AlkuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1699 → Henkikirja

Puumala henkikirja 1699

Sivu 3012DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Bengdtilä 5 Johan Eskellsson 1 2 2 Caval:
Huuhuha 1 Anders Peersson 1 Caval:
4 Mattz Hijmain mh 2 2 Caval: Himanen
Huchema 2 Peer Timoin 1 1 Caval: Timonen
6 Johan Leskin mh 2 4 Caval: Leskinen
3 Mattz Ihalain mh 2 1 Infandterie Ihalainen
3 1 Påhl Kähärin mh 2 1 1 Caval: Kähäräinen
Hackulaby 3 Bertel Waldoin 1 2 Caval: Valtonen
5 Grelss Ihalain 1 2 2 Caval: Ihalainen
Hamula 2 Johan Kylling mh 2 Caval:
3 1 Mattz Asilain mh 2 1 1 Caval: Asilainen
5 Måns Repoin mh 2 3 Inf: Reponen
2 Mattz Andss. Ryhäin mh 2 Cav. Ryhänen
Harmaala 2 Erich Ickhemin mh 2 Caw Ikäheimonen
Junimäkj 5 Anders Luckoin mh 2 2 1 Caw Luukkonen
Hariumala 3 Mårten Leskin 1 2 Caw Leskinen
Kietawälä 6 Thomas Mattsson mh 2 2 2 Caw Luukkonen

Sivu 3013DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Kietawälä 6 Johan Peersson mh 2 4 Caval:
4 Hindrich Aufwoin mh 2 2 Caval: Auvinen
3 Peer Peerss. Lamains E:a 1 2 Caval: Laamanen
5 Påhl Johanss. Ikoin mh 2 2 1 Caval: Ikonen
2 1 Mattz Lamain mh 2 1 Caval: Laamanen
Kaikola 2 Landb. Johan Kangain 1 1 Caval: Kankainen
Killiula 3 Peer Mattz Killiein 1 2 Caval: Kiljunen
2 Peer Laarss. Killiein 1 1 Caval: Kiljunen
Kittula 2 Påhl Kituin 1 1 Caval: Kitunen
5 Påhl Bengdtin mh 2 2 1 Caval: Penttinen
2 Erich Loikoin mh 2 Caval: Luukkonen
4 Mårten Hindss. Lockoin 1 1 2 Caval: Luukkonen
Kaupila 7 Markus Soirain mh 2 4 1 Caval:
6 Mattz Oloffsson mh 2 4 Caval: Karvinen
Kaipoila 2 Hindrich Peersson mh 2 Caval:
3 Mattz Peerss. Kaipoin 1 2 Caval: Kaipainen
Kyllala 2 Johan Hindss. Kyllin mh 2 Caval: Kyllönen
5 Mattz Huttuin mh 2 3 Caval: Huttunen
3 Påhl Mattss. Kyllin mh 2 1 Caval: Kyllönen
Kärinemj 10 Mattz Hackuluin 1 8 1 Caval: Hakulinen
7 Grelss Erichss Hackulein 2 3 2 Caval: Hakulinen
Lambila 4 Christer Erichss. Kåttroin 2 2 Caval: Kotro
5 1 Johan Lambain 1 4 1 Caval: Lampainen
2 Munsterskrif: Johan Tålpi mh 2 Caval:
5 Landb. Måns Söirain 1 4 Inf: Sorjonen
Lukoila 7 Johan Luckoin mh 2 3 2 Caval: Luukkonen
7 Laars Luckoin mh 2 5 Caval: Luukkonen
6 Johan Johansson mh 2 4 Caval: Luukkonen
7 Eskell Peerss Rynoin 2 2 2 1 Caval: Ryynänen
Limattala 3 Thomas Luckoins E:a 1 2 Caval: Luukkonen
4 Thomas Martin mh 2 2 Caval: Mattinen

Sivu 3014DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Limattala 6 Hindrich Peerss. Lijmatain 1 4 1 Caval: Liimatainen
5 Olof Andss. Lijmatain mh 2 3 Caval: Liimatainen
Lindusahlo 2 Christer Larss. Kyllin 1 1 Caval: Kiljunen
4 Peer Råckain mh 2 2 Caval: Rokkanen
3 Måns Röpoins E:a 1 2 Caval: Reponen
2 Anders Sockoin mh 2 Caval: Saikkonen
Muramäkj 4 Mattz Christerss Waldoin 2 2 Caval: Valtonen
Magnula 6 1 Grelss Killuin mh 2 4 1 Caval: Kiljunen
2 Johan Killiuns h:o 1 1 Caval: Kiljunen
4 Anders Killuin mh 2 2 Caval: Kiljunen
4 Thomas Karfwin mh 2 2 Caval: Karvinen
5 Simon Olofss. Lukoin 2 2 1 Caval: Luukkonen
Mietula 2 Simon Kangain mh 2 Caval: Kankainen
3 Mattz Kijlpoin mh 2 1 Caval: Kilponen
6 Peer Peerss. Mettjin h 1 1 4 Caval: Miettunen
2 Jöran Räpoin mh 2 Caval: Reponen
Ninisarj 7 Peer Peerss. Turkiain 1 6 Caval: Turkiainen
2 Anders Kettuin mh 2 Caval: Kettunen
2 Thomas Påhlss. Luckoin 2 Caval: Luukkonen
3 Mattz Olofss. Kåttro mh 2 1 Caval: Kotro
4 1 Mattz Larss. Hulkoin mh 2 2 1 Caval: Hulkkonen
Ållila 2 Påhl Killiuin mh 2 Caval: Kiljunen
3 Bertel Hemel: 1 2 Caval: Hämäläinen
Petäniemij 3 Johan Aufwoin mh 2 1 Caval: Auvinen
Pyrtimäkj 6 Oloff Kettuin 1 2 1 2 Caval: Kettunen
Pirtmäkj 3 1 Mårten Larsson mh 2 1 1 Caval:
Pättilä 2 Påhl Michelss Lambin 1 1 Caval: Lampinen
2 1 Peer Erichss. Souko mh 2 1 Caval: Sinkkonen
Rokotaipal 7 Peer Summoin mh 2 4 1 Caval: Summanen
2 Grelss Hujain mh 2 Caval: Hujanen
Rokansahlo 7 Peer Johanss. Rockoin 1 2 2 2 Caval: Rokkanen

Sivu 3015DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Rokansahlo 2 Påhl Råckain mh 2 Caval: Rokkanen
5 Laars Larssons E:a 1 2 1 1 Inf:
Repola 4 Erich Repoin mh 2 2 Caval: Reponen
Ryhälä 6 Staffan Aufwoin mh 2 2 2 Caval: Auvinen
5 Mattz Månss. Röppoin mh 2 2 1 Caval: Reponen
2 Isrell Bengtin mh 2 Caval: Penttinen
3 Johan Clemetss Limatain 1 2 Caval: Liimatainen
Säppälä 2 Peer Olofss. Renckain mh 2 Caval: Reinikainen
7 Laars Hindss Peukoin 2 4 1 Caval:
Sipilansarj 4 Johan Hulkin 1 3 Caval: Hulkkonen
Sipalanemj 2 Laars Kietawein mh 2 Caval: Kietäväinen
Westiniemj 8 Påhl Luckoin mh 2 4 1 1 Caval: Luukkonen
7 Johan Keuijalain mh 2 5 Caval: Kainulainen
3 Hans Johanss Kåttros E:a 1 2 Caval: Kotro
1 Brofoug. Christer Kåttro 1 Caval: Kotro
8 Laars Larss. Kåndein 1 4 2 1 Caval: Kontiainen
Waldola 9 Påhl Andss. Waldoin mh 2 6 1 Caval: Valtonen
Condiala 10 Abraham Kåndin 1 7 1 1 Caval: Kontinen
Hurisala 4 And. Peerss. Lähein mh 2 2 Caval: Leinonen
3 Laars Jukarin mh 2 1 Caval: Jukarainen
Hylckälä 3 Anders Larsson mh 2 1 Caval:
5 Simon Ingein 1 4 Caval: Inkinen
Hauhola 3 1 Peer Mondoin mh 2 1 1 Caval: Montonen
Ihala 4 Anders Lenhuin mh 2 2 Caval: Leinonen
4 1 Knuth Mattss. Sollo mh 2 2 1 Caval: Solla
5 Peer Sollo mh 2 3 Inf Solla
Ikoila 6 Hans Mondoin mh 2 4 Caval: Montonen
Maliola 3 Thomas Påhlss Mallin mh 2 1 Caval: Malinen
4 Mattz Laarss. Piskoin 1 1 2 Caval: Piskonen
3 Johan Jost mh 2 1 Caval:

Sivu 3016DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt a b c d e f g h i j k Laji Sukunimi
Maliola 2 Grelss Lähnoin mh 2 Caval: Leinonen
Pitkalax 4 Thomas Pedckoin mh 2 1 1 Caval: Pietikäinen
Pitskäla 4 Hindrich Piskonin mh 2 1 1 Caval: Piskonen
3 Laars Christersson mh 2 1 Caval:
2 And. Larss. Lappal: E:a 1 1 Lappalainen
4 Laars Jacobss. mh 2 2
Kirkonkylä 3 Ländzm. Elias Haraldsson 1 2 StåndzP
2 FergKarl: Larss Hindss Kettuin mh 2 StåndzP Kettunen
1 Dito Staffan Kangain 1 StåndzP Kankainen
1 Corpr: Esaias Rohianus h 1 StåndzP
6 Kyrckioh: H:r Romanius mh 2 2 2 StåndzP Romanus
5 Cap: H:r Lars Rosenius mh 2 3 StåndzP Rosenius
1 Christer Konduns h 1 Kontinen
2 Dödgref: Christer Pajuin 2 StåndzP Pajunen
1 Hindrich Brugum 1 StåndzP Breutigam
1 Klock. Erich Erichsson 1 StåndzP
1 Skomak Anders Råcka 1 StåndzP Rokka
2 Spögub: Markus Putoin mh 2 StåndzP Puttonen
2 Pipar: Jacob Hindss mh 2 StåndzP
2 Trumslag: Samuell mh 2 StåndzP
1 Corpr: Johan Ömans h 1 StåndzP
1 H.K. Josep Tijmoins h 1 StåndzP Timonen
1 Mattz Kariskain 1 StåndzP

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020