AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaRuotu → 103 ☰ 

Kuopion komppania: ruotu 103<>

Ruotutalot ovat kylissä: Putroniemi, Roikansaari, Vuorisalo (Kuopio)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Petter Larsson Kopponen 1695 mainittu 1700 Vanha rykmentti 1685 1
Henrik Torikka ennen 1712 mainittu 1712 2
Anders Torvinen mainittu 1724 21.10.1732 3
Henrik Meijenbusk 11.12.1732 28.6.1734 4
Johan Pik 28.6.1734 12.2.1742 5
Henrik Korpström 12.2.1742 6.3.1758 6
Henrik Vik Vaittinen 6.3.1758 3.4.1773 täydennysmies 103 7
Petter Vik Kaarakainen 3.4.1773 10.6.1795 täydennysmies 11 8
Adam Vik Savolainen 10.9.1795 28.6.1798 täydennysmies 103 9
Staffan Vik Soikkanen 1.10.1798 mainittu 1808 täydennysmies 10

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 103 varamies
Henrik Vaittinen mainittu 1752 6.3.1758 ruotu 103 1
Johan Keinänen 1773 mainittu 1775 2
1776 lähtien ruotujen 103 ja 104 yhteinen varamies numero 52
Adam Savolainen 1770 mainittu 1788 ruotu 103 3,2
Pål Räsänen 17.4.1808 4,3


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hindrick Christerss Tårckain
Katselmus 1719 1.11.1719
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 17.6.1735
Ands Tårfwin 21.10.1732 sai eron tilan hoitoon Pohjanmaalla
Hind: Meijenbusk 11.12.1732 palkka­mies 28.6.1734 ruotu esitti miehen tilalle
Johan Pijk Saw 40 1 gift 28.6.1734 palkka­mies 1695
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Hind: Korpström
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Hind: Korpström
Katselmus 1751 22.4.1751
Hindrick Korpsström
Katselmus 1754 9.4.1754
Hindrich Kårpström
Katselmus 1758 6.3.1758
Hind. Korpström 6.3.1758 sai eron
Hindrik Waitin Cuopio 32 gift 6.3.1758 täydennys­mies 1726
Katselmus 1763 23.2.1763
Henr: Wijk Sawolax 35 5 gift (1758) 1728
Katselmus 1767 21.8.1767
Johan Pijk 12.2.1742 ruotu esitti miehen tilalle
Henric Korppström 12.2.1742 palkka­mies 6.3.1758 hylättiin
Henric Wijk Sawolax 39 1/2 7 1/2 gift 6.3.1758 täydennys­mies 1728
Katselmus 1772 3.4.1773
Hendric Wijk 3.4.1773 sai eron
Petter Karakain Österbotn 21 ogift 3.4.1773 palkka­mies 1751
Katselmus 1775 21.8.1775
Hinric Wjk 3.4.1773 hylättiin
Pähr Wijk Österbotn och Sikajoki Sn 23 2 1/3 gift 11 2 1/2 3.4.1773 täydennys­mies 1752
Katselmus 1778 8.9.1778
Petter Wijk Österbotn och Sjkajoki Soken 26 5 1/3 gift 5 8 1/2 (1773) 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Petter Wjk Österbotn och Sikajoki Sn 29 5/6 9 1/6 gift 5 8 (1773) 1753
Katselmus 1785 6.7.1785
Petter Wijk Österboten och Sikajoki Sokn 32 5/6 12 1/6 gift 5 8 (1773) 1753
Katselmus 1788 24.9.1788
Petter Wjk Cuopio 48 16 gift 5 7 1/2 (1772) 1740
Katselmus 1789 5.11.1789
Per Wick Savolax 49 17 gift 5 7 1/2 (1772) 1740
Katselmus 1790 17.9.1790
Pehr Wek Savolax 50 18 gift 5 7 1/2 (1772) 1740
Katselmus 1795 10.6.1795
Petter Wjk Österbottn: Sjkajoki 54 _ gift 5 7 1/2 1741
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Wijk 10.6.1795 erotettiin
Adam Savolain Wijk Cuopio 42 24 gift 5 6 10.9.1795 ruodun täydennys­mies 1756
Katselmus 1801 15.6.1801
Adam Vik 28.6.1798 erotettiin
Stephan Soikoin Vijk Cuopio 27 4 gift 5 8 1/2 1.10.1798 täydennys­mies 1774
Katselmus 1804 25.6.1804
Staffan Vik Kuopio 30 7 gift 5 8 1/2 (1797) 1774
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Hindrick Christerss Tårckain  
 
Katselmus 1719 1.11.1719
 
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 17.6.1735
Ands Tårfwin  
21.10.1732 sai eron tilan hoitoon Pohjanmaalla
Hind: Meijenbusk 11.12.1732 palkka­mies
28.6.1734 ruotu esitti miehen tilalle
Johan Pijk 28.6.1734 palkka­mies 40 Saw
  1 gift 1695
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Hind: Korpström  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Hind: Korpström  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Hindrick Korpsström  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Hindrich Kårpström  
 
Katselmus 1758 6.3.1758
Hind. Korpström  
6.3.1758 sai eron
Hindrik Waitin 6.3.1758 täydennys­mies 32 Cuopio
  gift 1726
Katselmus 1763 23.2.1763
Henr: Wijk (1758) 35 Sawolax
  5 gift 1728
Katselmus 1767 21.8.1767
Johan Pijk  
12.2.1742 ruotu esitti miehen tilalle
Henric Korppström 12.2.1742 palkka­mies
6.3.1758 hylättiin
Henric Wijk 6.3.1758 täydennys­mies 39 1/2 Sawolax
  7 1/2 gift 1728
Katselmus 1772 3.4.1773
Hendric Wijk  
3.4.1773 sai eron
Petter Karakain 3.4.1773 palkka­mies 21 Österbotn
  ogift 1751
Katselmus 1775 21.8.1775
Hinric Wjk  
3.4.1773 hylättiin
Pähr Wijk 3.4.1773 täydennys­mies 23 11 Österbotn och Sikajoki Sn
  2 1/3 2 1/2 gift 1752
Katselmus 1778 8.9.1778
Petter Wijk (1773) 26 5 Österbotn och Sjkajoki Soken
  5 1/3 8 1/2 gift 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Petter Wjk (1773) 29 5/6 5 Österbotn och Sikajoki Sn
  9 1/6 8 gift 1753
Katselmus 1785 6.7.1785
Petter Wijk (1773) 32 5/6 5 Österboten och Sikajoki Sokn
  12 1/6 8 gift 1753
Katselmus 1788 24.9.1788
Petter Wjk (1772) 48 5 Cuopio
  16 7 1/2 gift 1740
Katselmus 1789 5.11.1789
Per Wick (1772) 49 5 Savolax
  17 7 1/2 gift 1740
Katselmus 1790 17.9.1790
Pehr Wek (1772) 50 5 Savolax
  18 7 1/2 gift 1740
Katselmus 1795 10.6.1795
Petter Wjk   54 5 Österbottn: Sjkajoki
  _ 7 1/2 gift 1741
Katselmus 1798 28.6.1798
Petter Wijk  
10.6.1795 erotettiin
Adam Savolain Wijk 10.9.1795 ruodun täydennys­mies 42 5 Cuopio
  24 6 gift 1756
Katselmus 1801 15.6.1801
Adam Vik  
28.6.1798 erotettiin
Stephan Soikoin Vijk 1.10.1798 täydennys­mies 27 5 Cuopio
  4 8 1/2 gift 1774
Katselmus 1804 25.6.1804
Staffan Vik (1797) 30 5 Kuopio
  7 8 1/2 gift 1774

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Anders Tårfwin
1733 Anders Tårfwin 21.10.1732 kotitilan hoitoon
Hindrich Meijenbusk 11.9.1773 palkkamies
1734 Hindrich Meijenbusk 28.6.1734 sairas
Johan Pijk 28.6.1734 palkkamies
1735 Johan Pijk
1736 Johan Pijck
1737 Johan Pijk
1738 Johan Pijk
1739 Johan Pik
1740 Johan Pijk
1741 Johan Pijk
1744 Hindrik Korpström
1745 Hind: Korpström
1746 Hindrick Korpström
1747 Hind Korpström
1748 Hind: Korpström
1749 Hind. Korppström
1750 Hind Korpström
1751 Hendrich Kårpström
1752 Hind: Korppström
1753 Hind: Korpström
1754 Hind: Korpström
1755 Hind: Korpström
1756 Hind: Korpström
1757 Hind: Korpström
1758 Hend: Kårpström 6.3.1758 hylättiin
Hendrich Wijk 6.3.1758 otettu
1759 Hind: Wijk
1760 Hendrich Wijk
1761 Hendrich Wijk
1762 Hend: Wijk
1763 Hindrich Wijk
1764 Hend: Wijk
1766 Hend Wijk
1767 Henric Wijk
1768 Hendric Wijk
1769 Hend: Wijk
1770 Hend Wik
1771 Hend Wijk
1773 Henrich Wijk 3.4.1773 hylättiin
Petter Karackain Wijk 3.4.1773 täydennysmies
1775 Petter Wjk
1776 Petter Wijk
1777 Petter Wijk
1778 Petter Wijk
1779 Petter Wik
1780 Petter Wik
1781 Petter Vik
1782 Petter Wik
1783 Petter Wik
1784 Petter Wik
1785 Petter Wik
1786 Petter Wik
1787 Petter Wik
1788 Petter Wik
1789 Pehr Wik
1790 Petter Wik
1791 Petter Wik
1792 Petter Vik
1793 Petter Wik
1794 Petter Vik
1795 Petter Wijk 10.6.1795 sai eron
Adam Savolain Wijk 10.9.1795 täydennysmies
1796 Adam Wjk
1797 Adam Wjk
1798 Adam Wijk 28.6.1798 erotettiin
-
1799 - 1.10.1798
Stephan Johan Soikanen Sik 1.10.1798 täydennysmies
1800 Stephan Vik
1801 Stephan Vik
1802 Stephan Vik
1803 Stephan Vik
1804 Staffan Vik
1805 Staffan Vik
1806 Staffan Vik
1807 Staffan Vik
1808 Staffan Wik

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Per Larsson Koppoin

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kuopio RK 1749-1759
I:149 Worisalo Hen: Waitin Vijk ikä 23
puoliso: Marg Räsätär ikä 18
Kuopio RK sotilaat 1759-1765
25 Soldat Hindrich Wijk s. 1728
puoliso: Marg: Räsätär
Vaittinen
Kuopio RK 1776-1781
III:417 Wuorisalo 2 Henr Wik s. 1728
puoliso: Marg: Räsätär s. 1729
lapsia: Carin, Lars, Maria, Anna, Christina
afskedat
III:425 Ukonlax 1 Henr Wiik s. 1728
puoliso: Marg: Räsätär s. 1729
lapsia: Carin, Lars, Maria, Anna
yliviivattu
III:417 Wuorisalo 2 Pehr Vijk s. 21.12.1750
puoliso: Elin Pälotar s. 1743
lapsia: Anders, Petter
III:806 Roicansari Petter Viik s. 1757
puoliso: Elin Pelotar s. 1743
lapsia: Anders, Pehr, Judita, Henric
Kuopio RK 1796-1804
II:81 Råikansaari Staffan Soikoin Wijk s. 1774
puoliso: Elisab: Savolain s. 1764
bor i Kasurila
Kuopio LK 1749-1759
206 Wuorisalo 1 Hinrich Cordilain
lapsia: Christina, Sophia
Kuopio LK 1769-1785
264 Råikansari Petter Wjk
lapsia: Anders, Judith, Henric, Johan, Olof

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kuopion seurakunta
Murdolax
Litmaniemi
Andreas Torvin
puoliso: Marg. Räsätär
lapsia: Beata, Mathias, Andreas
Hind. Meijenbusk
puoliso: Kirst. Keinätär vih. 30.8.1734
Melaniemi
Pajusari
Ristavesi
Joh. Pitkäin Pijk
puoliso: Kirst. Fougdila
lapsia: Johan, Christina, Anders, Coecilia, Sophia, Malin, Casper, Hidnrich
Hend. Korpström
puoliso: Cath. Tofwitar vih. 19.3.1744
Vorisalo Hinr. Cnutss. Waittin Vijk
puoliso: Marg. Larsdr. Räsätär vih. 17.6.1748
lapsia: Catharina, Christina, Maria, Anna
Roikansari Petter Wik
puoliso: Elin And. Pelkoin s. 1745
lapsia: Anders, Petter, Olof, Anna
Roikansari
Ristavesi
Adam Savolain Wik
puoliso: Marg Itkoin s. 1755K k. 11.3.1797 vih. 28.9.1783
lapsia: Maria, Anders, Brita, Adam, Matts, Henric
Råikansari Adam Adss. Vik
puoliso: Ingeb. Ersdr. Holopain vih. 15.10.1797
lapsia: Inga Stina
Kasuril. Staffan Wijk s. 1774K k. _.9.1809

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Kuopio 1727 Råikonsarj 1 Solld: Tårfwins hustru 1758A
Kuopio 1728 Råikonsarj 1 Solld: Torfwins hustru 2235B
Kuopio 1730 Råikansarj 1 Solld Tårwins hustru 4402
Kuopio 1731 Råikonsarj 1 Solld Tårnins hustru 2053A

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_10 Anders Tårfwoin
1724_11 Anders Tärfwoin
1724_11 Anders Tårfwin
1728_4 And:s Tårfwin
1728_5 Anders Tårfwin
1728_6 Anders Torfwin
1728_7 Anders Torwin
1728_8 Anders Tårfwin
1728_9 Anders Tårfwin
1735_2 Johan Pijk
1735_3 Johan Pijk
1735_4 Johan Pijk
1735_5 Johan Pijk
1735_6 Johan Pijk
1735_7 Johan Pijk
1735_8 Johan Pick
1744 Hendr: Karpström
1745 Hindrich Kärpström
1746 Hendrich Kårpström
1747 Hendrich Kårpström
1748 Hendrich Kårpström
1752 Hend. Kårpström
1752b Hendrich Kårpström
1753 Hend. Kårpström
1754 Hendrich Kårpström
1756 Henric Kårpström
1766 Henrich Wjk
1767 Henrick Wjk
1768 Hendrick Wijk
1773 Petter Wijk 3.4.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitTuomiokirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1776 Sold: Petter Wik 2.5.1797
1784 Soldaten Petter Wik 1795 22 2/3 54

Eläkettä anoneet sotilaat

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Kuopion pitäjä
25.6.1725 Soldaten Anders Torfwin 349
30.8.1733 soldaten Hendrich Meirbusk 640
3.6.1738 Soldaten Johan Pitkein 440b

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Kuopion komppania
x.8.1700 Riga 103 Per Larsson Koppoin
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 8. komppania
Kapteeni Göösin komppanian katselmus
18.8.1685 Nyslotth 2 Petter Larsson Kåppåin Leppävirta Läppäwirda

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Worisalo
Roikansarj
Putronemj
Påhl Räsäin
Mattz Ihalain
Daniell Jhalembin
1758 Roikansarj
Roikansarj
Putronemj
Pål Räsäin
Matz Ihalain
Dan Lembin
1767 Wuorisalo
Roikansari
Putroniemi
Pål Räsäin
Matts Ihanlain
Dan. Lembin
1782 Wuorisalo
Råikansari
Putroniemi
Påhl Räsäin
Matts Ihalain
Daniel Lämbin
1795 Wuorisalo
Roikansari
Puttronemi
Krigs: Comiss: Modens E:a
Matts Ihalain
Olof Mjetin
1804 Vuorisalo
Roikansari
Putronjemi
Vänäins Ennka
Matts Ihalain
Olof Mietin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutukset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 25.8.1775
Ruodun 103 varamies
Joh: Keinoin Cuopio Sokn och Jurikamäki by 20 ogift 10 5 3/4 1755
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 103 ja 104 yhteinen varamies numero 52
Adam Sawolain Cuopio 32 18 gift 5 7 (1770) 1756
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 25.8.1775
Ruodun 103 varamies
Joh: Keinoin   20 10 Cuopio Sokn och Jurikamäki by
  5 3/4 ogift 1755
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 103 ja 104 yhteinen varamies numero 52
Adam Sawolain (1770) 32 5 Cuopio
  18 7 gift 1756

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutukset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 103 ja 104 yhteinen varamies numero 52
1808_v Påhl Räsänen 17.4.1808 Ouluun komennukselle

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutukset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 29.1.1773
Ruodun 103 varamies
Johan Keinoin
Luettelo 1774_v 8.3.1774
Johan Keinoin 18 5/6 1 5/6 (1773) 1756

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotAvioliittoluvat ja kuulutukset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Hendrich Waitinen
1753_v Hendrich Mietin
1754_v Hendrich Mietinen
1754b_v Hendrich Waitin
1754c_v Hendrich Waitin
1756_v Hendrich Waitin
1756b_v Hendrick Waitin
1757_v Hendrich Waitin
1758_v Hendrich Waitin 6.3.1758 sotilaaksi
1758b_v Henrich Waitin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Avioliittoluvat ja kuulutukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Kuva⇒ Päiväys Ruotu Sulhanen Kommentti Morsian Kommentti
Kuopion maa- ja kaupunkiseurakunta kuulutukset
280 9.6.1783 v103 v104 Adam Savolain Wargiernings Karlen N:o 52 Margareta Itkotar Torpare dottren

KatselmuksetNimetKylätRuotu 102Ruotu 104

© Väinö Holopainen 2023