AloitussivuSavon rykmenttiHenkikomppaniaRuotu → 53 ☰ 

Henkikomppania: ruotu 53<>

Ruotutalot ovat kylissä: Juvela (Ristiina)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Petter Hansson Kähkönen 4.11.1700 1
Tomas Väisänen mainittu 1712 2
Petter Häger mainittu 1724 5.1735 3
Staffan Samberg 8.5.1736 mainittu 1741 4
Petter Lång 1743 12.1.1744 5
Olof Vitsiäinen 12.1.1744 18.1.1750 6
Nils Lång 15.6.1750 19.3.1751 7
Johan Karp 5.3.1752 16.2.1758 8
Jöran Kökman 16.2.1758 1.3.1762 täydennysmies 53 9
Johan Konrad Fortelin 1.3.1762 3.2.1763 10
Georg Henrik Jägerhorn 3.2.1763 1.4.1766 Majurin komppania ruotu 11 Pieksämäen komppania vääpeli 11
Johan Örn Kakriainen 18.8.1767 4.11.1789 täydennysmies 51 12
Mats Kamp 1789 8.10.1790 täydennysmies 53/55 13
Jakob Sundblad Blad 3.1.1791 mainittu 1807 14

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 53 varamies
Jöran Kökman mainittu 1752 16.2.1758 ruotu 53 1
Gabriel Fredriksson mainittu 1773 mainittu 1774 2
Anders Hämäläinen 28.2.1774 mainittu 1776 3
1776 lähtien ruotujen 53 ja 55 yhteinen varamies numero 27
Mats Bark Vitsiäinen 28.2.1774 17.3.1784 4,2
Mats Sik 17.3.1784 mainittu 1788 ruotusotilas 5,3
Mats Kamp 30.4.1789 1.12.1789 ruotu 53 6,4
Jakob Johan Björk 13.3.1790 1.6.1790 ruotu 55 7,5
Jöran Land 1792 1795 ruotu 55 8,6
Fredrik Sump Suutari 17.3.1804 mainittu 1806 9,7


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Thomas Eskillsson Wäisäin
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Petter Häyer Wjborgz lähn 43 27 gifft (1708) 1692
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Olof Witziain
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Olof Witziain
Katselmus 1754 9.4.1754
Johan Korp
Katselmus 1758 16.2.1758
Joh: Korpp 16.2.1758 saa eron
Joran Köckman Christina sochn 22 ogift 16.2.1758 täydennys­mies 1736
Katselmus 1763 3.2.1763
Conrad Fortelin poissa
Georg Hinric Jägerhorn 3.2.1763 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta
Katselmus 1767 18.8.1767
Petter Häger _.5.1735 sai eron
Staffan Samberg palkka­mies kuoli
Petter Long 1743 ruotu­mies 12.1.1744 esitti miehen tilalleen
Olof Witsiäin 12.1.1744 palkka­mies 18.1.1750 hylättiin
Nils Long 15.6.1750 ruotu­mies _.3.1751 poistui marssilla
Johan Karp 5.3.1752 rumpali 16.2.1758 hylättiin
_ _iökman 16.2.1758 täydennys­mies 1.3.1762 hylättiin
Johan Conrad Fortelin 1.3.1762 otettu 3.2.1763 poistettiin
Georg Hindrich Jägerhorn 3.2.1763 Majurin komppaniasta 1.4.1766 Pieksämäen komppaniaan
-
Joh. Mattsson Kackriainen Christina 24 ogift 18.8.1767 täydennys­mies 51 1743
Katselmus 1772 26.3.1773
Joh Örn 30 6 12 1/2 (1766) 1742
Katselmus 1775 21.8.1775
Johan Örn Christina _2 8 gift 11 5 1/2 18.8.1767 otettu
Katselmus 1778 7.9.1778
Joh: Örn Christina 35 11 gift 5 11 1/2 (1767) 1743
Katselmus 1782 11.7.1782
Johan Örn Christina _9 14 5/6 gift 5 11 1/2 (1768)
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Örn Christina 42 17 1/6 gift 5 11 1/2 (1768) 1743
Katselmus 1788 29.9.1788
Joh: Örn Christina 45 20 1/2 gift 5 11 1/2 (1768) 1743
Katselmus 1789 4.11.1789
Johan Öhrn Christina 46 21 1/2 gift 5 11 1/2 (1768) 4.11.1789 saa eron 1743
Katselmus 1790 17.9.1790
Matts Kamp Christina 46 1 1/2 gift 5 7 (1789) 1744
Katselmus 1795 10.6.1795
Mats Kamp 8.10.1790 kuoli
Jacob Sundblad Christina 33 4 1/2 gift 5 6 1/4 3.1.1791 palkka­mies 1762
Katselmus 1798 28.6.1798
Jacob Sundblad Christina 36 7 1/2 gift 5 6 1/4 (1791) 1762
Katselmus 1801 15.6.1801
Jacob Sunblad Christina 39 10 gift 5 6 1/4 (1791) 1762
Katselmus 1804 25.6.1804
Jacob Sunblad Christina 42 _ gift 5 6 1/4 1762
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Thomas Eskillsson Wäisäin  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Petter Häyer (1708) 43 Wjborgz lähn
  27 gifft 1692
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Olof Witziain  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Olof Witziain  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Johan Korp  
 
Katselmus 1758 16.2.1758
Joh: Korpp  
16.2.1758 saa eron
Joran Köckman 16.2.1758 täydennys­mies 22 Christina sochn
  ogift 1736
Katselmus 1763 3.2.1763
Conrad Fortelin  
  poissa
Georg Hinric Jägerhorn 3.2.1763 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta
 
Katselmus 1767 18.8.1767
Petter Häger  
_.5.1735 sai eron
Staffan Samberg   palkka­mies
  kuoli
Petter Long 1743 ruotu­mies
12.1.1744 esitti miehen tilalleen
Olof Witsiäin 12.1.1744 palkka­mies
18.1.1750 hylättiin
Nils Long 15.6.1750 ruotu­mies
_.3.1751 poistui marssilla
Johan Karp 5.3.1752 rumpali
16.2.1758 hylättiin
_ _iökman 16.2.1758 täydennys­mies
1.3.1762 hylättiin
Johan Conrad Fortelin 1.3.1762 otettu
3.2.1763 poistettiin
Georg Hindrich Jägerhorn 3.2.1763 Majurin komppaniasta
1.4.1766 Pieksämäen komppaniaan
-  
 
Joh. Mattsson Kackriainen 18.8.1767 täydennys­mies 51 24 Christina
  ogift 1743
Katselmus 1772 26.3.1773
Joh Örn (1766) 30 12
  6 1/2 1742
Katselmus 1775 21.8.1775
Johan Örn 18.8.1767 otettu _2 11 Christina
  8 5 1/2 gift
Katselmus 1778 7.9.1778
Joh: Örn (1767) 35 5 Christina
  11 11 1/2 gift 1743
Katselmus 1782 11.7.1782
Johan Örn (1768) _9 5 Christina
  14 5/6 11 1/2 gift
Katselmus 1785 6.7.1785
Johan Örn (1768) 42 5 Christina
  17 1/6 11 1/2 gift 1743
Katselmus 1788 29.9.1788
Joh: Örn (1768) 45 5 Christina
  20 1/2 11 1/2 gift 1743
Katselmus 1789 4.11.1789
Johan Öhrn (1768) 46 5 Christina
4.11.1789 saa eron 21 1/2 11 1/2 gift 1743
Katselmus 1790 17.9.1790
Matts Kamp (1789) 46 5 Christina
  1 1/2 7 gift 1744
Katselmus 1795 10.6.1795
Mats Kamp  
8.10.1790 kuoli
Jacob Sundblad 3.1.1791 palkka­mies 33 5 Christina
  4 1/2 6 1/4 gift 1762
Katselmus 1798 28.6.1798
Jacob Sundblad (1791) 36 5 Christina
  7 1/2 6 1/4 gift 1762
Katselmus 1801 15.6.1801
Jacob Sunblad (1791) 39 5 Christina
  10 6 1/4 gift 1762
Katselmus 1804 25.6.1804
Jacob Sunblad   42 5 Christina
  _ 6 1/4 gift 1762

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Petter Häger
1733 Petter Häger
1734 Petter Häger
1735 Petter Häger
1736 Staffan Carberg 8.5.1736 otettu
1737 Staffan Karberg
1738 Staffan Carberg
1739 Staffan Carberg
1741 Staffan Carberg
1744 Peter Long 12.1.1744 esitti miehen tilalleen
Olof Witziain 12.1.1744 palkkamies
1745 Olof Witiäin
1746 Olof Vitsiain
1747 Oloff Witziäin
1748 Olof Witziain
1749 Olof Witziain
1750 Olof Witziäin 18.1.1750 hylätty
Nihls Lång 16.7.1750 ruotumies
1751 Nihls Lång 19.3.1751 poistunut
-
1752 Nils Lång 17.11.1751 ruotumies 5.3.1752 vaihdettu
Johan Kårhoin 5.3.1752 rumpali
1753 Johan Korp
1754 Johan Korp
1755 Johan Kårp
1756 Johan Kårp
1757 Johan Kårp
1758 Joh. Korpp 16.2.1758 sai eron
Jöran Kiöckman 16.2.1758 otettu
1759 Jöran Kiöckman
1760 Jöran Kiökman
1761 Jör: Kökman
1762 Jöran Kökman 1.3.1762 hylätty
Johan Conr: Tortelin 1.3.1762 otettu
1763 Joh: Conr: Fortelin vapaaehtoinen 3.2.1763 poistettu
Georg: Hind: Jägerhorn 3.2.1763 Majurin komppaniasta
1764 Georg Hindr: Jägrehorn varusmestari
1766 Jöran Hind: Jägerhorn vapaaehtoinen 1.4.1766 Pieksämäen komppaniaan
-
1767 Johan Örn 18.8.1767 otettu
1768 Johan Örn
1769 Johan Orn
1770 Jöran Örn
1771 Jöran Öhrn
1773 Joh: Örn
1775 Johan Öhrn
1776 Johan Öhrn
1777 Johan Öhrn
1778 Johan Öhrn
1779 Johan Öhrn
1780 Joh Örn
1781 Joh Öhrn
1782 Johan Öhrn
1783 Johan Öhrn
1784 Johan Örn
1785 Johan Örn
1786 Johan Örn
1787 Johan Örn
1788 Örn
1789 Öhrn
1790 Johan Örhn 4.11.1789 sai eron
Matts Kamp 1.12.1789 täydennysmies
1791 Matts Kamp 8.10.1790 kuoli Haapaniemessä
Jacob Sundblad 3.1.1791 palkkamies
1792 Jacob Sundblad
1793 Jacob Sundblad
1794 Jacob Sundblad
1795 Jac: Sundblad
1796 Jacob Sundblad
1797 Jacob Sundblad
1798 Jacob Sundblad
1799 Jacob Sunblad
1800 Jacob Sunblad
1801 Jac. Sundblad
1802 Jacob Sundblad
1803 Jacob Sundblad
1804 Jacob Sunblad
1805 Jacob Blad
1806 Jacob Blad
1807 Jacob Blad

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1791 1.4.1791
Matts Kamp 8.10.1790 kuoli Haapaniemessä
Jacob Sundblad Christina 30 3.1.1791 entinen vapaajoukon sotilas 1761

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Peer Hanson Käckoin
1700_11 Petter Hanson Käckoin
1700_12 Petter Hanson Kächkoin 4.11.1700 kuoli

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_10 Petter Höger
1728_3 Petter Hager
1728_4 Petter Häger
1728_5 Petter Häger
1728_6 Petter Hägär
1728_7 Petter Häger
1728_8 Petter Häger
1728_9 Petter Häger
1744 Olof Witikain 12.1.1744 otettu
1745 Olof Witiäin
1746 Oloff Witziäin
1747 Olåf Witziäin
1748 Olof Witziäin
1752 Niels Lång
1752 Johan Kårhoin 5.3.1752 rumpali
1752b Niels Lång 5.3.1752 korvattu
1752b Johan Kårhoin 5.3.1752 rumpali
1753 Johan Korp
1754 Johan Korp
1756 Johan Korp
1767 Johan Örn 18.8.1767 otettu
1768 Johan Öhrn
1773 Johan Örn

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1776 Sold. Joh. Örn 27.4.1790
1784 Soldaten Johan Örn 1789 21 46

Eläkettä anoneet sotilaat

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitSotilaseläkkeet

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Sywenma
Sywenma
Juwolaby
Jöran Kåtamies
Pär Hämäläin
Niells Långh
1778 Jufwela
Jufwela
Parkatinemi
And: Lång
Mats Hångain
Mats Kåtamies
1801 Juvela
Juvela
Parkatinjemi
Anders Lång
Matts Hångain
Matts Kåtamies


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeet

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 53 varamies
Gabriel Friedricson Christina 13 5/12 ogift 1762
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 53 ja 55 yhteinen varamies numero 27
Mats Vitsiäin Barck Christina 20 3/4 ogift 10 5 1/4 1759
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Matts Witziäin Barck Christina 22 1/3 ogift 10 5 1/2 1759
Katselmus 1788_v 29.9.1788
And. Sik sotilaaksi
-
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Matts Kamp Christina 45 1/2 gift 5 7 30.4.1789 otettu 1744
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Gregorius Lann Lifland 26 3 1/2 gift 11 2 1/2 (1792) 1769
Katselmus 1806_v 10.3.1806
-
Fredrich Sutari Sump Christina 33 2 gift 5 7 17.3.1804 palkka­mies 1773
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 53 varamies
Gabriel Friedricson   13 5/12 Christina
  ogift 1762
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 53 ja 55 yhteinen varamies numero 27
Mats Vitsiäin Barck   20 3/4 10 Christina
  5 1/4 ogift 1759
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Matts Witziäin Barck   22 1/3 10 Christina
  5 1/2 ogift 1759
Katselmus 1788_v 29.9.1788
And. Sik  
  sotilaaksi
-  
 
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Matts Kamp 30.4.1789 otettu 45 5 Christina
  1/2 7 gift 1744
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Gregorius Lann (1792) 26 11 Lifland
  3 1/2 2 1/2 gift 1769
Katselmus 1806_v 10.3.1806
-  
 
Fredrich Sutari Sump 17.3.1804 palkka­mies 33 5 Christina
  2 7 gift 1773

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilitSotilaseläkkeet

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 53 ja 55 yhteinen varamies numero 27
1777_v Mats Barck
1778_v Mats Barck
1779_v Mats Barck
1783_v Mats Barck
1784_v Matts Parck 17.3.1784 hylätty
Mats Sik 17.3.1784 palkkamies
1785_v Mats Sick
1786_v Mats Sick
1787_v Anders Sik
1789_v Kamp
1790_v Matts Kamp 1.12.1789 ruotuun 53
Jacob Johan Biörk 12.3.1790 palkkamies 1.6.1790 ruotuun 55
-

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilitSotilaseläkkeet

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 8.1.1773
Ruodun 53 varamies
Gabriel Friedrichson
Luettelo 1773b_v 30.6.1773
  ruotu poissa
Luettelo 1774_v 28.2.1774
Gabriel Friedricsson kuoli
Anders Hämalain 12 28.2.1774 poika 1762
Luettelo 1776_v 20.9.1776
Anders Hämäläinen Safvolax Christina 14 1/2 ogift 1762
Luettelo 1784_v 17.3.1784
Ruotujen 53 ja 55 yhteinen varamies numero 27
Mats Barck Christina 26 ogift 1758
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Matts Kamp 1.12.1789 sotilaaksi ruotuun 53
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Jacob Johan Björk 1.6.1790 sotilaaksi ruotuun 55

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSotilaseläkkeet

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Jöran Kokman
1753_v Jöran Kökman
1754_v Jöran Kökman
1754b_v Jöran Kökman
1754c_v Jöran Kökman
1756_v Jöran Kiökman
1757_v Jöran Kiökman
1758_v Jöran Kiökman _._-1758 sotilaaksi
1758b_v Jöran Kiökman
1759b_v Jöran Uckoin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Reserve Fredric Sump 1773 12 , 3050 (numero 27)

Koko komppania

KatselmuksetNimetKylätRuotu 52Ruotu 54

© Ari Vesalainen, Väinö Holopainen 2024