AlkuSavon rykmenttiKuopion komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittainenkin vuodelta 1690. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700.

Tässä luetellut 47 miestä on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1689-90
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
1 Christer Hindersson Käkelein 8 8 1. korp Christer Hendersson Käkäläin Leppävirta
4 Matts Mattsson Pennain 8 8 26 Mattz Mattzson Pennanen Kuopio Ritonemi
8 Påel Ohlsson Hilduin 8 8 29 Påhl Olofsson Hildonen Kuopio Pölliäby, Sängänmäkj
9 Påel Hindersson Kartuin 8 8 30 Påhl Hendersson Karttunen Kuopio Kuifwanemj, Karttula
12 Johan Johansson Pellikain 8 8 32 Johan Johansson Pellikain Kuopio Toifvola
14 Lars Olsson Tuppurain 8 8 34 Lars Oloffsson Tuppurain Kuopio Metilä, Räsäläby
16 Christer Persson Oinoin 13 8 Christer Oinoin
18 Hindrik Johansson Korta 8 8 37 Hendrich Johanson Kårtt Kuopio Soijärfwi, Keyrytyby, Wirmalax
19 Hindrik Johansson Torikain 8 8 38 Hendrich Johansson Tårjkain Kuopio Sengenmäkj
20 Per Eriksson Sawolain 8 8 39 Petter Erichsson Safwolain Kuopio Ritislax, Hirfwimäkj
23 Bertil Eskillsson Pinka 8 8 41 Bertill Eskellson Puuko Kuopio Cnutila, Tallus
26 Anders Persson Tolwain 8 8 44 Anders Peerson Tålfwain Kuopio Hilldulalax
27 Per Johansson Heiskain 8 8 57 Peer Johansson Häiskain Kuopio Hirfwilax, Wänähänsarj
32 Hindrik Andersson Roinin 12 8 Hindrich Andersson Roinin
33 Abraham Abrahamssn Mäukin 8 8 49 Abraham Abrahamson Moukein Kuopio Wächmasmäkj
38 Hindrik Hindersson Kinnuin 8 8 53 Hindrich Hinderson Kinnuinen Kuopio Punnomäkj, Soinlax
42 Matts Joransson Walkoin 8 8 56 Mattz Jörenson Walckonen Kuopio Hirfwilax
43 Påel Påelsson Staffanain 8 8 64 Påhl Påhlsson Staffanain Kuopio Pölliaby
53 Matts Mattsson Mahanen 8 8 65 Mattz Mattzson Mahoinenn Kuopio Kasurilla, Hackarala
56 Per Andersson Småländer 8 8 67 Petter Anderson Smålander Kuopio Hackarala, Rijsalaby
58 Hindrik Nilsson Parwiain 8 8 69 Hindrich Niehlson Parfwiain Kuopio Jännewirda
60 Christer Larsson Wänäin 8 8 70 Christer Larson Wänäin Kuopio Kåtasallmj, Murdolax, Haluna, Wächkasarj
62 Per Hindersson Lappalain 13 8 Petter Henderson Lappalain
69 Olof Olsson Hilduin 8 8 76 Oloff Oloffson Hildonen Kuopio Rönäby
78 Matts Larsson Turunen 8 8 83 Mattz Larson Turunen Kuopio Tuusnemj, Ochtanemj
79 Hindrik Hindersson Ihalembin 8 8 84 Hindrich Hinderson Ihalembin Kuopio Ochtanemj
82 Hindrik Påelsson Tuppurain 13 8 Hendrich Påhlson Tuppurain
84 Thomas Mattsson Winikain 8 8 87 Thomas Mattzson Winikain Kuopio Litmanemj, Jänissahlo
85 Anders Sigfridsson Outinen 13 8 Anders Sigfredson Outtinen
86 Påel Persson Ihalembin 8 8 88 Påhl Peerson Ihalembin Kuopio Uckonlax, Horsmalax, Wechmarsalmj
87 Matts Andersson Happoin 8 8 89 Mattz Anderson Happoin Kuopio Rijtonemj
91 Per Christersson Tackuin 8 8 92 Peer Christerson Tackuin Kuopio Rasalalax, Enanlax
96 Hindrik Hansson Hirwoin 8 8 97 Hindrich Hanson Hirfwoin Kuopio Kärmälax
98 Anders Hansson Laihiain 8 8 98 Anders Hanson Laihain Kuopio Kärmälax, Halola
99 Hans Hansson Pykelein 8 8 99 Hanss Hanson Pykäläin Kuopio Kasurilla
102 Christer Johansson Torikain 8 8 101 Christer Johanson Tårikain Kuopio Palonemi, Karslax, Kuronlax
103 Per Larsson Koppoin 8 8 2 Petter Larsson Kåppåin Leppävirta Läppäwirda
105 Simon Larsson Ruokain 12 8 Simon Larsson Kokain
109 Per Mattsson Tirkain 13 8 Peer Matzson Tirkoin
110 Anders Christersson Karpain 13 8 Anders Christerson Karpinen
112 Hindrik Larsson Rejain 11 8 Hendrish Larssonn Reijain
112 Hindrik Larsson Rejain 12 8 Hindrik Larsson Reijain
118 Lars Påelsson Könöin 11 8 Larss Påhlsonn Könöin
119 Matts Olsson Wiliäin 8 8 6 Mattz Oloffsson Wiliain Leppävirta Sydenma, Paukarlax
123 Erik Andersson Kastinen 8 8 9 Erich Andersson Kastinen Leppävirta Walkeamäkj, Karttasahlo, Jurikala
125 Brusius Hindersson Käkelein 13 8 Brusius Henderson Käkelein
126 Anders Andersson Cumbulain 8 8 13 Anders Andersson Kumbulain Leppävirta Kurialaranda
varusmestari Johan Olsson Halon 8 8 3. korp Johan Olofsson Halonen Kuopio

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Kuopion komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 126 288

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
8 Kapteeni Göösin komppanian katselmus 18.8.1685 (Nyslotth) 141 372
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
11 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.4.1690 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192, 215, 221, 226, 231, 236, 241, 246
12 Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 19.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 117, 139, 156, 177, 197
13 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248

© Väinö Holopainen 2020