AlkuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1652 → Henkikirja

Sulkava henkikirja 1652

Sivu 1205DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Roåkoniemi 3 Mårten Hielpi Helpi
4 Matz Matzss: Hanskj Hanski
2 _er Hatain Haatainen
4 _er Olufss: Cardin Kaartinen
5 _ders Hind: ibm Kaartinen
Sipilä 3 Oluff Larss: Sipinen Sipinen
3 Oluff Knutss: ibm Sipinen
3 Oluff Jacobss: Hatain Haatainen
Kardila 3 Peer Kardinenn Kaartinen
1 Matz Larsson Kardin Kaartinen
3 Måns Påållsson ibm Kaartinen
4 Måns Michelss: Kardin Kaartinen
Rautianiemi 2 Peer Johanss: Hatain Haatainen
6 Peer Matzsson Hatain Haatainen
3 Christer Laamainn Laamanen
1 Jacob Hämäläins h: Hämäläinen
Tannila 4 Larss Bertilsson
2 Oluf Hindrichssonn Tanninen
3 Larss Jacobsson ibm Tanninen
Condiala 4 Michell Condainn Kontiainen
6 Oluff Condiain Kontiainen
5 Larss Tijtainn Tiittanen
Hassula 4 Oluff Hatzuin Hasunen
3 Hindrich And. Kekoinn
Ylisenauf: 3 Jöns Erichss: Aufwin Auvinen
Hintzala 2 Hindrich Hintzain Hintsanen
3 Elias Hintzain Hintsanen
Aufwila 1 Peer Hölker Hölker
1 Peer Peersson Aufwin Auvinen
Telataipal 2 Oluff Thomass: Holpa:n Holopainen
2 Arfwedh Ketäfwäin Kietäväinen
Lohilax 4 Erich Sinckoinn Sinkkonen
5 Hindrich Löppäinen Löppönen
6 Lukas Mickoinenn Mikkonen
8 Anders Lehoinenn Lehvonen
1 Anders Kekoinn
Lingoila 3 Anders Nilss: Kårhoin Korhonen
Hyfwerilä 1 Grelss Pardainn Partanen
Mendylä 3 Peer Bertilss: Hyfuern Hyvärinen
3 Anders Kånstj Konsti
3 Jöran Uckoinn Ukkonen
Kammola 2 Mickell Hartikain Hartikainen
2 Peer Andersson Kammoin Kammonen
2 Johan Johansson ibm Kammonen
4 Larss Jönsson ibm Kammonen
3 Jacob Wätäin Väätäinen
Pulkila 5 Anderss ibm Väätäinen
4 Peer Anderss: Wihaua Vihavainen
Heikurila 7 Matz Heikurinn Heikkurinen
Ryhälä 8 Oluf Uckoinn Ukkonen

Sivu 1206DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt Sukunimi
Karialanmäki 2 Pååll Jacobsson Pardain Partanen
5 Brussj Pardainn Partanen
3 Anders Hakulinn Hakulinen
Haukiniemi 3 Matz Pööriäinn
Idlax 1 Mårten Kåstiains hust Kostiainen
3 Hindrich Radikainn Raatikainen
2 Johan Mähöinn Mähönen
3 Erich Sigfredssonn
1 Peer Clostarinn Luostarinen
Caipoila 2 Peer Kaipoinenn Kaiponen
1 Anders Kaipoin Kaiponen
3 Johan Caipoin Kaiponen
1 Christer Clostarinn Luostarinen
4 Peer Kinainn Kinanen
1 Matz Kinainn Kinanen
3 Lars Säppäinn Seppänen
2 Sigfredh Kåstiainn Kostiainen
Caitais 2 Lars Olufsson Caipoin Kaiponen
3 Sigfredh Månoinenn Mononen
3 Thomas Sigfredss: Radikan Raatikainen
4 Grelss Radickainn Raatikainen
5 Bertill Paanoin Paunonen
2 Jöns Jönsson Inginen Inkinen
3 Hindrich Säppäinn Seppänen
Marala 5 Phillipus Kuckoinn Kukkonen
Tunnila 2 Anders Olufsson Säppäin Seppänen
2 Måns Peersson Tunnin Tunninen
3 Anders ibm Tunninen
Heinola 4 Jacob Bertilss: Kurckj Kurki
5 Oluff Mäkäläinn Mäkeläinen
3 Anders Heldimoin Heltimoinen
4 Peer Mårtenss: Mullj Mulli
Haltula 2 Hindrich Haltuin Halttunen
Pappila 5 Pastor Locj
2 Caplan H:r Bern
2 Klåckare Peer Tijainn Tiainen
Efterskrefne sitter på Ödes Frijheet
Råkoniemi Mårten Sigfredss: Pellin Pellinen
Erich Härkäinn Härkönen
Pååll Månssonn Cardin Kaartinen
Johan Taskinenn Taskinen
Peer Olufss: Clåstarin Luostarinen
Kåndiala Larss Kårhoinn Korhonen
Ylisenaufwila Jacob Thomass: Ketauän Kietäväinen
Telataipal Sigfredh Olkoinn Olkkonen
Lingoila Matz Påållss: Wätäin Väätäinen
Mendylä Peer Peerss: Hyf:n
Kammola Mårten Repoin Reponen
Johan Wänäläin Venäläinen
Staphan Kåndiain Kontiainen
Michell Mustos
Idelax Grelss Kaipoinn Kaiponen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020