AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 108

Everstiluutnantin komppania: ruotu 108 <>

Ruotutalot ovat kylissä: Kulennoinen (Kerimäki)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Komppaniassa Rykmentissä Kommentti
Maats Mannikainen 12.10.1700
Abraham Metso 1712 mainittu 1747
Gideon Åberg mainittu 1750
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743


Lähteet

Oikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiika

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Abram Anderss: Metzo
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Abram Mettzo Carelen 47 23 gift 1712 (laskettu) 1688
Katselmus 1758 27.2.1758
(107) Föliande N:o til och med N:o 118 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763 17.2.1763
(108) Följande Num:r till och med N:o 118 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767 21.8.1767
(107) Följande N:ren till och med N118 afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772 31.3.1773
Ifrån och med N:o 108 til och med 112 på Ryska Sidan
Katselmus 1775 21.8.1775
(107) Ifrån och med N:o 108 till och med N:o 112 afgångne på Ryska sidan öfwer gräntzen genom freds fördraget
Katselmus 1778 8.9.1778
(107) Ifrån och med N:o 108 till och med 112 är igenom Freds fördraget blefne öfver Gränts linien på Ryska sidan
Katselmus 1782 11.7.1782
(107) Ifrån och med N:o 108 till och med N:o 112 äro igenom freds fördraget blefne öfwer gränse Linien
Katselmus 1785 6.7.1785
(108, 109, 110, 111, 112) Dessa fem Rotar äro jemwäl igenom fres slutet på Ryska sidan blefne
Katselmus 1788 24.9.1788
(107) N:o 108, 109, 110, 111 och 112 på Ryska Sidan
Katselmus 1789 5.11.1789
(107) N:o 108, 109, 110, 111 och 112 Desse Numrar äro vid 1743 års Freds slut blefne på Ryska Sidan. N:o 113 är på dispoterliga Gräntsen
Katselmus 1790 17.9.1790
(107) N:o 107, 108, 109, 110, 111 och 112 desse N:o äro vid 1743 års freds slut förblfne på Ryska sidan. N:o 113 år på Dispoterliga Gränsen
Katselmus 1795 10.6.1795
N:ne 108, 109, 110, 111, 112, 113 äro på Disputerliga Gräntsen
Katselmus 1798 28.6.1798
(107) N:o 108, 109, 110, 111, 112 och 113 äro på Dubiosa Gräntzen
Katselmus 1801 15.6.1801
(107) N:o 108, 109, 110, 111, 112 och 113 Äro på Dispoterliga gränsen
Katselmus 1804 25.6.1804
N:o 108, 109, 110, 111, 112 och 113 äro på Dispoterliga Gräntzen

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiika

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Abraham Mätzo
1733 Abram Metzo
1734 Abram Mätzo
1735 Abram Mätzo
1736 Abram Mätzo
1737 Abraham Mettzo
1738 Abram Mättzo
1739 Abram Mättso
1741 Abram Metto
1744 Abram Mätzo
1745 Abram Mätzo
1746 Abram Mätzo
1747 Abram Mätzo
1750 Gideon Åberg

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Matz Matsson Manikain
1700_11 Matz Matzson Mannikain 12.10.1700 kuoli

KatselmuksetNimetKylätRuotu 107Ruotu 109

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2020