AloitussivuSavon rykmenttiPieksämäen komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntaveron 1763-64 rästiluettelo varamiehet

Savon rykmentti: Pieksämäen komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1764

Suostuntaveron 1763-64 rästiluettelo

Rest Längd uppå thet som af underteknades Ordinarie upbörd wid Kong: Safwolax Regemente till thenne tid hos nedannemde Personar innestår och för the härunder i brädden anförda orsaker eij kunnat inbekommas: Wargiernings manskapets Bewilning Piexämäki Compag:

Piexemäki 12.4.1765

Ruotu Nimi 763 vero 763 tupakka 764 vero 764 tupakka Summa Kommentit
5 Hendrick Syssmäläin 1: 2 1: 2 2:4
6 Anders Isoin 2 1: 2 1:4
13 Olof Mehkelin 2 1: 2 1:4
15 Lars Kärkein 2 1: 2 1:4
17 Eskel Markain 2 1: 2 1:4
20 Johan Silfwast 2 1: 2 1:4
25 Olof Laukain 1 2 1: 2 2:4
30 Samuel Wächwiläin 2 1: 2 1:4
31 Erick Poikulain 2 1: 2 1:4
34 Petter Jutin 1 2 1: 2 2:4
41 Matts Kårhoin 2 1: 2 1:4
43 Staffan Titin 2 1: 2 1:4
49 Adam Nykein 2 1: 2 1:4
53 Johan Nykein 1 2 1: 2 2:4
54 Anders Mannin 1 2 1: 2 2:4
55 Mats Nykein 2 1: 2 1:4
56 Petter Häikin 1 2 1: 2 2:4
59 Jöran Höyflä 2 1: 2 1:4
60 Hindrick Pulliain 2 1: 2 1:4
62 Petter Lamain 1 2 1: 2 2:4
64 Pär Suhoin 1 2 1: 2 2:4
66 Michel Lappi 2 1: 2 1:4
68 Pär Wäisäin 2 1: 2 1:4
72 Daniel Frisk 2 1: 2 1:4
74 Johan Kasain 2 1: 2 1:4
75 Bertill Kaipain 2 1: 2 1:4
76 Mats Palkein 2 1: 2 1:4
78 Anders Huttuin 2 1: 2 1:4
79 Bertill Kaipiain 1 2 1:4
85 Petter Wäisäin 2 1: 2 1:4
86 Johan Pesoin 2 1: 2 1:4
90 Adam Dafwitzain 2 1: 2 1:4
91 Mårten Kaupin 2 1: 2 1:4
97 Markus Markain 2 1: 2 1:4
103 Krister Tuhkain 2 1: 2 1:4
104 Johan Moilain 2 1: 2 1:4
114 Matts Kåsoin 2 1: 2 1:4
116 Staffan Tirkoin 2 1: 2 1:4
123 Johan Juntoin 2 1: 2 1:4
125 Hindrick Karfwoin 2 1: 2 1:4
126 Matts Ryttköin 2 1: 2 1:4

Lähde: Nide 8890 Astia

© Väinö Holopainen 2023