AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaKatselmukset → 1776 varamiehet

Savon rykmentti: Juvan komppania

Katselmusluettelo 16.9.1776 (Jockas)

MiehistöTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Laukala,
Pälkilä
Petter Mickoin S:t Michel 17
2 Kajhunmäki Johan Gabrielsson Paijain Jockas 18 1/2
3 Wechmais Thomas Mardikain Jockas 23 1/2
4 Kumonmäki,
Wechmais,
Taipale
Johan Holopain Jockas 17 16.9.1776 täydennysmieheksi 42 → 16.9.1776 täydennysmieheksi 42
-
5 Rångala,
Suriniemi,
Warparanda
Olof Suhoinen Jorois 19 1/2
6 Rångala -
7 Härkälä,
Palois
Mårten Påkelain Jockas 18
8 Kupsala,
Patela,
Lamala
Anders Kålemain Jockas 19 1/2 27.3.1776 otettiin 16.9.1776 poistetaan 27.3.1776 otettiin →
16.9.1776 poistetaan
-
9 Tyrynmäki,
Kaskis
Joh: Olofsson Sallin Sulkawa 17 1/2 27.3.1776 ruotusotilaaksi → 27.3.1776 ruotusotilaaksi
-
10 Håttila,
Kaskis
-
11 Matila,
Kaskis,
Håttila
-
12 Soinemi,
Yliwäsi
Petter Lukoin Jockas 25 1/2 16.9.1776 poistetaan → 16.9.1776 poistetaan
-
13 Kiskilännemi,
Hetajärvi
Petter Mattsson Kiskin Flink 23.10.1775 ruotusotilaaksi → 23.10.1775 ruotusotilaaksi
-
14 Hetajervi -
15 Sopala,
Hetajerwi
-
16 Wisala,
Pajunsalmi,
Koikala
-
17 Hetajerwi,
Worenma,
Metula
-
18 Randyis,
Wisala
-
19 Marala,
Randyis
-
20 Randyis,
Pällilä,
Marala
-
21 Ahola,
Kåikala
-
22 Läskilä -
23 Lewola -
24 Härkälänmäki,
Hetjerwi
-
25 Lewola,
Heinola
Olof Immoin Jockas 25 16.9.1776 hylätään (heikkonäköinen) → 16.9.1776 hylätään (heikkonäköinen)
-
26 Rokola,
Ahola,
Halola
Henric Wunuka Jockas 17 1/2 rakuunaksi → rakuunaksi
-
27 Haikaranpeldo -
28 Pochiois,
Mäkyis
Grels Pärnäin Sulkawa 8.4.1774 sisäänkirjoitettiin 8.4.1774 sisäänkirjoitettiin →
29 Pochjois -
30 Pochiois -
31 Jåkela,
Haikaranpeldo,
Kasintaipal
Pål Kiskin Jockas 17 1/2
32 Kangais -
33 Kangais -
34 Teifwala -
35 Ollikala -
Peter Kehkoin 16.9.1776 otetaan → 16.9.1776 otetaan
36 Hassola,
Näringe
Lars Hötyläin Piexämäki 21 5/6
37 Olickala,
Hassola
-
38 Hassola,
Näringe
Eric Rimpin Jockas 24
39 Näringe Anders Parandain 20 1/3 rakuunaksi Rantasalmelle → rakuunaksi Rantasalmelle
-
40 Maivala,
Aifvila
-
41 Maivala,
Matila
-
42 Murdois,
Remojerwi
-
Johan Holopain 16.9.1776 täydennysmies 4 16.9.1776 täydennysmies 4
43 Remojervi Iwar Wisain 25.10.1775 ruotusotilaaksi → 25.10.1775 ruotusotilaaksi
-
44 Tuchkala -
Johan Johansson Holopain 17 1/3 16.9.1776 otetaan 16.9.1776 otetaan →
45 Tuchkala,
Remojerwi
-
46 Pitkälax -
47 Yliwäsi -
48 Knutilanmäki,
Kilpola
Anders Pispain Jockas 23
49 Kosmala,
Murdois
-
50 Yliwäsi,
Rokola,
Lehikola
-
51 Worenma,
Hytöyis
-
52 Worenma -
53 Hännilä,
Narila
-
54 Karkiama Abraham Weisein Jockas 18 1/2
55 Pitkälax -
56 Pitkälax -
57 Karkiama,
Olickala,
Pulkila
Petter Kächköin Jockas 18 1/2
58 Pitkälax -
59 Pitkälax -
60 Ruokola,
Pulkila
-
Anders Christersson Likanen 19 16.9.1776 otetaan 16.9.1776 otetaan →
61 Ruokola,
Yliwäsi
-
62 Pitkälax -
63 Soinemi,
Yliwäsi
-
Olof Olofsson Juwoin 17 16.9.1776 otetaan 16.9.1776 otetaan →
64 Summala,
Matila,
Soinemi
-
65 Pulkila,
Pitkälax
Jacob Köhköin 10.11.1775 ruotusotilaaksi N:o 37 → 10.11.1775 ruotusotilaaksi N:o 37
-
66 Soinemi -
67 Worenma,
Näringe,
Kaskis
Petter Lamain Jockas 19
68 Tuchkala,
Wechmais,
Teiwala
Johan Marain Jockas 14 1/3 16.9.1776 ei oteta (alaikäinen) → 16.9.1776 ei oteta (alaikäinen)
-
69 Rasala,
Laukala
-
70 Pylkälä,
Kilpola
-
71 Maiwala,
Teiwala,
Worenma
-
72 Maiwala,
Pitkälax
-
73 Järfvenpä,
Männymäki
-
74 Härkälännemi,
Matila,
Mäkyis
-
75 Kaislajerwi,
Rongala,
Marala
-
115 Lautiala,
Hasula
-
116 Kammola,
Haltula,
Sipilänmäki
Petter Kammoin Sulkava 18 1/2 karannut → karannut
Matts Aholain 1755 otettiin 1755 otettiin →
117 Kardilannemi,
Sipilänmäkj
-
118 Rauhannemi,
Kardilannemi
Jacob Laukoin 27.3.1776 ruotusotilaaksi → 27.3.1776 ruotusotilaaksi
-
119 Karjulanmäki,
Kåskutjerwi,
Sulkawa
Mats Törröin Sulkava 21 1/2
120 Mändyis,
Karjulanmäki,
Laukansari
-
121 Sairala,
Rotila,
Wätälänmäki
Adam Meloin Sulkawa 17
122 Wätälänmäkj,
Kammola
Petter Muttilain 31.1.1776 ruotusotilaaksi → 31.1.1776 ruotusotilaaksi
-
123 Hypiänlax,
Kammola
Henric Kåsoin Sulkava 15 1/2
124 Mändyis Lars Kammoin Sulkava 17
125 Mändyis,
Kaitais
Staffan Oinoin 17 29.8.1776 kuoli → 29.8.1776 kuoli
-
126 Tonnila,
Haltula
-
127 Tunnila,
Mändyis
Matts Hatanen Sulkava 19
128 Erickala,
Haltula
Petter Samuelsson Horä Randasalmj 14.3.1776 sotilaaksi N:o 50 Ev.lut. komppaniaan → 14.3.1776 sotilaaksi N:o 50 Ev.lut. komppaniaan
-
129 Kaitais,
Rachkolantaipal
Jacob Summain Sulkava 18
130 Rachkolantaipal,
Kaitais
-
Carl Johan Korp 20 16.9.1776 otetaan 16.9.1776 otetaan →
131 Kaipola Matts Halpi Sulkava 27.3.1776 ruotusotilaaksi → 27.3.1776 ruotusotilaaksi
-
132 Idenlax,
Kaipala
-
133 Lingola. Rauhannemi,
Idenlax
Hans Hansson Dahl Sulkava 18 1/2
134 Ninimäki,
Mändyis,
Kaipola
Adam Kåsoin Sulkava 30 1/2
135 Rotila,
Sipilä
Henric Härtuain Sulkava 15 1/2 4.5.1776 ruotusotilaaksi N:o 63 → 4.5.1776 ruotusotilaaksi N:o 63
-
136 Ryhälä,
Kammola,
Aufvila
-
137 Karjulanmäki Pål Påhlson Kiukuin Jockas 19 1/4

TiedotMiehistö

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittain

© Maija-Liisa Laakso 2023