AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 133 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 133<>

Ruotutalot ovat kylissä: Saahkarlahti (Leppävirta)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Mats Nilsson Vepsäläinen 1695 25.10.1700 Vanha rykmentti 1685 1
Henrik Soininen mainittu 1712 3.7.1734 2
Gustav Kotilainen 3.7.1734 17.5.1735 3
Mickel Björn 17.5.1735 16.3.1749 4
Petter Dal Kotilainen 8.11.1749 1.5.1768 täydennysmies 5
Salomon Rolig Ihalainen 18.2.1769 25.10.1782 6
Olof Lunk Lärka Puurtinen 25.10.1782 6.7.1785 täydennysmies 133/134 7
Henrik Johan Hirsin 20.8.1785 mainittu 1787 8
Anders Kupp 20.6.1788 24.7.1788 9
Staffan Kått 1.1.1789 7.9.1790 täydennysmies 133/134 10
Anders Lindman 30.9.1791 1.1.1796 ruotu 124 11
Herman Neiglick 1.1.1796 30.9.1798 ruotu 130 ruotu 134 12
Henrik Stolt 30.9.1798 mainittu 1807 13

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 133 varamies
Anders Pöllänen mainittu 1752 mainittu 1764 1
Mats Kuosmanen 7.3.1774 mainittu 1775 2
1776 lähtien ruotujen 133 ja 134 yhteinen varamies numero 49
Johan Pöllänen 6.7.1773 7.9.1778 ruotu 134 3,3
Olof Puurtinen 20.3.1780 25.10.1782 ruotu 133 4,4
Staffan Kått 1783 1.1.1789 ruotu 133 5,5
Henrik Soininen 27.3.1789 1.6.1790 ruotu 134 6,6
Johan Hämäläinen 13.2.1792 7,7


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Hindrich Staffanss: Soinin
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Hindrich Soinin 3.7.1734 erotettiin
Gustaff Kåtilain 3.7.1734 ruotu­mies 17.5.1735 esitti miehen tilalleen
Michell Biörn Sawolax 30 gift 17.5.1735 palkka­mies 1705
Katselmus 1754 9.4.1754
Petter Dake
Katselmus 1758 27.2.1758
Petter Dahl 31 8 (1750) 1727
Katselmus 1763 17.2.1763
Petter Dahl Safwo: 36 13 gift (1750) 1727
Katselmus 1767 21.8.1767
Michell Biörn 16.3.1749 sai eron
Pett: Dohl Safwolax 40 17 gift 8.11.1749 täydennys­mies 1727
Katselmus 1772 31.3.1773
Sam: Rolig Savolax 29 4 gift (1768) 1743
Katselmus 1775 21.8.1775
Petter Dahl 1.5.1768 kuoli
Salamon Ihalain Rolig Safwolax 3_ 6 1/2 gift 11 18.2.1769 palkka­mies
Katselmus 1778 8.9.1778
Salomon Rolig 34 9 1/2 gift 5 6 (1769) 1744
Katselmus 1782 11.7.1782
Salamon Rolig 38 _ gift 5 6 1744
Katselmus 1785 6.7.1785
Salamon Rolig 25.10.1782 korvattiin
Olof Lärcka 29 2 1/3 gift 5 6 25.10.1782 ruodun täydennys­mies saa eron 1756
Katselmus 1788 24.9.1788
Anders Kupp Läppäwirda 29 5 5 9 (1783) 1759
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Kupp 24.9.1788 sai eron
Staphan Kått Läppävirda 27 6 ogift 5 6 1.1.1789 täydennys­mies 133/134 1762
Katselmus 1790 17.9.1790
Staffan Kått 7.9.1790 kuoli
-
Katselmus 1795 10.6.1795
And: Lindman 30.9.1791 varusmestari
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Lindman majoittaja 1.1.1796 ruotuun 124
Herman Neiglich ogift 5 8 1.1.1796 ruodusta 130
Katselmus 1801 15.6.1801
Herman Neiglick 30.9.1798 ruotuun 134
Henric Stålt Leppävirta _3 3 ogift 5 10 30.9.1798 palkka­mies
Katselmus 1804 25.6.1804
Hendric Stålt Cuopio 26 6 ogift 5 10 (1798) 1778
Katselmus 1809 22.6.1809
Hindrich Stålt Jorois 34 14 ogift 5 9 (1795) 1775
Katselmus 1809b 16.10.1809
Henr: Stålt Jorois 34 14 ogift 5 9 (1795) 1775
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Hindrich Staffanss: Soinin  
 
Katselmus 1720 1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Hindrich Soinin  
3.7.1734 erotettiin
Gustaff Kåtilain 3.7.1734 ruotu­mies
17.5.1735 esitti miehen tilalleen
Michell Biörn 17.5.1735 palkka­mies 30 Sawolax
  gift 1705
Katselmus 1754 9.4.1754
Petter Dake  
 
Katselmus 1758 27.2.1758
Petter Dahl (1750) 31
  8 1727
Katselmus 1763 17.2.1763
Petter Dahl (1750) 36 Safwo:
  13 gift 1727
Katselmus 1767 21.8.1767
Michell Biörn  
16.3.1749 sai eron
Pett: Dohl 8.11.1749 täydennys­mies 40 Safwolax
  17 gift 1727
Katselmus 1772 31.3.1773
Sam: Rolig (1768) 29 Savolax
  4 gift 1743
Katselmus 1775 21.8.1775
Petter Dahl  
1.5.1768 kuoli
Salamon Ihalain Rolig 18.2.1769 palkka­mies 3_ 11 Safwolax
  6 1/2 gift
Katselmus 1778 8.9.1778
Salomon Rolig (1769) 34 5
  9 1/2 6 gift 1744
Katselmus 1782 11.7.1782
Salamon Rolig   38 5
  _ 6 gift 1744
Katselmus 1785 6.7.1785
Salamon Rolig  
25.10.1782 korvattiin
Olof Lärcka 25.10.1782 ruodun täydennys­mies 29 5
  saa eron 2 1/3 6 gift 1756
Katselmus 1788 24.9.1788
Anders Kupp (1783) 29 5 Läppäwirda
  5 9 1759
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Kupp  
24.9.1788 sai eron
Staphan Kått 1.1.1789 täydennys­mies 133/134 27 5 Läppävirda
  6 6 ogift 1762
Katselmus 1790 17.9.1790
Staffan Kått  
7.9.1790 kuoli
-  
 
Katselmus 1795 10.6.1795
And: Lindman 30.9.1791 varusmestari
 
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Lindman   majoittaja
1.1.1796 ruotuun 124
Herman Neiglich 1.1.1796 ruodusta 130 5
  8 ogift
Katselmus 1801 15.6.1801
Herman Neiglick  
30.9.1798 ruotuun 134
Henric Stålt 30.9.1798 palkka­mies _3 5 Leppävirta
  3 10 ogift
Katselmus 1804 25.6.1804
Hendric Stålt (1798) 26 5 Cuopio
  6 10 ogift 1778
Katselmus 1809 22.6.1809
Hindrich Stålt (1795) 34 5 Jorois
  14 9 ogift 1775
Katselmus 1809b 16.10.1809
Henr: Stålt (1795) 34 5 Jorois
  14 9 ogift 1775

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hindrich Såinin
1733 Hindrich Soinin
1734 Hindrich Soinin 3.7.1734 sai eron
Gustaff Kåtilain 3.7.1734 ruotumies
1735 Gustaff Kåtilain 3.7.1734 kelpaamaton
Michell Biörn 17.5.1735 palkkamies
1736 Michell Biörn
1737 Michel Biörn
1738 Michell Biörn
1739 Michell Biörn
1741 Michell Biörn
1744 Michell Biörn
1745 Michel Biörn
1746 Michell Biörn
1747 Michell Biörn
1748 Mickel Biörn
1749 Michell Biörn 16.3.1749 hylätty
1750 Petter Dahl 8.11.1749 otettu
1751 Petter Dahl
1752 Petter Dahl
1753 Petter Dahl
1754 Petter Dahl
1755 Petter Dahl
1756 Petter Dahl
1757 Petter Dahl
1758 Petter Dahl
1759 Petter Dahl
1760 Petter Dahl
1761 Petter Dahl
1762 Petter Dahl
1763 Petter Dahl
1764 Petter Dahl
1766 Petter Dahl
1767 Petter Dahl
1768 Petter Dahl
1769 Petter Dahl 1.5.1768 kuoli
Salomon Ihålain Rolig 18.2.1769 palkkamies
1770 Samuel Rolig
1771 Samuel Rolig
1773 Samuel Rolig
1775 Salo: Rolig
1776 Sal: Rolig
1777 Salomon Rolig
1778 Salom: Rolig
1779 Salom: Rolig
1780 Salom: Rolig
1781 Salomon Rolig
1782 Salom: Rolig 11.7.1782 erotettu
-
1783 -
Olof Purdin Lunk Lärcka 25.10.1782 täydennysmies
1784 Olof Lärka
1785 Olof Lärcka 6.7.1785 hylättiin
Hinr. Joh. Hirssin 20.8.1785 palkkaamaton
1786 Henric Johan Hirsin
1787 Henric Johan Hirssin
1788 And. Kapp 20.6.1788 otettu
1789 Adam Kupp 24.9.1788 sai eron
Staphaf Kått 1.1.1789 täydennysmies
1790 Staff Kått 7.9.1790 kuoli
-
1791 Anders Linman 30.9.1791 saa palkan
1792 Anders Lindman
1793 Anders Lindman varusmestari
1794 Anders Lindman
1795 And: Lindman majoittaja
1796 Henric Neiglich 1.1.1796 ruodusta 124
1797 Herman Neiglick palkkaamaton
1798 Herman Neiglick palkkaamaton
1799 Herman Neiglick 30.9.1798 ruotuun 134
Henric Stålt
1800 Henrich Stålt
1801 Henric Stålt
1802 Henric Stålt
1803 Henric Stålt
1804 Henric Stålt
1805 Henric Stålt
1806 Hind: Stolt
1807 Henric Stålt

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Mattz Nilsson Wäpsäläin
1700_11 Matz Nielson Wäpseläin 25.10.1700 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppävirta RK 1738-1752
141 Sachcarlax Pett: Kotilainen ikä 25 Soldat
Leppävirta RK 1753-1760
161 Sahkarlax Petter Dahl
puoliso: Maria Tirkotar s. 1734
Leppävirta RK 1777-1783
247 Öfverste Lieutenantens Compagnie Salomon Rolig s. 1743
puoliso: Anna Sutin s. 1744
247 Öfverste Lieutenantens Compagnie Olof Lerka s. 1756
247 Öfverste Lieutenantens Compagnie Hinric Hirsin s. 16.2.1764
Leppävirta RK 1790-1801
330 Öfverste Lieutenantens Compagnie Henric Stålt
Leppävirta RK 1802-1813
949 Öfverste Lieuten:s Compag:e Henric Stålt Bost: i Sahkarlax

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Kypäräjerfvi
Sachkarlax
Petter Dahl Kotilain
puoliso: Maria Tirkotar vih. 23.2.1755
lapsia: Gustaf, Petter, Lars

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatVanhempi rykmenttiRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_12 Hindrich Soinin
1728_1 Hind: Soinin
1728_2 Hind: Soinin
1737_5 Michell Biörn
1737_6 Michell Biörn
1737_7 Michel Biörn
1737_8 Michel Biörn
1737_9 Michel Biörn
1737_10 Michel Biörn
1737_11 Michel Biörn
1737_12 Michel Biörn
1738_1 Michel Biörn
1744 Michell Biörn
1745 Michell Biörn
1746 Bertill Biörn
1747 Michell Biörn
1748 Michell Biörn
1752 Petter Dahl
1752b Petter Dahl
1753 Petter Dahl
1754 Pett: Dahl
1756 Petter Dahl
1766 Petter Dal
1767 Petter Dahl
1768 Petter Dahl
1773 Samuel Rolig

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalollisetVapaa teksti

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Everstiluutnantin komppania
x.8.1700 Riga 133 Mattz Nilsson Wäpsäläin
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 8. komppania
Kapteeni Göösin komppanian katselmus
18.8.1685 Nyslotth 120 Mattz Nielson Wäpsäläin Leppävirta Ninimäkj, Sackarlax

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1767 Sahkarlax
Sahkarlax
Sahkarlax
Lars Kotilain
H: Tihl
Jör: Hirsin
1775 Sacharlax
Sacharlax
Sacharlax
Lars Kotilain
Hinric Tihl
Olof Råppåin
1795 Sahkarlax
Sahkarlax
Sahkarlax
Föraren Anders Hirsin
Johan Tihli
Anders Ropponen
1804 Sahcarlax
Sahcarlax
Sahcarlax
Föraren Anders Hirsins arf:
Johan Tihl
Anders Råppoin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Tieto Viite
Petter Dahl on kuollut Mikkelissä 1.5.1768 Mikkelin haudatut (I C:4)

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 133 varamies
Matts Kosman Savolax och Randasalmi Sokn 17 3/4 ogift 10 2 1/4 1758
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 133 ja 134 yhteinen varamies numero 49
Staffan Kått 26 5 ogift 5 8 (1783) 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Staffan Kått 1.1.1789 ruotuun 133
Hindrich Såinin 27.3.1789 palkka­mies
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 133 varamies
Matts Kosman   17 3/4 10 Savolax och Randasalmi Sokn
  2 1/4 ogift 1758
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 133 ja 134 yhteinen varamies numero 49
Staffan Kått (1783) 26 5
  5 8 ogift 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Staffan Kått  
1.1.1789 ruotuun 133
Hindrich Såinin 27.3.1789 palkka­mies
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 133 ja 134 yhteinen varamies numero 49
1776_v Joh: Pöllänen
1780_v Olof Purdin 20.3.1780 otettu
1781_v Olof Purdin
1788_v Staph: Katt
1789_v Staphan Kått 1.1.1789 ruotuun 133
Hinrich Soinin 27.3.1789 talollinen
1792_v Johan Hämäläin 13.2.1792 poistettu

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
Ruodun 133 varamies
-
Luettelo 1773b_v 6.7.1773
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Matts Kuosmain 16 7.3.1774 palkkamies 1758

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Anders Pölläin
1753_v Anders Pölläin
1754_v Anders Pölläin
1754b_v And:s Pölläin
1754c_v Anders Pölläin
1756_v And:s Pölläin
1757_v Anders Pölläin
1758_v Anders Pöllöin
1758b_v Anders Pölläin
1759_v Petter Pöllöin
1760_v Anders Pöllöin
1764_v Adam Palloin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 132Ruotu 134

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023