AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaPalkkaluettelot → 1761

Savon rykmentti: Juvan komppania

Palkkausluettelo 15.8.1761 (Jorois)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1 Niclas v: Krämer
2 Hendrich Stårck
3 Petter Ståhl
4 Hendrich Trana
5 Johan Siöman
6 Jacob Hagman
7 Anders Biörckgren
8 Jacob Hirn
9 Johan Ducat
10 Anders Girström
11 Niels Swensk
12 Påhl Ung
13 Jeremjas Järnsko
14 Petter Fermer
15 Hendrich Ådahl
16 Erick M. Aminoff
17 Staffan Nöigd
18 Joachim F. Duncker
19 Michell Hålmberg
20 Anders Girs
21 Anders Gråsten
22 Abram Ingberg
23 Eskell Beckman
24 Staffan Haling
25 Michell Håfberg
26 Erick Swahla
27 Johan Backman
28 Lars Snäll
29 Johan Lampin
30 Johan From
31 Hendrich Smedman
32 Hendrich Biörn
33 Matts Hålm
34 Johan Örn
35 Påhl Flinck
36 Olof Storm
37 Johan Snällman
38 Hendrich Meijer
39 Johan Tätting
40 Petter Gust. Duncker
41 Jöran Stålt
42 Thomas Wise
43 Lars Lanten
44 Ifwar Wjman
45 Petter Bofinck
46 Carl F. Jägerhorn
47 Magnus G. Ståhlhane
48 Michell Hielte
49 Lars Hedman
50 Hindrich Giedda
51 Niels Hård
52 Albrect F: v. Fieandt
53 Hendrich Hackspick
54 Thomas Asplund
55 Michell Pihlman
56 Erick Kinman
57 Lars Ripa
58 Matts Kåck
59 Johan Giöckman
60 Påhl Glada
61 Petter Horn 6.2.1761 karkasi
Staffan Kardin 25.6.1761 palkkamies
62 Matts Grip
63 Olof Tellgren
64 Hendrich Dufwa
65 Påhl Giöck
66 Matts Udd
67 Johan Kruss
68 Samuel Flycht
69 Erick Meijer
70 Hendrich Håfman
71 Hendrich Sågman
72 Michell Wipa
73 Matts Häger
74 Petter Hassell
75 Anders Hurtig
76 Niclas Pohlman
77 Abram Tållman
78 Anders Lifländer
79 Hendrich Drack
80 Johan Linman
81 Påhl Öhrn
82 Lars Elg
83 Påhl Pulkin
84 Niels Oxman
85 Niels Ren
86 Olof Kiällman
87 Olof Kaupin
88 Iwar Lunstaka
89 Matts Bergman
90 Petter Ugla
91 Johan Helgström
92 Anders Parckoin
93 Paul Brusin
94 Johan Sparf
95 Hendrich Frisk
96 Olof Luttman
97 Olof Kätolin
98 Arfwed Årre
99 Matts Kyhlman
100 Anders Lyding
101 Olof Hydman
102 Ture Tureson
103 Thomas Uf
104 Anders Brun
105 Adam Strömbom
106 Anders Nerman
107 Jeremjas Ferm
108 Abram Ruth
109 Anders Öman
110 Brussius Hämelin
111 Johan Andikain
112 Mårten Modig
113 Johan Ecklund
114 Matts Malm
115 Staffan Kårp
116 Johan Hind: Aminoff
117 Niels Sunman
118 Petter Giort
119 Mårten Mieloin
120 Jöran Anderson
121 Erick Ecklöf
122 Petter Reahlman
123 Lars Gamman
124 Påhl Skiärman
125 Petter Löppoin
126 Matts Härmelin
127 Niels Tup
128 Matts Nirberg
129 Anders Färdig
130 Hendrich Läber
131 Thomas Jordan
132 Anders Immoin
133 Otto Carl v. Fieandt 6.8.1760 vapaaehtoinen
134 Anders Högman
135 Erick Käton
136 Matts Törnqwist
137 Johan Hast

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Joseph Hiskou _lag:re
2. rumpali Swen Ohlsbo _lag:re

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen palkkaluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainLuettelo 1760Luettelo 1762

© Maija-Liisa Laakso 2023