AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaRuotu → 5 ☰ 

Kuopion komppania: ruotu 5<>

Ruotutalot ovat kylissä: Vehmasmäki (Kuopio)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Jöran Jöransson Valkonen mainittu 1700 21.3.1701 1
Anders Hyvärinen ennen 1712 mainittu 1712 Kaksikas 2
Jöran Leinonen 1714 mainittu 1719 3
Erik Vilhelm Tavaststjerna 25.11.1720 mainittu 1721 4
Nils Tuckman Tuhkanen 1725 16.3.1749 5
Mats Laitinen 11.1749 12.3.1750 6
Jakob Karel 12.3.1750 26.3.1756 7
Anders Karel Kinnunen 26.3.1756 28.7.1768 8
Petter Rök Laitinen 3.9.1770 15.3.1771 9
Pål Rök Kolehmainen 15.3.1771 4.2.1773 10
Krister Rök Jääskeläinen 4.2.1773 5.2.1790 täydennysmies 6 11
Esajas Rök Kastinen Korhonen 3.6.1790 28.6.1798 täydennysmies 5/6 12
Simon Rök Laitinen 1.10.1798 10.9.1808 13
Zakris Dyrk Tiirikainen 1.11.1808 mainittu 1809 täydennysmies 25/26 palkkarästikomitea 14

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 5 varamies
Jakob Polack mainittu 1752 mainittu 1760 1
1776 lähtien ruotujen 5 ja 6 yhteinen varamies numero 3
Esajas Tupp 1783 mainittu 1788 ruotu 5 2,5
Petter Hämäläinen 17.8.1808 3,6


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Anders Anderss Hyfwärin
Katselmus 1716 23.10.1716
Jöran Leinoin Safwolax och Kuopio Sochn 22 2 1/2 gift (1714) 1694
Katselmus 1719 1.11.1719
Jöran Lejnoin 1719 katosi tuntureilla
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
Erich Wilh: Tavastierna Safwolax 15 - 25.11.1720 otettu 1706
Katselmus 1735 17.6.1735
Niels Tuckman Saw 39 10 gift (1725) 1696
Katselmus 1754 9.4.1754
Jacob Karel
Katselmus 1758 6.3.1758
Anders Karel 21 2 (1756) 1737
Katselmus 1763 23.2.1763
Anders Carel Carelen 26 7 gift (1756) 1737
Katselmus 1767 21.8.1767
Nils Tuckman 16.3.1749 hylättiin
Matts Laitin 20.11.1749 ruotu­mies 12.3.1750 esitti miehen tilalleen
Jacob Karel 12.3.1750 palkka­mies 26.3.1756 esitti miehen tilalleen
Anders Karel Carelen 11 1/2 gift 26.3.1756 palkka­mies
Katselmus 1772 3.4.1773
Petter Rök 4.2.1773 hylättiin
Christer Jäskeläin Rök Savolax 23 1/6 1/6 ogift 11 4 1/2 4.2.1773 täydennys­mies 6 1749
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Karell 28.7.1768 poistettiin
Petter Rök 3.9.1770 ruotu­mies 15.3.1771 esitti miehen tilalleen
Påhl Rök 15.3.1771 palkka­mies 4.2.1773 hylättiin
Christer Röök Cuopio 25 1/2 2 1/2 ogift 11 4 1/2 4.2.1773 täydennys­mies 6 1750
Katselmus 1778 8.9.1778
Christer Röök Copio 28 7/12 5 7/12 ogift 5 10 1/2 (1773) 1750
Katselmus 1782 11.7.1782
Christer Rök Cuopio 32 5/12 9 5/12 ogift 5 _ 1/2 (1773) 1750
Katselmus 1785 6.7.1785
Christer Röök Cuopio 35 5/12 12 5/12 ogift 5 10 1/2 (1773) 1750
Katselmus 1788 24.9.1788
Christer Rök Cuopio 42 17 ogift 5 8 (1771) 1746
Katselmus 1789 5.11.1789
Christer Röck Savolax 43 18 ogift 5 8 (1771) 1746
Katselmus 1790 17.9.1790
Christer Rök 5.2.1790 kuoli
Esaias Kastin Rök Savolax 27 1 1/2 gift 5 8 3.6.1790 täydennys­mies nro 3 1763
Katselmus 1795 10.6.1795
Esaias Rök Cuopio Sokn 31 1/2 9 gift 5 8 (1786) 1764
Katselmus 1798 28.6.1798
Esaias Röök Cuopio 31 1/2 12 gift 5 8 (1786) 1767
Katselmus 1801 15.6.1801
Esaias Rök 28.6.1798 erotettiin
Simon Laitinen Rök Cuopio 30 _ gift 5 8 1.10.1798 täydennys­mies 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Simon Rök Kuopio 33 3 7/12 gift 5 8 (1801) 1771
Katselmus 1809 22.6.1809
Zachris Dyrck Kuopio 26 6 ogift 5 8 (1803) sairaana majoituksessa 1783
Katselmus 1809b 16.10.1809
Zachris Dyrck Kuopio 26 1/4 6 1/4 ogift 5 8 (1803) 1783
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Anders Anderss Hyfwärin  
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Jöran Leinoin (1714) 22 Safwolax och Kuopio Sochn
  2 1/2 gift 1694
Katselmus 1719 1.11.1719
Jöran Lejnoin  
1719 katosi tuntureilla
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
Erich Wilh: Tavastierna 25.11.1720 otettu 15 Safwolax
  - 1706
Katselmus 1735 17.6.1735
Niels Tuckman (1725) 39 Saw
  10 gift 1696
Katselmus 1754 9.4.1754
Jacob Karel  
 
Katselmus 1758 6.3.1758
Anders Karel (1756) 21
  2 1737
Katselmus 1763 23.2.1763
Anders Carel (1756) 26 Carelen
  7 gift 1737
Katselmus 1767 21.8.1767
Nils Tuckman  
16.3.1749 hylättiin
Matts Laitin 20.11.1749 ruotu­mies
12.3.1750 esitti miehen tilalleen
Jacob Karel 12.3.1750 palkka­mies
26.3.1756 esitti miehen tilalleen
Anders Karel 26.3.1756 palkka­mies Carelen
  11 1/2 gift
Katselmus 1772 3.4.1773
Petter Rök  
4.2.1773 hylättiin
Christer Jäskeläin Rök 4.2.1773 täydennys­mies 6 23 1/6 11 Savolax
  1/6 4 1/2 ogift 1749
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Karell  
28.7.1768 poistettiin
Petter Rök 3.9.1770 ruotu­mies
15.3.1771 esitti miehen tilalleen
Påhl Rök 15.3.1771 palkka­mies
4.2.1773 hylättiin
Christer Röök 4.2.1773 täydennys­mies 6 25 1/2 11 Cuopio
  2 1/2 4 1/2 ogift 1750
Katselmus 1778 8.9.1778
Christer Röök (1773) 28 7/12 5 Copio
  5 7/12 10 1/2 ogift 1750
Katselmus 1782 11.7.1782
Christer Rök (1773) 32 5/12 5 Cuopio
  9 5/12 _ 1/2 ogift 1750
Katselmus 1785 6.7.1785
Christer Röök (1773) 35 5/12 5 Cuopio
  12 5/12 10 1/2 ogift 1750
Katselmus 1788 24.9.1788
Christer Rök (1771) 42 5 Cuopio
  17 8 ogift 1746
Katselmus 1789 5.11.1789
Christer Röck (1771) 43 5 Savolax
  18 8 ogift 1746
Katselmus 1790 17.9.1790
Christer Rök  
5.2.1790 kuoli
Esaias Kastin Rök 3.6.1790 täydennys­mies nro 3 27 5 Savolax
  1 1/2 8 gift 1763
Katselmus 1795 10.6.1795
Esaias Rök (1786) 31 1/2 5 Cuopio Sokn
  9 8 gift 1764
Katselmus 1798 28.6.1798
Esaias Röök (1786) 31 1/2 5 Cuopio
  12 8 gift 1767
Katselmus 1801 15.6.1801
Esaias Rök  
28.6.1798 erotettiin
Simon Laitinen Rök 1.10.1798 täydennys­mies 30 5 Cuopio
  _ 8 gift 1771
Katselmus 1804 25.6.1804
Simon Rök (1801) 33 5 Kuopio
  3 7/12 8 gift 1771
Katselmus 1809 22.6.1809
Zachris Dyrck (1803) 26 5 Kuopio
  sairaana majoituksessa 6 8 ogift 1783
Katselmus 1809b 16.10.1809
Zachris Dyrck (1803) 26 1/4 5 Kuopio
  6 1/4 8 ogift 1783

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Niels Tuckman
1733 Niels Tuckman
1734 Niels Tuckman
1735 Niels Tuckman
1736 Niels Tuckman
1737 Niels Tuckman
1738 Niels Tuckman
1739 Niels Tuckman
1740 Niels Tuckman
1741 Niels Tuckman
1744 Nils Tuckman
1745 Nils Tuckman
1746 Nils Tuckman
1747 Nils Tuckman
1748 Nils Tuckman
1749 Nils Tukman 16.3.1749 hylättiin
1750 - 12.3.1750
Jacob Carel 12.3.1750 otettu
1751 Jacob Carel
1752 Jacob Carel
1753 Jacob Carel
1754 Jacob Carel
1755 Jacob Carel
1756 Jacob Carel 26.3.1756 sai eron
Anders Karel 26.3.1756 palkkamies
1757 Anders Karel
1758 Anders Carel
1759 Anders Karel
1760 Anders Karel
1761 Anders Karel
1762 Anders Karel
1763 And:s Carel
1764 And:s Karel
1766 Anders Karel
1767 Anders Karel
1768 Anders Karel
1769 Anders Karel 22.7.1768 kuoli
1770 - 3.9.1770
Petter Laitin Rök 3.9.1770 tilan mies
1771 Petter Rök ruotumies 15.3.1771 kotitilan hoitoon
Petter Kolemain Rök 15.3.1771 palkkamies
1773 Petter Rök 4.2.1773 hylättiin
C_ Rök 4.2.1773 otettu
1775 Christer Rök
1776 Christer Röök
1777 Christ Röök
1778 Christer Rök
1779 Christer Rök
1780 Christer Rök
1781 Christer Röök
1782 Christer Röök
1783 Christer Röök
1784 Christer Rök
1785 Christer Rök
1786 Christer Rök
1787 Christer Rök
1788 Christer Rök
1789 Christer Rök
1790 Christer Rök 5.2.1790 kuoli
Esajas Tupp Rök 3.6.1790 täydennysmies
1791 Esajas Rök
1792 Esaias Rök
1793 Esaias Rök
1794 Esaias Rök
1795 Esaias Rök
1796 Esaias Rök
1797 Esaias Rök
1798 Esaias Rök 28.6.1798 erotettiin
-
1799 - 1.10.1798
Simon Laitin Rök 1.10.1798 täydennysmies
1800 Simon Rök
1801 Simon Rök
1802 Simon Rök
1803 Simon Rök
1804 Simon Rök
1805 Simon Rök
1806 Simon Röök
1807 Simon Rök
1808 Simon Rök 10.9.1808 vangiksi Ylistarossa
Zachris Dyrck 1.11.1808 täydennysmies

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 27.1.1773
Petter Röök 15.3.1771 otettu 27.1.1773 kelpaamaton
Christer Jäskeläin Cuopio Sokn 23 ogift 27.1.1773 täydennysmies hyväksytään 1750

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Jöran Jöransson Walkoin
1700_11 Jöran Jöransson Walkoin
1700_12 Joren Joreson Walkoin
1701_1 Jöran Jörenson Walkoin
1701_2 Jöran Jörenson Walkoin
1701_3 Jöran Jöransson Walkoin
1701_4 Jöran Jöransson Walkoin 21.3.1701 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kuopio RK 1739-1748
343 Wehmasmäki Niels Tuhkain
Kuopio RK 1749-1759
I:253 Wechmasmäki Anders Karell
puoliso: Vendela Mähotar
lapsia: Anders, Petter, Anna
Kuopio RK sotilaat 1759-1765
1B Soldat Anders Karell s. 1736
puoliso: Wendela Mähötär
Vehmasmäki, Kinnunen
Kuopio RK 1776-1781
I:373 Vehmasmäki 5 Pehr Colemain Röök
puoliso: Anna Parviatar s. 1739
yliviivattu
I:373 Vehmasmäki 5 Christer Röök s. 1749
Kuopio RK 1782-1791
II:243 Wehmasmäki Christer Jäskeläin Rök s. 1749
II:243 Wehmasmäki Esajas Korhoin Rök s. 1764
puoliso: Lena Airaxin s. 1766
Kuopio RK 1796-1804
II:251 Wehmasmäki Esaias Korhoin Rök s. 1764
puoliso: Lena Airaxin s. 1766
Kuopio RK 1805-1812
III:169 Wehmasmäki Simon Laitin Rök s. 1775
puoliso: Kaisa J. Wittkopp s. 1776
II:80 Niemisjärvi 2 Zachris Staffan Tirikain s. 1783 reserv, till Kartula
Kuopio LK 1769-1785
142 Ritisenlax 1 Anders Karel Kinnunen
lapsia: Lars
186 Wehmasmäki 3 Pehr Rök
lapsia: Maria, Carin, Anna
187 Wehmasmäki 3 Anders Karel Kinnuin
lapsia: Lars
Til Ritisenlax
Kuopio LK 1786-1804
I:211 Wehmasmäki Christer Röök
lapsia: Greta Albertina
I:211 Wehmasmäki Esaias Röök Kockonen
lapsia: Esajas, Petter, Anna Christina, Henric
I:211 Wehmasmäki Simon Rök
lapsia: Anna Maria, Margr. Cath.

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kuopion seurakunta
Vehmasmäki Nils Tuhkain Tuckman
puoliso: Marg. Hackaratar s. 1706K k. 31.4.1751
lapsia: Johan, Anna, Niels, Christian, Apolonia, Maria, Lisa
Wehmasmäki Andreas Kinnuin Karell
puoliso: Wendla Muhotar k. 23.12.1790 vih. 24.12.1758
lapsia: Hindric, Lars, Anders
Vähmasmäki Christer Rök
puoliso: Beata Laitin
lapsia: Brita Albertina
Vehmasmäki
Airaxela
Esaias Korhonen Rök
puoliso: Lena Airaxin vih. 6.9.1789
lapsia: Esaias, Anna Christina, Henric, Maria Helena, Adam, Pehr
Vehmasmäki
Sotkaniemi
Simon Laitinen Rök s. 1776K k. 6.2.1848
puoliso: Catharina Vittkopp s. 2.1.1777 vih. 1.2.1801
Niemisjärvi 8 Zachris Tiirikain Dyrk s. 1783K k. 13.7.1836

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Kuopio 1749 Wächmaismäki 3 Sold: Nills Tuhkuins ho 2510
Kuopio 1808 Vehmasmäki 4 Soldaten Röks hu 556

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1744 Niels Tuckman 6.11.1743 otettu
1745 Nils Tuckman
1746 Nils Tuckman
1747 Nils Tuckman
1748 Nils Tuckman
1752 Jacob Kamel
1752b Jacob Kamel
1753 Jacob Kamel
1754 Jacob Kamel
1756 Anders Carel
1766 Anders Carel
1767 Anders Carell
1768 Anders Karel
1773 Christer Rök 4.2.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Palkkarästikomitean tositteet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Tositteet Nimi Muonaraha Lisätieto
1810-12 Dyrck 1:11

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Simon Rök 1775 19 , 3502

Koko komppania

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Kuopion pitäjä
25.6.1725 Soldaten Nils Tuhkuin 357
19.9.1726 Soldaten Nils Tuhkunen 364

Kaksikkaat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Savon rykmentti Kahdennusrykmentti
Katselmus Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä
Miehistöluettelot Viipurissa 1707, SVAR
1712 Anders Anderss Hyfwärin 4. (Kapteeni Ganschoun) komppania 5 And:s Hyfwärinen Cuopio S:n

Nämä miehet on tunnistettu samaksi kuin Kahdennusrykmentissä.

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Wechmasmäkj
Wechmasmäkj
Wechmasmäkj
Christer Kårhoin
Påhl Laitinen
Ifwar SafwoLn
1758 Wehmasmekj
Wehmasmekj
Wehmasmekj
Christ:r Korhoin
Petter Laijtin
And:s Airaxin
1767 Wehmasmäki
Wehmasmäki
Wehmasmäki
Christer Korhoin
Petter Laitin
Anders Airaxin
1782 Wehmasmäki
Wehmasmäki
Wehmasmäki
Christer Korhoin
Petter Laitin
And: Airaxin
1795 Vehmasmäki
Vehmasmäki
Vehmasmäki
Christer Korhoin
Matts Laitins Encka
Eskell Airaxin
1804 Wehmasmäki
Wehmasmäki
Wehmasmäki
Christ: Korhoin
Savolains arf:
Eskil Airaxins arf:

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Erik Wilhelm Jacobsson Tawaststjerna Geni.com
Geni profiili: Niilo Tuhkanen Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutuksetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 25.8.1775
Ruodun 5 varamies
-
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 5 ja 6 yhteinen varamies numero 3
Esaijas Tupp Cuopio 24 5 gift 5 7 (1783) 1764
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 25.8.1775
Ruodun 5 varamies
-  
 
Katselmus 1788_v 24.9.1788
Ruotujen 5 ja 6 yhteinen varamies numero 3
Esaijas Tupp (1783) 24 5 Cuopio
  5 7 gift 1764

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutuksetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 5 ja 6 yhteinen varamies numero 3
1808_v Petter Hämäläin 17.8.1808 ammuttiin kuoliaaksi

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutuksetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 29.1.1773
Ruodun 5 varamies
-
Luettelo 1773b_v 4.8.1773
-
Luettelo 1774_v 8.3.1774
-

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotAvioliittoluvat ja kuulutuksetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Jacob Polack
1753_v Jacob Pålack
1754_v Jacob Polack
1754b_v Jacob Polack
1754c_v Jacob Puolack
1756_v Jacob Polack
1756b_v Jacob Pålack
1757_v Jacob Polak
1758_v Jacob Pålak
1758b_v Jacob Polack
1759_v Jacob Pålak
1760_v Jacob Pålack
1764_v Carl Koljoin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Avioliittoluvat ja kuulutukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitVapaa teksti

Kuva⇒ Päiväys Ruotu Sulhanen Kommentti Morsian Kommentti
Kuopion maa- ja kaupunkiseurakunta kuulutukset
666 29.8.1789 v5 v6 Esaijas Korhoin Reserven N:o 65, Vehmasmäki Helena Airaxin Pigan, Airaxela

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitAvioliittoluvat ja kuulutukset

Tieto Viite
Peter Hämäläin, ammuttu Alavudella, puol. Anna Oinoin Kuopio pitäjän- ja kirkonkokous 24.6.1810

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa

KatselmuksetNimetKylätRuotu 4Ruotu 6

© Väinö Holopainen 2023