AlkuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1650 → Henkikirja

Sulkava henkikirja 1650

Sivu 778aB (aukeaman 778a oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Iitlahden kymmeneskunta

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Iitlahti 1 Hindrich Hindrichss. Radikain Raatikainen 1
2 Johan Klåstarinen Luostarinen h1 S.1 dragoun
2 Johan Peersson Mähönen Mähönen 1 h1
2 Mårthen Kåstiain Kostiainen h1 Piga 1 dragouns hustru
Kaipola 3 Johan Larsson Caipainen Kaipainen 1 h1 Syster 1
2 Christer Knutzsson Klåstarinen Luostarinen h1 Syster 1
1 Anders Kaipinen Kaiponen 1
Kaitainen 2 Oluf Larsson Kaipinen Kaiponen 1 h1
3 Sigfredh Månåinen Mononen 1 h1 S1 Frib Rytt.
2 Thomas Sigfredhss Radikain Raatikainen 1 h1 Fotf: f.b.
3 Lars Radikain Raatikainen S1 h1 Syster 1
4 Matz Paanåinen Paunonen 1 S2 h1 Footf:f.b.
Tunnilaby 1 Peer Larsson Tunninens Enckia Tunninen Son 1
1 Anders Larsson Tunninen Tunninen 1
4 Bertill Kurkinen Kurkinen Söner 2 hustro 2
Eerikkälä 4 Anders Heldemåinen Heltimoinen 1 B1 hr2
3 Pååll Erikainen Eerikäinen h1 B1 drengh 1
2 Peer Peersson Erikainen Eerikäinen 1 h1
Maaralaby 5 Erich Kukoinen Kukkonen 1 Sönner 3 h1
3 Mårthen Peersson Mulinen Mulli 1 Son 1 h1
Ryttare
3 Erich Sigfredhsson h1 dreng 1 piga 1
6 Peer Larsson Kinainen Kinanen 1 B3 h2
5 Lars And: Seppäinen Seppänen 1 h1 drengar 2 h1
3 Hindrich Kostiainen Kostiainen 1 h1 B1
5 Franss Olufss: Mäkäläinen Mäkeläinen 1 h1 B1 S1 h1
1 Rienholts Jurgz 1

Sivu 778bA (aukeaman 778b vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
draguner
6 Peer Caipainen Kaipainen 1 h1 S1 h3
2 Hindrich Andersson Seppäinen Seppänen 1 h1
2 Anders Olufsson Seppäinen Seppänen h1 dreng 1

Ruåkoniemj Tijendh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Kaartila 3 Peer Peersson Cardinen Kaartinen 1 h1 S1
4 Lars Nilsson Kårhoinen Korhonen 1 h1 B1 h1
3 Matz Larsson Cardinen Kaartinen h1 dreng 1 h1 dragon
Sipilä 3 Larss Olufsson Sipinen Sipinen Son 1 h1 Syster 1
Ryttare
Ruåkonemjby 5 Peer Olufsson Cardinen Kaartinen 1 h1 Syster 1 B1 dreng 1
3 Hindrich Cardinen Kaartinen Sonner 2 h1
2 Johan Helppi Helpi 1 S1
2 Mårthen Helppi Helpi 1 h1
2 Peer Hatainen Haatainen 1 S1
3 Hans Matzsson Hanskj Hanski h1 B1 h1 F.b
Säwiänsarj 4 Månss Michellsson Cardinen Kaartinen 1 B1 h1 S1
3 Månss Påålsson jbdem Kaartinen 1 S1 h1
Reitianniemj 2 Johan Hatainen Haatainen 1 S1
Tannilaby 2 Oluf Hindersson Tanninen Tanninen 1 h1
3 Lars Jacobsson Tanninen Tanninen 1 S1 h1 drag
5 Lars Berttillss: Tanninen Tanninen h1 Sönner 2 h2 F.b
Sulkawaby Lars Mieloinen är uthödt, äger ingentingh Mielonen
5 Kyrkioherden H:r Erik 1 h1 drengar 2 piga 1
3 Caplan H:r Berendt 1 h1 drengen 1
4 Michell Condiainen Kontiainen 1 h1 dreng 1 h1
1 Clåkaren Peer Tijäinen Tiainen 1

Sivu 778bB (aukeaman 778b oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ryttare
5 Oluf Condiainen Kontiainen 1 B1 S2 h1
3 Christer Lamainen Laamanen 1 h1 dreng 1
7 Anders Hatainen Haatainen 1 B3 h3
5 Hindrich Kåckoinen 1 h1 dreng 1
5 Jönss Tijttainen Tiittanen 1 S2 h1 dreng 1
draguner
5 Knut Olufsson Sipinen Sipinen 1 B1 h1 S1 dreng 1
2 Oluf Jacobsson Hattainen Haatainen 1 h1
3 Oluf Hatzåinen Hatsonen 1 h1 dreng 1

Telalax Tijiondh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Ylisenauvila 2 Erich Afwuinen Auvinen 1 dotter 1 drag.
Hintsala 2 Hindrich Hintzainen Hintsanen 1 Syster 1
4 Eliass Hintzainen Hintsanen 1 h1 B1 h1
Auvila 3 Peer Hölker Hölker 1 Son 1 h1
Telataipale 2 Anders Skump Skumpe 1 Sonahustro 1
3 Erich Olkåinen Olkkonen h1 B1 h1
Lohilahti 3 Jöns Peersson Sinkoinen Sinkkonen 1 h1 S1
Ryttare
4 Peer Afwuinen Auvinen 1 h1 Bolagzmans 1 dotter 1
3 Thomas Hålåpainen Holopainen h1 S1 dotter 1
4 Larss Leppäinen Löppönen 1 B1 S1 h1
7 Lukas Månsson Mijkäinen Mikkonen 1 h1 B2 h2 S1
8 Anders Lehwoinen Lehvonen 1 h1 B3 h3

Pardala Tijiondh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Linkola 4 Nilss Corhoinen Korhonen Soner 2 h2
Hyvärilä 1 Grels Pardainen Partanen 1
Kammola 1 Lars Leinikainen Leinikainen 1
3 Peer Andersson Commåinen Kammonen 1 h1 S1
2 Johan Johansson ibdem Kammonen 1 h1
3 Jacob Wätainen Väätäinen 1 S1 h1
2 Matz Påålsson Wätäin Väätäinen 1 h1

Sivu 778cA (aukeaman 778c vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Råtillaby 2 Peer Bertillsson Hyfwarin Hyvärinen 1 dotter 1 drag.
2 Peer Olufsson Kijskinen Kiiskinen 1 h1
2 Anders Kariolainen 1 h1
2 Jacob Pardainen Partanen S1 h1
1 Christer Häwåinen Häivä 1
Ryttare
4 Oluf Wätäinen Väätäinen 1 h1 B1 h1
4 Anders Wiehwainen Vihavainen 1 h1 B1 h1
6 Lars Commåinen Kammonen 1 h1 S2 h2
4 Jören Ukoinen Ukkonen 1 h1 S1 dreng 1
5 Anders Wätäinen Väätäinen 1 h1 S2 h1
4 Matz Heikurinen Heikkurinen 1 Sonner 3 h3
5 Anders Larsson Ruåtinen Ruottinen 1 h1 B1 h1 R.h1
5 Anders Tuchkainen Tuhkanen 1 S2 h1 R.h1
8 Staffan Matzson Ukoinen Ukkonen 1 h1 S2 h4
3 Brussius Påålsson Pardainen Partanen 1 B1 dreng 1
2 Matz Pyoriäinen 1 h1

Halttula Tijiondh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Halttula 1 Johan Peersson Riihoinen Ryhänen 1
2 Michell Nachkahattu Nahkahattu 1 h1
2 Hindrich Hyfwarinen Hyvärinen 1 h1
Ryttare
6 Oluf Halttuinen Halttunen 1 S1 mågh 2 h2
1 Matz Tijttainen Tiittanen h1

Härkala Tijiondh

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Mäntynen 2 Peer Knutzsson Haloinen Halonen 1 h1
2 Anders Wiehauainen Vihavainen 1 h1
3 Oluf Kijskinen Kiiskinen 1 h1 Son 1
2 Peer Wiehawainen Vihavainen 1 h1
2 Hartwich Weijalainen Veijalainen 1 h1
3 Staffan Kiukuinen 1 h2
Leipämäki 6 Anderss Månåinen Mononen 1 S2 h3 Ryttare
6 Hindrich Kankuinen Kankkunen 1 h1 B2 h2
3 Jacob Härkäinen Härkönen h1 mågh 1 h1 Rytt

Sivu 778cB (aukeaman 778c oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi Tiedot
Leipämäki 5 Michell Haloinen Halonen 1 h1 B2 h1
2 Jöns Hallinen Halinen S1 h1 Rytt
Huussmän
Michell Hasain är Uthödt, eger ingentingh Hasunen
2 Lars Hassain Hasunen 1 quija 1
1 Simon Pöllöinen Pöllänen dotter 1
2 Matz Willian 1 koo 1
2 Jören Mijkulainen Miikkulainen dotter 1 koo 1
Huussmän
2 Oluf Bengdtikainen Pentikäinen 1 h1
3 Påll Leinåinen Leinonen 1 ung hest 1 koo 1
2 Sigfredh Olkoinen Olkkonen dotter 1 koo 1
Huussmän
1 Oluf Martikainen Martikainen 1
Wållmar Pardainen är dugeligh eger ingenting Partanen
Christer Pardainen dugeligh Partanen
Anders Mähöin dugeligh Mähönen
Huussmän
Hind: Larsson Hyfwarinen äger ingenting Hyvärinen
2 Hans Hakulinen Hakulinen 1 koo 1
Matz Tulcki dugeligh Tulkki
2 Hans Tunninen Tunninen 1 koo 1
Huussmän
2 Peer Lapweteläinen Lapveteläinen 1 koo 1
Pååll Lapweteläin dugeligh Lapveteläinen
2 Anders Kurkj Kurki 1 koo 1
Anna Tålpatar dugeligh
Margareta Peerssdotter Hyfuäritar dugeligh Hyvärinen
Jören Erikaissens Enckia, dugeligh Eerikäinen
2 Inga Turditar Turtiainen 1 koo 1
Karin Paalssdotter Radikatar dugeligh Raatikainen
3 Staffan Murssiuss Enckia Mursunen h1 B1 koo 1
__ _rister Har__ __ hoos Michell Condiainen 1 h1 __1 koo 1

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020