AlkuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1678 → Henkikirja

Puumala henkikirja 1678

Sivu 950B (aukeaman 950 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavallerie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__rj 5 Peter Pet: Turkinen 1 Turkiainen
B. Pålses hust 1 Turkiainen
R. Henrich Persons h 1 Turkiainen
dr. Påll Mort: Heckinen mh 2 Häkkinen
__a 3 Bergell Hemelein 1 Hämäläinen
Matz Birgelss mh 2 Hämäläinen
__la 4 Matz Larss Lukoins h 1 Luukkonen
R. Grels Thomsons h 1
dr. Michel Michelss mh 2
5 Påll Kittuinen mh 2 Kitunen
B. Johan Hendrichss mh 2 Kitunen
R. Hendrichs hust 1 Kitunen
5 Påll Thomss Lukoin mh 2 Luukkonen
R. Thomas Thomss:s h 1 Luukkonen
B. Jören Thomss mh 2 Luukkonen
3 Måns Bertelss 1 Savolainen
R. Lars Condises h 1 Kontiainen
B.M. Anders Olofsons h 1
Junnimäkj 4 Påll Jonss Liukoins h 1 Luukkonen
B. Johans h 1 Luukkonen
Anders Matzss mh 2
Lukola 5 Matz Olofss Lukoin mh 2 Luukkonen
Eskell Peterss 1 Ryynänen
Wester Oloffss mh 2
Lindusalo 3 Matz Månss Saikoin mh 2 Saikkonen
Jöns Månsons h 1 Saikkonen
Repola 2 Joren Mort: Repoins h 1 Reponen
Morten Mortenss 1 Reponen
Pirtimäkj 5 Lars Lambain 1 Lampainen
dr. Peter Lamain mh 2 Laamanen
R. Staffan Oloffsons h 1
drng Peter Rockains dott 1 Rokkanen
Ryhelä 3 Valentin Balthasars h 1
dr. Anders Joh: Heiwo mh 2 Häivä
2 H.M. Anders Pålss Ikoin mh 2 Ikonen

Sivu 951A (aukeaman 951 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Aufwila 5 Peter And. Auwinen mh 2 Auvinen
R. Matz Cossmanses h 1
dr. Olof And: Lamain mh 2 Laamanen
Ketewälä 3 Olof Pet: Ketewein mh 2 Kietäväinen
Måns Peterss:s h 1
Kietävälä 5 Lars Thomss Ketewein 1 Kietäväinen
Thomas Thomss mh 2 Kietäväinen
Thomas Matzss mh 2
Wesinemj 2 Matz Hansson 1 Kotro
Profos Johan Hans.:s h 1 Kotro
3 Peter Pet: Lamains h 1 Laamanen
dr. Jacob Caupinen mh 2 Kauppinen
Taiwila 3 Olof Hanss Taiwain mh 2 Taivainen
Johan Christoffss:s h 1
Huhtima 4 Matz Olofss Kilpoin 1 Kilponen
Johan Matzss 1 Kilponen
R. Olof Johanss h 1
dr. Jören Kerwinen 1 Kervinen
5 Thomas Pålss Bentisses h 1 Penttinen
Anders Hanssons h 1
Poll Matzss mh 2
Matz Matzss 1
4 Grels Grelss Leskinen 1 Leskinen
R. Bengt Sallins h 1 Sallinen
B. S. Morten Jacobss mh 2 Leskinen
Råckansalo 3 Matz Perss Råcka 1 Rokka
Peter Johanss mh 2 Rokka
Metula 4 Henrich Johanss 1 Miettunen
Erich Matzsons h 1
Lars Johanss mh 2 Miettunen
Nijnimäkj 4 Lars Mart: Saikoin mh 2 Saikkonen
S Lars Larsson 1 Saikkonen
R. Johan Matzss:s h 1
Kylljulä 3 Poll Pålss Kylloinen mh 2 Kyllönen
B S. Poll Matzson 1 Kyllönen

Dito Frij och___

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Nijnisarj 2 Morten Pålss mh 2
2 Christer Erichss mh 2 Kotro
Lukola 5 Jons Jonss Lukoin 1 Luukkonen
B. Henrich mh 2 Luukkonen
Johan Jonss mh 2 Luukkonen
2 Morten Hend. Lukoin mh 2 Luukkonen
Hamula 2 Olof Jacobss Hamuin mh 2 Hamunen
4 Morten Jor: Assilain mh 2 Asilainen
M Mårten Kylloinen mh 2 Kyllönen
2 Morten And: Ryhoin 1 Ryhänen
B. Peter Anderss 1 Ryhänen
Rokotaipel 2 Peter Nilss Hujain mh 2 Hujanen
Limatala 2 Olof And: Limata mh 2 Liimatta
Harmala 3 Påll Pet: Harmain 1 Harmainen
Matz Person mh 2 Harmainen
2 Påll Pet: Pitkoin mh 2 Pitkänen
Ketewälä 4 Olof Larss Peukoin 2 Pöykkönen
B. Henrichs h 1 Pöykkönen
Lars Henrichss 1 Pöykkönen
Lambila 3 Lendzm. Påll Pålss 1 Vokkolainen
dr. Påll Ahtiain mh 2 Ahtiainen

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Huhkala 3 Matz Huhkain 1 Huuhkainen
B. Lars Larsons h 1 Huuhkainen
D:r Lars Pet: Ahokains h 1 Ahokainen
3 Lars Pet: Lukoin mh 2 Luukkonen
D:r Peters hust 1 Luukkonen
Lukola 4 Henrich Olofss Lukoin 1 Luukkonen
B. Olåffs hust 1 Luukkonen
Lars Oloffss:s h 1 Luukkonen
D:r Peter Oloffss:s h 1 Luukkonen
Nijnisarj 1 D:r Arfuedh Hend: E 1 Turkiainen

Sivu 951B (aukeaman 951 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__a 3 Thomas And: Lukoin 1 Luukkonen
B. Erich Anderss mh 2 Luukkonen
3 Abraham Olofss Matin mh 2 Mattinen
D:r Olof Clemetss:s h 1
1 H.M. Erich Larss Hulkoin 1 Hulkkonen
3 Peter Limatas h 1 Liimatta
S. Henrich Pet: mh 2 Liimatta
__la 4 Henrich Larss mh 2 Kallinen
dr. Johan Matzss mh 2
2 Morten Jacobss Killinen mh 2 Kiljunen
2 Peter Grelss Killinens h 1 Kiljunen
B.S. Grels Larss 1 Kiljunen
2 Anders Johanss Killinus E:a 1 Kiljunen
S. Johan Anderss 1 Kiljunen
2 Christer Hend: ibms h 1 Kiljunen
Jacob Larss 1 Kiljunen
__la 3 Morten And: Ihalain 1 Ihalainen
B. Grels Anderss mh 2 Ihalainen
__ula 3 Brusius Jacobss mh 2 Hamunen
B. Jacob Jacobss:s h 1 Hamunen
__salo 3 Christer Lar: Råckain mh 2 Rokkanen
Abraham Larsons h 1 Rokkanen
__älä 2 Påll Pålss Auwinen 1 Auvinen
D:r Peter Larsons h 1
3 Henrich Mart. Ketewin mh 2 Kietäväinen
D:r Lars Johansons hust 1
Sopala 4 Johan And: Aufwinen mh 2 Auvinen
B.M. Olof Korkj mh 2 Kärki
Kietävälä 2 Rustm. Peter Johanss:s h 1
S. Johan Peterss 1
Valtola 3 Anders Pålss Waldoin mh 2 Valtonen
Poll Larss 1 Valtonen
Muuramäki 5 Christer And: Waldoin mh 2 Valtonen
Påll ___ 1
B. Bertel mh 2 Valtonen
Keriniemi 3 Olof Matzss Hakulin mh 2 Hakulinen
Eskell Matzson 1 Hakulinen
Ollila 4 Måns Olofss Saikoin mh 2 Saikkonen
B. Olof mh 2 Saikkonen
Sorjola 2 Anders Hanss Sorjoin mh 2 Sorjonen
Metula 2 Lars Pålss Lambinen mh 2 Lampinen
Miettula 4 Peter Johanss Kangain mh 2 Kankainen
B. Johan Johanss mh 2 Kankainen
Kiljula 3 Peter Matzss Kiljuin 1 Kiljunen
Måns Månss mh 2 Kiljunen
3 Peter Larss Kiljuin 1 Kiljunen
B. Bengdt Larssons h 1 Kiljunen
B.S. Lars Christerss 1 Kiljunen
Caupila 4 Anders Sorja mh 2 Sorjonen
B. Lars Larssons h 1 Sorjonen
D:r Christers hust 1 Sorjonen
Ryhälä 3 Matz Staffanss 1 Auvinen
B.M. Johan Olofss mh 2 Lapveteläinen
Rokotaipel 4 Erich Johanss Summain 1 Summanen
B. Johan Johanss mh 2 Summanen
D:r Matz Johansons h 1 Summanen

Dito Frij och Tilldeldt

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Wesinemj 2 Hans Simonss Pölliain mh 2 Pöllänen
Caupiala 4 Matz Olofss Carwinen mh 2 Karvinen
B. Hans Olofss mh 2 Karvinen
Lindusalo 5 Henrich Wittikain mh 2 Vitikainen
B. Hans Månss mh 2 Vitikainen
Måns Henrichss 1
2 Grels Swenss Killiun mh 2 Kiljunen
Råkansalo 2 Lars And: Råckain mh 2 Rokkanen
Telalax 2 Johan Larss Hulkoin mh 2 Hulkkonen
Ketewälä 2 Matz And: Hatain mh 2 Haatainen
Lampila 3 Lars Jonss Lambinen 1 Lampinen
B.S. Johan Tijburtiss mh 2 Lampinen
Waldola 4 Peter Ketewein mh 2 Kietäväinen
B. Påll Matzss mh 2 Kietäväinen

Sivu 952A (aukeaman 952 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ryhälä 2 Staffan Månss Ukoin mh 2 Ukkonen
Hamula 1 Bengt Bengtss:s E:a 1
Lukola 2 Marten Nilss Sparrj mh 2
Lindusalo 2 Måns Mart. Repoin mh 2 Reponen
Kerinemj 4 Peter Hakulin mh 2 Hakulinen
B. Grels Pålss mh 2 Hakulinen
Sorjala 3 Peter Brussiss mh 2 Narinen
B.S. Brussius Olofss 1 Narinen
Hijmala 3 Johan Hijmain mh 2 Himanen
S. Anders Johanss 1 Himanen
Himähuja 3 Matz And: Hijmain mh 2 Himanen
S. Anders Matzss 1 Himanen
Metula 5 Henrich Pet: Metuns h 1 Miettunen
B.S. Peter mh 2 Miettunen
Anders Oloffss:s h 1
Lars Peterss 1
1 H.K. Caisa Sutitar K.1 1
Pellilä 2 Erich Jönss Sinkoin mh 2 Sinkkonen
Kyrckioby 3 Capl. D. Israel Bar: mh 2
dr. Staffan Michelss 1

Infanterie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pirtimäki 1 Marten Larss Ketewein 1 Kietäväinen
Mondola 3 Johan Eskelss Hemelein mh 2 Hämäläinen
B. Matz Eskelss 1 Hämäläinen
Telalax 2 Peter Olofss Pellinen mh 2 Pellinen
Himala 4 Peter Pet: Lamain mh 2 Laamanen
dr. Matz Oloffss mh 2
Kockola 2 Johan Hend: Limata mh 2 Liimatta
Nijnisarj 2 Lars Larss Hulkoin mh 2 Hulkkonen
Kerinemj 1 Matz Oloffss Hakulin 1 Hakulinen

Frelsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ryhylä 1 Johan Nielss Ikeheim__ 1 Ikäheimonen
Ketewälä 4 Peter Pet. Saikoin mh 2 Saikkonen
Fadren Peter mh 2 Saikkonen
Cajpola 3 Matz Pet. Caipain mh 2 Kaipainen
B. Henrich Petersons h 1 Kaipainen
1 Påll Peterss Caip__ 1 Kaipainen
4 Johan Larss Caipain 1 Kaipainen
S. Lars Johanss 1 Kaipainen
B. Matz Johanss mh 2 Kaipainen
4 Olof Parkisens h 1 Parkkinen
St S. Påll Peterss 2
B. Peter Peterss 1
2 Påll Thomss Keckoins h 1 Kekkonen
S. Pall Pålss 1 Kekkonen
Pirtimäkj 3 Anders Hakulin mh 2 Hakulinen
B. Johan Anderss 1 Hakulinen
Piskola 3 Lars Christ. Pishoin mh 2 Piskonen
d. Jacob And. Malja 1
2 Anders Jör: Limata mh 2 Liimatta
2 Lars And: Pishoin mh 2 Piskonen
Pitkälahti 3 Thomas Pehekeins h 1 Pietikäinen
S. Thomas Thomss mh 2 Pietikäinen
Piskola 2 Justinus Matzss mh 2
Hylkylä 3 Erich Randalain mh 2 Rantalainen
B. Joren Michelss 1 Rantalainen
Hylkylä 2 Lars Bengtss Inginen mh 2 Inkinen
6 Marten Sim: Ingises h 1 Inkinen
S: Simon mh 2 Inkinen
B. Johan mh 2 Inkinen
Marten Martenss 1 Inkinen
Hauhala 2 Matz And: Ketewein mh 2 Kietäväinen
2 Matz Jönss Mondoin mh 2 Montonen

Sivu 952B (aukeaman 952 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
__a 4 Staffan Ikoin mh 2 Ikonen
B. Johan Larss mh 2 Ikonen
Hylkylä 6 Anders Sutarj mh 2 Suutari
S. Simon Anderss 1 Suutari
Tönjes Anderss mh 2 Suutari
Bertel Anderss 1 Suutari
__ala 4 Påll Maljanen mh 2 Maljanen
S. Thomas Pålss mh 2 Maljanen
2 Påll Parkinen mh 2 Parkkinen
2 Lars Larss Maljain mh 2 Maljanen
2 Justinus Christerss mh 2 Kuivanen
1 Peter Pet: Seppelein 1 Seppäläinen
__la 4 Abraham Condinen mh 2 Kontinen
Michel Henrichss 1 Kontinen
Matz Larss 1 Kontinen
2 H.M. Peter And: ibm mh 2 Kontinen
Hurissalo 2 Peter Hanss Tijmoin mh 2 Timonen
4 Anders Leinoin mh 2 Leinonen
S. Grels Anderss 1 Leinonen
B.S. Peter Anderss 1 Leinonen
__la 5 Markus Mart Jukores h 1 Jukarainen
Lars Erichsons h 1 Jukarainen
Lars Pålss mh 2 Jukarainen
B. Erich Erichss 1 Jukarainen
Ihalainen 2 Lars Condisens h 1 Kontinen
S. Lars Larss 1 Kontinen
Piskola 3 Peter Pålss Leinoin mh 2 Leinonen
B.S. Peter Matzss 1 Leinonen
2 Anders And: Lappalain mh 2 Lappalainen
Hylkylä 3 Peter Larss Hylkein mh 2 Hylkeinen
S. Johan Peterss 1 Hylkeinen
Hurisalo 5 Påll Eskelss mh 2 Leinonen
B. Jören mh 2 Leinonen
B. Eskel Eskelss 1 Leinonen
3 Thomas Matzss Huttuin 1 Huttunen
B. Henrich mh 2 Huttunen
Kyrckioby 1 SalmK Thomas Tijmoin 1 Timonen
Kyllylä 2 Henrich Pålss Kylloin mh 2 Kyllönen

Presterskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kirkonkylä 7 Past. D Georgias Er. mh 2 Nigraeus
D. Carolus Geor: mh 2 Nigraeus
dr. Peter Kannugni 1 Kanunki
dr. Morten Cangain 1 Kankainen
Pijga Brita 1
1 Klock. Christer Condinen 1 Kontiainen
1 H.K. Staffan Seppos h 1 Smed
2 H.M. Peter Bentinen mh 2 Penttinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020