AlkuSavon rykmenttiJuvan komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Juvan komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittaisetkin vuosilta 1689-96. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700.

Tässä luetellut 60 ruodun miehet on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä. He muodostavat 43 % koko komppanian vahvuudesta 137 ruotua.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1689-92, 1695-96
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
3 Matts Persson Lewoin 1 1 26 Matz Peersson Lewoin Juva Wächmais
17 1 Matz Peersson Lefwoin
4 Mårten Christersson Alwoin 1 1 50 Mårthen Christersson Alwain Juva Kangais, Taipala, Pattela
5 Johan Persson Sohwain 17 1 johan Pehrsson Sufweoin
8 Thomas Andersson Kiskinen 1 1 25 Thomas Andersson Kiskin Juva Pitkälax, Yliwessi, Råkola
11 Olof Larsson Patalain 1 1 53 Oloff Larsson Påtilain Juva Rångala, Pölliölä, Kaskis
15 1 Oloff Larssonn Patelain
18 1 Oluff Patilain
16 Hindrik Johansson Hare 1 1 34 Hendrich Jonasson Hara Juva Kåikalla, Wisala, Himala
18 Christer Johansson Juttilain 1 1 56 Christer Hansson Jutilain Juva Hietajärwi, Randois
19 Abel Johansson Pitkoin 1 1 57 Abell Johansson Pitkäinen Juva Randois, Pajusalmi
25 Erik Mattsson Läskin 13 1 Erich Matzson Läskinen
17 1 Erich Matzson Leskin
18 1 Erich Leskinen
26 Påel Påelsson Sijkain 1 1 59 Påhl Påhlsson Sickoin Juva Heinåla, Pitkälax
27 Olof Philipsson Ahoinen 17 1 Oloff Philipsson Ahoin
28 Cnut Larsson Wiliakain 1 1 43 Knut Larsson Willikain Juva Läskälä, Miettilä, Liefwålla
19 Cnut Larson Williakain
35 Hindrik Hindrsson Laitinen 19 Hendrich Hendrichson Laitinen
36 Påel Nilsson Tackinen 1 1 37 Påhl Nielsson Tackin Juva Maiwala, Mattila, Maiwala
37 Bertil Mårtensson Puttoinen 19 Berttill Mårtenson Puttoinen
20 Bertell Mårtensson Puttoinen
42 Simon Persson Tuhkalain 19 Simon Peerson Tuchkalain
20 Simon Pehrsson Tuckalain
44 Jacob Olsson Mentzelein 17 1 Jacob Ohlsson Mänselein
19 Jacob Ohlsson Mentzelein
20 Jacob Ohllsson Mentzelein
45 Måns Thomasson Ryndinen 19 Måns Thomason Ryndin
20 Måns Thomåsson Ryndin
50 Thomas Persson Kotilain 1 1 69 Thomas Peersson Kåtilainen Juva Wårenma, Narilla
52 Johan Persson Wanhain 1 1 68 Johan Peersson Wännein Juva Wårenma
19 Johan Peerson Wanhain
20 Johan Pehrsson Wanhain
53 Anders Hindersson Walkoin 17 1 Anders Walkoin
18 1 Anders Walkoin
54 Johan Johansson Häckinen 19 Johan Johanson Häckinen
55 Matts Christersson Peukuri 17 1 Matz Christerson Pöykari
58 Johan Johansson Seilain 1 1 60 Johan Johansson Seilain Juva Pitkälax
15 1 Johan Johanssonn Sähliäin
59 Lenhard Persson Sornunen 16 1 Lenhart Sormoin
62 Påel Jöransson Wanhain 1 1 40 Påhl Jöransson Wanhain Juva Pylckälä, Kilpåla, Pulckila
19 Påhl Jörenson Wanhain
20 Påhl Jöransson Wanhain
63 Påel Persson Rämäinen 1 1 101 Påhl Peersson Rämmäin Juva Ylläwesi
64 Jacob Christersson Alwoin 11 1 Jacob Christersonn Alfwoin
16 1 Jacob Alf:oin
66 Michel Johansson Purhonen 1 1 54 Michell Johansson Puhrainen Juva Håttila, Summala, Kiskiläniemmi, Soiniemi
17 1 Michel Johansson Purhoin
67 Johan Thomasson Cainulain 13 1 Johan Thomason Kajnulain
15 1 Johan Thomassonn Kainul:n
19 Johan Thomason Cainolain
20 Johan Thomasson Kainul:n
68 Matts Sigfridsson Pundain 17 1 Matz Sigfredsson Pundain
18 1 Matz Pundain
69 Christer Eriksson Pöyhein 19 Christer Erichson Pöyhein
20 Christer Erichsson Pöhein
70 Anders Johansson Hare 1 1 24 Anders Johansson Hara Juva Håttila, Hetajärfwi, Kilpoila
71 Johan Mattsson Ruotzalain 19 Johan Matson Ruotzalain
77 Michel Iwarsson Lydikein 1 1 122 Michel Ifwarsson Lydikäin Joroinen Kärisalo
19 Michell Ifwaarson Lydikein
20 Michell Iffwarsson Lydikein
78 Thomas Andersson Waukoin 1 1 123 Thomas Andersson Waukoin Joroinen Kärisalo, Kåtkatlax
19 Thomas Anderson Waukoin
20 Thomas Andersson Waukoin
80 Hindrik Hindriksson Jäskelein 1 1 136 Hendrich Hendersson Jäskeläin Joroinen Kattislax, Kåttkatlax
19 Hendrich Jäskelein
20 Hindrich Jäskelein
82 Per Mattsson Laukain 11 1 Petter Mattsonn Lauckoin
13 1 Peer Matzson Laukoin
16 1 Peer Lauckain
83 Lars Berndsson Hardikain 11 1 Larss Berendtsonn Hardikain
16 1 Larss Hardickain
84 Johan Hindersson Jackoinen 1 1 143 Johan Hendersson Jåckinen Joroinen Katisalax
19 Johan Hendersson Jackoinen
20 Johan Hindrichsson Jakoinen
86 Mårten Mårtensson Dräng 1 1 129 Mårthen Mårthensson Dränck Joroinen Häyrylä, Jåroisniemi, Häyrylä
19 Mårten Mårtenson Dräng
20 Mårten Mårtensson Drängh
87 Mårten Mårtensson Kärri 1 1 117 Mårthen Mårthensson Kärri Joroinen Jårosniemi, Lahnalax, Joroisniemi
15 1 Peer Mattssonn Lauckain
90 Lars Olsson Waukoin 1 1 125 Lars Ohlsson Wauko Joroinen Häyrylä
94 Grels Påelsson Kopoinen 1 1 127 Grels Påhlsson Kopoinen Joroinen Häyrylä
95 Johan Simonsson Huhka 1 1 116 Johan Simonsson Huchka Joroinen Häyrylä
19 Johan Simonson Huchka
96 Policarpus Hawerman 1 1 128 Policarpus Johanssoon Hafwerman Joroinen Häyrylä
19 Polycarpus Hafwermann
97 Olof Olsson Räsäin 19 Oloff Ohlsson Räsein
20 Olof Ohllsson Räsein
100 Hindrik Larsson Aholain 1 1 120 Hendrich Larsson Ahulain Joroinen _käwessj
102 Erik Hindersson Rongain 1 1 135 Erich Hendersson Rångain Joroinen Mawesi, Måndolamäki
104 Erik Simonsson Huhka 19 Erich Simonson Huchka
20 Erich Simonsson Hucka
105 Daniel Larsson Huiskain 1 1 134 Daniel Larsson Huiskain Joroinen Saufwiniemi, Mawesi
107 Staffan Olsson Sallinen 18 2 Staffan Sallinen
108 Lars Olsson Lewoin 1 1 121 Lars Olofsson Lefwäin Joroinen Lahnalax
19 Lars Ohlssonn Lewoin
112 Jacob Påelsson Kutuwoin 13 1 Jacob Påhlson Kuttvoin
122 Per Olsson Yllytyin 13 2 Petter Ohlson Yllytynen
17 2 Pehr Ohlsson Ylötöin
18 2 Pehr Ylletöin
123 Påel Persson Kärkäin 16 2 Påhl Kärkäin
19 Påhl Peerson Kärcki
126 Jöran Jöransson Pakalain 2 2 124 Jören Jöranss: Pakulain Sulkava Mändys, Kyrsiä, _skutiärf.
16 2 Jöran Pachkalain
127 Thomas Persson Innain 17 2 Thomass Inniain
18 2 Thomas Innoin
129 Per Hansson Rocka 11 2 Petter Hanssonn Råcka
15 1 Peer Hanssonn Råcka
17 2 Petter Hansson Råcka
18 2 Petter Råcka
132 Per Simonsson Lewoiska 15 2 Peer Simonssson Lefwiska
16 2 Peer Lef:aska
19 Petter Lefwaska
20 Petter Lefwaska

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Juvan komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 137 298

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
1 Henkikomppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslott) 143 274
2 Everstiluutnantin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåt) 141 290
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
11 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.4.1690 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192, 215, 221, 226, 231, 236, 241, 246
13 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1691, Nide 9771
15 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1691 .. 1.3.1692 (Narwen) - 1610, 1635, 1659, 1681, 1703, 1717, 1723, 1729, 1735, 1741, 1747
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1695, Nide 9787
16 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1695 .. 1.12.1695 (Narven) - 557, 563, 568, 583, 607, 624, 643, 641, 679, 691, 698, 704
17 Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 586, 610, 628, 646, 664, 682
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Digitaaliarkisto, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1696, Nide 9791
18 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1696 .. 1.6.1696 (Narven) - 1034, 1040, 1046, 1058, 1078, 1096
19 Majuri Klas Jakob von Werdenhaffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa, uusi komppaniajako 1.4.1696 .. 1.6.1696 (Narva) - 1049, 1079, 1087
20 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa, uusi komppaniajako 1.10.1696 .. 1.12.1696 (Narven) - 1108, 1114, 1120

© Väinö Holopainen 2020