AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 30 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 30<>

Ruotutalot ovat kylissä: Rantasalo, Sallila (Rantasalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Mats Tolvanen 1695 mainittu 1702 Vanha rykmentti 1695 1
Staffan Sallinen mainittu 1712 2
Pål Nykänen mainittu 1726 19.12.1734 3
Torsten Tavast 19.12.1734 8.7.1741 4
Staffan Lagerberg 8.7.1741 10.3.1741 5
Mats Lagerberg 2.4.1742 18.2.1744 6
Staffan Lagerberg 18.2.1744 21.6.1754 uudestaan 7
Simon Blomster 3.3.1755 23.10.1755 8
Jakob Pislander 26.3.1756 14.2.1758 9
Anders Smed Seppänen 11.7.1758 6.4.1762 10
Otto Henrik von Fieandt 16.8.1770 30.6.1772 ruotu 107 ruotu 98 11
Johan Adolf Kyander 6.7.1773 12.7.1778 ruotu 47 12
Axel Magnus von Becker 7.10.1778 14.6.1783 13
Lars Mörk 21.8.1783 10.6.1795 täydennysmies 29/30 14
Petter Häll Fick 15.9.1795 mainittu 1807 täydennysmies 29/30 15
Adam Styv mainittu 1809 16

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 30 varamies
Jöran Kinnunen 25.7.1752 18.2.1754 1
Petter Ikonen 9.3.1762 7.3.1774 2
1776 lähtien ruotujen 29 ja 30 yhteinen varamies numero 15
Petter Pettersson 7.3.1774 mainittu 1781 3,3
Lars Mörk 21.8.1783 ruotu 30 4,4
Petter Häll mainittu 1785 15.9.1795 ruotu 30 5,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Staffan Sallinen
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1734b 20.2.1735
Påhl Nykein 47 9 (1725) vaikeasti sairas 1687
Katselmus 1735 14.6.1735
Påhl Nykäin 19.12.1734 erotettiin
Torsten Tawast Sawolax ogift 19.12.1734 vapaaehtoinen
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Staphan Lagerberg
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Staphan Lagerberg
Katselmus 1751 22.4.1751
Staffan Lagerberg
Katselmus 1754 9.4.1754
Staffan Lagerberg
Katselmus 1758 27.2.1758
Jacob Eslander kuoli
-
Katselmus 1763 17.2.1763
-
Katselmus 1767 21.8.1767
Torsten Tawast vapaaehtoinen 8.7.1741 sai eron
Staffan Lagberg 8.7.1741 kulku­mies 10.3.1742 jäi vangiksi
Mats Lagerberg 2.4.1742 täydennys­mies 18.2.1744 hylättiin
Staffan Lagerberg 18.2.1744 palasi vankeudesta 9.3.1743 21.6.1754 kuoli Helsingissä
Simon Blomster 3.3.1755 palkka­mies 23.10.1755 kuoli
Jacob Pislander 26.3.1756 vapaaehtoinen 14.2.1758 kuoli
Anders Swed 11.7.1758 palkka­mies 6.4.1762 hylättiin
-
Katselmus 1772 31.3.1773
-
Katselmus 1775 21.8.1775
-
Otto Hinric Von Fieandt 16.8.1770 ruodusta 107 30.6.1772 ruotuun 98
Johan Adolph Kyander Safwolax 2_ 2 ogift 11 3 6.7.1773 palkkaamaton
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Adolph Kyander 12.7.1778 ruotuun 47
-
Katselmus 1782 11.7.1782
-
Axel Magnus w: Becker 20 3 ogift 4 5 7.10.1778 nuori aatelinen 1762
Katselmus 1785 6.7.1785
Alex Mag: w: Becker 14.6.1783 sai eron
Lars Mörck Randas: 24 2 ogift 5 6 3/4 21.8.1783 ruodun täydennys­mies 1761
Katselmus 1788 24.9.1788
Lars Mörk Randasalmi 24 ogift 5 5 1764
Katselmus 1789 5.11.1789
Lars Mörck Randasalmi 25 ogift 5 5 1764
Katselmus 1790 17.9.1790
Lars Mörck Randasalmi 26 7 ogift 5 5 (1783) 1764
Katselmus 1795 10.6.1795
Lars Mörck Randas: 31 12 gift 5 5 (1783) 1764
Katselmus 1798 28.6.1798
Lars Mörck 10.6.1795 sai eron
Petter Fick Jorois 29 12 ogift 5 8 15.9.1795 täydennys­mies 1769
Katselmus 1801 15.6.1801
Petter Fick Jorois 32 15 ogift 5 8 (1786) 1769
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Fick Jorois 35 18 ogift 5 8 (1786) 1769
Katselmus 1809 22.6.1809
Adam Styf Kärinmäki 26 3 ogift 5 7 (1806) 1783
Katselmus 1809b 16.10.1809
Adam Styf Kärimäki 26 3 ogift 5 7 (1806) 1783
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Staffan Sallinen  
 
Katselmus 1720 1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1734b 20.2.1735
Påhl Nykein (1725) 47
  vaikeasti sairas 9 1687
Katselmus 1735 14.6.1735
Påhl Nykäin  
19.12.1734 erotettiin
Torsten Tawast 19.12.1734 vapaaehtoinen Sawolax
  ogift
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Staphan Lagerberg  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Staphan Lagerberg  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Staffan Lagerberg  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Staffan Lagerberg  
 
Katselmus 1758 27.2.1758
Jacob Eslander  
  kuoli
-  
 
Katselmus 1763 17.2.1763
-  
 
Katselmus 1767 21.8.1767
Torsten Tawast   vapaaehtoinen
8.7.1741 sai eron
Staffan Lagberg 8.7.1741 kulku­mies
10.3.1742 jäi vangiksi
Mats Lagerberg 2.4.1742 täydennys­mies
18.2.1744 hylättiin
Staffan Lagerberg 18.2.1744 palasi vankeudesta 9.3.1743
21.6.1754 kuoli Helsingissä
Simon Blomster 3.3.1755 palkka­mies
23.10.1755 kuoli
Jacob Pislander 26.3.1756 vapaaehtoinen
14.2.1758 kuoli
Anders Swed 11.7.1758 palkka­mies
6.4.1762 hylättiin
-  
 
Katselmus 1772 31.3.1773
-  
 
Katselmus 1775 21.8.1775
-  
 
Otto Hinric Von Fieandt 16.8.1770 ruodusta 107
30.6.1772 ruotuun 98
Johan Adolph Kyander 6.7.1773 palkkaamaton 2_ 11 Safwolax
  2 3 ogift
Katselmus 1778 8.9.1778
Johan Adolph Kyander  
12.7.1778 ruotuun 47
-  
 
Katselmus 1782 11.7.1782
-  
 
Axel Magnus w: Becker 7.10.1778 nuori aatelinen 20 4
  3 5 ogift 1762
Katselmus 1785 6.7.1785
Alex Mag: w: Becker  
14.6.1783 sai eron
Lars Mörck 21.8.1783 ruodun täydennys­mies 24 5 Randas:
  2 6 3/4 ogift 1761
Katselmus 1788 24.9.1788
Lars Mörk   24 5 Randasalmi
  5 ogift 1764
Katselmus 1789 5.11.1789
Lars Mörck   25 5 Randasalmi
  5 ogift 1764
Katselmus 1790 17.9.1790
Lars Mörck (1783) 26 5 Randasalmi
  7 5 ogift 1764
Katselmus 1795 10.6.1795
Lars Mörck (1783) 31 5 Randas:
  12 5 gift 1764
Katselmus 1798 28.6.1798
Lars Mörck  
10.6.1795 sai eron
Petter Fick 15.9.1795 täydennys­mies 29 5 Jorois
  12 8 ogift 1769
Katselmus 1801 15.6.1801
Petter Fick (1786) 32 5 Jorois
  15 8 ogift 1769
Katselmus 1804 25.6.1804
Petter Fick (1786) 35 5 Jorois
  18 8 ogift 1769
Katselmus 1809 22.6.1809
Adam Styf (1806) 26 5 Kärinmäki
  3 7 ogift 1783
Katselmus 1809b 16.10.1809
Adam Styf (1806) 26 5 Kärimäki
  3 7 ogift 1783

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Påhl Nyckäin
1733 Påhl Nykäin
1734 Påhl Nykäin
1735 Påhl Nyköin 19.12.1734 hylätty
Torsten Tavast 10.5.1735 vapaaehtoinen
1736 Torsten Tavast
1737 Torsten Tavast
1738 Torsten Tavast vapaaehtoinen
1739 Torst: Tawast vapaaehtoinen
1741 Torsten Tawast vapaaehtoinen 8.7.1741 sai eron
Staffan Lagerberg 8.7.1741 kulkumies
1744 Staff: Lagerberg
1745 Staffan Lagerberg
1746 Staffan Lagerberg
1747 Staffan Lagerberg
1748 Staffan Lagberg
1749 Staffan Lagerberg
1750 Staffan Lagerberg
1751 Staffan Lagerberg
1752 Staffan Lagerberg
1753 Staffan Lagerberg
1754 Staffan Lagerberg 21._.1754 kuoli
1755 Simon Blomster 3.3.1755 palkkamies
1756 Simon Blomster 23.10.1755 kuoli
Jacob Pislander 26.3.1756 vapaaehtoinen
1757 Jacob Pislander vapaaehtoinen
1758 Jacob Eslander vapaaehtoinen 14.2.1758 kuoli
Anders Säppäin Smed 11.7.1758 palkkamies
1759 Anders Smed
1760 Anders Smed
1761 Anders Smed
1762 Anders Smed 6.4.1762 hylätty
-
1763 -
1764 -
1766 -
1767 -
1768 -
1769 -
1770 Otto H: v. Fieandt 18.8.1770 vapaaehtoinen ruodusta 107
1771 Otto Hind: v. Fieandt
1773 Ott: Hinr: w. Fieandt vapaaehtoinen 30.6.1772 ruotuun 98
Joh: Adolph Kyander 6.7.1773 otettu
1775 Joh: Ad: Kyander
1776 J: A: Kyander
1777 Johan Adolph Kyander
1778 Joh: Ad: Kyander 12.7.1778 ruotuun 47
Alexander Magnus von Becker 7.10.1778 otettu
1779 Alex: Mag: v Becker
1780 Alex. Mag: v Becker
1781 Alex. Mag: v Becker
1782 Alex. Mag: v Becker
1783 Alex. Mag: v Becker 14.6.1783 sai eron
Lars Mörck 20.8.1783 täydennysmies
1784 Lars Mörck
1785 Lars Mörck
1786 Lars Mörk
1787 Lars Mörck
1788 Lars Mörk
1789 Lars Mörck
1790 Lars Mörck
1791 Lars Mörck
1792 Lars Mörck
1793 Lars Mörck
1794 Lars Mörck
1795 Lars Mörck 10.6.1795 sai eron
Petter Hell Fick 15.9.1795 täydennysmies
1796 Petter Tick
1797 Petter Tick
1798 Petter Tick
1800 Petter Tick
1801 Petter Tick
1802 Petter Tick
1803 Petter Tick
1804 Petter Fick
1805 Petter Fick
1806 Petter Fick
1807 Petter Fick

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 3.9.1770
Otto H: w: Fieandt 18.8.1770 vapaaehtoinen ruodusta 107
Luettelo 1773 27.1.1773
Otto Hind: von Fieandt vapaaehtoinen 30.6.1772 ruotuun 98
Luettelo 1773c 6.7.1773
  30.6.1772
Johan Adolph Kyander 6.7.1773 palkkaamaton

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Matz Tålfwainen
1700_11 Matz Tolwain
1700_12 Mattz Tålfwain
1701_1 Mattz Tålfwainen
1701_2 Mattz Tålfwainen
1701_3 Mattz Tålfwainen
1701_4 Mattz Tålfwainen
1701_5 Mattz Tålfwainen
1701_6 Matz Tålfwainen
1701_7 Matz Tålfwainen
1701_8 Matz Tålfwainen
1701_9 Matz Tålfwainen
1701_10 Mattz Tålfwain
1701_11 Mattz Tolfwain
1701_12 Mattz Tålfwain
1702_1 Mattz Tålfwain
1702_2 Mattz Tålwain
1702_3 Matts Tolwain
1702_4 Mattz Tålfwain

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
474 Soldater Pehr Polet s. 1753 yliviivattu; kuuluu ruotuun 36
474 Soldater Joh Adolph Kyand yliviivattu
474 Soldater Alex Mag Becker s. 1760

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Ruokovesi Staffan Lagerberg
puoliso: Carin Sallitar vih. 16.9.1744
Randasalo Lars Mörck
puoliso: Cath. Takitar vih. 17.6.1791

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Rantasalmi 1727 Randasahlo 4 Solld: Påhl Nyckeins hustru 1783A

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1744 Staffan Lagerberg
1745 Staff: Lagerberg
1746 Staffan Lagerberg
1747 Staff Lagerberg
1748 Staff: Lagberg
1752 Staffan Lagerberg
1752b Staffan Lagerberg
1753 Staffan Lagerberg
1754 Staffan Lagerberg
1756 Jacob Liflander
1773 Joh: Ad: Kyander 6.7.1773 vapaaehtoinen

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Rantasalmen pitäjä
8.11.1726 Soldaten Påhl Nyckein 554
15.1.1733 Soldaten Påhl Nykein 24
15.1.1733 Såldaten Påhl Nykein 25

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Everstiluutnantin komppania
x.8.1700 Riga 30 Matz Tålfwainen
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania
Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1695 .. 1.9.1695 Narven Matz Ohlsson Tålwain
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Everstiluutnantin komppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Matz Tålfwainen
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Everstiluutnantin komppania
Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.10.1696 .. 1.12.1696 Narven Mattz Tålffwainen

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1767 Sallila
Sallila
Randasalo
Mag: Heinricius
Mag: Krogius
Mag: Brusin
1775 Sallila
Sallila
Randasalo
Magist: Henricus
Comiss: Ancherus
Magist: Brusins arf:
1795 Sallila
Sallila
Randasalo
v: Reg:te Fältsk Vännerberg
Rector Henrici arf:
Fältväbel Brusin
1804 Sallila
Sallila
Randasalo
Capitain von Nandellstedt
Rector Henrici arfvingar
Faltväbel Brusin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 30 varamies
Petter Ikoin 7.3.1774 poistettiin
Petter Petterson Savolax och Randasalmi Sokn 17 ogift 7.3.1774 otettu 1758
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 29 ja 30 yhteinen varamies numero 15
Petter Häll 20 3 ogift 5 4 (1785) 1768
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Petter Hell 21 4 ogift 5 4 (1785) 1768
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 30 varamies
Petter Ikoin  
7.3.1774 poistettiin
Petter Petterson 7.3.1774 otettu 17 Savolax och Randasalmi Sokn
  ogift 1758
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 29 ja 30 yhteinen varamies numero 15
Petter Häll (1785) 20 5
  3 4 ogift 1768
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Petter Hell (1785) 21 5
  4 4 ogift 1768

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 29 ja 30 yhteinen varamies numero 15
1776_v Pett: Petterson
1780_v Petter Pettersson
1781_v Petter Pettersson
1788_v Petter Hell
1789_v Petter Häll
1792_v Petter Hell

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
Ruodun 30 varamies
Petter Ikoin 9.3.1762 otettu
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Petter Ikoin 9.3.1762 otettu 7.3.1774 poistetaan
Pär Pärsson 16 7.3.1774 poika 1758

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Johan Kinnuin 25.7.175_ otettu
1753_v Jöran Kinnuin 18.2.1754 hylätty
1754_v Jöran Kinnuin 18.2.1754 hylätty
1764_v Petter Ikoin
1764b_v Petter Ikoin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 29Ruotu 31

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023