AlkuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1650 → Henkikirja

Puumala henkikirja 1650

Sivu 779aDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Lindusalo Tijiondh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
2 Johan Larsson Kokkonen S1 h1
2 Johan Huchkainen Huuhkainen 1 h1
3 Morthen Jönsson ibdem Huuhkainen 1 S1 h1
2 Johan Poollsson ibdem Huuhkainen 1 h1
2 Nills Parrj Parri 1 h1
1 Matz Härkäinen Härkönen 1
2 Lars Hulkoinen Hulkkonen 1 h1
2 Berttill Turkiainen Turkiainen 1 h1
2 Peter Hamainen Harmainen 1 h1
1 Morthen Lijmatainen Liimatainen 1
2 Anders Pettinen Pettinen 1 h1
1 Hendrich Lijmatainens h Liimatainen 1
1 Anders Matzsson ibdem Liimatainen 1
2 Jöns Närhj Närhi 1 h1
1 Lars Kallinen Kallinen 1
2 Anders Jönsson Kijljuinen Kiljunen 1 h1
2 Lars Jönsson Kijliuinen Kiljunen 1 h1
2 Matz Peersson Kjliuinen Kiljunen 1 h1
2 Jören Hämäläinen Hämäläinen 1 h1
3 Nils Peersson Huiainen Hujanen 1 S1 h1
2 Jöns Peersson Summainen Summanen 1 h1
4 Matz Hämalainen Hämäläinen 1 h1 S1 h1
3 Hans Karfwoinen Karvinen 1 S1 h1
1 Matz Kaupinen Kauppinen 1
3 Peter Witäkäinen Vitikainen 1 S1 h1
2 Swen Peersson Jyrkainen Jyrkinen 1 h1
2 Anders Larsson Råkoinen Rokkanen 1 h1
Draguner
3 Christer Luukoinen Luukkonen 1 S1 h1
3 Oluf Larsson Lukoinen Luukkonen 1 S1 h1
5 Grels Kiljuinen Kiljunen 1 S2 h1 dotter 1

Sivu 779bDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
1 Jacob Mårthensson ibdem Kiljunen hustro 1
1 Hindrich Larssons h Kiljunen 1
3 Magnus Kuuttj Kuutti Son 1 hustro 2
4 Anders Ihalainen Ihalainen Söner 2 h2
3 Anders Larsson Kiliuinen Kiljunen 1 hustror 2
2 Eskell Larsson Lijkainen Liikanen 1 h1
1 Matz Lijkainen Liikanen 1
4 Jöns Andersson Lewiäs 1 h1 drengh 1 h1
3 Pååll Waldoinen Valtonen 1 h1 S1
Ryttare
6 Oluf Larsson Saikoinen Saikkonen 1 h1 B1 h1 dreng 1 h1
5 Pååll Huttuinen Huttunen 1 h1 S1 h1 B1
5 Thomas Larsson Lukoinen Luukkonen 1 h1 B1 S1 h1
6 Michell Safuålainen Savolainen 1 S3 h2
4 Jöns Matz Lukoinen Luukkonen 1 h1 B1 h1
9 Thomas Matzsson Lukoinens h Luukkonen 1 S1 h1 BS3 h3
2 Peter Turkiainen Turkiainen 1 h1
6 Jöns Härkä Härkä 1 B1 h2 S1 h1
4 Morthen Repoinen Reponen 1 h1 B1 h1
6 Måns Saickoinen Saikkonen 1 h1 B1 h1 drengh 1 h1
4 Peter Råkoinen Rokkanen 1 h1 S1 h1
4 Pååll Kylläinen Kyllönen 1 h1 S1 h1

Lamala Tijiondh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
3 Pååll Hakulinen Hakulinen 1 Son 1 h1
3 Oluf Olufsson Hakulinen Hakulinen 1 S1 h1
2 Lars Pelläinen Pellinen 1 h1
1 Michell Smålander Smolander 1
1 Pååll Wålmarsson Afwoinen Auvinen 1
1 Johan Kietäwäinen Kietäväinen 1
Edle och Wälbördige Erich Jönsson Legerkrantz frelsse
2 Grels Hindrichsson Luckoinen Luukkonen 1 h1
4 Biörn Peersson Kietäwäinen Kietäväinen 1 h1 BS1 h1
6 Anders Bertillsson Hatainen Haatainen 1 h1 S2 h2
3 Pååll Påållsson Lambainen Lampainen 1 h1 drengh 1
Crono
3 Anders Olufsson Lamainen Laamanen 1 h1 B1

Sivu 779cDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
3 Matz Olufsson Kiätäwäinen Kietäväinen 1 S1 h1
1 Lars Päykoinen Pöykkönen 1
2 Matz Christer Kietäwainen Kietäväinen 1 S1
2 Hindrich Lamainen Laamanen 1 h1
2 Pååll Måndoinen Montonen 1 h1
2 Lars Waldoinen Valtonen 1 Broderdotter 1
2 Pååll Puåskasson Bengdtinen Penttinen 1 h1
4 Jöns Lambinen Lampinen 1 h1 S1 h1
5 Peter Mietuinens h Miettunen 1 S1 h1 BS1 h1
4 Pååll Miettuinen Miettunen S2 h2
2 Peer Jöns Kankahoinen Kankainen 1 h1
4 Thomas Harmainen Harmainen 1 h1 drengh 1 h1
2 Peer Olufsson Harmainen Harmainen 1 h1
2 Peer Påållsson ibdem Harmainen 1 h1
2 Anders Olufsson Hakulinen Hakulinen 1 h1
3 Jöns Månsson Lapwetäläinen Lapveteläinen 1 h1 Sh1
3 Anders Andersson Himainen Himanen 1 S1 h1
2 Cauppi Hamåinen Hamunen 1 h1
2 Matz Suåmalainen Suomalainen 1 h1
2 Anders Rähainen Ryhänen 1 h1
2 Bengdt Suljuinen 1 h1
2 Matz Suliuinen S1 h1
2 Lars Såriainen Sorjonen 1 h1
2 Brussius Närhinen Närhinen 1 h1
2 Anders Peersson Såriainen Sorjonen 1 h1
2 Oluf Matzsson Pellinen Pellinen 1 h1
3 Johan Peersson ibdem Pellinen 1 B1 h1
2 Thomas Halainen Halonen 1 h1
1 Hindrich Peersson Bengdtinen Penttinen 1
2 Carll Dirichssons mågh 1 h1
Ryttare
3 Hans Dirichssons Enkia S2 h1
4 Peer Peersson Hakulinen Hakulinen 1 h1 B1 h1
5 Mårthen Kietäwäinen Kietäväinen 1 S3 h1

Sivu 779dDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
4 Peer Afwuoinen Auvinen 1 S2 h1
6 Peer Olufsson Kietäwainen Kietäväinen 1 h1 B2 h1 Rytter h1
7 Peer Kanunginen Kanunkinen 1 S3 h3
4 Peer Lamainen Laamanen 1 B1 h1 S1
6 Lars Achtiainen Ahtiainen 1 h1 BS1 h1 S1 h1
4 Samuell Tåifwainen Taivainen 1 h1 B1 h1
4 Hindrich Mijltåinen Miettunen 1 h1 S2
4 Mårthen Saickoinen Saikkonen 1 h1 B1 h1
5 Hans Såriainen Sorjonen 1 B1 h1 S1 h1
4 Pååll Leskinen Leskinen BS2 h2
3 Anders Nieskes hustro h1 drengh 1 h1
1 Christer Kattras hustro Kotro 1
5 Kyrkioherden H:r Staffan 1 h1 dotter 2 drengh 1
4 Caplan H:r Gabriell 1 h1 drengh 1 h1

Inhyses

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Lindusalo Tijiondh
1 Jöns Hindrichsson Latiainen Laitinen 1
2 Matz Andersson Råkoinen Rokkanen 1 Koo 1
2 Anna Thomasdotter Sallj Sälli 1 Koo 1
2 Simon Hämäläinens hustro Hämäläinen 1 Koo 1
2 Anders Swensson Achkis hustro Ahokainen 1 Koo 1
2 Anders Måuhus Mouhu 1 hustro 1 Koo 1
Lamala Tijiondh
2 Anna Pichatar Piskonen h1 Koo 1
1 Jöns Ammuinen 1
4 Klåckare Matz Bengdtinen Penttinen 1 S1 h1 Köö 1
1 Tijka Kaisa 1
2 Nills Ikäheimoinen Ikäheimonen h1 Koo 1
2 Anders Biörns hustro Kietäväinen 1 Koo 1
2 Jören Larsson Bengdtinen Penttinen 1 h1

Edle och Wälbördige Carll Höstfärs frelsse

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
6 Anders Condiainen Kontinen Sönner 3 h3
3 Matz Korhoinen Korhonen 1 S1 h1
1 Peter Sålla Solla 1
4 Erich Jukarinen Jukarainen 1 h1 S1 h1
3 Pååll Jukainen Ikonen 1 h1 S1
2 Hanss Tunoinen Timonen 1 h1

Sivu 779eDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
2 Jöns Kietäwäinen Kietäväinen 1 h1
3 Pååll Hukoinen Hauhanen 1 mågh 1 h1
2 Christer Piskoinen Piskonen 1 h1
3 Anders Leijnoinen Leinonen 1 B1 h1
2 Pååll Leijnoinen Leinonen 1 h1
1 Anders Ihalain Ihalainen 1
2 Lars Ihalain Ihalainen 1 h1
1 Anders Lappalainens dotter Lappalainen 1
4 Christer Piska Piskonen 1 h1 B1 h1
1 Simon Ingins dotter Inkinen 1
2 Bengdt Simonsson Inkinen 1 h1
2 Mårthen Juginen Inkinen 1 h1
1 Clemet Achinen Inkinen 1
2 Oluf Olufsson Leskinen Laaskonen 1 h1
2 Larss Persson Hylkoinen Hylkeinen 1 h1
3 Lars Haloinen Halonen 1 S1 h1
2 Caupi Maliasmes Maljanen 1 h1
1 Lars Maliasmes Maljanen h1
3 Thomas Maliasmes Maljanen 1 S1 h1
1 Pååll Maliasmes Maljanen 1
1 Christer Malias Maljanen h1
2 Caupi Persson Maliasmes Maljanen 1 Koo 1

Nasakens Frelsse

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
4 Peer Caipinen Kaipainen 1 h1 B1 h1
6 Pååll Påållsson ibdem Kaipainen 1 h1 B1 h1 S1 h1
3 Bengdt Marteinen Marttinen 1 Mågh 1 h1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020