AlkuSavon henkikirjatSulkavan pitäjä1663 → Henkikirja

Sulkava henkikirja 1663

Sivu 1250A (aukeaman 1250 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Cavallerie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokåniemj 5 7 Oluf Peerson Cardinen mh:o 2 Kaartinen
Son Niels 1 Kaartinen
R:tt Matz 1
Pijga Caisa 1
Son Måns mh:o 2 Kaartinen
Sulkawa 7 4 Peer Olufson Condiain mh:o 2 Kontiainen
R:tt B: Anders mh:o 2 Kontiainen
9 8 Jacob Larson Tijtain mh:o 2 Tiittanen
F:b:S: Johan Sigfres: mh:o 2 Tiittanen
Hend: Sigfres: mh:o 2 Tiittanen
R:tt Johan Hamoin mh:o 2 Hamunen
Hasula 5 8 Henrich Luukoin mh:o 2 Luukkonen
drengh Peer Innoin mh:o 2
R:tt B: Anders mh:o 2 Luukkonen
Jören Tickains h:o 2 Tikkanen
Aufwila 8 3 Peer Aufwins E:a 1 Auvinen
drengh Bengdt Mikulain 1 Miikkulainen
R:tt Son Peter 1 Auvinen
1 H:k: Pijga Kaisa Johansdåtter 1
Telataipal 8 6 Oluf Thomason Hålopain mh:o 2 Holopainen
Son Simon 1 Holopainen
R:tt Erich Holkoin mh:o 2
drengh Lars Skumpe 1 Skumpe
Låhilax 4 1/2 6 Lukas Larson Löppöin mh:o 2 Löppönen
B: Bertill mh:o 2 Löppönen
R:tt Matz Hendr.son mh:o 2
8 1/2 7 Måns Mickoins h:o 1 Mikkonen
B: S: Måns Brusison mh:o 2 Mikkonen
Son Peter Månson mh:o 2 Mikkonen
Lars Brusison 1 Mikkonen
R:tt Swen 1 Mikkonen
Pardala 6 5 Anders Jörenson Uckoin mh:o 2 Ukkonen
R:tt B: Lars 1 Ukkonen
Michel Cardin mh:o 2 Kaartinen

Sivu 1250B (aukeaman 1250 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Cammola 6 6 Michel Johanson Cammoin mh:o 2 Kammonen
R:tt B:r Anders mh:o 2 Kammonen
dreng Sigf: Simonson Pöllöin mh:o 2 Pöllänen
7 5 Oluf Olufson Wihawain mh:o 2 Vihavainen
Son Peter 1 Vihavainen
Rytt: Jacob mh:o 2 Vihavainen
1 1/3 5 Johan Cammoin mh:o 2 Kammonen
B: Mårten 1 Kammonen
R:tt B: Lars mh:o 2 Kammonen
_ulkila 7 5 Mårten Anderson Wätäin mh:o 2 Väätäinen
B:r Oluf Anderson mh:o 2 Väätäinen
R:tt Son Anders 1 Väätäinen
_ätälä 8 5 Anders Olufson Wätäin mh:o 2 Väätäinen
B: Oluf mh:o 2 Väätäinen
R:tt B:S: Oluf 1 Väätäinen
_eikurila 10 7 Erich Matson Heikurin mh:o 2 Heikkurinen
St:B: Oluf Anderson Hyfwäin mh:o 2 Hyvönen
Johans hust:o 1 Hyvönen
R:tt Anders mh:o 2 Hyvönen
_yhälä 10 6 Måns Stafanson Uckoin mh:o 2 Ukkonen
Måns Mårtenson 1
Måns Månson 1
R:tt Hans Månson mh:o 2
_riulanmäki 5 5 Brusius Pardains h:o 1 Partanen
Lars Pardain 1 Partanen
R:tt Son Bertil mh:o 2 Partanen
g: R:tt Christer Cammoins hust:o 1 Kammonen
Idelax 10 3 Munsterskr:e Erich Erichssons h:o 1
R:tt Thomas Thomason mh:o 2
1 H:k: Påål Nousiains h:o, Koo 1 1 Nousiainen
1 H:k: Ingå 1
Caipola 7 4 Peer Peerson Kinnain mh:o 2 Kinanen
R:tt B: Lars 1 Kinanen
B: Johans h:o 1 Kinanen
6 8 Lars Seppäin mh:o 2 Seppänen
Lars Larson Seppäin mh:o 2 Seppänen
R:tt Erich Peerson mh:o 2
Mårtens h:o Anna 1
drengh Mårten Wihawain 1 Vihavainen
7 9 Hendrich Kåstiain mh:o 2 Kostiainen
Son Hendrich 1 Kostiainen
dåtter Anna 1 Kostiainen
R:tt Hendrich Hywöin mh:o 2 Hyvönen
Son Erich Henders. 1
Mårten Sigfreson 1
R:tt B: Påhl Hujain 1 Hujanen
Haltula 5 1/2 6 Hend: Olson Haltuin mh:o 2 Halttunen
drengh Niels Waroin medh h: 2 Varonen
R:tt Jöran Påålson mh:o 2

Sivu 1251A (aukeaman 1251 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Nijnimäkj 7 9 Grels Grelson Pärnäin mh:o 2 Pärnänen
B: Oluf mh:o 2 Pärnänen
Mågh Oluf Pardain mh:o 2 Partanen
R:tt Brusius Henderson mh:o 2
Pijga Kirstin 1
2 Tårp: Anders Pesuin mh:o 2
7 5 Lars Henderson Kankuin 1 Kankkunen
B: Johan mh:o 2 Kankkunen
R:tt St:b: Niels Matson mh:o 2
7 7 Hendrich Dawidson 1
Landbo Anders Caipain mh:o 2 Kaipainen
B: Sigfredh mh:o 2 Kaipainen
R:tt Påål Hannukain mh:o 2 Hannukainen
Menduis 6 2/3 5 Rassmus Michelson Haloin mh:o 2 Halonen
B: Brusius 1 Halonen
R:tt B: Mårten mh:o 2 Halonen
3 1/2 5 Berendt Halinen mh:o 2 Halinen
Son Anders 1 Halinen
R:tt Henrich mh:o 2
Kiskiläkaskis 6 6 Anders Anderson Tuhkain mh:o 2 Tuhkanen
Oluf Henderson Hasuin mh:o 2 Hasunen
R:tt Abraham 1
Pijga Margret 1
Rotila 7 3 Rytt: Thomas Anderson mh:o 2
drengh Anders Häijwä 1 Häivä
Reitniemi 7 3 Matz Olufson Lamain mh:o 2 Laamanen
R:tt E:a Malin 1
Rokoniemj 3 1/4 5 Anders Henderson Cardin 1 Kaartinen
R:tt Peter mh:o 2 Kaartinen
drengh Oluf mh:o 2

Dito Frij och Tilld:

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Cammola 3 6 Jacob Jacobson Wätäin mh:o 2 Väätäinen
B:r Oluf mh:o 2 Väätäinen
Johan Hindzain mh:o 2 Hintsanen
1 5 Peer Anderson Cammoin 1 Kammonen
Son Anders mh:o 2 Kammonen
drengh Mårten Kylläin mh:o 2 Kyllönen
Låhilax 4 1/2 6 Måns Johanson Lechwoin mh:o 2 Lehvonen
B:S: Peer Andersons hust:o 1 Lehvonen
Peer Johanson mh:o 2
Anders Anderson 1
Lingola 3 1/2 3 Philpus Nielson Kårhoin mh:o 2 Korhonen
dreng Michel Nahkahattu 1 Nahkahattu
Caitais 2 4 Mårten Mårthenson Clostarin mh:o 2 Luostarinen
Son Hindrich mh:o 2 Luostarinen
2 3 Lars Olufson Caipain mh:o 2 Kaipainen
B: Matz 1 Kaipainen

Sivu 1251B (aukeaman 1251 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Caitais 1/2 1 Johan Muhoins h:o 1
_arala 3 1/2 6 Matz Erichson Kuckoin mh:o 2 Kukkonen
B:r Johan mh:o 2 Kukkonen
Peter 1 Kukkonen
R:tt Henrichz h:o 1
_itniemj 3 1/2 3 Peer Matson Hatain mh:o 2 Haatainen
B: Matses E:a 1 Haatainen
_nila 6 6 Frantz Olufson Mäkelein 1 Mäkeläinen
Mågh Peer Melain mh:o 2 Mielonen
B:S: Grels Olson mh:o 2 Mäkeläinen
Grelses Fadher 1
_ataipal 1 2 Thomas Matson Haloin mh:o 2 Halonen
_fwerilä 1 1/2 3 Anders Grelson Pardain mh:o 2 Partanen
Fadher Grels 1 Partanen
_ickala 1 1/3 2 Peer Mårthenson Mulli mh:o 2 Mulli
_enaufwila 1 2 Henrich Matson Hindzain mh:o 2 Hintsanen
_nduis 1 3 Matz Peerson Wihawain mh:o 2 Vihavainen
Modher 1
2 1/4 4 Peer Cnutsons Haloins E:a 1 Halonen
Son Matz 1 Halonen
R:tt E:a Sissla 1
Syster 1
_ndzala 3 3 Hendrich Henders: Hölki mh:o 2 Hölker
Påål Henderson 1
Rautaniemj 2 H:k: Christer Lamains h:o 1 Laamanen
Hans Tijtains h:o, Koo 1 1 Tiittanen
2 7 Erich Jörenson Sinkoin mh:o 2 Sinkkonen
B:r Johan mh:o 2 Sinkkonen
Mårthen mh:o 2 Sinkkonen
Peters h:o 1
3 4 Peer Larson Condiain mh:o 2 Kontiainen
B:r Oluf mh:o 2 Kontiainen

Dragouner

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokåniemj 2 3 Mårthen Johanson mh:o 2
Drag: Thomas 1
1 H:k: hos Lendzman Helpi Pijga, Köör 2 1
Sipilä 2 5 Drag: Oluf Cnutson Sipin mh:o 2 Sipinen
B:S: Stafan Mats. 1 Sipinen
Mågh Oluf Immoin mh:o 2 Immonen
1 1/2 6 Matz Matson Radikain mh:o 2 Raatikainen
B: Henrich mh:o 2 Raatikainen
Brusiuses h:o 1 Raatikainen
Drag: Johan Brusison 1 Raatikainen

Sivu 1252A (aukeaman 1252 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Sipilä 1 1/2 5 Berendt Olufson Immoin mh:o 2 Immonen
Sona h:o Kirstin 1
Drag: Anders Haikain mh:o 2 Haikonen
Ylisenaufwila 3/4 6 Anders Erichson Aufwin mh:o 2 Auvinen
Drag: B: Måns mh:o 2 Auvinen
B: Erichz E:a 1 Auvinen
dåtter 1
2 1/2 4 Jacob Thomason Kietäwäin mh:o 2 Kietäväinen
Stiuf Modher 1
Thomases h:o 1 Kietäväinen
Telataipal 2 5 Christer Monoin 1 Mononen
Drag: Lars Peerson Peckain mh:o 2 Piekkanen
Syster Walbor 1
Anderses h:o 1
1 H:k: Kaisa Mikotar 1
2 1/2 3 Bertill Anderson Toifwain mh:o 2 Toivanen
Drag: Hend: Peerson 1
Cammola 1 1/3 4 Johan Wenelein mh:o 2 Venäläinen
Drag: Johan Johanson mh:o 2
1 2 Philpus Erichson Marain mh:o 2 Maaranen
2 3 Peer Anderson Wihawain mh:o 2 Vihavainen
Drag: Son Oluf 1 Vihavainen
Kariulamäki 2 1/2 6 Anders Anderson Hakulin mh:o 2 Hakulinen
B: Peter mh:o 2 Hakulinen
Drag: Peer Ingin mh:o 2 Inkinen
2 1/2 6 Matz Matson Pöriäin mh:o 2
Mågh Jöns Stafanson mh:o 2
Drag: Mårten K_täwäin mh:o 2 Kietäväinen
1 5 Anders Christerson Heifwä mh:o 2 Häivä
Drag: B: Niels 1 Häivä
Modher 1
Fadher 1
1 4 Drag: Påhl Jacobson Pardain mh:o 2 Partanen
Stafan Uckoin mh:o 2 Ukkonen
Idelax 2 5 Grels Caipoin mh:o 2 Kaiponen
Drag: S: Grels mh:o 2 Kaiponen
Pijga Kaisa 1
Caipola 2 1/2 6 Johan Peerson Caipoin mh:o 2 Kaiponen
Drag: B:S: Peer Anderson 1 Kaiponen
Anders Peerson mh:o 2
Dragouns Moor 1
Wechmasnäring 2 1/2 4 Hendrich Philipson Ahoin mh:o 2 Ahonen
Drag: Son Berendt 1 Ahonen
Son Erichz E:a 1 Ahonen
Sulkawa 2 1/2 6 Peer Olufson Cardinen mh:o 2 Kaartinen
Swåg:r Jacob Henderson mh:o 2
Drag: Mårten Anderson Pulkin mh:o 2 Pulkkinen

Sivu 1252B (aukeaman 1252 oikea sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
_okoniemj 1 4 Bertill Peerson Hatain mh:o 2 Haatainen
Drag: B: Peter mh:o 2 Haatainen
_itais 1/2 5 Anders Larson Tunnin mh:o 2 Tunninen
Henrich Radikain mh:o 2 Raatikainen
Syster Anna 1
1 H:k: Johan Ingins E:a, Koo 1 1 Inkinen
_dila 1 4 Thomas Thomason Hemelein mh:o 2 Hämäläinen
B: Peter mh:o 2 Hämäläinen
1 1/4 5 Måns Månson Cardin mh:o 2 Kaartinen
B: Michel mh:o 2 Kaartinen
Drag: Henrich 1
2 H:M: Olof Heikurin mh: Elin, Koo 1, Fåhla 1, Fåår 3 2 Heikkurinen
_ssmäki 2 4 Drag: Anders Nielson Kårhoin mh:o 2 Korhonen
drengh Anders Henderson mh:o 2

Dito Frij och Tildelt

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
_ipola 1 1/4 3 Johan Larson Caipoin mh:o 2 Kaiponen
dåtter 1
1/2 2 Henrich Peerson Hyfwerin mh:o 2 Hyvärinen
1 1 Hendrich Hyfwerins hust:o 1 Hyvärinen
Hintzala 2 1/2 2 Elias Jörenson Hintzain mh:o 2 Hintsanen

Infanterie

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Rokåniemi 2 2 Mårten Jöranson Helpi mh:o 2 Helpi
2 6 Matz Hanska mh:o 2 Hanska
B: Henrich Hanson mh:o 2 Hanska
Pijga 1
B:S: Matz Hend: h:o 1 Hanska
Reitniemi 1 2 Peer Johans: Hatain 1 Haatainen
Modher 1
Cardila 1 1/4 3 Måns Michelson Cardin mh:o 2 Kaartinen
dåtter 1
1 5 Peer Peerson Cardin mh:o 2 Kaartinen
dåtter 1
Söner 2
Menduis 2 3 Oluf Hend: Kiskin 1 Kiiskinen
B:r Larses E:a 1 Kiiskinen
Olufz dåtter 1
Caitais 2 2 Grels Larson Radikain mh:o 2 Raatikainen
2 6 Lars Thomason Radikain 1 Raatikainen
B:r Thomas mh:o 2 Raatikainen
Sigfredh mh:o 2 Raatikainen
Fadher 1

Sivu 1253A (aukeaman 1253 vasen sivu) DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaanSarakkeiden selitykset

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Caitais 3 3 Matz Matson Pernain mh:o 2
R:tt Grelses h:o 1

Frälsse

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Menduis 1 2 Anders Matson Wihawain mh:o 2 Vihavainen
1 2 Oluf Peerson Wihawain mh:o 2 Vihavainen
Hywerilä 1 5 Johan Johanson Ryhäin 1 Ryhänen
Son Eskill mh:o 2 Ryhänen
Johan 1 Ryhänen
Syster 1
1 4 Michel Nahkahattu mh:o 2 Nahkahattu
Son Michel 1 Nahkahattu
Daniel 1 Nahkahattu
Caitais 1 2 Matz Tijtain mh:o 2 Tiittanen
Pardala 1 H:k: Mårthen Tuppurains h:o, Koo 1 1 Tuppurainen
Erickala Tårp: 2 Anders Heldinen mh:o 2 Heltimoinen
2 Oluf Clemetson Heldinen mh:o 2 Heltimoinen
Pardalaniemj 2 Lars Otinen Smedh mh:o 2
2 Peer Påålson Kerkain mh:o 2
Tunnila 2 1/2 3 Jacob Bertilson Kurki mh:o 2 Kurki
B: Anderses h:o 1 Kurki
Mendys 1 6 Peer Bertillson Hyfwerin mh:o 2 Hyvärinen
Son Peter 1 Hyvärinen
Än Son 1
Profos Michel Condiain mh:o 2 Kontiainen
Leipämäki 1 Fougdekar Mårten Renner 1

Prästerskapet

Kylä Vero Henkilöt M Sukunimi
Pappila 5 Pastoris H:r Ericus Georgij E:a 1
drengh Clemet Peerson 1
Pijga 1
Son Henrich mh:o 2
3 Capellan H:r Bärendtz E:a 1
drengh Johan Uckoin mh:o 2 Ukkonen
1 H:M: Påål Mackoin 1 Makkonen
2 Klåckaren Peer Tijain mh:o 2 Tiainen

Nykyaikaistetut sukunimetNimihakemistoKylätSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020