AlkuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1646 → Henkikirja

Sulkava henkikirja 1646

Sivu 104B (aukeaman 104 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Idelax Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Idelax by 1 Henrich Persson Ratickain Raatikainen 1
3 Johan Klåstarin Luostarinen 1 h-1 Br-1
2 Johan Peersson Mähyin Mähönen 1 h-1
Caipolaby 4 Peer Grelsson Caipoin Kaiponen 1 S-1 h-2 dragun
2 Johan Larsson Caipoin Kaiponen 1 Syst-1
1 Knuth Klåstarins Enckia Luostarinen 1
Kaitasby 3 Oluff Larsson Caipoin Kaiponen 1 Son-1 h-1
4 Sigfredh Andersson Monoin Mononen 1 h-1 Stiufss-1 h-1
3 Thomass Sigfredsson Ratickain Raatikainen 1 h-1 Pijga-1
2 Lars Larsson ibm Raatikainen 1 Son-1
4 Madz Grelsson Panoin Paunonen 1 h-1 S-1 h-1
3 Henrich Andersson Säppäin Seppänen 1 h-1 Son-1
Tunnilaby 3 Peer Larsson Tunninen Tunninen 1 h-1 Son-1
1 Anders Olssons Säppäins h Seppänen 1 dragun
3 Anders Larsson ibm Seppänen 1 h-1 Br-1
3 Jacob Kurcki Kurki 1 Br-1 h-1
Maralaby 4 Erich Kuckoin Kukkonen 1 S-2 h-1
Erickäläby 4 Anders Heldimoin Heltimoinen 1 h-1 Br-1 h-1
3 Morthen Mulj Mulli 1 h-1 d-1
Ryttare
3 S. Johan Falcks Enckia 1 dr-1 P-1
5 Peer Larsson Kinain Kinanen 1 h-1 Br-2 h-1
4 Lars Andersson Säppäin Seppänen 1 Sytm-1 h-1 Sonh-1

Sivu 105A (aukeaman 105 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
3 Henrich Hendersson Kostiain Kostiainen 1 h-1 Brh-1
5 Frantz Olsson Mäckiläin Mäkeläinen 1 h-1 BrS-1 h-1 dr-1
Hussmän
1 Madz Radickain Raatikainen 1 Koo-1
1 Anders Caipoins h Kaiponen 1 Fåla-1 Koo-1 Quiga-1 Fåår-1 Geet-1
2 Påll Radickains h Raatikainen 1 dott-1 Koo-1
1 Margretha Parrathar 1 Koo-1
2 Henrich Panoin Paunonen 1 h-1

Rockoniemi Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Cardilaby 2 Peer Peersson Cardinen Kaartinen 1 h-1
2 Madz Larsson ibm Kaartinen 1 h-1
Sipiläby 5 Knuth Olsson Sipinän Sipinen 1 h-1 S-1 h-2 dragun
3 Lars Olsson ibm Sipinen 1 h-1 S-1
2 Oluff Jacobsson Hatain Haatainen 1 h-1 dragun
Rockoniemiby 7 Lentzman Peer Olsson Cardinen Kaartinen 1 h-1 Br-2 h-2 dr-1
3 Henrich Cardinen Kaartinen 1 Son-1 h-1
4 Johan Hielp Helpi 1 h-1 Br-1 h-1
2 Peer Hatain Haatainen 1 h-1
4 Hans Madzsson Hanski Hanski 1 h-1 Br-1 h-1
Säwiänsari 5 Mons Michelsson Cardinen Kaartinen 1 h-1 Br-1 h-1 Syst-1
2 Mons Cardinen Kaartinen 1 h-1
Räitienniemi 2 Johan Hatain Haatainen 1 h-1
Tannilaby 2 Oluff Henrichsson Tanninen Tanninen 1 h-1
3 Lars Jacobsson ibm Tanninen 1 måg-1 h-1
5 Lars Bertillsson Tanninen Tanninen 1 h-1 måg-1 h-1 P-1

Sivu 105B (aukeaman 105 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Sulckawaby 2 Lars Mieloin Mielonen 1 h-1
1 Oluff Hatzoins h Hatsonen 1 dragun
4 Ericus Georgij 1 h-1 dr-1 P-1 hest-1 stod-1 K-3 Q-1 fåår-4
2 Cappelan Bernhardus Nicolaj 1 h-1 hest-1
2 Klockaren Michell Condiain Kontiainen 1 h-1 Koo-1
Ryttare
6 Oluff Condiain Kontiainen 1 h-1 Brh-1 S-2 dott-1
4 Christer Lamains h Laamanen 1 Br-1 h-1 P-1
8 Anders Hatain Haatainen 1 Br-2 h-3 S-1 h-1
4 Henrich Käckyin 1 h-1 Sytsm:-1 h-1
8 Jöns Tijtain Tiittanen 1 måg-1 h-1 S-1 h-2 SytesS-1 h-1
Hussmän
1 Michell Hasuins h Hasunen 1
2 Lars Hasuin Hasunen 1 h-1 Koo-1
1 Simon Pöllöin Pöllänen 1 Koo-1
2 Jöns Heickurins Enckia Heikkurinen 1 Son-1 Koo-1
2 Lars Tarckin Tarkiainen 1 h-1 Koo-1
1 Elin Heickurithar Heikkurinen 1
2 Lars Condiain Kontiainen 1 h-1 Koo-1
1 Madz Willains h 1 Koo-1
2 Peer Tijain Tiainen 1 h-1 Koo-1
1 Jöns Mickulains h Miikkulainen 1 Koo-1
2 Henrich Madzsson Cardinen Kaartinen 1 h-1
1 Hans Cardinen Kaartinen 1
1 Anders Saffwolain Savolainen 1 Koo-1
2 Madz Lautiain Lautiainen 1 h-1 Koo-1

Telalax Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ylisenauffwila 3 Erich Auffwinen Auvinen 1 h-1 dott-1
2 Henrich Hintzainen Hintsanen 1 h-1
Hintzalaby 4 Postb: Elias Hintzainen Hintsanen 1 h-1 Br-1 h-1

Sivu 106A (aukeaman 106 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Auffuilaby 4 Peer Henrichsson Auffwinen Auvinen 1 h-1 Brh-1 BrS-1
Telataipall 1 Jonas Skumps h Skumpe 1
3 Erich Olkoin Olkkonen 1 S-1 h-1
Lohilax 3 Jöns Persson Sinckoin Sinkkonen 1 h-1 Son-1
Ryttare
3 Peer Auffuins h Auvinen 1 Sytm-1 Pijga-1
4 Thomas Holopain Holopainen 1 h-1 S-1 dr-1
9 Lucas Persson Mickoin Mikkonen 1 h-1 S-3 h-2 måg-1 h-1
5 Lars Löppöin Löppönen 1 h-1 Broor-1 S-1 h-1
8 Anders Persson Lechwoin Lehvonen 1 h-1 Br-1 h-1 S-1 h-1 BrS-1
Hussmän
1 Oluff Bengtickäin Pentikäinen 1 Fåla-1 Koo-1
1 Lasticka Erichsdother Olckothar Olkkonen 1
1 Britha Nilsdother Sinckothar Sinkkonen 1
2 Henrich Waldoin Valtonen 1 h-1
1 Påll Lamains h Laamanen 1 Koo-1
1 Staffan Larsson Mickoin Mikkonen 1
1 Oluff Peersson 1
1 Anders Kohoin Kohonen 1
1 Anna Talickain Talikainen 1

Partala Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Lingola by 4 Nilis Korhoin Korhonen 1 S-2 h-1
3 Lars Wätäin Väätäinen 1 S-1 h-1
Hyffwärillä 2 Grels Parthain Partanen 1 h-1
3 Peer Bertillsson Hyfuärin Hyvärinen 1 h-1 dott-1
Cammolaby 1 Lars Leijnickäin Leinikainen 1

Sivu 106B (aukeaman 106 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Cammolaby 2 Peer Andersson Cammoin Kammonen 1 h-1
3 Johan Cammoin Kammonen 1 h-1 Son-1
Rottila 2 Christer Nilsson Cossmain Kuosmanen 1 h-1
Ryhillaby 2 Mårthen Auffuinen Auvinen 1 h-1
Kariulanmäckiby 3 Jacob Parthain Partanen 1 Son-1 h-1
2 Christer Häijffwä Häivä 1 h-1
Hackuniemi 1 Madz Pöriäins h 1 dragun
Ryttare
5 Oluff Wätäin Väätäinen 1 Söner-2 h-2
6 Anders Wihawainoin Vihavainoinen 1 h-1 Br-1 h-1 Son-1 h-1
5 Lars Cammoin Kammonen 1 h-1 S-1 h-1 BrS-1
2 Jören Wckoin Ukkonen 1 h-1
3 Hans Dirichsson 1 S-1 h-1
6 Anders Wätäin Väätäinen 1 h-1 Br-1 h-1 dott-1 dr-1
6 Madz Persson Heickurinen Heikkurinen 1 h-1 Son-1 h-2 dr-1
6 Anders Larsson Rotinen Ruottinen 1 h-1 Br-1 h-2 Son-1
7 Anders Tuchkuin Tuhkunen 1 h-1 Sytm-1 h-1 Söner-2 h-1
5 Staffan Wckoin Ukkonen 1 Br-1 h-1 Son-1 h-1
4 Hans Kothro Kotro 1 h-1 Sytesm-1 h-1
3 Brusius Parthain Partanen 1 h-1 moor-1
Hussmän
2 Madz Pollsson Wätäin Väätäinen 1 Syst-1
2 Madz Wckoin Ukkonen 1 h-1 Fåla-1
1 Anders Jönsson Cammoin Kammonen 1
2 Staffan Condiain Kontiainen 1 h-1
2 Peer Toiffwain Toivanen 1 h-1 Koo-1
1 Påll Käckyin 1
1 Påll Kärckäin Kärkkäinen 1
2 Oluff Martickain Martikainen 1 h-1 Stod-1
1 Peer Ryhäins h Ryhänen 1 Koo-1

Sivu 107A (aukeaman 107 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
1 Wolmar Parthain Partanen 1 Quiga-1
1 Christoffer Parthains h Partanen 1 Quiga-1

Haltula Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Haltula by 3 Eskill Pöllinen 1 måg-1 h-1
3 Michell Nachkahathu Nahkahattu 1 h-1 Pijga-1
Ryttare
3 Oluff Haltuin Halttunen 1 h-1 dott-1
2 Madz Tijtains h Tiittanen 1 S-1
Hussmän
3 Hans Hackulinen Hakulinen 1 h-1 hustS-1
1 Hans Tunninen Tunninen 1 Koo-1
1 Inger Turrithar 1 Koo-1

Härckälä Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Mändyssby 3 Knuth Haloin Halonen 1 S-1 h-1
2 Anders Wihawainoin Vihavainoinen 1 h-1
3 Oluf Kijskinen Kiiskinen 1 h-1 faar-1
2 Jören Possa 1 h-1
Läipämäckiby 2 Påll Härckäin Härkönen 1 Sonakona-1
Ryttare
8 Anders Monoin Mononen 1 h-1 B-1 h-2 S-1 h-1 dr-1
5 Nilis Halinen Halinen 1 Måg-2 h-2
4 Jacob Härckäin Härkönen 1 h-1 måg-1 h-1
6 Michell Haloin Halonen 1 h-1 Son-1 h-1 BrS-1 h-1
4 Jöns Halinen Halinen 1 h-1 S-1 h-1
Hussmän
2 Påll Heinoin Heinonen 1 doth-1 K-2 fåår-1
1 Peer Lapwäteläin Lapveteläinen 1 Koo-1
1 Erich Sikain 1 Koo-1

Sivu 107B (aukeaman 107 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Frellsse

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
7 Edell och Wällbordig Jören Olsson Pistolekors 1 h-1 dother-1 dr-2 Pijg-2
4 än Erickälä Gårdh dr-2 Pijg-2

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020