AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1738

Savon rykmentti: Majurin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1738

Tammikuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Willmanstrand 29.12.1737

Januarij Månadz Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnisons förstärckning, för hwilcka anhålles om åfwan Nämbde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
49 Adam Fick
62 Hindrich Kaija
70 Hans Måsa
72 Thomas Påfågell
89 Sigfred Kaball
100 Lars Killing kuuluu ruotuun 101
114 Isack Tårsk
124 Ellias Tåittenberg

Lähde: Nide 8818 Astia, jakso 705

Helmikuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Comp: Willmanstrand 1.2.1738

Februarij Månadz Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Footh som äro Commenderade till Willmanstrandz Guarnitions förstärckning, för hwilcka anhålles om ofwannämbde Månadz underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
26 Joh: Hind: Nidelberg vapaaehtoinen
46 Lars Stårck
49 Adam Fick
62 Hindrich Kaija
82 Simon Domherre
111 Marckus Stöör
112 Påhl Siähl
126 Jacob Hämmendahl

Lähde: Nide 8818 Astia, jakso 708

Maaliskuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Wilmanstrand 28.2.1738

Martii Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnizons förstärkning, för hwilka anhålles om ofwan nemde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
26 Johan H: Nidelberg vapaaehtoinen
46 Lars Stårck
49 Adam Fick
62 Hendrich Kaija
82 Simon Domherre
111 Markus Stöör
112 Påhl Siähl
126 Jacob Hämmendahl

Lähde: Nide 8818 Astia, jakso 711

Huhtikuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Comp: Wilmanstrand 22.3.1738

Aprill Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Garnizons försterkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
26 Johan H: Nidelberg vapaaehtoinen
46 Lars Stårck
49 Adam Fick
62 Hendrich Kaija
82 Simon Domherre
111 Markus Stöör
112 Påhl Siähl
126 Jacob Hämmendahl

Lähde: Nide 8818 Astia, jakso 715

Toukokuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Comp: Wilmanstrand 23.4.1738

Maij Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Guarnizons förstärkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
26 Johan H: Nidelberg vapaaehtoinen
46 Lars Stårck
49 Adam Fick
62 Hendrich Kaija
82 Simon Domherre
111 Markus Stöör
112 Påhl Siähl
126 Jacob Hämmendahl

Lähde: Nide 8818 Astia, jakso 719

Kesäkuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Major. Comp:

Junii Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslåtz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Willmanstrandz Guarnizons förstärkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
26 Johan H: Nidelberg vapaaehtoinen
46 Lars Stårck
49 Adam Fick
62 Hendrich Kaja
82 Simon Domherre
111 Markus Stöör
112 Påhl Siähl
126 Jacob Hemmendahl

Lähde: Nide 8818 Astia, jakso 723

Heinäkuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Major: Compag: Wilmanstrand 26.6.1738

Julii Månadz Namn Rulla på dee af Safwolax och Nyslotz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Wilmanstrandz Guarnizons försterkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
26 Johan Hendrich Nidelberg vapaaehtoinen
46 Lars Stårck
49 Adam Fick
62 Hend: Kaija
82 Simon Domherre
111 Markus Stöör
112 Påhl Siähl
126 Jacob Hemmendahl

Lähde: Nide 8818 Astia, jakso 726

Elokuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Major. compag: Wilmanstrand 27.7.1738

Augusti Månadz Namn Rulla på dee af Safwolax och Nyslotz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Wilmanstrandz Guarnizons försterkning, för h:ka anhålles om ofwan nemb:e Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
26 Joh: H: Nidelberg vapaaehtoinen
46 Lars Stårck
49 Adam Fick
62 Hend: Kaija
82 Simon Domherre
111 Markus Stöör
112 Påhl Siähl
126 Jacob Hemmendahl

Lähde: Nide 8818 Astia, jakso 729

Syyskuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Major: Compag: Wilmanstrand 24.8.1738

September Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslotz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Wilmanstrandz Guarnizons försterkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
26 Joh: Hend: Nidelberg vapaaehtoinen
46 Lars Stårck
49 Adam Fick
62 Hendrich Kaija
82 Simon Domherre
111 Marckus Stöör
112 Påhl Siähl
126 Jacob Hemmendahl

Lähde: Nide 8818 Astia, jakso 732

Lokakuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Major: Comp: Wilmanstrand 25.9.1738

October Månadz Namn Rulla på dee af Safwolax och Nyslotz Läns Regemente till Foot som äro Commenderade till Wilmanstrandz Guarnizons försterkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
26 Johan H: Nijdelberg vapaaehtoinen
46 Lars Stårck
49 Adam Fick
62 Hendrich Kaija
82 Simon Domherre
111 Marckus Stöör
112 Påhl Siähl
126 Jacob Hemmendahl

Lähde: Nide 8818 Astia, jakso 735

Marraskuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Comp: Wilmanstrand 24.10.1738

November Månadz Namn Rulla på dee af Safwolax och Nyslotz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Wilmanstrandz Guarnizons försterkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
26 Joh: H: Nijdelberg vapaaehtoinen
46 Lars Stårck
49 Adam Fick
62 Hendrich Kaija
82 Simon Domherre
111 Marckus Stöör
112 Påhl Siähl
126 Jacob Hemmendahl

Lähde: Nide 8818 Astia, jakso 738

Joulukuu 1738: Komennuksella Lappeenrannassa

Major. Compag: Wilmanstrand 25.11.1738

December Månadz Namn Rulla på de af Safwolax och Nyslotz Lähns Regemente till Foth som äro Commenderade till Wilmanstrandz Guarnizons försterkning, för hwilka anhålles om ofwan nembde Månadz Underhåld. Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
26 J: Hend: Nidelberg vapaaehtoinen
46 Lars Stårck
49 Adam Fick
62 Hendrich Kaija
82 Simon Domherre
111 Marckus Stöör
112 Påhl Siähl
126 Jacob Hemmendahl

Lähde: Nide 8818 Astia, jakso 741

© Väinö Holopainen 2024