AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaPalkkaluettelot → 1795

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Palkkausluettelo 23.9.1795 (Harjula)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1 Christer Rön 10.6.1795 sai eron
Jac: Zitting 10.9.1795 nuorukainen
2 Casper Lang
3 Anders Tupp
4 Esaias Lind
5 Esaias Rök
6 Johan Wacker
7 -
8 Petter Berg
9 Petter Wass
10 Matts Torsk
11 Bengt Smahl
12 Ivar Frisk
13 Pål Ahl 10.6.1795 hylättiin
Anders Pulkin Ahl 10.9.1795 palkkamies
14 Tobias Tvist
15 Thomas Hult
16 Petter Dahl 18.2.1795 kuoli
-
17 Johan Liten
18 Olof Mård
19 Nils Sträng
20 -
21 Jac: Adr: Stranman lippumies saa palkan
22 Matts Dus
23 Anders Svänsk
24 Johan Utter
25 Johan Blå
26 Petter Giök
27 Henric Eld
28 Jonas Måln
29 Henric Malm
30 Adam Skiön
31 Matts Ark
32 Henric Strahl 10.6.1795 sai eron
Johan Pursiain Nätt 10.9.1795 palkkamies
33 Matts Wänn
34 Lars Loo
35 Petter Pardon
36 Jacob Nöigd
37 Johan Tuhr
38 Olof Bält
39 Johan Norss
40 Pål Palm
41 Henric Dunder
42 Johan Kiööpman
43 Abraham Brofeldt
44 Carl Gust: Tawaststierna
45 Gustaf Kalm
46 Johan Flinck
47 Moses Stålt
48 Zachris Wigg
49 Elias Qvist
50 Adam Hälp
51 Henric Kåck
52 And: Blom 10.6.1795 erotettiin
Christian Hollender Blom 10.9.1795 palkkamies
53 Jacob Böök
54 Anders Hurtig
55 Gustaf Räm 10.6.1795 sai eron
Petter Wartiain Ram 10.9.1795 täydennysmies
56 Petter Boll
57 Johan Föhr
58 Ivar Muik
59 Petter Korp
60 Pål Ask
61 Th: Gust: Lilja huilunsoittaja
62 Anders From
63 Eric Stedt
64 Johan Lönn 10.6.1795 erotettiin
-
65 Matts Bäck 10.6.1795 sai eron
Olof Toifvain Bäck 10.9.1795 palkkamies
66 Pål Trygg
67 Clemens Qvick
68 Abr: Hjort 16.10.1794 hylättiin
Adolph Fr: Neiglick 16.10.1794 nuorukainen
69 Petter Bucht 10.6.1795 sai eron
Olof Wartiain Flint 10.9.1795 täydennysmies
70 Petter Ek
71 Anders Girs
72 Petter Lapp 10.6.1795 erotettiin
Eric Launoin Snygg 10.9.1795 täydennysmies
73 Johan Biörn
74 Henric Tihl 10.6.1795 sai eron
Isack Nöigd Tihl 10.9.1795 täydennysmies
75 Herman Zitting
76 Petter Tiock
77 Elias Nisk 10.6.1795 hylättiin
Elias Hara Nisk 10.9.1795 täydennysmies
78 Zachris Jält
79 Petter Gren
80 Lars Härd
81 Bertill Kein
82 Knut Tung
83 Adam Hag
84 Anders Fält
85 Matts Snäll
86 Petter Gabr: Svahn
87 Lars Borg
88 Henric Holst 10.6.1795 erotettiin
Henric Oppman 10.9.1795 täydennysmies
89 Matts Djerf
90 Eric Glad
91 Petter Svärd 10.6.1795 sai eron
Matts Mjetin Svärd 10.9.1795 palkkamies
92 Johan Sund
93 Johan Brun
94 Anders Svart
95 Jac Kiär 10.6.1795 erotettiin
Matts Mjetin Kiär 10.9.1795 täydennysmies
96 Olof Rehn 10.6.1795 sai eron
Jacob Räsäin Rehn 10.9.1795 palkkamies
97 Johan Böös
98 Salamon Trast 10.6.1795 erotettiin
-
99 Lars Lax
100 Johan Finsk 10.6.1795 hylättiin
Henric Karhu Modig 10.9.1795 täydennysmies
101 Thomas Frii
102 Pål Hus
103 Petter Wijk 10.6.1795 sai eron
Adam Savolain Wijk 10.9.1795 täydennysmies
104 Petter Grahn 10.6.1795 erotettiin
Michell Päsoin Grahn 10.9.1795 palkkamies
105 Pål Holm
106 Jöran Kula
107 Johan Wigell
108 Johan Pihl
109 Carl Andersin
110 Clem: Marck
111 Petter Wåg
112 Henric Mört
113 Olof Warg
114 Pål Rask
115 Olof Forss
116 Bertill Grym
117 Otto Pistolkors
118 Matts Sten
119 Pål Kiäck 10.6.1795 sai eron
Jacob Kröger Styf 10.9.1795 täydennysmies
120 N. Meinander vapaaehtoinen
121 Jöran Hägg
122 Arved Smed
123 Otto Gust: Carlqvist vapaaehtoinen
124 Lars Sjk
125 Matts Willman
126 Clemens Bom

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
kapteeni Carl Leonhard Lode Major med Capit: Lön
luutnantti Berndt Ad: Aminoff Primier Lieut: med Lön
vänrikki Johan Jacob Wessman Second Lieut: med Fänd: Lön
Petter Johan Charsteens Fendrick med Värfvad Lön
Johan Ad: Aminoff Placerade Capitaine 22.7.1795 sai eron
vääpeli Johan Henric Svahn Fältväbel med Lön
kersantti Petter Gabriel Savander Sergeant med Lön
katselmuskirjuri Abraham Tujulin Ext: Reg:te Skrif: med Munst: Skrif: Lön
lippumies Fred: Joh: Hammarbäck Förare Lön
majoittaja Nils Petter Röstedt Förare med Fouriers Lön
varusmestari Carl Gustaf Svahn Fourier med Rustmästare Lön
Carl Gust: Tavaststierna Sergeant med Rote Lön
Jac: Adr: Stranman Förare med 1:sta Corp: Lön
1. rumpali Eric Lindström 1:sta Trumslagare
2. rumpali And: Joh: Österman 2:dra Trumslagare

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen palkkaluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainLuettelo 1794Luettelo 1796

© Väinö Holopainen 2023