HomeSavon rykmentti → Rykmentin rakenne

Ruotujakoisen rykmentin rakenne

organisaatiokaavio

Huomaa: rykmentin ja komppanian rakenteessa on virkoja, katso tarkemmin veropalkkalaitos.

Rykmentin esikunta

Virka (ruotsiksi)Tehtävät ja vastuut
eversti (överste)rykmentin päällikkö, myöskin henkikomppanian päällikkö
everstiluutnantti (överstelieutenant)everstin varamies, myöskin everstiluutnantin komppanian päällikkö
majuri (major)vartiointi ja komennukset, myöskin majurin komppanian päällikkö
majoitusmestari (kvartermästare)majoitus
3 pappia (pastor, predikant)sielunhoito
rykmentinkirjuri (regement skrivare)tilit ja kirjeenvaihto
välskäri ja 3 kisälliä (fältskiär, fältskiärs gesäll)sairaanhoito
4 profossia eli piiskuria (prophoss)kuri
4 soittajaa (hauboist)
8 puuseppää

Rykmentissä oli tyypillisesti 8 komppaniaa.

Komppanian esikunta

Virka (ruotsiksi)Tehtävät ja vastuut
kapteeni (capiten)komppanian päällikkö
luutnantti (lieutenant)kapteenin varamies
vänrikki (fänrik)mm. harjoitukset ja sairaanhoito
vääpeli (fältwäbel)komppanian käytännön järjestelyt
kersantti (sergeant)vääpelin oikea käsi
katselmuskirjuri (munsterskrivare)katselmuskirjanpito
lippumies (förare)mm. sairaanhoito
majoittaja (fourier)leiriytyminen
varusmestari (rustmästare)aseistus
2 rummunsoittajaa (trumslagare)
1 huilunsoittaja (pipare)Savon rykmentin huilunsoittajien palkka varattiin muuhun käyttöön 17.4.1722 tehdyllä päätöksellä

Komppanian miehistö

Komppanian miehistöön kuului 6 korpraalia, joiden kunkin alaisuudessa oli parikymmentä miestä. Yhteensä komppanissa oli siten reilut 120 miestä mukaanlukien korpraalit (Savon rykmentissä vähiten Iisalmen komppaniassa 124, eniten everstiluutnantin komppaniassa 139).


Lisää tietoa ruotsiksi löytyy Hans Högmanin sivuilta

© Väinö Holopainen 2022