AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaKatselmukset → 1712

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Pääkatselmus 6.9.1712 (Raussila)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1 Putussalmi Jöran Andersson Husso
2 Sotkanniemi Hindrick Påhlsson Ruskain
3 Hildulanlax Hemming Hansson Taskin
4 Wechmasmäki Thomas Peerss Colemain
5 Wechmasmäki Anders Anderss Hyfwärin
6 Wechmasmäki Hindrick Christerss Jäskeläin
7 Wechmasmäki Hindrick Johanss Leinoin
8 Airaxela Hindrick Henderss Turuin
9 Punnomäki Hindrick Påhlss Kartuin
10 Punnomäki Jören Jörenss Turuin
11 Soinlax Mattz Mattss Karfwoin 13.7.1712 hylättiin
Niels Sigferdhss Tuhkain 13.7.1712 palkkamies
12 Kuifwaniemi Thomas Clemetss Laitin 13.7.1712 hylättiin
Anders Peerss Julkuin 13.7.1712 palkkamies
13 Kartula Jören Ohlss Lydikäin
14 Kartula Anders Anderss Pirskain
15 Lydickälä Hemming Påhlss Colemain
16 Rytky by Påhl Påhlss Suchoin 13.7.1712 hylättiin
Tonys Tonijsss Tijhoin 13.7.1712 palkkamies
17 Haminalax Mattz Mattss Kårhoin
18 Haminalax Jören Bertelss Hapoin
19 Cuopio by Isack Ohlss Tåifwain
20 Sawilax Isack Isackss Kackin
21 Sawilax Hendrick Christerss Puruin
22 Wänälä Påhl Hinderss Purhain
23 Koifwusawo Thomas Thomass Pajain
24 Wänälä Pether Henderss Asickain 1.9.1712 haavoittui tykinkuulasta
-
25 Hirwilax Olof Påhlss Wänälein
26 Lamberila Bertil Grelss Hardikain
27 Utrianlax Olof Thomass Cnutin
28 Knutila Christer Casperss Cnutin
29 Kåifwulax Thomas Ohlss Mähöin
30 Tallus Hemming Erickss Nijskain 31.8.1712 kaatui Hirvikosken taistelussa
-
31 Lapwetelenlax Jacob Peerss Husso
32 Kurolanlax Johan Johanss Wänäläin
33 Kurolanlax Staffan Anderss Kåpoin
34 Toifwolanlax Anders Casperss Julkuin
35 Toifwolanlax Anders Peerss Jäppin
36 Hatala Gustaf Hinderss Kinnuin
37 Hatala Johan Peerss Tuuckulain
38 Haloila Michel Michelss Wänäläin
39 Haloila Samuel Johanss Pöyhöin
40 Haloila Anders Påhlss Suchoin
41 Haloila Mattz Hinderss Lapwetelein
42 Tawisalmi Peer Perss Haloinen
43 Kärmelax Ernest Ernestss Skåpa
44 Kärmelax Johan Larsson Ikäheimoin
45 Kärmelax Lars Perss Kärcki
46 Kärmelax Hans Christerss Jäskeläin
47 Hamula Joran Andersson Pardain
48 Hamula Josep Johanss Pardain
49 Hamula Peer Perss Peckurin
50 Pölliä Erick Erickss Sairain 13.7.1712 hylättiin
Mattz Sigferdhss Hirfwoin 13.7.1712 palkkamies
51 Kasurila Mattz Mattss Kettuin
52 Kasurila Jacob Jöranss Husso
53 Kasurila Peer Hemmingss Pesoin
54 Räimä by Pether Mattss Kasurinen
55 Hackarala Påhl Bertilss Heickin
56 Hackarala Eskel Eskelss Wänäin
57 Rissala Anders Jörenss Hyfwärin
58 Rissala Jören Jacobss Hackarain
59 Rissala Anders Thomass Rijssain
60 Punnonmäki Olof Johanss Heickin
61 Toifwola Johan Andersson Nijskain
62 Jännevirda Påhl Andersson Krögare
63 Jännevirda Olof Peerss Heickinen
64 Weckasarj Olof Ohlss Haloin
65 Rönä by Mattz Jörenss Rijssain
66 Päloniemi Anders Johanss Tijhoin
67 Päloniemi Anders Johanss Heickin
68 Kåtasalmi Påhl Påhlss Tåifwain
69 Murdolax Peer Thomass Heickin
70 Ninimäki Mattz Nielss Suttin
71 Sängimäki Olof Johanss Asickain
72 Careslax Påhl Påhlss Keinoin
73 Careslax Michel Nielss Peckarin 31.8.1712 haavoittui kuolettavasti Hirvikosken taistelussa
-
74 Koifwumäki Peer Johanss Tuofwin
75 Urimalax Johan Påhlss Laitin
76 Käyrytty by Johan Johanss Tijhoin
77 Sojerwi Olof Jörenss Hyfwärin
78 Sojerwi Gustaf Gabrielss Kåtilain
79 Syfwäri Hindrick Henderss Kuckoin
80 Syfwäri Hindrick Christerss Parfwiain
81 Syfwäri Jören Jörenss Kuroin
82 Nilsiä Hindrick Mattss Ikoin
83 Hipanlax Påhl Johanss Hackarain
84 Ackonwesi Sigfreids Hinderss Waroin
85 Ristawesi Gustaf Påhlss Lappalain
86 Ackonwesi Hindrick Peerss Vojolain
87 Lohilax Lars Staffanss Hämäläin
88 Syriänsari Påhl Hinderss Kackin
89 Melaniemi Anders Anderss Heickarin
90 Ristavesi Niels Anderss Sigfwoin
91 Ristavesi Mattz Hinderss Hackarain
92 Ristavesi Lars Abrahamss Laakoin
93 Läppäranda Niels Nielss Asickain
94 Octaniemi Cnut Cnutsson Karpin 13.7.1712 hylättiin
Christer Johans 13.7.1712 palkkamies
95 Octaniemi Johan Peersson Heickin
96 Tuusniemi Thomas Ifwarss Waroin ruotumies 13.7.1712 hylättiin
Pether Ohlss Ofwaskain 13.7.1712 palkkamies
97 Tuusniemi Michel Erickss Mannin
98 Jurimäki Peer Ohlss Miettin
99 Kartasalo Anders Anderss Turuin
100 Ukonlax Hindrick Bertilss Hackarain
101 Litmaniemi Christer Christerss Tårckain
102 Wuorisalo Lars Påhlss Koistin
103 Wuorisalo Hindrick Christerss Tårckain
104 Wechmersalmi Johan Johanss Laakoin
105 Wechmersalmi Hindrick Anderss Turuin
106 Enonlax Hans Hanss Taskin
107 Enonlax Niels Christerss Kårhoin
108 Ritoniemi Olof Peerss Andikain
109 Ritoniemi Christer Christerss Kåpoin
110 Miettilä Michel Swänss Pesoin
111 Ninemäki Swän Peerss Räsäin
112 Räsälä Olof Nielss Räsäin
113 Räsälä Anders Anderss Kårdilain
114 Putusmäki Olof Mattss Laitin 13.7.1712 hylättiin
Casper Petherss Hardikain 13.7.1712 palkkamies
115 Putusmäki Hindrick Peerss Kinnuin 13.7.1712 hylättiin
Olof Jöransson Hykkälinen 13.7.1712 palkkamies
116 Walkeamäki Olof Jäsperss Kockoin
117 Reinikala Christer Christerss Hilduin
118 Konnuslax Thomas Mattss Tarfwain
119 Keinälänmäki Matts Johanss Heiskain
120 Keinälänmäki Lars Johanss Heiskain
121 Samais Christer Mattss Hapalain
122 Samais Lars Larss Roinin
123 Samais Anders Anderss Kumbulain 13.7.1712 hylättiin
Pether Jöranss Möhäin 13.7.1712 palkkamies
124 Hofwila Johan Thomass Hyttin
125 Hofwila Lars Jesperss Kockoin
126 Walkeamäki Elias Larsson Turuin

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
kapteeni Carl Dittlof Schmitfäldt Capetein 3.3.1712 ylennettiin majuriksi
Johan Hindrich Fieandt Capetein 3.3.1712 ylennettiin
luutnantti Johan Hindrich Fieandt Lieutnant 3.3.1712 ylennettiin kapteeniksi
Anders Hahn Lieutnant 14.8.1712 kapteeni Creutleenin komppaniasta
vänrikki Antonij Cassijn Fendrich
vääpeli Jacob Hoffereen Feltwäbel
kersantti Erich Wensel Sergeant
katselmuskirjuri Carl Forstadius Munsterskrif:
lippumies Johan Gustaf Ilaan Förare
majoittaja Petter Hafwerman Fuchrier
varusmestari Johan Törne Rustmeistar
1. rumpali Anders Rojnin Tambour
2. rumpali Gabriel Wirilander Tambour 29.3.1712

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmus 1716

© Väinö Holopainen 2023