AlkuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1638 → Henkikirja

Puumala henkikirja 1638

Sivu 336DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Laamala Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
3 Pååll Hakulinen Hakulinen
2 Christer Anderssonn
5 Oluf Madzssonn
3 Madz Madzssonn
2 Mickell Smålander Smolander
4 Mårten Peerson
1 Aegidij Hendersons E: Kietäväinen
1 Madz Ragualdsons hust: Kietäväinen
1 Jåhan Peerssonn
2 Anders Börnssonn Kietäväinen
2 Johan Ollssonn
5 Peter Aufuinen Auvinen
4 Grells Luukoinen Luukkonen
2 Peter Keteueinen Kietäväinen
3 Oluf Laamainen Laamanen
5 Bertill Anderssonn
2 Pååll Walldoin Valtonen
2 Oluf Knutssonn Raaska
2 Oluf Waittinen Vaittinen
4 Lars Christersonn
2 Lase Walldons Hussman Valtonen
5 Madz Ollssonn
3 Madz Christofferssonn
3 Lars Ollssonn
2 Henrih Laamain Laamanen
3 Pååll Mondoinen Montonen
1 Pååll Bengdtson Penttinen
3 Lars Bengdtin Penttinen
4 Påika Bengdtinen Penttinen
1 Anders Anderssons hustro
2 Jöran Eshellsonn
4 Jöns Laamainen Laamanen
1 Pååll ibms hustro Laamanen
6 Peer Henderssonn
2 Pååll Harmain Harmainen
6 Peer Laamainen Laamanen
6 Lars Achtiainen Ahtiainen
9 Hans Dirichsson
2 Jöns Sårfuain Sorvanen
2 Jåhan Hakulin Hakulinen
2 Anders Larsson ibm Hakulinen
2 Hooskona Madz
5 Peter Peterssonn
1 Peter Larssonn
1 Johan Peerssonn
4 Peer Cnutsonn
4 Henrih Henrihssonn
4 Peer Peerssonn
3 Pååll Peersson
1 Oluf Matins hustro Mattinen
1 Jöns Saxas hustro Saksa
4 Mårten Saikoinen Saikkonen
1 Pååll Huhkas hustro Huuhka
3 Peer Peerssonn
1 Anders Saikons dotter Saikkonen
3 Philpus Harmain Harmainen
4 Peer Ollsonn
3 Peer Påållssonn
4 Hans Andersonn

Sivu 337DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Lars Andersonn
2 Pååll Larssonn
2 Anders Hanssonn
3 Måns Hanssonn
5 Pååll Lijkinen Liikanen
2 Brusius
4 Jacob Haamuin Hamunen
3 Madz Såmalain Suomalainen
2 Bengt Thomason
1 Inga Jacobsdotter
1 Anderss Persson Tijhoinen Tiihonen
1 Carll Diricksonn
1 Madz Somalans Hossk:a Suomalainen
6 Mårten Aufuinen Auvinen
2 Mårten Janhuinen Janhunen
2 Hans Lapuetelain Lapveteläinen
3 Stafan Madzssonn
1 Lastika Hendersdått
5 Peer Partain Partanen
1 Christoffer Brusiusson
2 Wålmar Brusiusson
1 Henrih Peerssons hust
2 Lars Pöliain Pöllänen
3 Jacob Brusiusson
3 Anders Heiwä Häivä
5 Anders Himain Himanen

Lindusalo Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
4 Lars Kockoinen Kokkonen
3 Lars Saikoin Saikkonen
5 Pååll Nilson Kituin Kitunen
1 Witus Jacobssonn
6 Lars Peerssonn
2 Lars Huuchkoin Huuhkainen
3 Johan Peerssonn
5 Michell Sauolain Savolainen
4 Jöns Madzssonn
1 Henrih Sallis hustro Sälli
3 Jönns Påållssonn
4 Oluf Larssonn
4 Morten Jönssonn
2 Christer Mortenssonn
8 Madz Thomassonn
3 Oluf Anderssonn
2 Michell Pulkoin
3 Anders Munck
2 Madz Herkoin Härkönen
2 Lars Bengtinen Penttinen
4 Michell Larssonn
4 Cnut Loikain Loikkanen
3 Bertill Tukia Turkiainen
4 Hendrih Henderson
4 Lars Larssonn
4 Peer Månsson
6 Måns Saikoin Saikkonen
2 Madz Lijkoinen Liikanen
5 Suen Kiluinen Kiljunen
4 Peer Thomasonn
8 Jöns Herkä Härkä
4 Morten Lijmata Liimatainen
3 Madz Madzssonn
2 Anders Madzssonn
4 Henrih Henrihssonn
2 Nilis Madzson Limata Liimatainen
2 Lars Kallinen Kallinen
1 Anna
2 Abraham Hanson
4 Jacob Mortenssonn
4 Peer Jonssonn
2 Grells Jönssonn
5 Lars Henrihssonn

Sivu 338DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Nilis Peerssonn
4 Anders Ihalain Ihalainen
6 Morten Toijoin
2 Hans Ollssonn
2 Måns Cauppinen Kauppinen
2 Lars Larssonn
4 Peer Peerssonn
2 Suen Peerssonn
2 Lars Jönssonn
2 Hanss Olofsson
4 Peer Peerssonn
2 Per Persson Hyfuoinen Hyvönen
2 Madz Hemelein Hämäläinen
5 Anders Lijkain Liikanen
2 Jören Hemelein Hämäläinen
2 Bertill ibidem Hämäläinen
2 Knut Madzssonn
1 Eshell Madzssonn
5 Pååll Påållsson
4 Henrih Larssonn
4 Bertill Madzssonn
2 Anders Stafansson
2 Madz Påållssonn
7 Lars Nijrainen Niiranen
11 Lucas Peerssonn
5 Johan Peerssonn
2 Jöns Peerssonn
3 Peter Pellinen Pellinen
2 Oluf Madzssonn
2 Tappen
3 Henrih Hansson
2 Pååll Wållmass:
3 Förrige Kyrkioheerde
8 Pastor D: Stephanus Laur:
3 Dn: Gabriell Carolj

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
2 Madz Korhoinen Korhonen
2 Madz Christerssonn
2 Jönns Ollssonn
2 Lars Larssonn
3 Erich Hendersson
2 Hans Hanssonn
2 Pååll Madzssonn
3 Peer ibidem
4 Christer Pishoinen Piskonen
2 Anders Ikoin Ikonen
2 Pååll ibidem Ikonen
1 Jöns Kieteuens hust: Kietäväinen
2 Henrih Nillssonn
3 Christer Pishoinen Piskonen
2 Clemet Simonssonn
3 Bengdt ibm
4 Lars Larssonn
1 Peter Hylkes hust: Hylkeinen
1 Pååll Ollssonn ibm Hylkeinen
1 Simon Larssonn
2 Lars Larssonn
2 Thomas Grelssonn
2 Jacob Anderssonn
2 Peter Larssonn
5 Lars Anderssonn
2 Christer Hanssonn
2 Hans Hanssonn
6 Peter Leinoinen Leinonen
4 Christer Lauoin

Sivu 339DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

W: Jacob Nassakz Frellsse

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
4 Pååll Påållssonn Kaipainen
3 Pååll Brussussonn Kaipainen
3 Lars Peerssonn Kaipainen

Lengden opå Uthfattiga och Oförmögna aff Puumala S:

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
1 Anders Hackulins E Hakulinen
1 Jöns Hannukaises E Hannukainen
2 Aegidij Henrih: E Kietäväinen
1 Johan Keteueins hust: Kietäväinen
1 Pååll Nillssonn ibm Kietäväinen
1 Pååll Lambin Lampinen
1 Pååll Hyleh Hylkeinen
1 Peer Taifuains E Taivainen
1 Henrih Nehuns E
1 Peer Kangais hustro Kankainen
1 Johan ibms hustro Kankainen
1 Oluf Matin Mattinen
1 Jönns Saxa Saksa
1 Jöns Wijchtin Vihtinen
1 Peer Kackois E: Kakkonen
1 Peer Grelson Petuin
1 Erich Michellssonn
1 Oluf Kuroinen Kuronen
1 Christopher Partain Partanen
1 Henrih ibidem Partanen
1 Peer Arwedssonn
1 Anders Bengtsons E:
1 Lars Andersons hustro
1 Peter Madzson Luukoin Luukkonen
1 Henrih Sallj Sälli
1 Sigfer Kangain Kankainen
1 Oluf Andersons hust:
1 Lars Saikons E: Saikkonen
1 Madz Limatain Liimatainen
1 Pååll Påållsonn Iarska

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020