AlkuSavon rykmenttiIisalmen komppania → Kotipaikat

Savon rykmentti: Iisalmen komppania

Sotilaiden kotipaikat

Katselmusluettelossa kerrotaan yleensä sotilaan kotipaikka. Useimmiten kerrotaan vain maakunta, harvemmin myös pitäjän nimi.

Katselmukset: 17161720172117351767177217731773b1773c17741775177817821785178817891790179517981801180418091809bv1773v1773bv1775v1788v1799v1807

 

Pääkatselmus 1716

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 2
5.3
Häme 1
2.6
Tawasteland och Rautalambj Sn
Inkerinmaa 1
2.6
Ingermanland
Karjala 2
5.3
Carelen och Jlomandz Sn, Carelen och Liexa Sn
Liivinmaa 1
2.6
Lijfland och Rackawerij Sn
Narva 1
2.6
Narwa
Savo Iisalmi 27
71.1
Safwolax och Idensallmi Sn, Safwolax och Idensallmij Sn, Safwolax och Idensalmi Sn, Safwolax och Idensalmj Sn
Savo Kuopio 2
5.3
Safwolax och Kopio Sn, Safwolax och Kuopio Sn
Savo Rantasalmi 1
2.6
Safwolax och Randasalmi Sn
Yhteensä 38 100.0
Savolaisia 30
78.9

 

Pääkatselmus 1720

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
2.2
Häme 1
2.2
Tavastland
Inkerinmaa 1
2.2
Ingermanl.
Karjala 4
8.7
Carelen
Pohjanmaa 3
6.5
Österbåt, Österbåten, Österbåtten
Savo 35
76.1
Savolax, Sawolax
Viro 1
2.2
Estland
Yhteensä 46 100.0
Savolaisia 35
76.1

 

Pääkatselmus 1721

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
2.3
Häme 1
2.3
Tawastl
Karjala 4
9.3
Carelen
Pohjanmaa 4
9.3
Österb, Österb:
Savo 32
74.4
Safwolax
Viro 1
2.3
Estland
Yhteensä 43 100.0
Savolaisia 32
74.4

 

Pääkatselmus 1735

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 4
3.2
Häme 1
0.8
Tawasth:
Inkerinmaa 2
1.6
Ingermal:, Ingermanl:
Karjala 3
2.4
Carel, Carelen
Kuopio 1
0.8
Cuopio S
Länsi-Götanmaa 6
4.8
Wästergyl:, Wästergylle, Wästergyllen
Narva 2
1.6
Narw:, Narwae
Pohjanmaa 6
4.8
Österb, Österb:
Ruotsi 1
0.8
Swerige
Savo 97
77.6
Safwolax, Saw, Saw., Saw:, Sawol, Sawol.
Tanska 1
0.8
Dansk
Venäjä 1
0.8
Rysland
Yhteensä 125 100.0
Savolaisia 98
78.4

 

Pääkatselmus 1767

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
1.1
Häme 2
2.2
Tavastehus, Tawastland
Iisalmi 71
78.0
Idensalmi, Jdensalmi
Joroinen 1
1.1
Jorois
Karjala 2
2.2
Carelen
Kuopio 7
7.7
Cuopio, Kuopio
Kymeen lääni 1
1.1
Kymmenegårds lähn
Leppävirta 2
2.2
Leppäwirda, Läppawirda
Mikkeli 1
1.1
St Michel Sokn
Pieksämäki 1
1.1
Piexämäki
Rantasalmi 2
2.2
Randasalmi
Yhteensä 91 100.0
Savolaisia 85
93.4

 

Katselmus 1772

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
0.8
(seudulta) 1
0.8
orten
Hämeen lääni 3
2.5
Tafwast län, Tawastehus län, Tawasthus län
Iisalmi 76
62.3
Idens, Idens:, Idens:i, Idensal:, Idensal:i, Idensalmi
Joroinen 5
4.1
Jorois
Karjala 5
4.1
Carelen, Karelen
Kitee 2
1.6
Kides Sokn
Kuopio 5
4.1
Copio
Lammi 1
0.8
Lammi? Sokn
Leppävirta 2
1.6
Läppäwirda
Liperi 2
1.6
Libelitz
Mikkeli 1
0.8
St Mich:
Pieksämäki 2
1.6
Pexämäki, Piexämäki
Pohjanmaa 1
0.8
Österbotn
Rantasalmi 2
1.6
Randasalmi
Ristiina 2
1.6
Christina
Savo 4
3.3
Safl:, Safwolax
Siikajoki 1
0.8
Sikajoki Sokn
Sotkamo 2
1.6
Sotkamo, Sottkamo
Tohmajärvi 3
2.5
Tohmajerwi, Tohmajerwi Sn
Uusimaa 1
0.8
Nylands län
Yhteensä 122 100.0
Savolaisia 100
82.0

 

Värväysluettelo 1773

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Hämeen lääni 1
5.6
Tavastehus län
Iisalmi 10
55.6
Idensallmi, Idensallmi S:n, Idensalmi, Idensalmi S:n
Juva 1
5.6
Jorais
Kuopio 1
5.6
Kuopio
Mikkeli 1
5.6
St. Mickel
Pohjanmaa 3
16.7
Österboten, Österbotn, Österbottn
Ristiina 1
5.6
Christina Sokn
Yhteensä 18 100.0
Savolaisia 14
77.8

 

Päästöluettelo 1773b

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
20.0
Iisalmi 2
40.0
Idensalmi S:n
Joroinen 1
20.0
Jorois S:n
Kuopio 1
20.0
Cuopio S:n
Yhteensä 5 100.0
Savolaisia 4
80.0

 

Värväysluettelo 1773c

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
5.3
Iisalmi 16
84.2
Idensalmi S:n, Idensalmi Sokn
Kuopio 2
10.5
Cuopio S:n
Yhteensä 19 100.0
Savolaisia 18
94.7

 

Värväysluettelo 1774

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 1
3.7
(seudulta) 1
3.7
orten
Iisalmi 16
59.3
Idensalmi
Kangasniemi 1
3.7
Kangasniemi
Kuopio 3
11.1
Cuopio
Pohjanmaa 3
11.1
Österb:, Österbotn
Rantasalmi 1
3.7
Randasalmi
Uusimaa 1
3.7
Nyland
Yhteensä 27 100.0
Savolaisia 22
81.5

 

Pääkatselmus 1775

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 6
5.1
Hämeen lääni 5
4.2
Tafwastehus län, Tavastehus län, Tawastehus län, Tawasthus län
Iisalmi 69
58.5
Idensalmi Sn, Jdensal:, Jdensal: Sn, Jdensalmi, Jdensalmi Sn, Jdensalmi Sokn
Joroinen 4
3.4
Jorois Sn, Jorois Sokn
Kangasniemi 1
0.8
Kangasnemi Sokn
Karjala 9
7.6
Carelen
Kuopio 7
5.9
Cuopio, Cuopio Sn, Cuopio Sokn, Kuopio Sokn
Leppävirta 3
2.5
Läppävirda Sn, Läppäwirda Sn
Pieksämäki 1
0.8
Pexämäki
Pohjanmaa 6
5.1
Österboten, Österbotn, Österbotn län, Österbotns län
Pohjanmaa Siikajoki 1
0.8
Sikajoki Sn och Österbotns län
Rantasalmi 2
1.7
Randasalmi Sn
Ristiina 1
0.8
Christina Sokn
Ruotsi 1
0.8
Swerige
Uusimaa 2
1.7
Nyland
Yhteensä 118 100.0
Savolaisia 88
74.6

 

Pääkatselmus 1778

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 4
3.2
(seudulta) 85
68.5
orten
Hämeen lääni 4
3.2
Tawashus län, Tawastehus län, Tawasthus län
Joroinen 6
4.8
Jorois, Jorois Socken
Karjala 7
5.6
Carelen
Kuopio 4
3.2
Cuopio, Cuopio Socken, Cuopio Soken
Leppävirta 1
0.8
Leppäwirta
Pohjanmaa 7
5.6
Österboten, Österbotn, Österbotten
Pohjanmaa Siikajärvi 1
0.8
Sjkajerwi Soken af Österbotns län
Rantasalmi 3
2.4
Randasalmi, Randasalmi Socken
Ristiina 2
1.6
Christina, Christina Socken
Yhteensä 124 100.0
Savolaisia 101
81.5

 

Pääkatselmus 1782

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 9
7.4
(seudulta) 83
68.6
Orten, orten
Häme 1
0.8
Tavastehus
Hämeen lääni 2
1.7
Tawastehus Lähn
Joroinen 6
5.0
Jorois
Karjala 5
4.1
Carelen
Kuopio 2
1.7
Cuopio, Cuopio Sn
Leppävirta 1
0.8
Leppäwirda Sn
Pohjanmaa 6
5.0
Österbotn
Pohjanmaa Siikajärvi 1
0.8
Sikajerfwi Sn af Österbotns Lähn
Rantasalmi 3
2.5
Randasalmi, Randasalmi Sn
Ristiina 1
0.8
Christina Sokn
Viro 1
0.8
Estland
Yhteensä 121 100.0
Savolaisia 96
79.3

 

Pääkatselmus 1785

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 12
9.8
(seudulta) 82
67.2
Orten, orten
Häme 1
0.8
Tawastland
Hämeen lääni 1
0.8
Tavastehus län
Joroinen 5
4.1
Jorois
Karjala 5
4.1
Carelen
Kuopio 1
0.8
Cuopio
Leppävirta 2
1.6
Leppevirda, Leppävirda
Pohjanmaa 8
6.6
Österbotten, Österbottn
Pohjanmaa Liminka 1
0.8
Limingo Sn i Österbottn
Pohjanmaa Siikajoki 1
0.8
Sikajoki Socken af Österbottns Län
Rantasalmi 1
0.8
Randasalmi
Ristiina 1
0.8
Christina
Viro 1
0.8
Estland
Yhteensä 122 100.0
Savolaisia 92
75.4

 

Katselmus 1788

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 11
9.6
(seudulta) 62
53.9
orten
Hämeen lääni 1
0.9
Tavastehus län
Iisalmi 11
9.6
Idensalmi
Joroinen 5
4.3
Jorois
Karjala 4
3.5
Carelen
Kuopio 1
0.9
Cuopio
Leppävirta 2
1.7
Läppävirda, Läppävirta
Pieksämäki 1
0.9
Piexemäki
Pohjanmaa 13
11.3
Österbotn, Österbottn
Rantasalmi 2
1.7
Randasalmi
Ristiina 1
0.9
Christina
Tampere 1
0.9
Tammerfors
Yhteensä 115 100.0
Savolaisia 85
73.9

 

Pääkatselmus 1789

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 3
2.5
(seudulta) 51
42.9
orten
Iisalmi 30
25.2
Idensalmi, Jdensalmi
Joroinen 5
4.2
Jorois, Jorois Sokn
Karjala 3
2.5
Carelen
Leppävirta 2
1.7
Läppävirda
Pieksämäki 3
2.5
Piexämäki
Pohjanmaa 13
10.9
Österbotten
Rantasalmi 4
3.4
Randasalmi
Ristiina 2
1.7
Christina
Tornio 1
0.8
Tornio
Tukholma 1
0.8
Stockholm
Turku 1
0.8
Åbo
Yhteensä 119 100.0
Savolaisia 97
81.5

 

Pääkatselmus 1790

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(seudulta) 39
31.7
orten
Iisalmi 42
34.1
Idensalmi, Jdensalmi
Joroinen 4
3.3
Jorois
Karjala 4
3.3
Carelen
Kuopio 6
4.9
Cuopio
Leppävirta 2
1.6
Leppevirda, Läppävirda
Pieksämäki 2
1.6
Piexämäki
Pohjanmaa 12
9.8
Österbotten
Rantasalmi 4
3.3
Randasalmi
Ristiina 2
1.6
Christina
Sotkamo 1
0.8
Sotkamo
Tornio 1
0.8
Tornio
Tukholma 1
0.8
Stockholm
Turku 1
0.8
Åbo
Vaasa 1
0.8
Vasa
Venäjä 1
0.8
Rysland
Yhteensä 123 100.0
Savolaisia 101
82.1

 

Pääkatselmus 1795

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 9
7.4
(seudulta) 76
62.8
orten
Iisalmi 1
0.8
Idensalmi
Joroinen 3
2.5
Jorois
Karjala 2
1.7
Carelen
Kerimäki 1
0.8
Kerimäki
Kuopio 5
4.1
Cuopio
Leppävirta 1
0.8
Leppävirda
Pieksämäki 2
1.7
Piexemäki, Pjexemäki
Pohjanmaa 10
8.3
Österbotten
Rantasalmi 4
3.3
Randasalmi
Ristiina 2
1.7
Christina
Sotkamo 1
0.8
Sotkamo
Tornio 1
0.8
Torne
Turku 1
0.8
Åbo
Vaasa 1
0.8
Wasa
Venäjä 1
0.8
Ryssland
Yhteensä 121 100.0
Savolaisia 95
78.5

 

Pääkatselmus 1798

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 13
10.5
(seudulta) 73
58.9
orten
Iisalmi 2
1.6
Idensallmi, Jdensalmi
Joroinen 2
1.6
Jorois
Karjala 2
1.6
Carelen
Kuopio 6
4.8
Cuopio
Leppävirta 1
0.8
Läppawirta
Pieksämäki 4
3.2
Piexamäki, Piexämäki, Pjexamäki, Pjexämäki
Pohjanmaa 11
8.9
Österbotten
Rantasalmi 4
3.2
Randasallmi, Randasalmi
Ristiina 1
0.8
Christina
Sotkamo 1
0.8
Sotkamo
Tornio 1
0.8
Tårneå
Turku 1
0.8
Åbo
Vaasa 1
0.8
Wasa
Venäjä 1
0.8
Rysland
Yhteensä 124 100.0
Savolaisia 93
75.0

 

Pääkatselmus 1801

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 13
10.6
(seudulta) 63
51.2
orten
Iisalmi 16
13.0
Idensalmi, Idensl:, Jdens, Jdens., Jdens:, Jdensallmi, Jdensalmi, Jdensl:
Joroinen 2
1.6
Jorois
Karjala 1
0.8
Carelen
Kuopio 8
6.5
Cuopio
Leppävirta 2
1.6
Läppavirda, Läppäv.
Pieksämäki 2
1.6
Piexämäki, Pjexemäki
Pohjanmaa 9
7.3
Österboten, Österbotn
Rantasalmi 2
1.6
Randasl:
Ristiina 1
0.8
Christina
Sotkamo 1
0.8
Såtkamo
Tornio 1
0.8
Torne
Vaasa 1
0.8
Wasa
Venäjä 1
0.8
Rysland
Yhteensä 123 100.0
Savolaisia 96
78.0

 

Pääkatselmus 1804

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 7
5.8
(seudulta) 77
64.2
orten
Häme 1
0.8
Tavastehus
Iisalmi 1
0.8
Idensalmi
Joroinen 1
0.8
Jorois
Kuopio 8
6.7
Cuopio, Kuopio
Leppävirta 4
3.3
Leppävirta, Leppäwirta
Mikkeli 1
0.8
St Michel
Pieksämäki 1
0.8
Pjexämäki
Pohjanmaa 12
10.0
Österbotten
Rantasalmi 2
1.7
Randasalmi
Ristiina 1
0.8
Christina
Sotkamo 1
0.8
Sotkamo
Tornio 1
0.8
Torne
Vaasa 1
0.8
Wasa
Venäjä 1
0.8
Ryssland
Yhteensä 120 100.0
Savolaisia 96
80.0

 

Katselmus 1809

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Iisalmi 27
67.5
Idensalmi, Jdensalmi
Kuopio 2
5.0
Kuopio
Mikkeli 2
5.0
St Michel, St Michell
Pohjanmaa 6
15.0
Österbotn, Österbotten
Rantasalmi 1
2.5
Randasalmi
Ristiina 1
2.5
Christina
Sotkamo 1
2.5
Sotkamo
Yhteensä 40 100.0
Savolaisia 33
82.5

 

Katselmus 1809b

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Iisalmi 18
62.1
Idensalmi, Jdensalmi
Kuopio 2
6.9
Kuopio
Mikkeli 2
6.9
St Michel, St Michell
Pohjanmaa 5
17.2
Österbotn
Rantasalmi 1
3.4
Randasalmi
Ristiina 1
3.4
Christina
Yhteensä 29 100.0
Savolaisia 24
82.8

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1773

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 38
63.3
Iisalmi 14
23.3
Idensalmi, Idensalmi Sokn
Karjala Liperi 1
1.7
Karelen och Libelitz Sokn
Kuopio 5
8.3
Cuopio Sokn
Pohjanmaa Liminka 2
3.3
Limingo Sokn Temesjoki Kapell och Hapakyla by, Limingo Sokn och Österbottns län
Yhteensä 60 100.0
Savolaisia 19
31.7

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1773b

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 3
25.0
Iisalmi 6
50.0
Idensalmi, Idensalmi S:n
Joroinen 1
8.3
Jorois
Kuopio 1
8.3
Cuopio S:n
Kuusamo 1
8.3
Kusamo S:n
Yhteensä 12 100.0
Savolaisia 8
66.7

 

Täydennysmiesten katselmus 1775

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(ei mainittu) 9
9.8
Hämeen lääni 1
1.1
Tafwastehus lähn Rautalambi Sokn
Iisalmi 55
59.8
Idensall:, Idensallmi, Idensalmi
Joroinen 4
4.3
Jorois
Karjala 3
3.3
Karelen
Karjala Ilomantsi 2
2.2
Carelen och Ilomants
Karjala Tohmajärvi 1
1.1
Carelen och Tohmajerfwi
Kuopio 7
7.6
Copio, Copio och Tofwilanlax, Kuopio
Pieksämäki 1
1.1
Piexämäki
Pohjanmaa 7
7.6
Österboten, Österbotn, Österbotn och Sotkamo
Rautalampi 1
1.1
Rautalambi
Savo Kuopio 1
1.1
Safwolax Copio Sokn Wehmasmäki by
Yhteensä 92 100.0
Savolaisia 69
75.0

 

Täydennysmiesten katselmus 1788

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(seudulta) 16
35.6
orten
Iisalmi 22
48.9
Jdensalmi
Joroinen 1
2.2
Jorois
Kuopio 1
2.2
Cuopio
Pieksämäki 1
2.2
Piexämäki
Pielisjärvi 1
2.2
Pielis Sockn
Pohjanmaa 3
6.7
Österbotn, Österbottn
Yhteensä 45 100.0
Savolaisia 41
91.1

 

Täydennysmiesten katselmus 1799

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
(seudulta) 18
41.9
orten
Häme 2
4.7
Tavasthus
Iisalmi 18
41.9
Idensalmi
Kuopio 2
4.7
Cuopio
Pohjanmaa 3
7.0
Österbotten
Yhteensä 43 100.0
Savolaisia 38
88.4

 

Täydennysmiesten värväysluettelo 1807

Normalisoitu Sotilaita Prosenttia Lähdeaineisto
Iisalmi 2
100.0
Idensalmi
Yhteensä 2 100.0
Savolaisia 2
100.0

KatselmuksetNimet

© Väinö Holopainen 2021