AlkuSavon henkikirjatPuumalan pitäjä1701 → Henkikirja

Puumala henkikirja 1701

Sivu 3278B (aukeaman 3278 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Bengdtilä 4 Mattz Eskellson mh 2
M: Johan Kåndin mh 2 Kontinen
Condiala 11 Abraham Kåndin mh 2 Kontinen
B:r Michells h:o 1 Kontinen
B:r Mattz Larsson 1 Kontinen
S: Peer mh 2 Kontinen
B:r Lars mh 2 Kontinen
B:r Anders mh 2 Kontinen
Rytt:e hustrun 1
Himahuha 4 Anders Peersson mh 2
B.m. Grells Summa mh 2 Summa
5 Mattz Hijmain mh 2 Himanen
B:r Anders mh 2 Himanen
dåtter 1
Huchtuma 1 Jonas Timain 1 Timonen
3 Johan Leskinen mh 2 Leskinen
d: Lars Sackoin 1
3 Mattz Ihalain mh 2 Ihalainen
Soldatz h:n 1
4 1 Påhl Kähäräin mh 2 Kähäräinen
B: Anders mh 2 Kähäräinen
Soldatz h:n 1
Huckala 7 Bertell Waldoin 1 Valtonen
S. Anders mh 2 Valtonen
B. Lars mh 2 Valtonen
d. Johan Hamoin mh 2 Hamunen
3 Mattz Ihalain mh 2 Ihalainen
B:r Olof 1 Ihalainen
Hamula 2 Johan Kyllingh mh 2 Kyllönen
4 1 Mattz Asillain mh 2 Asilainen
B:r Mårten 1 Asilainen
S. Mattz 1 Asilainen
Soldatz h:n 1
6 Måns Räppoin mh 2 Reponen
B Jöran mh D:o Peer mh 4 Reponen

Sivu 3279A (aukeaman 3279 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Hamula 4 Mattz Ryhain mh 2 Ryhänen
B:m: Peer Larson mh 2
Harinala 2 Peer Röndoinen 1 Röntynen
B:r Ifwar 1 Röntynen
2 Peer Röhöinen mh 2 Ryhänen
Hurisahlo 4 Anders Lenhoin mh 2 Leinonen
B:r Peer mh 2 Leinonen
2 1 Michell Jukarin mh 2 Jukarainen
Soldatz h:n 1
5 Anders Larson mh 2
B:r Erich mh 2
S:n Johan 1
Hilkälä 2 1 Påhl Wässäin mh 2 Väisänen
Soldatz h:n 1
2 Mårten Inginen mh 2 Inkinen
2 1 Simon Ingin mh 2 Inkinen
Soldatz h:n 1
2 Lars Ingoin mh 2 Inkinen
Hanhola 4 1 Peer Måndoin mh 2 Montonen
Bm. Lamber mh 2
Soldatz h:n 1
Junnmäkj 5 Anders Liukoin mh 2 Luukkonen
B: Peer mh 2 Luukkonen
Son Matz 1 Luukkonen
Ihala 4 Anders Lenhuin mh 2 Leinonen
Bm. Anders Hujain mh 2 Hujanen
7 1 Cnuth Sollo mh 2 Solla
B:r Stafan 1 Solla
B:r Benjam mh 2 Solla
B:r Påhl mh 2 Solla
Soldatz h:n 1
2 Peer Timain 1 Timonen
Syst:r Karin 1 Timonen
5 Peer Solla mh 2 Solla
B:r Påhl mh 2 Solla
B:r Markus 1 Solla

Sivu 3279B (aukeaman 3279 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ickola 5 Johan Måndoin 1 Montonen
B:r Mårten mh 2 Montonen
B:r Johan mh 2 Montonen
Kyrckioby 3 Föraren Carll Sabellstiernas Bostele, Adell
Lb. Påhl Lambin mh 2 Lampinen
d. Påhl Uckoin 1 Ukkonen
Kietewälä 8 Thomas Mattzson mh 2 Luukkonen
S. Mattz mh 2 Luukkonen
S. Johan mh 2 Luukkonen
B:r Hindrich mh 2 Luukkonen
4 Johan Peerson mh 2
B:r Peer mh 2
3 Hindrich Kettwein 1 Kietäväinen
S Mattz mh 2 Kietäväinen
3 Olof Ketturin mh 2 Kietäväinen
d. Hindrichz h:o 1
4 Peer Lamains E:a 1 Laamanen
S Peer 1 Laamanen
B:r S Lars mh 2 Laamanen
2 Mattz Lamain mh 2 Laamanen
Kåikola 4 Lb. Joh: Kangain 1 Kankainen
d. Johan Harmain mh 2 Harmainen
P. Ingebår 1
Killiala 3 Peer Killinen mh 2 Kiljunen
S Mattz 1 Kiljunen
4 Bertell Killjnen mh 2 Kiljunen
B.S Anders mh 2 Kiljunen
Kittula 5 Påhl Kittuin h:o 1 Kitunen
S Mårten mh 2 Kitunen
B:r Johan mh 2 Kitunen
6 Påhl Bengdtinen 1 Penttinen
S Matz mh 2 Penttinen
B:r Lars mh 2 Penttinen
Rytt: h:n 1
5 Erich Liukoin 1 Luukkonen
S: Lars mh S. Måns mh 4 Luukkonen

Sivu 3280A (aukeaman 3280 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kittula 5 Hind: Luckoin mh 2 Luukkonen
S Olof mh 2 Luukkonen
B:r Johan 1 Luukkonen
Kaupila 6 Markus Sairain 2
B:r Lars mh 2
B:r Jöran mh 2
5 Mattz Karfwin mh 2 Karvinen
B:r Olof mh 2 Karvinen
B:r Thomas 1 Karvinen
Kaipoila 2 Hindrich Peerson mh 2
3 Mattz Kaipoin 1 Kaipainen
S. Anders mh 2 Kaipainen
2 Thomas Pedikain mh 2 Pietikäinen
Kyllälä 4 Johan Kylloin mh 2 Kyllönen
B:r Matz mh 2 Kyllönen
6 Mattz Huttuin mh 2 Huttunen
B:r Thomas mh 2 Huttunen
B:r Hanns mh 2 Huttunen
3 Påhl Kylloin mh 2 Kyllönen
B:r Mattz 1 Kyllönen
Kärinemj 4 Eskell Hakelain mh 2 Hakulinen
B. Mattz 1 Hakulinen
B:r Olof 1 Hakulinen
4 Grells Hakulin mh 2 Hakulinen
B: Påhl mh 2 Hakulinen
Lambila 2 Crister Kåtrain mh 2 Kotro
6 2 Johan Lambin mh 2 Lampinen
B S. Johan mh 2 Lampinen
B:r Mattz mh 2 Lampinen
Sold: h:r 2
4 Munstersk: Johan Stackåfvius mh 2
d. Crister mh 2
Liukoila 8 Johan Luckoin mh 2 Luukkonen
B. And:s mh D:o Hind: mh 4 Luukkonen
M. Matz Killuin mh 2 Kiljunen

Sivu 3280B (aukeaman 3280 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Liukoila 8 Lars Liukoin mh 2 Luukkonen
B:r Oloff mh 2 Luukkonen
B:S: Joseph mh 2 Luukkonen
B S: Hindrich mh 2 Luukkonen
6 Johan Liukoin mh 2 Luukkonen
B:r Jacob mh 2 Luukkonen
B:r Michell mh 2 Luukkonen
7 Eskell Peerson Reinin mh 2 Ryynänen
B:r Syllfwester mh 2 Ryynänen
S Olof mh 2 Ryynänen
Rytt:e h:n 1
Limatala 3 Erich Liukoin mh 2 Luukkonen
d. Mårten Heikin 1
4 Thomas Martin mh 2 Mattinen
B:r Lars mh 2 Mattinen
7 Hind: Limatain mh 2 Liimatainen
B. Peer mh 2 Liimatainen
B. Erich mh 2 Liimatainen
dåtter 1
4 Olof Limatain h:o 1 Liimatainen
S Lars mh 2 Liimatainen
S Oloff 1 Liimatainen
Lindusahlo 2 Crister Kijlioin mh 2 Kiljunen
2 Simon Härkoin mh 2 Härkönen
4 Peer Råcka mh 2 Rokka
B:r Anders 1 Rokka
B:r Påhl 1 Rokka
4 Mattz Räppoin mh 2 Reponen
B:r Markus h:o 1 Reponen
B:r Thomas 1 Reponen
4 Anders Såikain mh 2 Saikkonen
B. Johan 1 Saikkonen
B:r 1
Muramäkj 4 Mattz Waldoin mh 2 Valtonen
B. Anders h:o 1 Valtonen
d Lars Ihalain 1 Ihalainen

Sivu 3281A (aukeaman 3281 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Mangnula 5 1 Grels Kiliuins h:o 1 Kiljunen
S Peer mh 2 Kiljunen
B: Mattz mh 2 Kiljunen
Såld: h:n 1
2 Johan Kiliuins h:o 1 Kiljunen
S Anders h:o 1 Kiljunen
2 Anders Killiuin mh 2 Kiljunen
2 Påhl Nielson mh 2
4 Hanns Karfwin mh 2 Karvinen
B:r Thomas mh 2 Karvinen
5 Simon Liukoin mh 2 Luukkonen
B:r Hindrich mh 2 Luukkonen
B:r Olof 1 Luukkonen
Mietula 2 1 Simon Kanguin mh 2 Kankainen
Sold: h:n 1
4 Mårten Läskinen 1 Leskinen
M. Mattz mh 2 Kilponen
d Johans h:o 1
6 Peer Mietin 1 Miettunen
S:n Jöran mh 2 Miettunen
B S Peer mh 2 Miettunen
B:r Lars h:o 1 Miettunen
3 1 Johan Härkein 1 Härkönen
P: Karin 1
P: Lisa 1
Sold: h:n 1
Malliala 2 Thomas Maliain mh 2 Malinen
2 Hanns Måndoin mh 2 Montonen
3 Matz Piskoin 1 Piskonen
B:r Peer 1 Piskonen
B:r Johan 1 Piskonen
2 Johan Jost mh 2
2 Grels Leinoin mh 2 Leinonen
Ninisarj 6 Peer Turkiain mh 2 Turkiainen
B. Påhls h:o 1 Turkiainen
B S Peer 1 B S. Johan mh 3 Turkiainen

Sivu 3281B (aukeaman 3281 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Ninisarj 2 Anders Kettuin mh 2 Kettunen
4 Påhl Liukoin mh 2 Luukkonen
B:r Peer mh 2 Luukkonen
3 Mattz Kåttroin h:o 1 Kotro
B:r Peer 1 Kotro
d: Erich Hång:n 1 Honkanen
5 1 Mattz Hulkoin mh 2 Hulkkonen
B:r Lars mh 2 Hulkkonen
S: Lisa 1 Hulkkonen
So: h:n 1
Ållila 5 Markus Hämäl: mh 2 Hämäläinen
S S Böriell mh 2 Hämäläinen
d Johan 1
Pettäiänemj 4 Johan Aufwin mh 2 Auvinen
S Anders mh 2 Auvinen
Pyrttimäkj 6 Påhl Kättuin 1 Kettunen
S Hindrichz E:a 1 Kettunen
B.m. Johan Kiskin mh 2 Kiiskinen
d. Anders Råckain 1 Rokkanen
d. Peer Hackulin 1 Hakulinen
3 Mårten Larson mh 2
Piga 1
2 Mattz Hackulinen mh 2 Hakulinen
Pellälä 2 Mattz e:r Joh: Hekurin 2 Heikkurinen
2 1 Peer Sinkoin mh 2 Sinkkonen
Sold: h:n 1
2 Anders Laurikain mh 2 Laurikainen
Piltelax 2 Lars Pedikain 2 Pietikäinen
Piskala 4 Hindrich Piskoin mh 2 Piskonen
B:r And:s mh 2 Piskonen
3 Påhl Ikoin mh 2 Ikonen
B:r Johan 1 Ikonen
2 1 Lars Cristerson mh 2
Soldatz h:n 1
2 Thomas Cristerson mh 2
2 Anders Lapal:s E:a 1 Lappalainen
S Anders 1 Lappalainen

Sivu 3282A (aukeaman 3282 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Piskala 4 Mattz Möttö mh 2
B:r Crister mh 2
Rokontaipal 5 Peer Sumain mh 2 Summanen
B:r Månns mh 2 Summanen
B:m: Jonas 1 Hujanen
3 Grells Huijain mh 2 Hujanen
B:r Mattz 1 Hujanen
Råckonsalo 5 Peer Rackain 1 Rokkanen
S Thomas mh 2 Rokkanen
S Johan mh 2 Rokkanen
2 1 Påhl Råckain mh 2 Rokkanen
Soldatz h:n 1
4 Johan Råckain mh 2 Rokkanen
Bm Johan Keckoin mh 2 Kekkonen
Räppola 4 Erich Räppoin mh 2 Reponen
B.S. Erich 1 Reponen
d. Jöran Pitkoin 1
Ryhälä 5 Stafan Aufwin mh 2 Auvinen
B:r Matz mh 2 Auvinen
Rytt h:n 1
2 Erich Ikäihmoin mh 2 Ikäheimonen
2 1 Israell Bengdtin mh 2 Penttinen
Sold: h:n 1
3 Johan Limatain 1 Liimatainen
M. Lars mh 2 Kontinen
Säppälä 2 1 Påhl Kättawäin mh 2 Kietäväinen
Sold:s h:n 1
1 Anders Ohlsons h:o 1
4 Lars Peukoin mh 2
B S Lars mh 2
Såriola 5 Lb Anders Kåndin mh 2 Kontinen
d Peer Herkein mh 2 Härkönen
d Philiph Harmain 1 Harmainen
6 Månns Såriain mh 2 Sorjonen
B. Mattz mh 2 Sorjonen
B:r Peer mh 2 Sorjonen

Sivu 3282B (aukeaman 3282 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Sipilansarj 3 Johan Hulkoin mh 2 Hulkkonen
B:r Lars 1 Hulkkonen
Såpålaniemj 3 Lars Kiettuwäin mh 2 Kietäväinen
B:r Mattz 1 Kietäväinen
Weseniemj 8 Påhl Luckoin mh 2 Luukkonen
B. Hindrich mh 2 Luukkonen
B. Eskell mh 2 Luukkonen
d Anders Hakul: 1 Hakulinen
Rytt:e h:n 1
7 Johan Kainul:n 1 Kainulainen
B. Michell mh 2 Kainulainen
B:r Mårten mh 2 Kainulainen
B Bertell mh 2 Kainulainen
3 Hanns Kåttrains E:a 1 Kotro
d Hindrich mh 2
1 Brofougden Crister 1 Kotro
8 Lars Kåndiains h:o 1 Kontiainen
B: Grells mh 2 Kontiainen
B. Peer mh 2 Kontiainen
B. Christer mh 2 Kontiainen
Rytt: h:n 1
Waldula 2 Påhl Anderson Wald: mh 2 Valtonen
2 Påhl Walduin mh 2 Valtonen
2 Lars Walduin mh 2 Valtonen
3 Mattz Walduin mh 2 Valtonen
Rytt: h:n 1
Kyrckioby 2 Ländzm: Elias Haralds: 1
d Peer Hujain 1 Hujanen
Capit. Sture med sin fruu Adell
d Mattz Harmain Harmainen
2 Lars Kättuin mh 2 Kettunen
1 Stafan Kanguin 1 Kankainen
1 Crister Kåndins h:o, dubb: vide efter___ 1 Kontinen

Sivu 3283A (aukeaman 3283 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Kyrckioby 1 Rustmest: Elias Rohian. h 1
8 1 Kyrckh: H:r Hind: Rohianus mh 2 Romanus
M. H:r Marander mh 2
d Carll Hemeus 1
d Peer Innoin mh 2 Immonen
Drag Mårten Kiskins h:o 1 Kiiskinen
Piga 1
7 Cap: H:r Lars Rosenius mh 2 Rosenius
d: Anders Kettewoin mh 2 Kietäväinen
Piga Lisa 1
d Anders 1
d Olof Parj 1
1 Kyrckioh: Sahl: Brugums dåtter 1 Breutigam
1 Klåck:n Johan 1 Kosterus
2 Corp Öömans h:o 1
Piga 1
2 Spögub: Markus Puttoin mh 2 Puttonen
1 Piparen Jacob Hend:sons h:o 1
1 Crister Kåndins h:o 1 Kontinen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020