AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1730

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1730

Toukokuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäkj Compagnie Willmanstrand 15.5.1730

Maij Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Staffan Aholain
5 Jonas Sysmäläin
9 Påhl Biörkman
11 Gustaff Karpin
13 Frantz Haloin
14 Johan Kåhlberg
17 Staffan Laukain
20 Daniel Sillfwester
21 Johan Pispain
26 Joseph Lillia
31 Hindrich Päukäläin
32 Cassper Flink
33 Larss Nyman
34 Mihkell Rimfråst
37 Lars Laitin
39 Hindrich Ripin
40 Mattz Palloin
43 Johan Malm
51 Johan Sönnerberg
52 Thomas Hägg
53 Hans Kielman
55 Erich Långberg
58 Arwid Lundström
72 Petter Sundberg
78 Mårten Tålfwain
79 Hans Glada
82 Lars Årawa
90 Mattz Kåntinen
91 Jacob Kinnuin

Lähde: Nide 8786 Astia

Kesäkuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämecki Compag:e Willmanstrand 26.5.1730

Junii Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Staphan Karjalain
5 Jonas Syssmäläin
9 Påhl Biörkman
11 Gustaph Carbin
13 Frantz Halloin
14 Johan Kåhlberg
17 Staphan Laukain
20 Daniel Syllfwester
21 Johan Pijspain
26 Joseph Lillja
31 Hindrik Pajkolain
32 Casper Flinck
33 Larss Nyman
34 Michell Rimfrost
37 Lars Laitin
39 Hindrick Rippin
40 Matthes Palloin
43 Johan Malm
51 Johan Sönnerberg
52 Thomas Hägg
53 Hans Kiellman
55 Erich Långberg
58 Arwed Lundström
72 Petter Sundberg
78 Mårten Tallwain
79 Hans Glada
82 Lars Årawa
90 Matthes Kontarij
91 Jacob Kinnuin

Lähde: Nide 8786 Astia

Heinäkuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäkj Compag: Wilmanstrand 30.6.1730

Julj Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Garnisons förstärckning Commenderad är, och kommer för bemällte Månad här sitt Gage att niuta, Nämb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Staffan Karialain
5 Jonas Syssmäläin
9 Påhl Biörkman
11 Gustaff Karpin
13 Frantz Haloin
14 Johan Kåhlberg
17 Staffan Laukain
20 Daniel Sillfwester
21 Johan Pispain
26 Joseph Lillia
31 Hindrich Påikalain
32 Caspher Flinck
33 Larss Nyman
34 Mihkell Rimfråst
37 Lars Laitin
39 Hindrich Ripin
40 Mattz Palloin
43 Johan Malm
51 Johan Sönnerberg
52 Thomas Hägg
53 Hans Kielman
55 Erich Långberg
58 Arwed Lungström
72 Petter Sundberg
78 Mårten Tallwain
79 Hans Glada
82 Lars Årawa
90 Mattz Kåntarj
91 Jacob Kinnuin

Lähde: Nide 8786 Astia

Elokuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäki Compag:e Wilmanstrand 28.7.1730

Augustj Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Staffan Karialain
5 Jonas Syssmäläin
9 Påhl Biörkman
11 Gustaff Karpin
13 Frantz Haloin
14 Johan Kåhlberg
17 Staffan Laukain
20 Daniel Sillfwester
21 Johan Pispain
26 Joseph Lillia
31 Hindrich Påukalain
32 Casper Flink
33 Larss Nyman
34 Mihkell Rimfråst
37 Lars Laitin
39 Hindrich Ripin
40 Mattz Palloin
43 Johan Malm
51 Johan Sönnerberg
52 Thomas Hägg
53 Hans Kiellman
55 Erich Långberg
58 Arwed Lungström
72 Petter Sundberg
78 Mårten Tallwain
79 Hans Glada
82 Lars Årawa
90 Mattz Kåntarj
91 Jacob Kinnuin

Lähde: Nide 8786 Astia

Syyskuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Piexämäkj Compag:ie Willmanstrand 28.8.1730

September Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Staffan Karialain
5 Jonas Syssmäläin
9 Påhl Biörkman
11 Gustaff Karpin
14 Johan Kåhlberg
17 Staffan Laukain
21 Johan Pispain
26 Joseph Lillia
31 Hindrich Påukalain
32 Casper Flink
33 Lars Nyman
34 Mihkell Rimfrast
37 Lars Laitin
39 Hindrich Ripin
40 Mattz Palloin
43 Johan Malm
51 Johan Sönnerberg
52 Thomas Hägg
53 Hans Kielman
55 Erich Långberg
58 Arfwid Lungström
72 Petter Sundberg
78 Mårten Tallwain
79 Hans Glada
82 Lars Årawa
90 Mattz Kåntarj
91 Jacob Kinnuin

Lähde: Nide 8786 Astia

Lokakuu 1730: Komennuksella Lappeenrannassa

Wilmanstrand 29.9.1730

October Månadz Rulla uppå den dehl af Kong: Maij:ts Savolax och Nyslått lähns Infanterie Regemente, som hijt till Willmanstrandz Gvarnisons förstärckning Commenderade äro, och komma för bem:te Månad här sitt underhåldh att åtniuta, Nemb:n

Listan alku puuttuu

Ruotu Nimi Kommentti
82 Lars Årawa
90 Mattz Kånttarj
91 Jacob Kinnuin

Lähde: Nide 8786 Astia

Sivut 1562-1563 puuttuvat

© Väinö Holopainen 2023