AlkuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppania → Sotilaiden nimet

Everstiluutnantin komppania: Sotilaiden nimet

Aineisto

Eri lähteistä selvitetyt nimet

Sotilasnimet

Sotilasnimen "periytyminen" ruodussa

Eri tyyppiset sotilasnimet

Yksiosainen nimi on yksi sana (esim. Stårk, Dart, Lyding, jne.), kaksiosainen nimi on yhdyssana (esim. Svanberg, Skottman, jne).

Palvelun alku Uuden sotilaan sotilasnimiä Muita nimiä
Yksiosaisia Kaksiosaisia % yksiosaisia
1710-luku 5 4 55.6 % 177
1720-luku 23 24 48.9 % 72
1730-luku 16 40 28.6 % 30
1740-luku 17 39 30.4 % 20
1750-luku 45 13 77.6 % 20
1760-luku 44 12 78.6 % 16
1770-luku 87 5 94.6 % 31
1780-luku 71 1 98.6 % 14
1790-luku 83 2 97.6 % 4
1800-luku 64 6 91.4 % 6

Sukunimet

Etunimet

Eri lähteistä selvitetyt täydennysmiesten nimet

Huomautuksia

Sotilastietojen peruslähteinä ovat katselmukset ja muut sotilasluettelot. Varsinkin alkuperäisistä sukunimistä löytyy lisää tietoa rippikirjoista ja seurakuntien historiakirjoista.

Tässä on selvitetty vain ruodussa olleiden sotilaiden sotilasnimiä. Siihen ei oteta kantaa onko sotilasnimi periytynyt myös sotilaan perheelle.

Useat tekijät hankaloittavat analyysiä:

© Väinö Holopainen 2019