AlkuSavon henkikirjatKuopion pitäjä1722 → Henkikirja

Kuopio henkikirja 1722

Sivu 1741DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Airaxala - 2 - Johan Johansson m:h: 1 1
- 4 - Gabriel Ohlsson m:h: 1 1 Airaksinen
Son Oloff m:h 1 1 Airaksinen
- - 6 Peer Peersson m:h: 1 1 Airaksinen
Bror Eskiell 1 - Airaksinen
B:S: Jöran Eskielss: m:h: 1 1 Airaksinen
F:B: Mattz hustru - 1 Airaksinen
Ackowässj - 3 - Staffan HämäL. m:h: 1 1 Hämäläinen
S: Staffan Staffanss. 1 - Hämäläinen
- 6 - Anders Hilduin m:h: 1 1 Hiltunen
Bror Michell m:h: 1 1 Hiltunen
Bror Påhl m:h 1 1 Hiltunen
- 5 - Abraham Hardickains hu - 1 Hartikainen
Son Anders m:h: 1 1 Hartikainen
d: Peer Rissain m:h: 1 1 Rissanen
Cuåpioby - 1 - Oloff Ohlsson 1 -
Ennonlax - 5 - Mattz Heiskas hustru - 1 Heiskanen
B:S: Påhl Heiskain m:h: 1 1 Heiskanen
Måg Hind: Kårhoin m:h: 1 1 Korhonen
- 4 - Måns Thomalain m:h: 1 1 Tuomainen
Son Michell m:h: 1 1 Tuomainen
- 2 - Lars Månsson m:h: 1 1 Tuomainen
Coljola 3 - Staffan Taskin m:h 1 1 Taskinen
Bror Johans hustru - 1 Taskinen
Haminalax - - 3 Lars Roinins hust - 1 Roininen
S: And:s Larssonn m:h 1 1 Roininen

Sivu 1742DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Haminalax - - 2 Anders Mömmö m:h: 1 1 Mömmö
- - 2 Anders Kårhoin mh 1 1 Korhonen
- - 4 Brussius Purssiain m:h: 1 1 Pursiainen
Son Hindrich m:h: 1 1 Pursiainen
Fend: BostelL
Hildulax - - 2 Ifwar Johansson m:h: 1 1
Musterskrifw. BosteL
- - 2 L.B: Staffan Läskin mh 1 1 Leskinen
- - 2 Hindrich Hilduin m:h: 1 1 Hiltunen
Scherg:t BostelL
- - 2 Peer Peerss. Wainikain mh 1 1 Vainikainen
Hirfwimäkj - - 5 Hans Kårhoin m:h: 1 1 Korhonen
S: Lars Kårhoin m:h: 1 1 Korhonen
Bror Hans hustru - 1 Korhonen
Hirfwilax - - 2 Petter Eskellin m:h: 1 1 Eskelinen
- - 2 Michel Radickain m:h: 1 1 Raatikainen
- 3 - Michell Linduin m:h. 1 1 Lintunen
Swåg: Ruskases hust - 1 Ruuskanen
- 2 1 Påhl Wänälein m:h: 1 1 Venäläinen
Såld: Oloffs hustru - 1 24
1 Lars Huttuin 1 - Huttunen
Hatalaby - - 2 Hans Kopoinen m:h: 1 1 Koponen
- - 2 Christer Ruskain 1 - Ruuskanen
Pjga Marja - 1
Fuhrires BostelL:
- - 3 L:B Hind: Sippoin 1 - Siponen
Måg Peer Hussu m:h: 1 1 Husso
- - 2 Michell Hatain m:h: 1 1 Haatainen

Sivu 1743DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hatalaby - - 3 Petter Huttuin m:h: 1 1 Huttunen
Bertill Kassurins h: - 1 Kasurinen
- - 2 Anders Mårtenss: Lippoin mh 1 1 Lipponen
- - 1 Josep Kimming 1 - Kiimalainen
Hamula - 3 - Oloff Safwolain m:h: 1 1 Savolainen
S. Lars Ohlssonn 1 - Savolainen
- 2 - Staffan Wäissein m:h: 1 1 Väisänen
- 3 - Johan Wänäin m:h: 1 1 Väänänen
S: Johan Johansson 1 - Väänänen
- 1 - Johan Wainika 1 - Vainikainen
Hackarala - 3 - Mårten Wartiain m:h: 1 1 Vartiainen
dåtter Karin - 1 Vartiainen
- 5 - Johan Lydickein m:h: 1 1 Lyytikäinen
S: Lars Johansson m:h 1 1 Lyytikäinen
B: Mattz hustru - 1 Lyytikäinen
- 4 - Mattz Påhlssonn m:h: 1 1 Pitkänen
B: Mårten Pittkein m:h: 1 1 Pitkänen
- 4 - Jacob Hackarin m:h: 1 1 Hakkarainen
dotter Karin - 1 Hakkarainen
d: Mattz Pittkein 1 - Pitkänen
- 4 - Peer Jacobsson Hackarin m:h: 1 1 Hakkarainen
bror Jacob m:hust 1 1 Hakkarainen
- 2 - Peer Rissainen m:h: 1 1 Rissanen
Haluna - - 2 Olof Johansson m:h: 1 1 Heikkinen
- 3 - Hindrich Kåckoin m.h: 1 1 Kokkonen
Son Michell 1 - Kokkonen
- 4 - Erich Kåckoin med h 1 1 Kokkonen
Son Michell mh 1 1 Kokkonen

Sivu 1744DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hippanlax - 2 - Mattz Rissainen m:h: 1 1 Rissanen
- 3 - Peer Mattsson Rissain mh: 1 1 Rissanen
Sonn Mattz 1 - Rissanen
Hallola - 3 - Petter Kimming m:h: 1 1 Kiimalainen
Son Peer Peersson 1 - Kiimalainen
- 2 - Mattz Hilduin m:h 1 1 Hiltunen
- 3 - Lars Halloins hustru - 1 Halonen
S: Jöran Haloin m:h: 1 1 Halonen
- 2 - Påhl Philipsson m:h 1 1 Halonen
- 4 - Påhl Haloin mh 1 1 Halonen
Måg And: Kårhoin m:h: 1 1 Korhonen
- 2 - Christer Nielss: Råif: mh 1 1 Roivainen
- 3 - Petter Wäissein m:h: 1 1 Väisänen
Bror Oloff 1 - Väisänen
- 4 - Påhl Karhuin m:h 1 1 Karhunen
B: Grels Påhlsson 1 - Karhunen
Son Påhl 1 - Karhunen
Julkola - 2 - CappeL. HL. Mollerus hemn Mollerus
L:B: Erich Kinnuin 1 - Kinnunen
dotter Kirstin - 1 Kinnunen
- 2 - CappeL. HL. Henr: Mecklin h:n Mechelin
L:B: Peer Kinnuin mh 1 1 Kinnunen
Jennenvirta - 2 - Oloff Hardickain m:h: 1 1 Hartikainen
- 2 - Johan Johansson m:h: 1 1 Hartikainen
- 1 - Carl Larsson Haloin 1 - Halonen
- 2 - Anders Andersson m:h: 1 1 Niskanen

Sivu 1745DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Jennenvirta - 2 - Anders Niskain m:h 1 1 Niskanen
- 2 - Anders Niskain m:h 1 1 Niskanen
Jurickamäkj - 4 - Påhl Rässein m:h 1 1 Räsänen
Måg Oloff med hust 1 1
- 5 - Oloff Swensson m:h: 1 1
Bror Peer med hust: 1 1
B:r Mattz hustru - 1
- 3 - Lars Räisain m:h: 1 1 Räisänen
Bror Peers hustru - 1 Räisänen
- 6 - Thomas Andersson m:h: 1 1
Bror Lars med hust: 1 1
FB:S: Michell med hust: 1 1
Jennissalo - 1 - Niels Fåugdelain 1 - Voutilainen
- 5 - Daniel Påhlss. Rahuin m:h: 1 1 Rahunen
BL.M: Peer med hust: 1 1
St:S: Påhl Rahuinen 1 - Rahunen
- 5 - Mattz Smolander m:h 1 1 Smolander
Bror Niels m:h 1 1 Smolander
Bror Peer 1 - Smolander
Jonialax - - 3 Oloff Soinin m:h. 1 1 Soininen
Bror Clemeth 1 - Soininen
Karaslax - 2 - Michell Ruskain m:h 1 1 Ruuskanen
- 2 - Johan Kåckarin m:hust: 1 1 Kokkarinen
- 3 - Hindrich Ruskain m:h: 1 1 Ruuskanen
Bror Johans Enckia - 1 Ruuskanen
- 3 - Niels Peckarin m:h 1 1 Pekkarinen
Bror Staffan 1 - Pekkarinen

Sivu 1746DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Karaslax - 2 - Hindrich Pittkuin m:h: 1 1 Pitkänen
Kaislastenlax - - 4 Påhl LappwäteL:s Enckia - 1 Lapveteläinen
Son Påhl mH.H 1 1 Lapveteläinen
dreng Axell Krögare 1 - Kröger
Kuifwanemj - - 3 Lars Cuålemains Enckia - 1 Kolehmainen
F:B:S: Peer Ohlssonn m:h: 1 1 Kolehmainen
4 - Erich Karhuin m:h 1 1 Karhunen
Bror Ifwar med hust: 1 1 Karhunen
Kartula - - 2 Påhl Peerssons Enckia - 1 Karttunen
Sonn Peer 1 - Karttunen
- 2 - Johan Läskin m:h: 1 1 Leskinen
- 2 - Mattz Wainickain m:h: 1 1 Vainikainen
- 2 - Simon Kåtelain m:h: 1 1 Kotilainen
- 3 - Petter Huttuin m:h: 1 1 Huttunen
Sonn Johan m:h: 1 - Huttunen
Kåifwulax - 3 - Lars Huskain m:h: 1 1 Huuskonen
Sonn Thomas 1 - Huuskonen
Knutila - 3 - Lars Cnutsson m:h 1 1 Nuutinen
Sonn Peer 1 - Nuutinen
- - 4 Påhl Huskain m:hust: 1 1 Huuskonen
Son Joseph med hust. 1 1 Huuskonen
- - 3 Mattz Röndä med h 1 1 Röntynen
Soldt.s Peers hustru - 1 *
Kuronlax - 3 - Påhl Myckeins hust: - 1 Mykkänen
Son Påhl Påhlsson m:h: 1 1 Mykkänen
- 2 - Peer Eskielsson m:h: 1 1
- 3 - Michell Kuroin 1 - Kuronen
B:S: Johan med hust 1 1 Kuronen

Sivu 1747DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kuronlax - 2 - Oloff Ohlsson Leijnoin m:h: 1 1 Leinonen
- 2 - Michell Radickain m:h: 1 1 Raatikainen
- 2 - Petter Myckäin m:h: 1 1 Mykkänen
- 4 - Hans Wänäin m:h 1 1 Väänänen
S: Oloff Hansson m:h 1 1 Väänänen
Kåifwusarj - - 4 Hemming Safwolains hustru - 1 Savolainen
Son Zacharias 1 - Savolainen
dreng Johan med hust: 1 1
- - 6 Lars Safwolain m:h 1 1 Savolainen
Sonn Oloff medh hust: 1 1 Savolainen
Lars Safwolain m: hust 1 1 Savolainen
Kächwoby - 4 - Johan Zacheus med hust 1 1 Zacheus
St: S: Esaias 1 - Paldanius
BL: M: Staffan 1 -
- 5 - Lars Mattsonn m:h 1 1 Väänänen
Bror Mattz 1 - Väänänen
Bror Johan 1 - Väänänen
Syster Elin - 1 Väänänen
- 3 - Cnuth Mattsson Wänäins Enk: - 1 Väänänen
Sonn Michell 1 - Väänänen
F:B:S: Cnuth 1 - Väänänen
Kåifwumäkj - 2 - Johan Hilduin m:h: 1 1 Hiltunen
Kasurila - 3 - Lars Ruskains hustru - 1 Ruuskanen
BL M. Johan med hustru 1 1
- 1 - Christer Julckoins hustru - 1 Julkunen
- 2 - Lars Laakoin m:h 1 1 Laakkonen

Sivu 1748DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kasurila - 8 - Zacharias Knutin m:h: 1 1 Nuutinen
Swåg: Johan med hust: 1 1
Son Hindrich m.h 1 1
S: Bertil Zachrisson m:h: 1 1 Nuutinen
- 2 - Staffan Päckarin m:h: 1 1 Pekkarinen
- 2 - Anders Luckoin mh: 1 1 Laakkanen
- 6 - Lars Tåssawain mh: 1 1 Tossavainen
Son Lars m:h 1 1 Tossavainen
Bror S: Påhl medh hust 1 1 Tossavainen
- 2 - Petter Turuin m:h: 1 1 Turunen
- 4 - Mårten Michelsson m:h: 1 1
Sonn Swän m:h 1 1
Kåtasallmj - 4 - And:s Hinderss: Tåifwain m:h 1 1 Toivanen
Bror Påhl m:hust: 1 1 Toivanen
- 2 - Oloff Tåifwain m:h: 1 1 Toivanen
Käiritenby - 4 - Måns Uckoin m:h 1 1 Ukkonen
Bror Jöran m:h 1 1 Ukkonen
Karsanmäkj - 5 - Påhl Ålickain mh 1 1 Ollikainen
Bror Thomas m:h 1 1 Ollikainen
Bror Oloff 1 - Ollikainen
Kiukanemj - 2 - Påhl Tickain mh 1 1 Tikkanen
Kartasahlo - 4 - Johan Andersons hust: - 1 Turunen
S: Johan Johanssonn 1 - Turunen
F:B: Oloff m:hust: 1 1 Turunen
Kärmälax - 2 - Peer Radickain m:h 1 1 Raatikainen
- 4 - Hans Radickain m:h 1 1 Raatikainen
Son Hindrich m:hust: 1 1 Raatikainen
- 3 - Hindrich Hyttinen mh: 1 1 Hyttinen
Syster Karin - 1 Hyttinen

Sivu 1749DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Kärmälax - 2 - Mattz Wänälein m:h 1 1 Venäläinen
- 3 - Johan Rässäin mh 1 1 Räsänen
Son Elias 1 - Räsänen
- 2 - Petter Julckoins hustru - 1 Julkunen
Bror Ifwars hustru - 1 Julkunen
- 5 - Christer Tåfwin med hust: 1 1 Tuovinen
St: S: Ifwar Kinnuin m:h 1 1 Kinnunen
d: Peer Kinnuin 1 - Kinnunen
1 - - CorporaL Skopas hustru - 1 Skopa 43
- 2 - Peer Kärfwin m:hust 1 1 Kervinen
- 3 - Christer Karhuin m:h: 1 1 Karhunen
F:B: Oloff 1 - Karhunen
- 4 - Erich Jäskeläin m:h 1 1 Jääskeläinen
Bror Lars m:h 1 1 Jääskeläinen
- 4 - Påhl Rautiain mh: 1 1 Rautiainen
Bror Johan m:h: 1 1 Rautiainen
- 3 - Ifwar Hyttinen m:h: 1 1 Hyttinen
Bror Johans hust - 1 Hyttinen
Lydickälä - 2 - Hans Hansson Eskelein m:h: 1 1 Eskelinen
- 4 - Hans Eskelin m:h 1 1 Eskelinen
Son Oloff med h: 1 1 Eskelinen
Lapwätelax - 2 - Olof Leinoin m:h 1 1 Leinonen
- 2 - Peer Röngä m:h: 1 1 Rönkä
Lamberila - 3 - Anders Kåpoin m:h: 1 1 Koponen
Bror Peers hustru - 1 Koponen
Låhilax - 3 - Mattz Hackarins hust: - 1 Hakkarainen
Son Hindrich m: hust: 1 1 Hakkarainen

Sivu 1750DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Låhilax - 3 - Oloff Pöyhein m:h 1 1 Pöyhönen
BL.M: Bertil Hackari 1 Hakkarainen
- 4 - Hindrich Tåfwin 1 - Tuovinen
Bror Hans m:h 1 1 Tuovinen
Bror Peer - 1 Tuovinen
- 4 - Johan Tåfwin m:h 1 1 Tuovinen
Bror Bertill m:h: 1 1 Tuovinen
Littmanemj - 3 - Bertil Hardickains h: - 1 Hartikainen
S: Bertil Bertilsson 1 - Hartikainen
F:B: Oloff 1 - Hartikainen
- 4 - Mattz Kinnuin m:h 1 1 Kinnunen
Bror Jöran m:h 1 1 Kinnunen
- 6 - Lars Happoin m:h 1 1 Happonen
BL:m: Oloff Mietin m:h: 1 1 Miettinen
Bror Lars medh hust 1 1
Läppäranda - 3 - Niels Waroinen m:h: 1 1 Varonen
Sonn Bertill 1 - Varonen
Murdolax - 2 - Lars Mönckenen m:h: 1 1 Mönkkönen
- 2 - Jöran Hämälein m:h: 1 1 Hämäläinen
1 - - CorpL. Oloff Haloins hust: - 1 Halonen 64
- 2 - Carl Jalckoinen m:h: 1 1 Jalkanen
Mälanemj - 6 - Bertil Tåfwinen m:h 1 1 Tuovinen
Son Bertill medh hust: 1 1 Tuovinen
Bror Hindrich m:h: 1 1 Tuovinen
- 2 - Johan Pittkoin m:h: 1 1 Pitkänen
Mietiläby - 4 - Oloff Mietjn m:h: 1 1 Miettinen
Son Anders m:h 1 1 Miettinen
- 2 - Johan Mietinen m:h: 1 1 Miettinen

Sivu 1751DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Mietiläby - 3 - Oloff Michelsson Mietins h: - 1 Miettinen
Bror Påhl medh hust: 1 1 Miettinen
Niufvanemj - 6 - Johan Skopa m:hust 1 1 Skopa
Bror Erich medh hust 1 1 Skopa
Frende Carl Skopa m:hust: 1 1 Skopa
Ninimäkj - 4 - Johan Safwolain m:h. 1 1 Savolainen
B: r Hindrich m:h 1 1 Savolainen
- 4 - Peer Sigfredhsson m:h 1 1 Mönkkönen
S:n Sigfredh m:h 1 1 Mönkkönen
Neimisjerfwj - 2 - Staffan Tirickain m:h: 1 1 Tiirikainen
- 2 - Oloff Karhuin m:h 1 1 Karhunen
Nilsiäby - 3 - Johan Achoinen 1 - Ahonen
Bror Hindrich m:h 1 1 Ahonen
- 2 - Cnuth Cuåssmain m:h 1 1 Kuosmanen
- 2 - Johan Tuåfwinen m:h 1 1 Tuovinen
- 4 - Jöran Taskin m:h 1 1 Taskinen
B:S: Peer m:h. 1 1 Taskinen
Ochtanemj - 3 - Oloff Mietinen 1 - Miettinen
Son Rassmus m:h 1 1 Miettinen
- 7 - Jacob Mietins Enckia - 1 Miettinen
Son Hindrich m:hust: 1 1 Miettinen
Bror Bertill 1 - Miettinen
Erich Mietins Enckia - 1 Miettinen
Bror Hindrich m:h 1 1 Miettinen
- 3 - Rassmus Mietin m:h 1 1 Miettinen
Bror Elias 1 - Miettinen
- 2 - Michell Holopain m:h: 1 1 Holopainen
- 5 - Michell Johansson m:h 1 1 Miettinen
Bror Hindrichz hustru - 1 Miettinen
B:r Johan med hn 1 1 Miettinen

Sivu 1752DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Ochtanemj - 4 - Mattz Peersson Smålander m:h: 1 1 Smolander
Bror Lars med hustrun 1 1 Smolander
Pöllesmäkj - 1 - Hindrich Hyfwerins hustru - 1 Hyvärinen
Punnonmäkj - 2 - Månss Cuålemains Enckia 1 1 Kolehmainen
- 4 - Påhl Karttuin m:h 1 1 Karttunen
Son Påhl medh hust 1 1 Karttunen
- 4 - Månss Månsson m:h 1 1 Kolehmainen
Bror Oloff m:h 1 1 Kolehmainen
- 2 - Erich Karttuin m:h 1 1 Karttunen
- 2 - Mårten Bertillss. m:h: 1 1 Lyytikäinen
- 2 - Niels Lytinen mh 1 1 Lyytinen
Pölliä - 2 - Mattz Ohlsson Kejoin 1 - Kejonen
S: Påhl Kejonen 1 - Kejonen
- 1 - Oloff Tåifwains hust: - 1 Toivanen
- 4 - Mattz Mattsson Keijoin m:h: 1 1 Kejonen
S. Oloff Keijoinen m:h: 1 1 Kejonen
- 4 - Påhl Mietinen 1 - Miettinen
Bror Lars m:hust: 1 1 Miettinen
Sonn Oloff 1 - Miettinen
- - 4 Mattz Safwolain m:h 1 1 Savolainen
Bror Ifwar m:h 1 1 Savolainen
- 2 - Erich Ålickain m:h 1 1 Ollikainen
Pällonemj - 2 - Zacharias Häckinen m:h: 1 1 Heikkinen
- 4 - Peer Johansson m:h 1 1 Heikkinen
Bror Johan m:hust: 1 1 Heikkinen
- 2 - Hindrich Hindersson 1 -
Bror Ifwar 1 -
2 - Ifwar Safwolain m:h 1 1 Savolainen

Sivu 1753DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Piexäby - 3 - Oloff Thomasson m:h 1 1 Heikkinen
Sonn Thomas 1 - Heikkinen
- 3 - Peer Peersson m:hust 1 1 Heikkinen
St:B: Oloff 1 -
- 2 - Johan Tihoinen m: hust 1 1 Tiihonen
Palonurmj - 4 - Oloff Kainulain m:h: 1 1 Kainulainen
Bror Anders m:hust: 1 1 Kainulainen
Putronemj - 4 - Clemet Hålopain m:h: 1 1 Holopainen
Bror Mattz m:h 1 1 Holopainen
Putusalmj - 6 - Jacob Hyfwerin m:h 1 1 Hyvärinen
Bror Ifwar med hust: 1 1 Hyvärinen
Bror Hindrich m:h 1 1 Hyvärinen
- 2 - Erich Peersson m:hust: 1 1 Hyvärinen
Putusmäkj - 3 - Staffan Soininens hust: - 1 Soininen
Swåg: Lars Kåpoin m:hust 1 1 Koponen
Ryttköby - 4 - Peer Andersson Kårhoin m:h: 1 1 Korhonen
Bror Anders medh hust 1 1 Korhonen
- 2 - Påhl Mömmö mh: 1 1 Mömmö
Ritisenlax 1 4 - Oloff Rautaparda m:h 1 1 Partanen
CorpL. Hussus hustru - 1 Husso 1
B:r Eskil Rautaparda m:h 1 1 Partanen
Räimäby - 2 - Christer Lappwäteleins h - 1 Lapveteläinen
Sonn Johan 1 - Lapveteläinen
2 - - CapeL: HL: Hinr: Meckelin 1 - Mechelin
Son Petter 1 - Mechelin
Rissala - 2 - Mattz Rissain m:h 1 1 Rissanen
- 2 - Anders Rissain m:h 1 1 Rissanen
- 2 - Peer Hämäläin m:h 1 1 Hämäläinen

Sivu 1754DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Rissala - 2 - Peer Larssons hustru - 1 Rissanen
Sonn Axell 1 - Rissanen
- 2 - Gabriel Peersson m:h. 1 1 Rissanen
- 2 - Sigfredh Rissain 1 - Rissanen
Bror Påhl 1 - Rissanen
Räitiäby - 5 - Hans Wänäin m:h: 1 1 Väänänen
B:S: Mattz 1 - Väänänen
Son Mattz 1 - Väänänen
Rönäby - 2 - Lars Wätäin mh 1 1 Väätäinen
- - 3 Swän Mattsson m:h 1 1 Vartiainen
Pjga - 1
- 2 - Lars Tackin m:h 1 1 Takkinen
- 1 - Oloff Ohlsson 1 - Väätäinen
- 2 - Oloff Häikin m:h: 1 1 Heikkinen
- 2 - Johan Johansson m:h: 1 1 Väätäinen
Rjstawässj - 2 - Mattz Swänssons Enk: - 1
Sigfred Mönckein 1 - Mönkkönen
- 3 - Hind: Hindersson Mönck: m:h: 1 1 Mönkkönen
Bror Peer 1 - Mönkkönen
- 5 - Mattz Wartiain 1 - Vartiainen
B: Niels med hustru 1 1 Vartiainen
B: Christer med hustru 1 1 Vartiainen
- 2 - Anders Heickin m:h 1 1 Heikkinen
- 2 - Petter Tåfwinen mh 1 1 Tuovinen
- 2 - T: Niels Assickain m:h: 1 1 Asikainen
- 2 - Niels Ohlsson mh 1 1 Asikainen
- 4 - Erich Lappalain m:h 1 1 Lappalainen
Swåg: Johan Rässäin m:h: 1 1 Räsänen
- 2 - Johan Wäteinen m:h 1 1 Väätäinen

Sivu 1755DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Rjstawässj - 4 - Petter FoudiLains hustru - 1 Voutilainen
Son Adam med hustrun 1 1 Voutilainen
Måg Hindrich 1 -
- 8 - Gabriel Käckeläin m:h: 1 1 Kekäläinen
BL.M: Peer Pöyhinen m:h: 1 1 Pöyhönen
Bror Hindrich KäckeLn mh: 1 1 Kekäläinen
Son Gabriel Gabrielss. 1 - Kekäläinen
B:S: Hindrich Hindersson 1 - Kekäläinen
- 2 - Anders Sigfwoinen m:h: 1 1 Sihvonen
- 3 - Peer Mietinen 1 - Miettinen
F:B:S: Peer med hustrun 1 1 Miettinen
- 1 1 Hindrich Kåpoin 1 - Koponen
Bror Thomas hustru - 1 Koponen
- 2 - Clemet Michelsson Holopain mh 1 1 Holopainen
Roickonsarj - 1 - Ifwar Mattssonn 1 - Ihalainen
Rietoniemj - 3 - Olof Andickain m:h 1 1 Antikainen
Bror Clemetz hustru - 1 Antikainen
- 3 - Anders Kordilain m:h 1 1 Kortelainen
B:S: Anders 1 - Kortelainen
- 5 - Hindrich Hålopain m:h: 1 1 Holopainen
S: Clemet m:hust: 1 1 Holopainen
Bror Hindrich 1 - Holopainen
- 3 - Michell Holopains hustru - 1 Holopainen
B:S: Anders m:h: 1 1 Holopainen
- 2 - Christer Kåpoin m:h 1 1 Koponen
- 3 - Petter Happoin m.h 1 1 Happonen
S: Hindrich Peersson 1 - Happonen
Räsäläby - 4 - Oloff Rässäin m:h 1 1 Räsänen
Bror Påhl m:hust: 1 1 Räsänen

Sivu 1756DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Räsäläby - 2 - Påhl Rässäin mh 1 1 Räsänen
- 2 - Hindrich Mönckönen mh. 1 1 Mönkkönen
- 4 - Hindrich Kanckuin mh 1 1 Kankkunen
Son Hind. Hindersson m:h. 1 1 Kankkunen
- 2 - Johan Andersson m:h 1 1
- 1 - Johan Turuin 1 - Turunen
Riutila - 2 - Anders Tijtinen m.h 1 1 Tiitinen
Safwilax - 4 - HL: Past: Pett: Hoffreen m:h 1 1 Hoffren
dreng Hindrich 1 -
Pjga Margareta - 1
- - 2 Carl Forstads - -
L:B: Elias Johansson m:h: 1 1 Paldanius
Safwisarij 3 - - CappeL. HL. Joh: Mollerus 1 - Mollerus
Zacharias Johansson m:h. 1 1
Soinilax - - 2 Lars Purssiain m:h 1 1 Pursiainen
- - 2 Dominitius Karakoin m:h: 1 1 Karkkonen
- - 4 Johan Kuckoinen m:h 1 1 Kukkonen
BL.M: Påhl Kuckoin m:h 1 1 Kukkonen
- 3 - Thomas Hansson m:h: 1 1
Syst: S: Mattz Keinoin 1 - Keinänen
Sängämäkj - 7 - Lars Pittkoin 1 - Pitkänen
Son Erich m.h. 1 1 Pitkänen
FB: Hindrich Pittkoin m:h: 1 1 Pitkänen
T: Erich Hindersson m:h: 1 1
- 4 - Johan Ohlsson Pittkoin mh 1 1 Pitkänen
B:S: Johan Mårtensson m:h: 1 1 Pitkänen
- 3 - Sigfredh Pittkoins hust: - 1 Pitkänen
Måg Mattz Heickinen m:h: 1 1 Heikkinen

Sivu 1757DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Syfwärij - 5 - Petter Pirjnen m:hust: 1 1 Pirinen
Bror Oloff med hust: 1 1 Pirinen
Sonn Erich 1 - Pirinen
Såjerfwij - 2 - Hindrich Kårhoin m:h 1 1 Korhonen
- 4 - Philip Philipsson Kårhoin mh 1 1 Korhonen
B. Lars medh hust: 1 1 Korhonen
- 2 - Hindrich Hinderss. m:hustrun 1 1
- 3 - Hindrich Philipssons hust: - 1
Måg Hindrich LappaL. m:h. 1 1 Lappalainen
- 3 - Påhl Kårhoins Enckia - 1 Korhonen
St:S: Hind. Johansson m:h: 1 1
Syriänsarij - 4 - Michell Andickain m:h: 1 1 Antikainen
BL.M: Ifwar m:h 1 1
- 2 - Mattz Rissain m:h 1 1 Rissanen
- 2 - Anders Smålander m:h. 1 1 Smolander
Såtkanemj - 5 - Lars Kinnuin 1 - Kinnunen
Sonn Lars m.h: 1 1 Kinnunen
Sonn Hindrich m:h 1 1 Kinnunen
- 2 - Abraham Johansson m:h: 1 1 Kröger
Tallusby - 3 - Olof Mähoin m:h 1 1 Mähönen
Bror Mattz 1 - Mähönen
- 2 - Lars Nielsson Knutin mh 1 1 Nuutinen
- 2 - Mattz Åfwaskainen m:h. 1 1 Ovaskainen
- 2 - Johan Karhuin m:h 1 1 Karhunen
- - 2 Mattz Karhuin m:h 1 1 Karhunen
Tåfwilanlax - - 4 Elias Tuåfwin medh hust: 1 1 Tuovinen
BLM: Olof Kiskinen m:h: 1 1 Kiiskinen
- 2 - Gabriel Philipsson m:h: 1 1 Tuovinen
- - 2 Påhl Röngä mh 1 1 Rönkä

Sivu 1758DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Tåfwilanlax - - 2 Oloff Ohlsson m:h 1 1 Tuovinen
- 2 - Christer Kåckoin m:h. 1 1 Kokkonen
- 3 - Christer Kårhoin 1 - Korhonen
Bror Hans m:h: 1 1 Korhonen
Tåifwola - - 1 FäldtwäbL. Bostelle
Michell Måhne 1 -
4 - - Länssm:n Hinr: Hoffren m:h: 1 1 Hoffren
d: Jöran Kackin m:h: 1 1 Kakkinen
- 4 - Påhl Karhuin m:h 1 1 Karhunen
BL.M: Mattz Tåifwin m:h: 1 1 Toivanen
- 4 - Påhl Läskinen m:h 1 1 Leskinen
Bror Thomas m:h 1 1 Leskinen
- 3 - Petter Pittkoin m:h 1 1 Pitkänen
BL.M: Påhl Tåssawain 1 - Tossavainen
Tuusnemj - - 1 Anders Anderssonn 1 - Turunen
- 4 - Erich Hyfwerin m:h 1 1 Hyvärinen
Bror Hindrich m:h 1 1 Hyvärinen
- - 2 Ands Smolander m:h: 1 1 Smolander
- 3 - Jöran Hyfwerin m:h: 1 1 Hyvärinen
Bror Anders 1 - Hyvärinen
- 2 - Mattz Käinonen m:h: 1 1 Keinänen
- - 3 Elias Kåpoin m:h 1 1 Koponen
Son Påhl 1 - Koponen
- 4 - Mattz Keijnoin m:h: 1 1 Keinänen
Bror Johan m:h: 1 1 Keinänen
Tawisallmj 2 - - Sahl Kyrkioherd: Hoffrens Skatthemman Hoffren
dreng Anders 1 -
Pijga Anna - 1
- 2 - Hindrich Mattsson 1 -
Syster - 1

Sivu 1759DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Tawisallmj - 2 - Hans Anderssonn m:h: 1 1
- 4 - Anders Hussoin m:h: 1 1 Husso
Sonn Peer m:hust: 1 1 Husso
- 3 - Påhl Kainulain m:h: 1 1 Kainulainen
Bror Hindrich 1 - Kainulainen
- 2 - Johan Pyckelein m:h 1 1 Pykäläinen
- 2 - Påhl Jäppinen m:h 1 1 Jäppinen
- 2 - Påhl Eskelinen m:h 1 1 Eskelinen
Wechmasmäkj - - 4 Johan Safwolain m:h 1 1 Savolainen
S: Johan Johansson m:h: 1 1 Savolainen
- - 3 Lars Kårhoin m:hust: 1 1 Korhonen
Son Hindrich 1 - Korhonen
- 4 - Anders Hyfwärin m:h 1 1 Hyvärinen
Son Hindrich m:hust: 1 1 Hyvärinen
- 2 - Påhl Laitin m:hust 1 1 Laitinen
- - 3 Petter Hilduin 1 - Hiltunen
S: Christer med hustrun 1 1 Hiltunen
- 4 - Lars Andersson Tihjoin m:h: 1 1 Tiihonen
Bror Anders m:h 1 1 Tiihonen
- 2 - Peer Laitins hustru - 1 Laitinen
Sonn Mattz 1 - Laitinen
Wjtataipall - - 3 Ifwar Karhuin m:h 1 1 Karhunen
dotter Kirstin - 1 Karhunen
Utrianlax - 5 - Påhl Tålloins hustru - 1 Tolonen
Måg Påhl Colemain m:h: 1 1 Kolehmainen
Bror Peer med hust:n 1 1
1 - - HLr Capit: Hirsens hust: - 1
Wennensarj - - 3 Peer Nielsson 1 -
Son Niels m:h 1 1

Sivu 1760DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wänälä - - 5 Mattz Ruåtzalain m:h: 1 1 Ruotsalainen
Måg Ifwar Wänäin m:h: 1 1 Väänänen
Son Niels Mattsson 1 - Ruotsalainen
- - 2 Abraham Kröger 1 - Kröger
Bror Erich 1 - Kröger
- 2 - Hindrich Wainickain m:h: 1 1 Vainikainen
Urimalax - 4 - Hind: Påhlss: Kåussmain m:h: 1 1 Kuosmanen
Bror Peer m:h. 1 1 Kuosmanen
Wotjerfwj - 2 - Anders Passain 1 - Pasanen
Bror Ifwar 1 - Pasanen
- 5 - Anders Larsson m:h: 1 1 Pasanen
Bror Mattz m:h: 1 1 Pasanen
Syster Kirstin - 1 Pasanen
- 2 - Påhl Peersson Passoin mh 1 1 Pasanen
- 3 - Anders Läskin 1 - Leskinen
Son Johan m:hust: 1 1 Leskinen
- 2 - Oloff Andersson m:h: 1 1
Wächkalax - 1 - Johan Rissains hust: - 1 Rissanen
- 2 - Johan Parfwiain m:h: 1 1 Parviainen
- 2 - Thomas Hackarin m.h: 1 1 Hakkarainen
Wästijnemj - 4 - Niels Nissin m:h: 1 1 Nissinen
St:S: Peer med hust: 1 1 Vartiainen
Worensahlo - 5 - Oloff Pälckoin m.h: 1 1 Pelkonen
Bror Erichz hustru - 1 Pelkonen
B: Anders m:hust: 1 1 Pelkonen
Uckonlax 3 - Lars Ohlssonn 1 -
FBS: Lars m:hust 1 1
- 2 - Michel Jöranss: Hilduin mh: 1 1 Hiltunen
- 2 - Jöran Peerssonn m:h: 1 1

Sivu 1761DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Wehmersalmj - 2 - Påhl Erssonn m:hust 1 1
- 3 - Petter Mietin m:hust 1 1 Miettinen
S: Peer Peerssonn 1 - Miettinen
- 4 - Hindrich Påutiain m:h 1 1 Poutiainen
Bror Påhl med hust: 1 1 Poutiainen
- 6 - Påhl Hinderssonn m:h 1 1
d: Oloff Andersson m:h 1 1
Swåg: Hind: Andikain mh: 1 1 Antikainen
- 3 - Påhl Rejnickain 1 - Reinikainen
Son Hindrich m:hust 1 1 Reinikainen
- 4 - Oloff Hapoin m:h 1 1 Happonen
S: Anders Ohlssonn 1 - Happonen
Bror Michell 1 - Happonen
Pappila 1 - - Klåckare Aron Sigfredson 1 -
2 - - Spödbug: Hind: LappaL. m:h: 1 1 Lappalainen
3 - - SochenSkräd.n Hans Carmis m:h: 1 1
Sonn Jacob 1 -
2 - - Brofougden Lars Tijhoinen m:h 1 1 Tiihonen
2 - - Kyrkioherden HL:r Hindrich Argilander mh 1 1 Argillander

Sivu 1817DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Specification uppå fölliande Personer i Safwolax Medledehls Härad som ifrån 1722 Åhrs Mantahls Längd blifwit utsluten

Kylä Vero Henkilöt M N Sukunimi
Hackarala - 2 - Jacob Enäkäin
Hårsmaistenlax - 2 - Olof Mattzson
Haloila - 2 - Peer Hillduin Hiltunen
- 1 - Påhl Pursijain Pursiainen
Kartula - 1 - Hindrich Hassin Hassinen
Putroniemj - 1 - Daniell Ihalembin Ihalempinen
Tusniemj - 1 - Jöran Hyfwärin Hyvärinen
Wänälä - 1 - Påhl Jäskeläin Jääskeläinen
Wechkasarj - 2 - Erich Pitkäin Pitkänen
Urimalax - 1 - Cnut Cuossmain Kuosmanen
Wuotiärfwj - 2 - T: Anders Hardikain Hartikainen
Wechmassallmj - 2 - Anders Kåistin Koistinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2020