AlkuSavon rykmenttiPieksämäen komppania → Sotilaiden nimet

Pieksämäen komppania: Sotilaiden nimet

Aineisto

Eri lähteistä selvitetyt nimet

Sotilasnimet

Sotilasnimen "periytyminen" ruodussa

Eri tyyppiset sotilasnimet

Yksiosainen nimi on yksi sana (esim. Stårk, Dart, Lyding, jne.), kaksiosainen nimi on yhdyssana (esim. Svanberg, Skottman, jne).

Palvelun alku Uuden sotilaan sotilasnimiä Muita nimiä
Yksiosaisia Kaksiosaisia % yksiosaisia
1710-luku 4 2 66.7 % 176
1720-luku 29 28 50.9 % 53
1730-luku 25 73 25.5 % 20
1740-luku 57 92 38.3 % 18
1750-luku 38 16 70.4 % 16
1760-luku 71 6 92.2 % 12
1770-luku 94 7 93.1 % 46
1780-luku 107 5 95.5 % 11
1790-luku 70 4 94.6 % 13
1800-luku 77 1 98.7 % 0

Sukunimet

Etunimet

Eri lähteistä selvitetyt täydennysmiesten nimet

Huomautuksia

Sotilastietojen peruslähteinä ovat katselmukset ja muut sotilasluettelot. Varsinkin alkuperäisistä sukunimistä löytyy lisää tietoa rippikirjoista ja seurakuntien historiakirjoista.

Tässä on selvitetty vain ruodussa olleiden sotilaiden sotilasnimiä. Siihen ei oteta kantaa onko sotilasnimi periytynyt myös sotilaan perheelle.

Useat tekijät hankaloittavat analyysiä:

© Väinö Holopainen 2019