AlkuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1647 → Henkikirja

Puumala henkikirja 1647

Sivu 247DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Lindusalo Tijend

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
4 Lars Kåckoin Kokkonen 1 dotter-1 Måg 1 hustro-1
1 Inhyseska Gertrud Thomasdott
4 Johan Hwchkain med sin hwstro Huuhkainen Son med sin
1 Seicka Peersd. ibm Huuhkainen får 1 geet 1
1 Kaisa Matzdott Lwkotar Luukkonen 1 koo-1
4 O. Larss Lwckoin med sin hwstro Luukkonen Br. med sin
4 Mårthen Jönss ibm med sin Luukkonen Br. mz sin
3 Christer Mårth.ss ibm Luukkonen Son mz sin
2 Jöns Pålss ibm med sin hwstro Luukkonen
1 Anna Thomasd. Sälli koo 1, får-1
2 Britta Andersd. Parri Parri dott-1 koo-1, får 1
1 Karin Andersd. Pispatar Piispanen koo-1
3 Anders Munk mz sin h. Son 1
2 Matz Härköin Härkönen 1 dott 1
2 Lars Hulkoin mz sin Hulkkonen
2 Bärtil Turkiain mz sin Turkiainen
2 Peer Hamuin mz sin Hamunen
2 Mårt. Lijmat. mz sin Liimatainen
3 Anders Pettyin mz sin Pettinen
Piga Margeta Nilsd. Liimatainen
3 Hwsman mz sin h.
br Peer Haloins hustro Halonen
1 Hendrich Lijmatain Liimatainen hustro blind
3 Jacob ibm Liimatainen 1 Son-1 hustro-1
3 Jöns Närhi Närhi 1 br. mz sin
2 And. Matzss Lijmatain mz sin hustro Liimatainen
1 Inhyseska Britta Hendrichsdotter Witikain Vitikainen
2 Lars Callin mz sin h. Kallinen
3 Jacob Mårt.ss Kiliun mz sin h. Kiljunen dragons h 1
2 Anders Jönss ibm mz sin Kiljunen
3 Grels Jönss ibm mz sin Kiljunen Son 1
1 Hend. Larssons Kiljunen dragons hwstro-1
1 Kaisa Nilsd. Luicku Luikku koo-1, får-1

Sivu 248DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
3 Mågns Kuutti Kuutti 1 Son med sin h.
4 Anders Ihalainen Ihalainen 1 Son med sin h, dragons hustro
2 And. Peerss Kiliun med sin hustro Kiljunen
2 Matz Peerss ibm med sin hustro Kiljunen
2 Lars Jonss ibm med sin hustro Kiljunen
2 Eskil Larss Lijkain med sin Liikanen
3 Matz Hämäläin Hämäläinen br. med sin h.
2 Joren ibm mz sin Hämäläinen
2 Nils Peerss Huiain med sin hustro Hujanen
2 Jöns Peerss Summain med sin Summanen
2 Hans Karfwoin med sin h. Karvinen
1 Mågns Cauppin Kauppinen
0 Lars ibm oduglig Kauppinen
1 Inh: And. Swenss Ahokain Ahokainen koo 1, får 1
1 Inh: Matz Anderss Råckain Rokkanen koo 1
3 Peer Witikain mz sin h. Vitikainen Son 1
2 Swen Peerss Jyrkiäin med sin Jyrkinen
1 Matz Lijkains Liikanen dragons hustro
2 Inh: Lars Råckain med sin hustro Rokkanen Quiga 1, får-1
2 Inh: And. ibm mz sin Rokkanen Quiga 1, får 1
1 Anna Larsd. ibm Rokkanen
Ryttare
4 Oluf Larson Saickoinen Saikkonen 1, Br.1, h-1, Br.-1
4 Pål Nilson Kituin med sin hustro Kitunen br. med sin hustro
5 Lars Peerss Lwckoin Luukkonen Son med sin h. Broder-1
5 Michil Safwolain mz sin Savolainen br. med sin, än broder 1
3 Jöns Matzson Lwckoin mz sin Luukkonen Son-1
9 Thomas Matzss ibm Luukkonen
3 Hend. Turkiain Turkiainen
6 Jöns Härkä Härkä
3 Mårthen Repoin Reponen
3 Mågns Saickoin Saikkonen
6 Peer Råckain Rokkanen
1 drengz hustro
1 Pauls Råckains E Rokkanen

Lamala T:dh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
2 Pål Tönson Hakulinen med sin h. Hakulinen
2 Oluf Olson ibm med sin hustro Hakulinen
1 Michel Smålander Smolander
1 Inh: Elin Eshilsd. Hakulitar Hakulinen 1 får-1
2 Pål Wålmarson Aufwin med sin h. Auvinen

Sivu 249DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
2 Johan Ketäwäin Kietäväinen dåtter-1
3 Grels Lwckoin med sin hustro Luukkonen Son-1
3 Jöns Anderson Lewiä med sin h. dragons hustro
1 Britta Pålsd. Caarritar Kaartinen 1, koo-1, f.1
3 Biörn Peerss Ketäwäin mz sin h. Kietäväinen Broder-1
2 Anders Olson Lamain Laamanen 1, br.-1
4 And. Bärtilss Haatainen mz sin h. Haatainen Broder mz sin
2 Pål Waldoin mz sin Valtonen
2 Matz Olss Ketewain med sin hustro Kietäväinen
2 O. Knutss Raasha Raaska 1 dåtter-1, koo-1, får-1, geet-1
2 Lars Päyckoin mz sin Pöykkönen
1 Matz Christerson Ketewäinen Kietäväinen
2 Hend. Lamain mz sin Laamanen
1 Inhyseska Anna Puhokatar Puhakainen 1, koo-1, Quiga-1
1 Johan Kuroin Kuronen
4 Pål Mondoin mz sin hustro Montonen dott-1 dreng-1
2 Jöns Christerson Waldoin Valtonen 1, dått 1
1 Lars ibm Valtonen
1 Britta Ketutar Kettunen 1 koo-1
1 Inhyseska Kaisa Hendrichsdotter Kerwinen Kervinen
4 Inh. Matz Matzss Hakulin med sin hustro Hakulinen döttrar 2 koo-1, Quiga-1, får-1
1 Inh. Peer Peerss Råckain Rokkanen
1 Inhyseska Jöns Lamains h. Laamanen
2 Klåckare Matz Bengtin med sin hustro Penttinen koo-1
0 Inh. Lars Bengtin sielf blind Penttinen
2 Son-1, stiufdott-1 koo-1
3 Inhyss: Pål Påshass Bengtin mz sin hustro Penttinen Syster-1
Inhyseshor 2
1 Pochian Maickoi och
1 Marta Peersd. Hakulitar Hakulinen
3 Jöns Lambinen Lampinen 1 Son mz sin hustro
1 Een löös piga Tijckoi Kaisa b:d
2 Pål Pålss Lambinen mz sin hustro Lampinen
1 Paackoisen Maickoi
1 Kaisa Kuhain Kuhanen koo-1
1 Jören Laitinen Laitinen
1 Pål Kächköins hustro Kähkönen Man är infört på Thomas Harmain för een dreng
4 Peer Miettuin mz sin Miettunen 1 Son-1, br.son-1
3 Pål ibm Miettunen Son mz sin
1 Peer Johanss Cangain Kankainen
1 Inhyseska Simon Bengtins H. Penttinen
1 Een löös Piga Tijckoi Kaisa yliviivattu

Sivu 250A (aukeaman 250 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
1 Inh Clara Matsd. Smålander Smolander koo-1
3 Thomas Harmain med sin hustro Harmainen dreng-1
2 Peer Olson ibm mz sin hustro Harmainen
3 Peer Pålson ibm Harmainen 1 Måg med sin hustro
1 Inhyseska Lijsa Maliatar Maljanen
2 Inh: Anders Larson Hakulin med sin hustro Hakulinen koo-1, får-1
2 Anders Olson ibm med sin hustro Hakulinen
Peer Keroi Kero bråkfällig och dicht wetwillig
2 Jöns Mågnss Lapweteläin mz sin h. Lapveteläinen
3 Anders Himainen Himanen 1 Son mz sin hustro
2 HM. Eshil Jönss Sorwain Sorvanen Syster-1
3 Cauppi Hamuin mz sin hustro och syster Hamunen
3 Matz Suomalain mz sin hustro och dott Suomalainen
1 Inh: Nils Ikäheimoins h Ikäheimonen koo-1
1 Anders Ryhäin Ryhänen
2 Bengt Suliu mz sin
1 Mågns Sorioin Sorjonen
2 Lars ibm mz sin h. Sorjonen
1 Pål ibm Sorjonen
2 And. Hanss ibm med sin hustro Sorjonen
2 Brusius Narin mz sin Narinen
1 Staffan Erichsons Aufwins hustro Auvinen
2 O. Matzss Pellin med sin hustro Pellinen
1 O. Pellins Enckia Pellinen
4 Johan Peerss Pellin med sin hustro Pellinen br. med sin hustro
2 Hendrich Hanss Sipin med sin hustro Sipinen
Ryttare
4 Peer Peerss Hakulin Hakulinen
3 Mårthen Ketäwain Kietäväinen
4 Peer Aufwin Auvinen
4 O. Olson Ketäwain Kietäväinen
5 Peer Canungin Kanunkinen
5 Peer Lamain Laamanen
5 Lars Achtiain Ahtiainen
4 Samuel Taiwain Taivainen
3 Hend. Miettuin Miettunen
4 Mårthen Saickoin Saikkonen
3 Hans Sorioin Sorjonen
3 Pål Leshin Leskinen
4 Pastor loci Ingen man dreng ei heller piga
4 Caplan Haf:r een bolagzman mz sin kåna

Sivu 251DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

W:dig Carl Hastferdz Frelsebönder som till Pwmala kyrkiegeld lyda

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
6 Anders Condiain mz sin hustro Kontiainen Br. med sin h. Än br. med sin
2 Hans Tijmoin med sin hustro Timonen
3 Matz Korhoin Korhonen 1 Son mz sin h.
1 Matz Kyllöin Kyllönen
1 Peer Solla Solla
3 Erich Jukarain Jukarainen Son mz sin h.
2 Pål Ikoinen mz sin hustro Ikonen
2 Jöns Ketäwäin med sin hustro Kietäväinen
2 Hendrich Hauhain Hauhanen dotter-1
3 Christer Kuifwain Kuivanen Måg mz sin h.
3 Christer Pishoin mz sin h. Piskonen Son 1
1 And. Pishoins dott Piskonen
2 Christer Hendrichsson Maliain mz sin Maljanen
3 Pål Pålss Kyllöin Kyllönen Son mz sin h.

W. Jacob Nasaakz frelsebönder

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
4 Peer Larss Caipain mz sin hustro Kaipainen Br. med sin
4 Pål Pålss ibm mz sin Kaipainen br. mz sin
2 Bengt Martin mz sin Marttinen

Carl Hastferdz Frelsebönder jatkuu

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
3 Hendrich Leinoin mz sin h. Leinonen br. hustro, Mannen är Soldat
2 Pål ibm mz sin h. Leinonen
1 Eshil Pålss ibm Leinonen
1 Anders Ihalain Ihalainen
1 Lars Larss ibm Ihalainen
1 And. Lappalains dotter Lappalainen
1 Lars Pishoins hustro Piskonen
1 Anders Pishoin Westeri Piskonen wtcasserat gam. Soldat
1 Christer Pishoin Westeri Piskonen
1 Simon Larss Ingin Inkinen
2 Bengt Simonss ibm mz sin hustro Inkinen
2 Mårthen ibm mz sin Inkinen
1 Clemet ibm blind Inkinen
1 O. Olson Lashoin Laaskonen
1 Lars Peerss Hylkyin Hylkeinen
3 Lars Haloin Halonen Son mz sin hustro
1 Cauppi Maliain Maljanen
1 Lars Maliains knechtz h. Maljanen
1 Thomas ibm Maljanen
Inhysesmän och wtfattiga
1 Peer Hanss Kächköin Kähkönen 1
2 Nils Suomalain mz sin Suomalainen
1 Mårthen Philpuss Kietäväinen 1
1 Cauppi Maliain Maljanen 1
1 Hans Kyllöin Kyllönen 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020