Syster-1 Drengh-1 Pijgor-3
2 Madz Mäkäräinen Mäkäräinen 1 Dotter-1
3 Olof Watainen Vatanen 1 Son-1 Dot:r-1
3 Månss Madzsson Mähöinen Mähönen 1 H-1 StiufModer-1
3 Hanss Hakulinen Hakulinen 1 H-1 Dotter-1
Lydickälä 2 Hanss Pedersson Lydickäinen Lyytikäinen 1 H-1
Hwssmän
1 Pååll Olssons Kilckains H-1
2 Erich Knutinen Nuutinen 1 Dotter-1
1 Pååll Maarains Maaranen Dotter-1

Sivu 87A (aukeaman 87 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Efter:ne äro oförmögne, Utgamble, Bräcklige, Wanfhöre, Knechtar och KnechteHustroor

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Coopio Byy 1 Larss Safuolains Savolainen H Bråtf.
1 Henrich Lappalain Lappalainen Utg:l
1 KnechtH Maicko Taskitar Taskinen
1 Staffan Taskins Taskinen son, Bråtf.
1 Karin Asikatar Utfattigh
1 Arfwed Hilduinen Hiltunen Bräckligh
1 KnechtH Gertrud Wäänätär Väänänen 1 F-2
1 Erich Safuolainen Savolainen Utg:l gödhgräfuare
1 Olof Waris Varis Blindh
1 Elin Wenakoitar Venäläinen tigger sigh födan
1 Lijsa Puititar Utfattigh
Toifualabyy 1 KnechtH Walbogh Mähöitär Mähönen
2 haltt Mårthen Toifuainen Toivanen 1 H-1 siuckligh
2 Pååll Jalkainen Jalkanen 1 H-1 Utfattige
Hirfuilax/Rookowesi 1 Knecht Pååll Wäänäins Väänänen son-1
1 Krycklingh Peer Pålsson Kackinen Kakkinen 1
1 Knecht Madz Haikoinen Haikonen Knecht 645
1 Eskel Kuroinen Kuronen Utfattigh, Bräckligh
1 Knecht Kuronen Sonen, Knecht
1 Pååll Myckäinen Mykkänen siuckligh
1 Maicko Hututar Huttunen siuckligh
1 Hemmingh Lapweteläins Lapveteläinen H-1 blidh och haltt
1 Anderss Lapweteläins Lapveteläinen Enckia-1 Utg:l trånghbrystigh
1 Michel Kuroins Kuronen H Utg:l
1 Knecht Swen Swensson Watainen Vatanen Knecht
1 Anderss Kackins Kakkinen Enckia Utg:l Knecht Enckia
2 Anderss Maarainen Maaranen med sin Hustro, Utgambla och gräckliga
Maaninga/Haatala/Haloila 1 Peer Heickins Heikkinen son Blindh
1 Berttill Korhoins Korhonen H Blindh
1 Michel Haloinen Halonen haltt
1 Henrich Hyttinen Hyttinen Knecht
1 Kangurin Kaisa Knecht Enckia
1 Peder Heickins Heikkinen drengh, dragen till Idensalm Sochn
Toofuilabyy Jören Jörensson Toofuinen Tuovinen Knecht
1 Walborgh Ulmatar Ulmanen Knecht Hustro
2 Anderss Reeckinen Riekkinen Knecht 645, H-1
1 Olof Michelsons Toofuins Tuovinen Watusichtigh
Kärmelax 2 Henrich Henrighson Hyttinen Hyttinen Knecht, H-1
2 Olof Owaskainen Ovaskainen 1 H-1, tigger med Hustroon
1 Pååll Eskelins Eskelinen H Utfattigh
2 Peder Hannuinen gammal Laamskutin Soldat, H Blindh
Hamula Olof Hamuins Hamunen H-1 Blindh
Pöliä Pååll Linduinss Lintunen Broder, hafuer draget till Ongiwesi byy, Udi Idensalm Sochn
Pååll Toifuainen Toivanen Knecht, håller skogen
Henrich Henrichsons Kejoins Kejonen son, Knecht, håller skogen
Kaareslax Nilss Peckarinen Pekkarinen Knecht 645
Olof Clemettinen Bräckligh
Elin Rissatar Rissanen gammal
Sängimäki Henrich Pitkäins Pitkänen H-1 Trånghbrystigh
Sigfredh Pitkäins Pitkänen H-1 Laam
Kasurila Madz Hussoi Kasurins Kasurinen H-1 Utgammal, Laam och Bräckligh

Sivu 87B (aukeaman 87 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kasurila 1 Mårthen Kasurinen Kasurinen Utg:l
1 Anderss Temoins H blindh
1 Knut Kainulains H bräckligh
2 Peder Härköinen Härkönen dööff, hustrun blid och bräckligh
1 Knecht Olof Mårthenssons Wardiains Vartiainen broder, Knecht
2 Larss Wauchkoinen Vauhkonen Utg:l, hustrun blindh
1 Jönss Kasurins Kasurinen Enckia, Utfattigh
Peexä 1 Madz Tihjoins Broder, dragen Uth medh Ryttare
1 Knecht Thomas Heickinen Heikkinen Knecht
1 Thomas Pålfuinen Polvinen Utg:l
1 Knecht Thomas Pålfuins Polvinen Mågh, Knecht
Syffwäri 4 Olof Luckarins Lukkarinen H Utg:l, Mågen medh sin H dragen till Rysslandh, dess lijkes och Pijgan
1 Pååll Koosmainen Kuosmanen bräckligh
2 Knecht Madz Wäänäinen Väänänen Knecht 645, hustroo-1
2 Knecht Olof Pirinen Pirinen Knecht 645, H-1
WååtiJärfwi 1 Henrich Hardickains Hartikainen dotter dragen till Randasalm Sochn
Weckelax 1 Peder Tolpains Tolppanen Pijga, dragen till Leppäwirda Sochn
2 Knecht Thomas Waittins Vaittinen son, Knecht, H-1
2 Staffan Hämäläinen Hämäläinen bräckligh, H blindh
Rijstawesi 1 Pååll Waroins Varonen H-1 Utg:l hallt
1 Nilss Waroins Varonen H Laam och hallt
1 Swen Parfuiains Parviainen Pijga förrymd
1 Nilss Asikains Asikainen H Utg:l
1 Hartwijk Heetains Hietanen H bräckligh
1 Henrich Kopoinen Koponen Utg:l bräckligh
2 Olof Toofuinen Tuovinen Corporal med sin H dragen till Narfuen, dottern är infördt opå Bertill Tofuinen
1 Hanss Pålssons Waroins Varonen H Laam
1 Henrich Hackarains Hakkarainen H siukligh gammal
1 Knecht Henrich Kopoins Koponen son knecht
Röönä 2 Knecht Henrich Henrichson Wenäläinen Venäläinen H-1
1 Erich Puittinen Bråtf.
2 Jören Laakkoinen Laakkonen 1 H-1 Utfattige
1 Henrich Wäätäinen Väätäinen haltt
Jännewirda 1 Sigfred Olssons Hardickains Hartikainen Moder Utg:l och blindh
1 Larss Heickinen Heikkinen dödd
1 Peder Madzson Rissainen Rissanen bräckligh
1 Peders Rissains Rissanen H siuckligh
Ritoniemi Byy 3 Madz Happoinen Happonen 1 H-1 Båda Utgamblaoch siuckliga, Sonen Knecht 644
1 Jönss Sallinen Sallinen Utfattig och Utgammal
2 Anderss Kanckuinen Kankkunen dödd, Sonen Knecht, dottren giffter medh Madz Keinäises Son från Twsniemibyy på hwilcken hon och införden är
1 Erich Heiskains Heiskanen Son, Knecht 645
1 Olof Hålapainen Holopainen Knecht 644

Sivu 88A (aukeaman 88 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ritoniemi Byy 1 Inga Koistitar Koistinen dragen till Wijborgh
1 Kaisa Langitar dragen till Rautalamb Sochn
1 Karin Koistitar Koistinen dragen ått Wijborgh
1 Madz Hålapains Holopainen dotter, är från sitt Wett och skääl
1 Madz Hilduinen Hiltunen Utg:l
1 Christier Sijstoinen Utg:l, ligger för döden
1 Elin Tossawatar Tossavainen blind
1 Inga Parckutar Utf
1 Knecht Peder Nissins Nissinen Son, Knecht 645
Räsälä/Miettilä 1 Olof Anderssons Räsäins Räsänen Son, tienar hoos Anders Hålapain
1 Anderss Mööhäins Myöhänen Dotter siuckligh
4 Olof Järfueläinen Järveläinen medh sin H och 2 Söner dragen till Rysslandh
3 Larss Hallikains Hallikainen son m: sin H dragen till Rysslandh, Modern Utg:l och siuckligh
2 Larss Miettins Miettinen H-1 blindh, Sonen Knecht 645
1 Madz Kanckuins Kankkunen dotter, dragen till Rysslandh
1 Anderss Räsäinen Räsänen gammal, förlammat
1 Peder Miettinen Miettinen siuckligh
Enanlax 1 Madz Thomahains Tuomainen Pijga, siuckligh
1 Michel Tijlickains Tiilikainen Pijga dragen till Randasalm
2 Knecht Olof Pålsons Heiskains Heiskanen Son Knecht 645, H-1
Michel Tijlickains Tiilikainen son, Knecht 644
Swen Räsäins Räsänen son Knecht 645, andra Sonen Wett willingen
Twsniemi Byy 2 Madz Keinäinss Keinänen H trånghbrystigh, Item Broder H tränghbrystigh
1 Eskel Turuins Turunen H Blindh
1 Christier Cauppins Kauppinen H Blindh
1 Henrich Turuinss Turunen Dotter är kommen Udi giftermål medh Pååll Heiskainen och står före mält Udi Ritoniemiby i bland Hwssmän
Wåårisalo 1 Daniel Anderssons Hardickains Hartikainen H-Syster dragen till Leppäwirda Sochn till Saamais byy
4 Anderss Hardickains Hartikainen Son dödd, Dottern desslijkes dödd, Pijgan ligger för döden, hustrun laam och bräckligh
Haminalax 1 Pååll Pursiains Pursiainen Moder blindh
1 Pååll Kinnuins Kinnunen H trånghbrystigh
1 Brusius Halois Halonen H Utfattigh
1 Peder Hilduinss Hiltunen KnechtH
Puutusmäki 1 Madz Turuins Turunen Pijga dragen till Rysslandh
Johan Jacobsons Turuinss Turunen broder knecht 643, Syster blindh
Staffan Olssons Soininss Soininen Moder bräckligh
1 Staffan Orawainss Oravainen H Laam
1 Pircko Madzdotter Hyfuäritär Hyvärinen dragen till Leppäwirda Sochn
1 Thomas Johansson dragen till Leppäwirda Sochn
1 Madz Hyfuärinen Hyvärinen Bråtf.
Wechmasmäki 1 Tönne Tönnesons Cuckoins Kukkonen H Utgammal, förlammat

Sivu 88B (aukeaman 88 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Airaxela 1 Knecht Peder And. Airaxinen Airaksinen
1 Knecht Ihannus Airaxinss Airaksinen Son
1 Hemmingh Henrichson Laitinen Laitinen Dragen till Leppäwirda Sochn
Punnonmäki 1 Peder Pedersons Colemains Kolehmainen Dotter dragen till Haapala Sochn
1 Peder Pålssons Colemains Kolehmainen Pijga dragen till Rautalamb Sochn till Westerilä byy
1 Pååll Karhuinss Karhunen Dotter tienar hooss Anders Hara på hwilcken hon och infördt är
1 Kaisa Påålsdotter Karhutar Karhunen tienar på Nyyslotz Malm
Karttula 2 Knecht Jören Hansson Lydickäin Lyytikäinen Knecht 645 H-1
1 Knecht Pååll Pederssons Karttuins Karttunen son Knecht 645
1 Larss Pålssons Karttuins Karttunen H ligger för döden
Tallus 2 Knecht Madz Mäkäräins Mäkäräinen son Knecht H-1
Lydickälä 1 Knecht Pååll Hansson Lydickäinen Lyytikäinen Knecht för legon 645
1 Kaisa Kinnutar Kinnunen dragen till Rautalamb Sochn
1 Erich Larssons Knutins Nuutinen H Blindh
1 Madz Mähöinen Mähönen Utg:l dööf
1 Knecht Hanss Hansson Lydickäin Lyytikäinen Fadren Starrblindh, gammal odogeligh

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2020