AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaKatselmukset → 1712

Savon rykmentti: Juvan komppania

Pääkatselmus 6.9.1712 (Rausila)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1 Pylkilä Thomas Thomass Rautia
2 Kaihumäki Clement Larss Pulkin palkkamies
3 Wähmais Oloff Mardikain palkkamies
4 Männimäki Mattz Peerss. Wilhuin
5 Suoniemi Mattz Martenss Ilwåin palkkamies
6 Rångala Johan Anderss Lackmanus palkkamies
7 Härkälä Hindrich Mattzss Lamain palkkamies
8 Immoila Hind: Martenss Kettuin palkkamies
9 Kaskis Pether Mattz Kåhoin palkkamies
10 Håttila Pether Hamuin
11 Kaskis Mattz Anderss Wahwa palkkamies
12 Soiniemi Johan Mattss Pärnäin
13 Kiskilänniemi Påhl Mattzss Ruskain palkkamies
14 Hietajerwi Anders Anderss Klostarin palkkamies
15 Såpala Timothäus Ohlss Repo palkkamies
16 Räsälä Thomas Perss Miettin palkkamies
17 Rauckala Pether Orawa palkkamies
18 Wisala Anders Anderss Likain palkkamies
19 Marala Mattz Mattzss Marain
20 Randais Jöran Såpain ruotumies
21 Ahola Pether Jyrkänen
22 Leskilä Oloff Leskinen
23 Liefwola Niels Sparve
24 Härkälä Mattz Mattzss Lukoin
25 Heinola Oloff Ohlss Hemoin
26 Haloila Peer Peerss Säppäin palkkamies
27 Haikarala Jöran Jörenss Härkäin palkkamies
28 Makijös Johan Sigfredhss Oinoin palkkamies
29 Pochios Hind. Bertilss Mietin palkkamies
30 Pochios Mårthen Henderss Seilain palkkamies
31 Haikarala Hind: Perss Lukoin palkkamies
32 Kangais Johan Grelss Kiskin palkkamies
33 Kettula Anders Påhlss Martin palkkamies
34 Teifwola Peer Anderss Kärckäin
35 Ollikala Jöran Ihalain ruotumies
36 Hatzoila Oloff Påhlss Packarin palkkamies
37 Hatzoila And Anderss Leistin
38 Hatzoila Niels Wijttickain 22.5.1712 otettu
39 Narila Erich Swänss Målain palkkamies
40 Augila Påhl Kaipain
41 Majvala Mattz Bertelss Wijliäin
42 Murdois Jöran Perss Kipponus palkkamies
43 Remojerwi Christer Peerss Pönnin
44 Tukela Anders Mattzss Pulkin ruotumies
45 Tukela Hind. Anderss Karjalain palkkamies
46 Pylkälä Isack Johanss Muttil:n palkkamies
47 Pulkila Hindrich Rautia
48 Philpoila Mattz Matzzss Kurcki palkkamies
49 Murdois -
50 Lehikola Eskell Eskelss: Luckåin 22.5.1712 otettu
51 Worenmaa Johan Purmain palkkamies
52 Worenmaa Lars Larss. Turackain
53 Narila Michel Peerss Wilhuin
54 Karkiama Peter Samuelss Teitin palkkamies
55 Pitkälax Lars Nielss Haloin
56 Pitkälax Anders Mattzss Ilfwoin
57 Pulkila Christer Perss Ilfwoin palkkamies
58 Pulkila Pether Ikoin
59 Pitkelax Mattz Lähickäin 22.5.1712 otettu
60 Pulkita Johan Perss: Ruockulin
61 Kurkola Johan Pulkin palkkamies
62 Yliwäsi Jöran Peerss Tarkiain palkkamies
63 Yliwäsi Anders Jafuanain 22.5.1712 otettu
64 Soiniemi Hindrich Påhlsson Heinoin palkkamies
65 Yliwäsi Simon Lanskin
66 Soiniemi Mattz Töniss. Routzalain
67 Näringi Pohl Ohlss Snickarin
68 Tukola Erich Pahlss Mackoin palkkamies
69 Pulkila Pether Anderss Täppiain palkkamies
70 Worenma Erich Marain 22.5.1712 otettu
71 Maifwala Mattz Peerss Sickoin palkkamies
72 Maifwala Mattz Hendrichss Teifwain palkkamies
73 Mönnimäki Anders Jöranss Hännin palkkamies
74 Mattila Johan Harckoin palkkamies
75 Koislajerwi Johan Jöranss Haickarain palkkamies
76 Wättilä Jorois Pether Andikain
77 Kerisalo Anders Pesoin
78 Kerisalo Lars Hassuin palkkamies
79 Kåtkatlax Hemming Kluckarin palkkamies
80 Kåtkatlax Anders Andess Ahol:n palkkamies
81 Kåtkatlax Peter Abrahamss Kylloin palkkamies
82 Katisanlax Michell Ikaheimoin palkkamies
83 Katisanlax Pether Larss Tuofwin palkkamies
84 Katisanlax Anderss Kinnuin palkkamies
85 Joroisniemi Johan Jäppin palkkamies
86 Roukojerwi Johan Staffanss Honkoin palkkamies
87 Joroisniemi Pether Peerss Vallius palkkamies
88 Järfwila Lars Nielss Pentinen palkkamies
89 Roukoniemi Thomas Laitin ruotumies
90 Häyrylä Hindrich Leskinen
91 Häyrylä Erich Pajain
92 Häyrylä Oloff Ohlss Lapwetelein palkkamies
93 Kaitais Hind. Israelss Halföre
94 Häyrylä Hindrich Nielss Reijoin palkkamies
95 Häyrylä Anders Mattzss Parkoin palkkamies
96 Häyrylä Mårthen Hilduin palkkamies
97 Syfweis Påhl Grelss Suchoin ruotumies
98 Vättilä Anders Eskelss Kuckoin palkkamies
99 Syfweis Mattz Erichss Teuhuin ruotumies
100 Mawesi Lars Larson Kettuin palkkamies
101 Mawesi Oloff Erichss Kaupin palkkamies
102 Mandolanmäki Johan Ohlss Rautia palkkamies
103 Safwuniemi Påhl Ohlss Såppoin palkkamies
104 Safwuniemi Mattz Peerss Måndoin palkkamies
105 Safwuniemi Per Perss: Kanckuin 24.5.1712 otettu
106 Kaitais Hind: Erichss Lamain palkkamies
107 Lachnalax Niels Nielss: Orafwa 24.6.1712 otettu
108 Lachnalax Erich Axelss Kåppoin palkkamies
109 Syfwenma Oloff Purtin palkkamies
110 Kaitais Anders Säppäin palkkamies
111 Kaitais Carl Sigfredss Saikoin palkkamies
112 Kaitais Peter Peterss: Rimpi 4.6.1712 otettu
113 Kaitais Daniel Huiskain 24.5.1712 otettu
114 Kaitais Anders Anderss Härkin palkkamies
115 Lutila Sulkava Oloff Ohlss Kijlckij 10.5.1712 otettu
116 Kammola Hindrich Läber
117 Sipilä Mattz Johanss Kardin
118 Rauhaniemi Johan Simonss Hintzain palkkamies
119 Sulkawa Johan Hinderss Hintzain palkkamies
120 Kariulanmäki Mattz Larson Killuin palkkamies
121 Sairalamäki Thomas Hindss Tijtain palkkamies
122 Kammola -
123 Kyrsywä Hindrich Anderss Sipari palkkamies
124 Mändyis Mårthen Mieloin palkkamies
125 Kaitais Anders Grelss Kosuin palkkamies
126 Hattula Anders Hanss Kåhoin
127 Tunnila Johan Peerss Kardinen palkkamies
128 Hattula Samuel Johanss Wijhavain palkkamies
129 Råchkolantapal Erich Larson Kinnuin palkkamies
130 Råchkolantapal Johan Johanson Läber palkkamies
131 Kaipola Sigfredh Larson Säppäin ruotumies
132 Idenlax Pether Marthenss Walkoin palkkamies
133 Lingola Anders Anderss Knuti
134 Säppälä Johan Hindss Piparin palkkamies
135 Rotila Oloff Ohlson Asickain palkkamies
136 Angila Jacob Jöranss Biörn palkkamies
137 Mändyis Mattz Hindss Karfwoin palkkamies

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Peter Repå Trums:
2. rumpali Michel Skytt Trums:

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmus 1716

© Väinö Holopainen 2023