AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaPalkat → Ruotutalot 1758

Savon rykmentti: Kuopion komppania

Ruotutalot: katselmus 1758

102030405060708090100110120

Ruotu Kylä Talollinen
1 Putossalmj Johan Hyverin
Erich Hyverin
Rijtisenlax Olof Rautaparda
2 Sotkanemj Lars Kinnuin
Abr: Krögare
Hirvimekj Christ: Kontin
3 Pål Wenäläin
Hildula Hind: Hilduin
Wehmasmekj Hind: Hyverin
4 Pellosmekj Olof Hardikain
Wehmasmekj Matz Savolain
Hind: Korhoin
5 Christ:r Korhoin
Petter Laijtin
And:s Airaxin
6 Hind: Hyverin
Hind: Kinnuin
Lars Tijhoin
7 Ifvar Airaxin
Bertil Kackin
Matz Laitin
8 Airaxela Christ: Airaxin
Olof Airaxin
Jör: Airaxin
9 Punnomekj Clemens Kålemain
Pål Kartuin
Petter Pirskain
10 Mårt: Lydikäin
Christ:r Kartuin
Soinilax Lars Pursiain
11 Staffan Niskain
Sim: Karckoin
Pål Kuckoin
12 Kuivanemj Olof Kolemain
Clem: Karhuin
Kartula Per Waijnikain
13 Per Kartuin
Mattz Kåskin
Mattz Tijtijn
14 Joh: Huttuin
Mattz Pentin
Ifvar Karhuin
15 Lydikälä Hans Eskelin
Petter Eskelin
Hakulila Per Lydikäin
16 Mattz Karhuin
Kaislalax Pål Lapvetelein
Ryttky And:s Korhoin
17 Ryttky Pål Mömmö
Haminalax And:s Roijnin
Hend: Argillander
18 Haminalax Joh. Hoffreen
Hans Korhoin
Joh: Öman
19 And:s Korhoin
Copio Sam: Agander
Sawilax Hend: Hoffreen
20 Hend: Mållerus
Julkula Cappellans Bohl
Fagernäs Hend: Argilland:r
21 Kehvo Lars Wänäin
Joh: Sakeus
Jullkula Cappellans Bohl
22 Wänälä Mattz Wänäin
Hirvilax Per Eskelin
Mich: Radikain
23 Kehvo Mich: Wänäin
Koivusavo Henning Sawol:n
And:s Sawolain
24 Wänälä Nils Rotzalain
Erich Krögare
Erich Wainikain
25 Hirvilax Olof Leijnoin
Tomas Leskin
Pål Wenäläin
26 Mich: Länduin
Lamberila And:s Kåpoin
Niemis Mattz Korhoin
27 Staff: Tijrikain
Riutala Per Tijtin
Utrilanlax Tom: Tåloin
28 Knutila Per Knutin
Lars Knutin
Knut Knutin
29 Koivulax Tom: Huskoin
Tallus Olof Mähöin
Grels Knutin
30 Jör Åvaskain
Matz Karhuin
Joh: Karhuin
31 Leijnolanlax Pål Leijnoin
Pål Röngä
Sawilax Serg: Tujulijn
32 Kurolanlax Per Myckäin
Mattz Rotzalain
Pål Myckäin
33 Ivar Wänäin
Mich: Radikain
Per Eskelin
34 Kurolanlax Bertil Tovin
Tovilanlax Sam: Rotsalain
Nils Kaikoin
35 Jöran Towin
Tobias Towin
Pål Röngä
36 Jacob Husso
Lars Ruskain
Hatala Nils Hujain
37 Hind: Hatain
Jöran Eskelin
Per Pittkein
38 Mårt:n Lippoin
Haloila Isak Paldanius
Per Haloin
39 And:s Rotsalain
And:s Korhoin
Per Kimingi
40 Hans Myckäin
Carl Tawast
Abr: Karhuin
41 Tawinsalmj Grels Karhuin
Pål Jeppin
Lieut: Hoffreen
Staffan Ruskain
Pål Eskelin
42 Tawinsalmj Hend: Molenius
Christ:r Kaupin
Per Husso
Pål Kainulain
43 Kärmelax Christ: Kinnuin
Pål Rautiain
Ivar Hyttin
44 Petter Radikain
Hind: Radikain
Staffan Julkuin
45 Lars Rissain
Elias Räsäin
Petter Julkuin
46 Lars Mömmo
Johan Wätäin
Tom: Jäskeläin
47 Hamula Jöran Pardain
Mårt: Hilduin
Per Julkuin
48 Lars Sawolain
Joh Wänäin
Lars Jäskeläin
49 Pöllja Hind Metin
And:s Wänäin
Joh: Wainikain
50 Ivar Toijvain
Petter Metin
Lars Sawolain
51 Kasurila Mattz Keioin
Jör: Lakoin
Matz Peckarin
52 Johan Ruskain
Mårt:n Toijvain
Ivar Knutin
53 Mårt:n Knutin
Sven Kasurin
Erich Kockoin
54 Serg: Hollender
Räimä Zach: Argillander
Christ Mömmö
55 Hackarala Mårt:n Wartiain
Lars Lydikäin
Rijstavesi Nils Wartiain
56 Hackarala Pål Pittkäin
Jacob Jacobson
Jacob Hackarain
57 Jacob Hackarain
Gabr: Rissain
Hind: Rissain
58 Rissala Sigf: Rissain
Mattz Rissain
Olof Rissain
59 Jännevirda Petter Rissain
Joh: Hämäläin
Jöran Hämäläin
60 Punnomekj Olof Kartuin
Toijvala Hend: Hoffreen
Pål Leskin
61 Olof Toijvain
Erich Pittkäin
Jännevirda Joh: Hardikain
62 Mich: Hardikain
Per Haloin
And:s Hardikain
63 Pohialambj Petter Niskain
Pål Niskain
Röna And:s Foudilain
64 Wehkasarj Abr: Hämäläin
Per Wänäin
Jör: Hämäläin
65 Röna And:s Wätäin
Matz Laijtin
Olof Kekäläin
Lars Wätäin
66 Lars Tackin
Per Heijkin
Ivar Heijkin
67 Peloniemj Johan Heijkin
And:s Hyverin
Zach: Heijkin
68 Kåtasalmj And:s Toijvain
Olof Toijvain
Joh: Sawolain
69 Murdolax Urb: Pendikäin
Piexä Tom: Heijkin
Per Heijkin
70 Joh: Hardikain
Ninimekj Joh: Sawolain
Haluna Erich Kockoin
71 Olof Heijkin
Mich: Kockoin
Sängimekj Lars Pittkein
72 Joh: Pittkein
Joh: Heijkin
Kareslax Pål Ruskain
73 Petter Petikäin
Pål Kekäläin
Per Tijhoin
74 Hind: Ruskain
Koivumekj Olof Hardikain
Reijtio Lars Wätäin
75 Urimalax Petter Kosmain
Hind: Kosmain
Kärsämekj Jöran Ollikain
76 Philip Korhoin
Keyrity Tomas Pardain
Christ: Pardain
77 Philip Korhoin
Syveri Hind: Korhoin
Olof Ahoin
78 Hind: Korhoin
Olof Korhoin
Hind: Ahoin
79 Palonurmj And:s Kaijnulain
Wotijervj Olof Hardikain
And:s Leskin
80 And:s Person
Pål Pasain för 2/3 Kneckt
81 Olof Pirin
Nillsiä Tomas Ahoin
Joh: Rissain
82 And:s Taskin
Joh Taskin
Petter Kosmain
83 Hipanlax Tomas Rissain
Matz Rissain
Joh Rissain
84 Wechkalax Joh Parviain
Akovesi Staf: Hämäläin
And:s Hilduin
85 Rijstavesj Jacob Hätin
Joh: Räsäin
Lars Heijkin
86 Akovesi Abr: Hardikain
Westinemj Petter Wartiain
Tom: Hackarain
87 Matz Hackarain
Lohilax Lars Hackarain
Joh: Tovin
88 Joh: Tovin
Syriänsarj Matz Rissain
Pål Waroin
89 And: Småland:
Melanemj Bertil Tovin
Casp: Pittkein
90 Rijstavesj And:s Foudil:n
Bert: Parviain
Hind: Möncköin
91 Rijstavesj Olof Kåpoin
Clem: Hålåpain
Nils Wartiain
92 Erich Wätäin
Gab: Kekäläin
Clas Karhuin
93 Olof Wartiain
Petter Metin
Bert: Waroin
94 Ochtanemj Mich: Metin
Tob: Metin
Erasm: Metin
95 Hind Metin
Pett: Smålander
Mich: Hålåpain
96 Kiukanemj Pål Tickain
Tusinemj Jacob Metin
Nils Wätäin
97 Olof Wätäin
Erich Hyverin
And:s Småland:r
98 Elias Kåpoin
Pål Kåijstin
Jurickamekj Mich: Räsäin
99 Jurikamekj Hind: Wirmes
Pål Pålson
Kartasalo Joh: Turuin
100 Ukonlax Mich: Hillduin
Jöran Hilduin
Jänissalo Gust: Agander
101 Mattz Småland:r
Nils Smålander
Littmanemj Erich Keijnoin
102 Bert: Hardikain
Olof Metin
Worisalo Olof Pellkoin
103 Roikansarj Pål Räsäin
Matz Ihalain
Putronemj Dan Lembin
104 Clem: Hålåpain
Horsmalax Olof Keijnoin
Wehmersalmj Pål Hyverin
105 Petter Metin
Olof Kåpoin
And Koistin
106 Walkiamekj Mich: Ivanain för 2/3 kneckt
And:s Kåpoin
107 Wehmersalmj Mattz Koistin
Olof Happoin
Enolax Matz Heijskain
108 And: Lippoin
Mich: Tomain
Lars Tomain
109 Ritonemj Olof Andikain
Per Kordilain
Hind Holopain
110 Clem: Hålapain
Mich: Hålapain
Lars Metin
111 Metilä Hind: Kinnuin
And: Metin
Mich: Metin
112 Ninimekj Olof Metin
Räsälä Hend: Mönköin
Lars Räsäin
113 Petter Mönköin
Hend Kankuin
Pål Räsäin
114 Jöran Möhäin
Mich: Peckarin
Hend: Argiland:r
115 Putosmekj Petter Roijnin
Ivar Turuin
Staf Soijnin
116 Jonianlax Erich Pustin
Olof Soinin
Cronan för Prästebolet
117 Reijnikala Per Karvoin
Halola Bert: Torvin
Leppevirda Joh: Ivarson
118 Konnuslax Axel Somalain
Pettromekj Matz Ivanain
Sim: Pispain
119 Hind Hyverin
Keinolanmekj Joh: Keijnoin
Christ: Hapalain
120 Mich Nuppoin
Samais And: Hardikain
Per Torvin
121 And:s Haloin
And Keinoin
Matz Tomain
122 Pål Knutin
Jör: Burman
Lars Pispain
123 Samais Matz Wilpoin
Swen Howin
Olof Pulkin
124 Hind Karvoin
Lars Koukain
Hovila Pål Idkoin
125 Hovila Petter Kinnuin
And Keijnoin
Joh: Pipoin
126 Petter Kaipoin
Bertil Kauhain
Walkiamekj Lars Ivanain

Lähde: Katselmus 1758

NimetKatselmuksetSotilaita henkikirjoissa

© Väinö Holopainen 2023